Доцент

др Маја Бањац

maja.banjac@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 14.02.1989. Нови Сад

Основне студије из гастрономије завшила 2008. године. Мастер рад из области хотелијерства са усмерењем на гастрономију је одбранила 2013 године са темом „Стандардизација квалитета хладних предјела у угоститељско туристичкој понуди Новог Сада“. Докторске студије-смер: доктор геонаука (туризам) са усмерењем на гастрономију упислала 2014 године.


Контакт:

емаил: banjacmaja89@gmail.com, maja.banjac@dgt.uns.ac.rs

Термини консултација: Уторак: 13:00-14:00 ГИС4 /Среда: 13:00-14:00 ГИС4


Звања:

 • 2022. – Доцент на катедри за гастрономију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
 • 2017. – 2022. Асистент на Катедри за гастрономију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
 • 2015 – 2017. Студент докторских студија ангажован у настави на Катедри за гастрономију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Гастрономија
 • Храна и пиће

Предмети

Основне студије:

 • Основе санитације хране у угоститељству
 • Дистрибуција и контрола хране и пића у угоститељству
 • Гатрономска култура и традиција
 • Основе гастрономије
 • Националне гастрономије

Мастер студије:

 • Менаџмент хране и пића

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески

Такмичење

 • Сребрна медаља у категорији професионалаца „Јела од тестенине“ на 10. Међународном кулинарском такмичење јужне Европе 3-6 марта 2017., које је подржано од стране Светске кулинарске асоцијације (WАЦС) и Владе Грчке.
 • 2006 – школско такмићење Врњачка Бања, прво место у категорији кулинарских техничар.

Практична усавршавања

 • 2008 – 2012 практично усавршавање код краљевске породице Крађорђевић на Белом двору у Београду.
 • 11.05.-12.05.2016 практично усавршавање у пирпреми италијанских јела школе АЛМА – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Реализацији семинара

 • 2015 – до данас учешће у реализацији Семинара о пословању по принципима ХАЦЦП система у хотелијерству и угоститељству, Припродно-математички факултет, Департман за географију туризам и хотелијерство, Катедре за гастрономију. Руководилац семинара: др Јованка Попов Раљић, редовни професор.
 • Учешће у рализацији програма „Иновативни трендови дегустације хране и пића. Акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017 и 2017/2018 години. Каталошки број семинара: 658. Руководилац обуке: др Јованка Попов Раљић, редовни професор.
 • Учешће у рализацији програма „Иновативне методе топлотне обраде хране“. Акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017 и 2017/2018 години. Каталошки број семинара: 657. Руководилац обуке др Драган Тешановић, редовни професор.
 • Учешће у рализацији програма „Савремени трендови упаривања хране и вина“.Акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017 и 2017/2018 години. Каталошки бриј семинара: 681. Руководилац обуке др Драган Тешановић, редовни професор.

Одабране референце

 1. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Erdeji, I., Banjac, M. (2015): Offer of authentic food as a condition for gastronomic tourism development. The European Journal of Applied Economics. ISSN: 2406- 2588. pp. 27-34
 2. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Banjac, M. (2016):
 3. Структура и дизајн јеловника у угоститељству србије као значајног продајног средства у туризму. Туристичко посовање. Но. 18. ИССН: 0354-3099. пп. 91-98.
 4. Banjac, M., Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Cvetković, B. (2016): Gastronomic tourism in rural areas. Turizam. No. 4. Vol. 20. ISSN 1450-6661. pp.180-191.
 5. Tešanović, D., Banjac, M., Kalenjuk, B., Radivojević, G. (2016): The impact of the names of dishes on the guest’s choice of restaurant food. Singidunum international tourism conference 2016. September 30, 2016, Belgrade, Serbija. ISBN: 978-86-7912-641-2. pp. 169-173.
 6. Tešanović, D., Tomašević, I., Banjac, M., Kalenjuk, B., Todorović, M. (2016): The influence of cutlery and dishes on restaurant food taste experience. Tourism & Hospitality Industry 2016. Opatija 28-29.02.2016. ISSN: 1848-4573. pp. 490-501.
 7. Banjac, M., Tešanović, D., Kalenjuk, B., Nikolić, M., Radivojević, G. (2016): Gastronomic offer of Gornje Podunavlje Special Nature Reserve for the purpose of authentic development of tourism. “Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas”. 26-29 September 2016, Novi Sad, Serbija. ISBN: 978-86-7031-409-2. pp. 503-504.
 8. Banjac, M., Tešanović, D., Popov Raljić, J., Knežević, M. (2015): Pesticide residues, danger in aglass of regional wine. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2015, 9-10 July, 2015. Novi Sad, Serbija. . ISSN: 978-86-7031-386-6. pp. 56.
 9. Banjac, M., Tešanović, D., Cvetković, B. (2017): The importance of the relations between agricultural facilities and hospitality facilities for the development of the region tourism. 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitalty „New spaces in cultural tourism“. 1-2 September, 2017. Novi Sad, Serbija. pp. 47. ISBN: 978-86-7031-444-3.