Истраживач сарадник

МСц Милена Секулић

milena.sekulic@dgt.uns.ac.rs

Kратка биографија:

Датум и место рођења: 15.02.1996. Сремска Митровица
Дипломирала 2018. године са темом Морфолоски развој Сремске Митровице на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Мастер брани 2019. године са темом Сезоналност и карактеристике нупцијалитета у Сремској Митровици и стиче звање Мастер професор географије.


Kонтакт:

Тел: +381 21 485 2842
емаил: milena.sekulic@dgt.uns.ac.rs

Kонсултације:


Предмети:

 • Географске основе опште етнологије
 • Географске основе посебне етнологије
 • Историја, култура и цивилизације
 • Историјска географија
 • Историјска демографија
 • Географија становништва

Чланства

 • 2014- Друство младих истразивача “Бранислав Букуров”
 • 2019- Српско географско друштво

Звања:

 • 2018-2019.  Демонстратор у настави
 • 2019. – Истраживач приправник

Одабране референце

 • Соларевић, М., Секулић, М., Ђерчан, Б., Лукић, Т. (2019). Старење становништва као изазов одрживости словачких насеља и словачке етничке групе у Војводини. Демографија (in press).
 • Секулић, М., Ђерчан, Б. (2019): Од античке панонске престонице до модерног града – Трансформације урбане морфологије Сремске Митровице, Kултура полиса, (497.113): 429-440.
 • Sekulić, M., Šojić, A., Ivkov-Džigurski, A., Solarević, M., (2019): Preserving the ancestral tradition and origin awareness of young people, International conference dedicated to the life and work of prof. Branislav Bukurov, 3-5th May 2019, Novi Sad.
 • Timotijević, S., Sekulić, M., Mijatov, M., (2019): Visitors’ attitudes regarding the possibilities for further development of the “Srem Folk Fest”, International conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019, Get ready for iGeneration, 12-13th September 2019, Novi Sad.
 • Sekulić, M., Solarević, M., Šojić, A., Timotijević, S-. Ivkov-Džigurski, A. (2019): Attitudes of local population in Sremska Mitrovica towards Sirmium cultural Tourism and heritage, International conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019, Get ready for iGeneration, 12-13th September 2019, Novi Sad.