Asistent

dr Milica Radaković

milicar@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 10.04.1995. Kotor, Crna Gora

Diplomirala je 2018. na temu “ Odnos između klimatskih parametara i magnetnih svojstava savremenog zemljišta Bačkog lesnog platoa”, masterirala je 2019. godine na temu “Aridnost južnog dela Karpatskog basena od 1931. do 2017. godine”, Doktorirala na temu “Paleoekoloska rekonstrukcija poslednjih devet glacijalno-interglacijalnih ciklusa na osnovu lesne malakofaune na teritoriji Vojvodine, Srbija”. Doktorirala 2024. na temu “Paleoekoloska rekonstrukcija poslednjih devet glacijalno-interglacijalnih ciklusa na osnovu lesne malakofaune na teritoriji Vojvodine, Srbija” na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Tel: 0640863178
Emailmilicar@dgt.uns.ac.rs

Konsultacije: utorak od 10:00-12:00h, obavezna najava na e-mail


Zvanja:

 • 2020 – istrazivač-pripravnik– PMF, Novi Sad
 • 2021– asistent– PMF, Novi Sad

Oblast naučnog istraživanja

 • Lesno-paleozemljišne sekvence
 • Klimatska i ekološka rekonstrukcija kvartara
 • Geomorfologija

Predmeti:

 • Osnovi pedologije
 • Prirodne osnove turizma
 • Dinamička geomorfologija
 • Kartografija u turizmu
 • Klimatologija i pedologija
 • Paleogeografija kvartara

Ostale važne informacije

 • Strani jezici:engleski i španski
 • Stipendije:
  • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2015/2016.
  • Stipendista Univerziteta u Novom Sadu preko Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika 2016/2017.
  • Stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije- Dositeja 2017/2018 ; 2018/2019.
  • Stipendista Slobodne države Bavarske BAYHOST 2018.
  • Stipendista-doktorand Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2019/2020; 2020/2021.
 • Nagrade:
  • Nagrada najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta 2018.
  • 2014-2015: Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija, ukupna prosečna ocena 10,00
  • 2015-2016: Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija, ukupna prosečna ocena 10,00
  • 2016-2017: Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija, ukupna prosečna ocena 10,00
  • 2017-2018: Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za završene studije, ukupna prosečna ocena 10,00
  • Nagrada L’Oréal-UNESCO Za žene u nauci 2023.
 • Članstvo u organizacijama:
  • Društvo mladih istraživača “Branislav Bukurov”
  • European Geoscience Union
  • Društvo geomorfologa Srbije
  • Nevladina organizacija “Carpe Noctem”

Odabrane reference

 • Radaković, M. G., Oches, E. A., Hughes, P. D., Marković, R. S., Hao, Q., Perić, Z. M., … & Marković, S. B. (2023). Reconstructed Malacothermometer July Paleotemperatures from the Last Nine Glacials over the South-Eastern Carpathian Basin (Serbia). Atmosphere, 14(5), 791.
 • Radaković, M. G.,Gavrilov, M. B., Hambach, U., Schaetzl, R. J., Tošić, I., Ninkov, J., … & Marković, S. B. (2019). Quantitative relationships between climate and magnetic susceptibility of soils on the Bačka Loess Plateau (Vojvodina, Serbia). Quaternary International, 502, 85-94.
 • Radaković, M. G., Tošić, I., Bačević, N., Mladjan, D., Gavrilov, M. B., & Marković, S. B. (2018). The analysis of aridity in Central Serbia from 1949 to 2015. Theoretical and applied climatology, 133, 887-898.
 • Gavrilović, B., Sümegi, P., Ćirić, M., Radaković, M. G.,Gavrilov, M. B., Mlađan, D., & Marković, S. B. (2020). The Middle and Late Pleniglacial (Weichselian) malacofauna of the Zemun loess–paleosol sequence, Serbia. PalZ, 94, 519-531.
 • Ludwig, P., Gavrilov, M. B., Radaković, M. G.,& Marković, S. B. (2021). Malaco temperature reconstructions and numerical simulation of environmental conditions in the southeastern Carpathian Basin during the Last Glacial Maximum. Journal of Quaternary Science, 36(8), 1426-1435.