Наставник вештина

мсц Мелита Јосиповић

melita.josipovic@dgt.uns.ac.rs

Кракта биографија:

Датум и место рођења: 20.03.1981. Нови Сад. Основне академске студије завршила 2007. године, а мастер студије завршава 2013. године са одбраном мастер рада „Вински туризам у туристичкој понуди Срема“ са просечном оценом 9,39, на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитет у Новом Саду.


Контакт:

моб: +381 64 2340 999 /
е-маилmelita.josipovic@dgt.uns.ac.rs i melitabalaz@gmail.com
Термини консултација: понедељак 10-12ч


Звања:

 • 2005-2008. Лаборант за извођење стручне праксе, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008-2015. Стручни сарадник за експерименталну наставу, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет , Универзитет у Новом Саду Од
 • 2015. Наставник вештине, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Хотелска продаја и рецепцијско пословање
 • Хотелско домаћинство
 • Менаџмент у угоститељству

Област рада:

 • Практична настава из области рецепције и домаћинства
 • Практична настава из области менаџмента у хотелијерству

Предмети:

 • Стручна пракса 3 (модул Хотелијерство)
 • Стручна пракса 4 (област менаџмент)

Остале информације:

 • Страни језици: мађарски, енглески и немачки
 • Завршен семинар о пословању по принципима ХАЦЦП система у угоститељству и хотелијерству
 • Учешће у реализацији неких од хуманитарних вечери као практичног дела испита из предмета Анимација и логистика у туризму, у организацији Департмана за географију, туризам и хотелијерство
 • Учешће у организацији и реализацији неких од радионица „Октобар – месец здраве исхране“ у организацији Института за јавно здравље Војводине и Департмана за географију, туризам и хотелијерство
 • Учешће у организацији конференције “Лоессфест ’09” 31. август – 3. септембар 2009. године.
 • Завршен курс из програма Фиделио, 2019. године

Остала релеванта запослења:

 • 2000-2005. Ресторан-пиззерија “La Gaston”, Нови Сад
 • 2005-2009. Наставна радионица “Траг”, Нови Сад- наставна радионица за обуку студената Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2008. године (5 месеци) “Iberostar Bellevue hotel”, Бечићи, Црна Гора-стручно усавршавање на позицији рецепционера

Одабране референце:

 • Klisara, D., Bradić, M., Balaž, M., (2015): Attitudes of Tourist about the Possibility of Development of Unusual Hotels in Serbia, Turizam, vol.19, Issue 1, pp. 13-21, PMF, Novi Sad
 • Josipović, M. (2019): Praktikum sa dnevnikom prakse iz predmeta Stručna praksa 3
 • Josipović, M., Todorović, M. (2019): Praktikum sa dnevnikom prakse iz predmeta Stručna praksa 4
 • Tepavčević J., Josipović, M., Milojica, V. (2020). Determining The Relationship Between Job Satisfaction, Dependence On Tips and Turnover Intentions: The Case Of Hotel Employees, 4th International Applied Social Sciences Congress „Applicable Knowledge for a Sustainable Future“, (22-24.10.2020),. Book of Proceedings, pp 201. ISBN: 978-625-44354-0-9
 • Tepavčević, J., Josipović, M., Mijatov, M., Ivkov, M., Luković, S. (2020): The Impact of Dimensions of Well-being and Health on Consuption of Organic and Functional Food, BET ON Health International Online International Conference (29-30.10.2020) Book of abstracts, pp. 57 Brežice: Faculty of Tourism, University of Maribor, Slovenia.
 • Josipović, M., Tepavčević, J., Šimon, V. (2020). Sociodemographic characteristics and stress: The case of houskeeping and front office employees, Hotel and Tourism Management, 8 (2), 53-63, ISSN: 2620-0481 (Online)
 • Josipović, M., Tepavčević, J., Vukosav, S. (2020). SWOT analiza vinskog turizma u Sremu, Marketing časopis za marketing teoriju i praksu, Volume 51, br 4, 247-258, ISSN: 0354-3471
 • Tepavčević, J., Josipović, M., Milojica, V. (2021). Determining The Relationship Between Job Satisfaction, Dependence On Tips and Turnover Intentions: The Case Of Hotel Employees, Emerald, Contemporary Issues in Social Science,  Volume 106, 33-48, ISBN: 978-1-80043-931-3