Наставник вештина

мсц Милорад Тодоровић

misha.todorovic@yahoo.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 25. 09. 1980. Сисак, Хрватска

Дипломирао је 2007. а мастер студије завршава 2012. године одбраном мастер рада под називом: “Хотел менаџмент у Националном парку Тара” на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.


Контакт:
+381 21 485 2843 | моб: +381 65 800 2422 | е-маилmisha.todorovic@yahoo.com

Термини консултација: Понедељак : од 10:00 ч до 12:00 ч (кабинет ГИС 4, 1. спрат)


Звања:

 • 2007 – 2015 – Стручни сарадник, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. – Наставник вештина, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Област стручног и научног истраживања:

 • Ресторатерство
 • Сомелијерство
 • Барско пословање
 • Организација протокола и свечаних пријема
 • Менаџмент у хотелијерству

Област рада:

 • Практична настава из области сервиса хране и пића
 • Практична настава из области менаџмента у хотелијерству
 • Ресторатерство
 • Сомелијерство
 • Барско пословање
 • Организација протокола и свечаних пријема

Предмети:

 • Стручна пракса 1 – Сервис хране и пића
 • Стручна пракса 4х – Менаџмент у хотелијерству
 • Сомелијерство
 • Барско пословање
 • Организација протокола и свечаних пријема

Остале информације

 • Страни језици: енглески и немачки
 • Такмичења: Координатор такмичарског тима ПМФ-а и члан жирија у више такмичарских дисциплина из области ресторатерства, ресторанског и протоколарног сервиса и барског пословања на 27. Републичком такмичењу туристичке и угоститељске струке Србије одржаном у Кладову 2009. године, 28. Републичком такмичењу туристичке и угоститељске струке Србије одржаном у Крагујевцу 2011. године и 29. Републичком такмичењу туристичке и угоститељске струке Србије одржаном у Пролом Бањи 2013. године, у организацији Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије и Министарства финансија и привреде Р. Србије– сектор туризма.
 • Учешће у реализацији Семинара о пословању по принципима ХАЦЦП система у угоститељству и хотелијерствуу организацији Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно – математичког факултета, Универзитета у Новом Саду у периоду од 2012. до 2013. године и од 2016. године до данас
 • Учешће у реализацији више од 25 хуманитарних вечери, као практичног дела испита из предмета Анимација и логистика у туризму, у организацији Департмана за географију, туризам и хотелијерство, у периоду од 2007. до 2015. године.
 • Учешће у организацији и реализацији радионице „Октобар – месец здраве исхране“ у организацији Института за јавно здравље Војводине и Департмана за географију, туризам и хотелијерство у периоду од 2008. до 2016. године.
 • Члан Удружења сомелијера Војводине

Релевантна запослења:

 • 2005 – 2006 Хотел „The Dorchester“ (5*), Лондон, Велика Британија – менаџмент тренинг програм у области банкетског пословања и ресторанског сервиса.
 • 2007 – 2009 Хотел Ресторан „Траг “, Нови Сад – Наставна радионица за обуку студената, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Организација конференција:

 • „Loessfest ’09” 31. avgust – 3. septembar 2009
 • „Contemporary trends in tourism, hotel industry and gastronomy 2009” , 26. – 27. septembar 2009.
 • „International conference on geoheritage and geotourism research – Geotrends” održane od 24. – 26. juna 2010.
 • Contemporary Trends in Tourism and Hospitality “Via Danube, the main street of Europe”, 29. – 30. septembar 2011. (website)
 • „Contemporary trends in tourism and hospitality – Peace, culture and tourism”, 26. – 27. septembar 2013.
 • Contemporary trends in tourism and hospitality – „Rebranding Serbia”, 9 – 10. Jul 2015.
 • „Monitoring and Management of Visitors in Recreational nad Protected Areas” 26 – 30 septembar 2016.

Одабране референце

 • Тодоровић, М. (2019): Практикум са дневником праксе из предмета Стручна пракса, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
 • Јосиповић, М., Тодоровић, М. (2019): Практикум са дневником праксе из предмета Стручна пракса 4, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
 • Tešanović, D.,Tomašević, I., Banjac, M., Kalenjuk, B., Todorović, M. (2016): The influene of the cutlery and dishes on restaurant food taste experience, 23th biennial international congress, Tourism and hospitality industry, 28–29 April, 2016, Collection of Papers, pp. 490-501, Opatija.
 • Ivkov, M., Blešić, I., Todorović, M., Radivojević, M. (2015): Towards better restaurant service: display of nutritional values on the menus, Contemporary trends in Toursm and Hospitality 2015 Conference, Rebranding Serbia, 8-9 July, 2015, Novi Sad.
 • Цветковић, Б., Тодоровић, М., Чавић, С. (2015): Профитабилност менија на примеру јела од говеђег меса. Часопис за теорију и праксу хотелијерства „Хотел линк“, бр 25-26, пп. 174-184. Висока хотелијерска школа, Београд.
 • Todorovic, M.LJ. (2014): Tourism and the Power of Otherness: Seduction of Difference. Annals Of Tourism Raeserch, Elsevier, Book review.
 • Ivkov, M., Blešić, I., Popov Raljić, J., Todorović, M., Radivojević, G. (2013): Music as a part of dining experience, 3rd International scientific conference “Development trends in tourism and hotel management“, September 12-13, 2013, Kotor, Montenegro.
 • Todorović, M., Dimitrijević, D., Jovičić, A., (2012): “Can – Trace” Food Safety Program and Implementation in Canadian Food Industry, XVI International Eco – Conference, 26–29 September, 2012, Collection of Papers, pp. 661-666, Novi Sad.
 • Dimitrijević, D., Todorović, M., (2012): Advanced Measures That Ensure Food Safety in USA – HACCP and FSMA Safety Legislation, XVI International Eco – Conference, 26–29 September, 2012, Collection of Papers, pp. 631-638, Novi Sad.
 • Jovičić, A., Milanović, T., Todorović, M., Vujičić, D. (2011): The importance of fitting personality dimensions and job characteristics in employees in the hotel management. Turizam, vol. 15, br. 3, pp. 119-131, PMF, Novi Sad.

Стручна усавршавања

 • Сертификат за „Орацле Хоспиталитy Суите 8 – ЦРМ & Пропертy Манагемент Сyстем“, у организацији Бест Солутионс д.о.о. и УНС, Департман за географију, туризам и хотелијерство, март 2018. године.
 • Сертификат о успешно завршеном семинару о пословању по принципима ХАЦЦП система у угоститељству и хотелијерству у организацији Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно – математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, 2012. године.
 • Учешће у организацији и реализацији Семинара о пословању по принципима ХАЦЦП система у угоститељству и хотелијерству, у организацији Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно – математичког факултета, Универзитета у Новом Саду у периоду од 2012. до 2013. године и од 2016. до 2018. године.
 • Предавач на семинару „Савремени трендови упаривања хране и вина“ у организацији Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно – математичког факултета, Универзитета у Новом Саду у периоду од 2017. до 2018.
 • Предавач у оквиру интердисциплинарне летње школе за кинеске студенте на Универзитету у Новом Саду, област: Модул 4 – гастрономија – тема: „Gastronomy of Serbia and Southeast Europe“, 20-30. мај 2017. године.
 • Учешће у реализацији више од 35 хуманитарних вечери, као практичног дела испита из предмета Анимација и логистика у туризму, у организацији Департмана за географију, туризам и хотелијерство, у периоду од 2007. до 2020. године.
 • Учешће у организацији и реализацији радионице „Октобар – месец здраве исхране“ у организацији Института за јавно здравље Војводине и Департмана за географију, туризам и хотелијерство у периоду од 2008. до 2017. године.
 • Члан Удружења сомелијера Војводине

Учешће у организацији и реализацији конференција:

 • „Contemporary trends in tourism and hospitality, 2019 – Get ready for generation”, 12. i 13. septembra 2019, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 •  „Migracije – uticaji, pravo i prostorno planiranje” 20-23 februar 2018, Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad.
 • „Contemporary trends in tourism and hospitality, 2017 – New spaces in cultural tourism”, 1. i 2. septembar 2017, , Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 •  „Monitoring and Management of Visitors in Recreational nad Protected Areas” 26-30 septembar 2016, , Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
 • 23th biennial international congress, Tourism and hospitality industry”, i 29. april 2016, Opatija, Hrvatska
 • „MEKST2015 – II kongres studenata turizma i hotelijerstva” 27- 29  novembra 2015, Novi Sad.
 • „Contemporary trends in tourism and hospitality, 2015 – Rebranding Serbia”, 26. i 27. septembar 2015, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
 • „XVIII International Eco – Conference“ 24-27 septembar 2014, Novi Sad
 • „Hotelplan – Savremeni trendovi u hotelijerstvu i turizmu“ 28 i 29 novembar 2013. godine, Visoka hotelijerska škola, Beograd.
 • „Contemporary trends in tourism and hospitality – Peace, culture and tourism”, 26 i 27 septembar 2013, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 • „Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva“ 12 i 13 septembar 2013, Kotor, Crna Gora.
 • „XVI International Eco – Conference“ održanom 26-29 septembar 2012, Novi Sad
 • „Contemporary trends in tourism and hospitality” 29 i 30 septembar 2011, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 • „International conference on geoheritage and geotourism research – Geotrends” 24-26  juna 2010, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 • „Contemporary trends in tourism, hotel industry and gastronomy 2009” 26 i 27 septembar 2009, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad