доцент

др Драган Милошевић

dragan.milosevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 05.09.1988. Пакрац Дипломирао је 2011., а мастерирао 2012. године са темом под називом Осцилације климатских параметара у Словенији у периоду 1961-2011. године и њихов утицај на фенолошке фазе биљака на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Септембра 2018. године је докторирао на тему Примена и процена класификационог система локалних климатских зона помоћу аутоматизованог модела и биоклиматских анализа.


Контакт:

тел: +381 64 034 3927 | емаил: dragan.milosevic@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: се договарају преко наведене е-маил адресе. Студенти треба да се јаве професору на мејл адресу и договоре термин консултација са њим.


Звања:

 • од 2019. године – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања:

 • Урбана климатологија
 • Урбана биоклима
 • Спољашњи термални комфор човека
 • Климатски свесно урбано планирање

Предмети (основне студије):

 • I година – Климатологија са основама метеорологије (вежбе)
 • Iгодина – Климатологија и педологија (вежбе на Департману за биологију и екологију) (вежбе)
 • I, I I , Iгодина – Глобалне климатске промене (вежбе)
 • IV година – Климатолошко-хидролошки геоутицаји (вежбе)
 • IV година – Становништво и климатске промене (вежбе)
 • Мастер студије – Екологија урбаних средина (вежбе)

Остале важне информације

 • Координаор за међународну сарадњу на Департману за географију, туризам и хотелијерство
 • Технички уредник међународног научног часописа Geographica Pannonica
 • Чланство у организацијама:
  International Association for Urban Climate (IAUC)
  International Society of Biometeorology (ISB)
  Центар за климатолошка и хидролошка истраживања – ЦКХИ

Учешће на пројектима:

 • IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME CROATIA-SERBIA (2019HR-RS290): Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (15.7.2019.-14.1.2022).
 • Research Foundation – Flanders (FWO): A network of networks to progress urban climate science (2019-2023).
 • Билатерални пројекат Србија-Словенија 2018-2019: УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ВОДНЕ РЕСУРСЕ У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ.
 • IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME (HUSRB/1602/11/0097): Monitoring, forecasting and development of online public early warning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in the Hungarian-Serbian cross-border region (1.11.2017.-31.10.2019.)
 • Национални пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развиоја: ”Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима” (бр. пројекта 43002) (08.05.2013. – 31.1.2015.)
 • IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME (HUSRB/1203/122/166): „Evaluations and public display of URBAN PATterns of Human thermal conditions” (01.02.2013. – 31.08.2014.).

Усавршавање у иностранству:

 • Католички универзитет у Лилу (Француска) – 2018. године
 • Универзитет у Авеиру (Португал) – 2018. године
 • Универзитет Палацкý у Оломоуцу (Чешка) – 2017. године
 • Универзитет у Дебрецену (Мађарска) – 2016. године
 • Универзитет у Марибору (Словенија) – 2012. године

Одабране референце

 1. Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., Milošević, D., 2019. Inter-/intra-zonal seasonal variability of the surface urban heat island based on local climate zones in three central European cities. Building and Environment, 156, pp.21-32. M21
 2. Šećerov, I., Savić, S., Milošević, D., Arsenović, D., Dolinaj, D., Popov, S. 2019. Progressing urban climate research using a high-density monitoring network system. Environmental Monitoring and Assessment, 191: 89 article. https://doi.org/10.1007/s10661-019-7210-0; IF 1.959; M22.
 3. Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., Milošević, D. 2018. Modelled spatiotemporal variability of outdoor thermal comfort in local climate zones of the city of Brno, Czech Republic. Science of the Total Environment, 624: 385-395. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.12.076; IF 5.589; M21.
 4. Savić, S., Marković, V., Šećerov, I., Pavić, D., Arsenović, D., Milošević, D., Dolinaj, D., Nagy, I., Pantelić, I. 2018. Heat wave risk assessment and mapping in urban areas: case study for a midsized Central European city, Novi Sad (Serbia). Natural Hazards, 91, 3: 891-911. doi:10.1007/s11069-017-3160-4; IF 2.319; M22.
 5. Milošević, D., Bajšanski, I., Savić, S. 2017. Influence of changing trees locations on thermal comfort on street parking lot and footways. Urban Forestry and Urban Greening, 23: 113-124. http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2017.03.011; IF 2.782; M21.
 6. Bajšanski, I., Milošević, D., Savić, S. 2015. Evaluation and improvement of outdoor thermal comfort in urban areas on extreme temperature days: Applications of automatic algorithms. Building and Environment, 94: 632-643. doi:10.1016/j.buildenv.2015.10.019; IF 3.394; M21.