редовни професор

др Ђорђе Псодоров

djordje.psodorov@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум родења: 16. 11. 1953. год. Нови Сад , дипломирао 1979. год. на Технолошком Факултету у Новом Саду . Магистрирао је 1990. год. на Технолошком Факултету у Новом Саду. Докторску тезу под називом „ Продужење одрживости хлеба оптимизацијом технолошког поступка и паковањем у модификованој атмосфери“ одбранио 1999.године на Технолошком факултету у Новом Саду.


Контакт:

Емаил: djordje.psodorov@dgt.uns.ac.rs i djordje.psodorov@fins.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 485 3791 / 063 509-084
Родјен 16.11.1953. Нови Сад
Термини консултација: понедељком од 13 – 15 ч у канцеларији ГИС 3


Страни језици: 

 • енглески, немачки

Образовање:

 • 1979 Дипл. Инг.Технолошки факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду
 • 1990 M.Sc. Прехрамбене технологије, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 1999 Ph.D Прехрамбене технологије, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду,

Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација):

 • Област: Биотехничке науке
 • Грана: Прехрамбено инжењерство
 • Научна дисциплина: Технологија биљних производа
 • Ужа научна дисциплина: Технологија жита и брашна, Гастрономија

Усавршавања :

 • 2001: Стручни испит за израду пројектно техничке документ. ( бр:152 – 1228/91)
 • 2004: Тренинг и положен испит за ХАЦЦП – курс за стручњаке у прехрамбеној индустрији (цертификат бр. 02-015/2004) (ПАНЦЕРТ, Југоинспект-Нови Сад), Нови Сад
 • 2004: Инжењерска комора Србије, лиценцирани пројектант технолошких процеса лиценца бр. 371 681604

Избори у научна звања

 • 2001. Технолошки факултет, Нови Сад, научни сарадник
 • 2004. ПМФ, Нови Сад, ванредни профессор
 • 2007. Технолошки факултет, Нови Сад, научни сарадник, реизбор
 • 2009. ПМФ, Нови Сад, ванредни професор, реизбор
 • 2012. Научни Институт за прехрамбене технологије, виши научни сарадник
 • 2017. ПМФ, Нови Сад, редовни професор

Наставни рад

 • Од. 01.10 2004. год Ванредни професор на ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство,( до данас) са 30% радног времена. реизабран 22.04. 2010. год у звање ванредног професора на предмету „Основи пекарства и посластичарства“ (2+2).

У ВХС у Београду, професор од 2001 до 2011

 1. Пекарство са посластичарством 1
 2. Пекарство са посластичарством 2
 3. Посластичарско пекарски производи,
 4. Посластичарско пекарски менаџмент

Чланство у удружењима

 • 1982 – : Српско хемијско друштво;
 • 1990 до 1992: Међународно удружење за науку и технологијжита(ИЦЦ),
 • 2001 – :Комисија за признавање сорти подпредседник и члан;
 • 1998 до 2008: Међународна комисија Новосадског пољопривредног сајма, Комисија за оцењивање квалитета производа на бази жита и брашна, члан од 1988, председник од 1999. до 2008. год.

Уређивачки одбор часописа:

 • Члан издавачког савета – «Жито-хлеб» Часопис за технологију жита и брашна, СУИССН-0351-0999, УДК 664.6/7(06), Издавач Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, Нови Сад, у континуитету.
 • Члан уређивачког одбора Јоурнал оф Институте фор Фоод Тецхнологy ин Нови Сад (2010).

Ментор/коментор :

 • 3 дисертација, магистарски рад, 1 специјалистички рад, 50-так дипл. радова

Публикације: 

 • објавио преко 128 научних радова, уџбеник за потребе Високе пољопривредне школе и уџбеник за ВХШ струковних студија у Београду
 1. Стојановић Т., Псодоров Ђ., (2007.) Савремена технологија жита, брашна и хлеба, Висока пољопривредно – прехрамбена школа у Прокупљу, ИСБН 978-86-7994-003-2, ЦОБИСС.СР-ИД 22777543.
 2. Псодоров Ђ., Вукић М., (2009) „ ПОСЛАСТИЧАРСТВО И ПЕКАРСТВО 1 и 2“) Висока хотелијерска школа, струковних студија БЕОГРАД ,ИСБН 978-86-8377-774-7
  ЦОБИСС.СР-ИД 152334286

Пројекти:

 •  руководилац 2 пројекта које јефинансиралоМинистарство за науку и технолошки развој Србије, тренутно учесник на 2 пројекта (интердисциплинарна пројекта Министарства за науку и просвету Републике Србије) и на међународном пројекту »ЦХАНЦЕ 2012«

Техничка решења:

 • Аутор/коаутор 7 техничких решења и 2 патентна решења