редовни професор - шеф катедре

др Ивана Блешић

ivana.blesic@gmail.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 06.08.1975. Нови Сад.
Магистарски рад из области хотелијерства одбранила је октобра 2007. године. Докторску дисертацију под називом: Квалитет хотелских услуга као фактор тржишног позиционирања у бањама Западноморавске бањске зоне, одбранила је јула 2010. године.


Контакт: 

тел: +381 21 485 2835; факс:+381 21 459-696
емаил: ivana.blesic@gmail.com
Термини консултација:


Звања:

 • 2007 – 2008. – истраживач приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2008 – 2010. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2011. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2015. – ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Менаџмент квалитета у туризму и хотелијерству
 • Стандардизовани системи квалитета
 • Примена статистичких метода у хотелијерству
 • Менаџмент у угоститељству
 • Услужна оријентација и мотивација запослених у туризму и хотелијерству

Предмети:

 • Менаџмент квалитета
 • Менаџмент у угоститељству
 • Хотелска продаја и рецепцијско пословање
 • Менаџмент смештаја и хотелског домаћинства
 • Услужна оријентација запослених у туризму и хотелијерству
 • Глобалне тенденције у међународном хотелијерству

Остале важне информације

Страни језици: енглески, руски


Projekti:

 • “Друштвени однос између Срба и Хрвата, национални идентитет и мањинска права у вези са европским интеграцијама”. Пројекат Министраства просвете и науке Републике Србије, број 47024. Руководилац пројекта др Саша Марковић.
 • SY_CULTour – Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions. Transnational cooperation programme, South East Europe – Application ID: SEE/B/0017/4.3/X (2011-2014). Rukovodilac projekta za Srbiju SEE dr Jasmina Đorđević.
 • Пројекат израде “Студије изводљивости за изградњу хотела високе категорије са аqуа парком”, ЈП Спортски и пословни центар “Војводина”, Нови Сад и Природно-математички факултет, Нови Сад (2017).
 • Пројекат израде “Гастро водича Војводине”, Туристичка организација Војводине и Привредна комора Војводине (2009).

Остала релевантна запослења и активности:

 • 2013-2014. члан Националног савета за развој туризма Републике Србије.
 • Члан радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о туризму и уређење регулативе у области туризма, Националног савета за развој туризма Републике Србије.
 • Стручни консултант радне групе Статистика, анализа и истраживање тржишта, Националног савета за развој туризма Републике Србије.
 • Члан одбора Привредне коморе Војводине за економске односе са иностранством.
 • 2001-2006. запослена у хотелу „Парк“, Нови Сад, у сектору хотелске продаје и маркетинга.

Одабране референце

 1. Блешић, И. (2017): Менаџмент квалитета у туризму и хотелијерству. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. ИСБН 978-86-7031-446-7.
 2. Blešić, I., Dragin, A., Marković, J., Čerović, S., Đeri, L. (2014): Relationships among shopping quality and corporate social responsibility of shopping centers and consumer satisfaction: Case from Novi Sad (Serbia). Amfiteatru Economic Journal, 16 (35): 415-429. ISSN: 1582 – 9146.
 3. Blešić, I., Pivac, T., Đorđević, J., Stamenković, I., Janićević, S. (2014): Cultural Events as Part of Cultural Tourism Development. Case Study: Sombor and Apatin (Serbia). Acta geographica Slovenica, 54 (2): 381-390, doi:10.3986/AGS54406.
 4. Blešić, I., Popov-Raljić, J., Uravić, L., Stankov, U., Đeri, L., Pantelić, M., Armenski, T. (2014): An importance-performance analysis of service quality in spa hotels. Economic Research, 27 (1): 483-495, doi: 10.1080/1331677X.2014.967537.
 5. Blešić, I., Pivac, T., Besermenji, S., Ivkov-Džigurski, A.,Košić, K. (2014): Residents’ Attitudes and Perception towards Tourism Development: A Case Study of Rural Tourism in Dragacevo, Serbia, Eastern European Countryside, 20: 151-166, doi: 10.2478/eec-2014-0007.
 6. Попов-Раљић, Ј., Блешић, И. (2012): Безбедност хране – примена ХАЦЦП система у угоститељству и хотелијерству. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад. ИСБН 978-86-7031-259-3.
 7. Petrović, M., Blešić, I., Vujko, A., Gajić, T. (2017): The Role of Agritourism’s Impact on the Local Community in a Transitional Society: A Report From Serbia. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 50: 146-163, doi: 10.24193/tras.2017.0009.
 8. Rančić, M., Blešić, I., Đorđević, J., Bole, D. (2016): The motives for service users visiting the wellness centres in Slovenia. Acta Geographica Slovenica56(2): 193-208, doi: 10.3986/AGS.723
 9. Blešić, I., Čerović, S., Dragićević, V. (2011): Improving the service quality as a socially responsible activity of hotel companies. Amfiteatru Economic Journal, 29: 273 – 286. ISSN: 1582 – 9146.
 10. Dragićević, V., Jovićić, D., Blešić, I., Stankov, U., Bošković, D. (2012): Business Tourism Destination Competitiveness: a Case of Vojvodina Province (Serbia). Economic research, 25: 311-330.
 11. Blešić, I., Tešanović, D., Psodorov, Đ. (2011): Consumer satisfaction and quality management in the hospitality industry in south-east Europe. African Journal of Business and Management, 5(4): 1388-1396.