асистент

др Јелена Тепавчевић

jelenat91@gmail.com

Кратка биографија:

Рођена 3.3.1991. у Врбасу. Дипломирала је 2014. године, а мастер рад са темом „Локација и екстеријер хотела као елементи задовољства гостију“ одбранила је 2015. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно – математичког факултета у Новом Саду. Докторске студије на истом факултету уписује 2016. године на смеру геонауке (туризам).


Контакт:

тел: + 381 21 485 2835
Е-маилjelenat91@gmail.com и jelenat@dgt.uns.ac.rs
Термин консултација: понедељак 11-13ч, кабинет 6.


Звања:

 • 2018 – Истраживач приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Предмети:

На основним студијама:

 • Основе хотелијерства
 • Менаџмент у угоститељству
 • Еколошки менаџмент у хотелијерству
 • Управљање ризицима у угоститељству
 • Менаџмент смештаја и хотелског домаћинства

На мастер студијама:

 • Промоција и продаја гастрономских производа

Области интересовања:

 • Квалитативна анализа рецензија корисника
 • Примена информационих технологија у хотелијерству
 • Примена статистичких метода у хотелијерству

Остале важне информације

 • Сертификат Мицрос Фиделио
 • Семинар о пословању по ХАЦЦП стандардима

Одабране референце:

 1. Tepavčević, J., Blešić, I., Bradić, M., Ivkov, M., Stefanović, V. (2016). Važnost lokacije i eksterijera gradskih hotela kao elemenata zadovoljstva gostiju. Arhitektura i urbanizam, br. 43, pp. 7-16. ISSN 2217-8074 (Online)
 2. Miljković M., Ivkov M., Blešić I., Đeri L., Tepavčević J. (2017). The importance of the Falkensteiner international hotel chain on the Stara Planina afirmation. 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, „New spaces in cultural tourism”, (1-2.09.2017). Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hospitality, Collection of papers, pp. 202-208. ISBN 978-86-7031-444-3.
 3. Блешић И., Гршић Н., Тепавчевић Ј. (2017). Испитивање клјучних фактора за избор ресторана од стране потрошача. XИ Међународна научно – стручна конференција, „Хотелска кућа 2017 – Иновације у хотелијерству и туризму” (16-18.11.2017.). Београд: Пословно удружење хотелско угостителјске привреде Србије – ХОРЕС, стр. 159-167. ИСБН 978-86-920445-3-3.
 4. Тепавчевић, Ј., Блешић, И., Брадић, М. (2018). Квалитативна анализа рецензија гостију италијанских ресторана са портала ТрипАдвисор, Маркетинг, 49(2), 83-92. ИССН 2334-8364 (Онлине), УДК: 338.486.3 :640.43
 5. Блешић, И., Тепавчевић, Ј., Станић, М., Драгин, А., Ивков, М. (2019). Утицај иновација на услужну оријентацију запослених у хотелијерству. Маркетинг, 50(1), 13-23. ИССН 2334-8364 (Онлине); УДК: 005.591.6:338.486.3:640.412
 6. Tepavčević, J., Miljanić, U., Bradić, M., Janićević, S. (2019). Impact of London residents sociodemographic characteristics on motives for visiting National parks. Journal of the Geographical Institute Institute ‘Jovan Cvijic’ SASA, 69(2), 135-146. Štampano izdanjе: ISSN 0350-7599, Elektronsko izdanje:ISSN 1821-2808
 7. Tepavčević, J., Vukosav, S., Mijatov, M., Bradić, M., Garača, V. (2019). Determining the relations between work-leisure conflict, leisure participation, job burnout and overall life satisfaction. International Conference on Administration Management and Social Studies, ICAMSS’19 “Public Administration Reform: European Union Issues and Challenges” (13-14.9.2019). Sarajevo: Faculty of Administration, University of Sarajevo, Collection of papers, pp. 99-109. ISBN: 2637-3157
 8. Гарача, В., Вукосав, С., Брадић, М., Тепавчевић, Ј. (2019). Планирање, опремање и вредновање споменика НОБ-а у Југославији. Архитектура и урбанизам, 49, 60-69. ИССН 2217-8074 (Онлине).
 9. Ivkov, M., Šimon, V., Tepavčević, J., Stojković, I. (2020). Expectations and Satisfaction of Hospitality Students with Employment in Hospitality Industry. Turizam, 24(2), 57-67. ISSN 1450-6661 (Hard Copy) | ISSN 1821-1127 (Online) | UDC: 338.48