Asistent

Msc Milica Radaković

milicar@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 10.04.1995. Kotor, Crna Gora

Diplomirala je 2018. na temu “ Odnos između klimatskih parametara i magnetnih svojstava savremenog zemljišta Bačkog lesnog platoa”, masterirala je 2019. godine na temu “Aridnost južnog dela Karpatskog basena od 1931. do 2017. godine”, a trenutno je na doktorskim studijama na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Tel: 0640863178
Emailmilicar@dgt.uns.ac.rs

Konsultacije: utorak od 10:00-12:00h, obavezna najava na e-mail


Zvanja:

 • 2020 – istrazivač-pripravnik– PMF, Novi Sad
 • 2021– asistent– PMF, Novi Sad

Oblast naučnog istraživanja

 • Lesno-paleozemljišne sekvence
 • Klimatska i ekološka rekonstrukcija kvartara
 • Geomorfologija

Predmeti:

 • Osnovi pedologije
 • Prirodne osnove turizma
 • Dinamička geomorfologija
 • Kartografija u turizmu
 • Klimatologija i pedologija
 • Paleogeografija kvartara

Ostale važne informacije

 • Strani jezici:engleski i španski
 • Stipendije:
  • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2015/2016.
  • Stipendista Univerziteta u Novom Sadu preko Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika 2016/2017.
  • Stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije- Dositeja 2017/2018 ; 2018/2019.
  • Stipendista Slobodne države Bavarske BAYHOST 2018.
  • Stipendista-doktorand Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2019/2020; 2020/2021.
 • Nagrade:
  • Nagrada najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta 2018.
  • 2014-2015: Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija, ukupna prosečna ocena 10,00
  • 2015-2016: Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija, ukupna prosečna ocena 10,00
  • 2016-2017: Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija, ukupna prosečna ocena 10,00
  • 2017-2018: Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za završene studije, ukupna prosečna ocena 10,00
  • Nagrada L’Oréal-UNESCO Za žene u nauci 2023.
 • Članstvo u organizacijama:
  • Društvo mladih istraživača “Branislav Bukurov”
  • European Geoscience Union
  • Društvo geomorfologa Srbije
  • Nevladina organizacija “Carpe Noctem”

Odabrane reference

 • Radaković, M. G., Oches, E. A., Hughes, P. D., Marković, R. S., Hao, Q., Perić, Z. M., … & Marković, S. B. (2023). Reconstructed Malacothermometer July Paleotemperatures from the Last Nine Glacials over the South-Eastern Carpathian Basin (Serbia). Atmosphere, 14(5), 791.
 • Radaković, M. G.,Gavrilov, M. B., Hambach, U., Schaetzl, R. J., Tošić, I., Ninkov, J., … & Marković, S. B. (2019). Quantitative relationships between climate and magnetic susceptibility of soils on the Bačka Loess Plateau (Vojvodina, Serbia). Quaternary International, 502, 85-94.
 • Radaković, M. G., Tošić, I., Bačević, N., Mladjan, D., Gavrilov, M. B., & Marković, S. B. (2018). The analysis of aridity in Central Serbia from 1949 to 2015. Theoretical and applied climatology, 133, 887-898.
 • Gavrilović, B., Sümegi, P., Ćirić, M., Radaković, M. G.,Gavrilov, M. B., Mlađan, D., & Marković, S. B. (2020). The Middle and Late Pleniglacial (Weichselian) malacofauna of the Zemun loess–paleosol sequence, Serbia. PalZ, 94, 519-531.
 • Ludwig, P., Gavrilov, M. B., Radaković, M. G.,& Marković, S. B. (2021). Malaco temperature reconstructions and numerical simulation of environmental conditions in the southeastern Carpathian Basin during the Last Glacial Maximum. Journal of Quaternary Science, 36(8), 1426-1435.