GEOEKOLOGIJA

 

Smer geoekologija je namenjen studentima koji vole prirodu i žele da svoje obrazovanje usmere ka rešavanju ekoloških izazova kojih ima i previše u našem okruženju. Nastava je koncipirana tako da prvo pruži uvid u osnove geografske nauke, kako bi se prostor dobro razumeo, a zatim fokusira na konkretne probleme životne sredine u svetu i kod nas, korišćenjem savremenih metoda i instrumenata za merenje. To podrazumeva i terensku nastavu na svakoj godini studija, ali i specifična terenska merenja koja se organizuju u okviru pojedinih predmeta, sa ciljem da se studenti osposobe da koriste savremene instrumente i opremu, ali i da protumače podatke koje dobijaju. S obzirom na to da su ekologija i održivi razvoj u fokusu pažnje Evropske unije, koja svoju pažnju realizuje velikim brojem projekata u oblasti zaštite životne sredine, radi se o atraktivnom pozivu za mlade ljude čija će znanja doprineti dostizanju ambicioznih ciljeva za održivu planetu.

Kako bi teorijska znanja obogatili praktičnim iskustvom i stekli uvid u realne mogućnosti i načine rešavanja problema sa kojima se suočava životna sredina, na smeru Geoekologija studenti imaju i praktičnu nastavu. Praktična nastava podrazumeva određen broj časova/dana koji se provode u relevantnim institucijama koje se posredno ili neposredno bave zaštitom životne sredine:

Profesori i asistenti na smeru OAS geoekologija se pomoću brojnih međunarodnih projekata konstantno usavršavaju sa ciljem da poboljšaju kvalitet izvođenja nastave. Primeri takvih projekata su:

 

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A za kraj pogledajte iskustva naših studenata na smeru OAS geoekologija: