вандредни професор

др Милана Пантелић

milanap@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 04.11.1981. Кикинда.
Дипломирала је 2005. магистрирала 2008. а 2012. године брани докторску дисертацију на тему Санација и заштита Великог бачког канала као услов одрживог коришћења његових развојних потенцијала.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2842
емаил: milanap@dgt.uns.ac.rs i milanapasic@yahoo.co.uk
Термини консултација: понедељак 10:00-11:30ч/ четвртак 11:00-12:00ч


Звања:

 • 2007 – истраживач приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од маја 2009. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од децембра 2012. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од децембра 2017. – вандредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Заштита животне средине
 • Геоекологија
 • Туризам и одрживи развој
 • Друштвена географија
 • Заштита вода

Предмети:

 • Географија животне средине (основне студије)
 • Управљање заштићеним природним добрима (основне студије)
 • Општа привредна географија (основне студије)
 • Агроеколошки проблеми Војводине (основне студије)
 • Мониторинг животне средине (мастер студије)

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. члан друштва младих истраживача „Бранислав Букуров“
 2. члан Српског Географског Друштва

Projekti:

 1. IPA HUSRB projekat: Monitoring, forecasting and development of online public early warning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in the Hungarian-Serbian cross-border region – URBAN – PREX (ID: HUSRB/1602/11/0097) od 01.11.2017. do 31.10.2019. (član)
 2. IPA HUSRB projekat: Water shortage hazard and adaptive water management Strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region – WAHASTRAT (ID:HUSRB/1203/121/130) od 01.02.2013. do 31.07.2014. (član).
 3. Назив пројекта: Суочавање са изазовима депопулације у Војводини, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој. Период: 2010/11, 2011/12, 2012/2013, 2013/2013. Руководилац: проф. др Бранислав Ђурђев
 4. Назив пројекта: Студија изводљивости развоја екотуризма у заштићеним природним добрима Војводине (са посебним освртом на Рамсарска подручја), финансиран од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој. Период: 2010. Руководилац: проф. др Владимир Стојановић
 5. Назив пројекта: Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој. Период: 2008/09, 2009/10. Руководилац: проф. др Анђелија Ивков-Џигурски
 6. Назив пројекта: Лесне заравни у Србији, финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Период: 2009/10. Руководилац: проф. др Јован Ромелић

Остала релевантна запослења:

 1. Септембар – Октобар, 2004. године – Професор географије, Основна школа “Вук Караџић”, Кикинда.
 2. Март – Април, 2005. године – Професор географије, Основна школа “Вук Караџић”, Кикинда.
 3. Март – Септембар, 2006. године – Туристичка агенција “Перла Тоурс”, Нови Сад.
 4. Јануар – Септембар, 2007. године – Саветник за високошколце, Национална служба за запошљавање, Кикинда.

Одабране референце

 1. Pantelić M., Đurđev B., Stankov U., Dragićević V., Dolinaj D., 2012. Water Quality аs аn Indicator оf Local Residents’ Attitudes Towards Tourism Development: A Case Study оf Settlements Along Veliki Bački Kanal, Vojvodina, Serbia. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems,404 (09), 1-19.
 2. Pantelić M., Dolinaj D., Savić S., Stojanović V., Nađ I., 2012. Statistical Analysis оf Water Quality Parametres оf Veliki Bački Canal (Vojvodina, Serbia) in the Period 2000-2009. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (2), 255-264.
 3. Ðerčan B., Lukić T., Bubalo-Živković M., Ðurđev B., Stojsavljević R., Pantelić M., 2012. Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (3), 1516– 1527.
 4. Blešić I., Popov-Raljić J., Uravić L., Stankov U., Đeri L., Pantelić M., Armenski T., 2014. An importance-performance analysis of service quality in spa hotels. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 27:1, 483-495.
 5. Pantelić M., Dolinaj D., Leščešen I., Savić S., Milošević D., 2015. Water quality of the Pannonian Basin Rivers the Danube, the Sava and the Tisa (Serbia) and its correlation with air temperature. Thermal Science, 19:2, 477-485.
 6. Đerčan B., Bubalo Živković M., Lukić T., Pantelić M., Marković S., 2015. Road Traffic Noise Exposure in the City of Novi Sad: Trend Analysis and Possible Solutions. Polish Journal of Environmental Studies , 24: 3, 977-986.
 7. Leščešen I., Pantelić M., Dolinaj D., Stojanović V., Milošević D., 2015. Statistical Analysis of Water Quality Parameters of Drina River (West Serbia) in the Period 2004-11. Polish Journal of Environmental Studies, 24: 2, 555-561.
 8. Pantelić M., Dolinaj D., Savić S., Leščešen I., Stojanović V., 2016. Water Quality and Population Standpoints as Factors In uencing the Utilization for Agricultural Purposes of the Great Bačka Canal, Serbia. Journal of Environmental Science and Management, 19 (2), 8-14.
 9. Milošević, D., Savić, S., Pantelić, M., Stankov, U., Žiberna, I., Dolinaj, D., Leščesen, I. 2016. Variability of seasonal and annual precipitation in Slovenia and its correlation with large-scale atmospheric circulation. Open Geosciences (Central European Journal of Geosciences), 8: 593-605.
 10. Milošević, D., Savić, S., Stankov, U., Žiberna, I., Pantelić, M., Dolinaj, D., Leščešen, I. 2017. Maximum temperatures over Slovenia and their relationship with atmospheric circulation patterns. Geografie, 122, 1, 1-20.