TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG/ZAVRŠNOG RADA – TURIZAM

MENADŽER – TURIZAM
MENADŽER – HOTELIJERSTVO
MENADŽER – LOVNI TURIZAM
MENADŽER – GASTRONOMIJA

 


dr Snežana Besermenji

 • Turistička valorizacija dvorca Šulpe u Novom Kneževcu
  Mentor: dr Snežana Besermenji, članovi: dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić
 • Turistička valorizacija kuće Šop Đokića u Leskovcu
  Mentor: dr Snežana Besermenji, članovi: dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić
 • Turistička valorizacija dvorca Danijel kod Hajdučice
  Mentor:dr Snežana Besermenji, članovi: dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić
 • Turistička valorizacija dvorca Zako u Bajši
  Mentor: dr Snežana Besermenji, članovi: dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić
 • Turistička valorizacija Gospodar Vasinog konaka u Kraljevu
  Mentor: dr Snežana Besermenji, članovi: dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić

dr Ivana Blešić


dr Milan Bradić

 • Ekološko poslovanje u hotelijerstvu na primeru hotela
  Mentor: dr Milan Bradić, članovi: dr Svetlana Vukosav, dr Ivana Blešić
 • Upravljanje potrošnjom vode u hotelijerstvu – studija slučaja
  Mentor: dr Milan Bradić, članovi: dr Sava Janićević, dr Svetlana Vukosav
 • Upravljanje potrošnjom struje u hotelijerstvu – studija slučaja
  Mentor: dr Milan Bradić, članovi: dr Ivana Blešić, dr Sava Janićević
 • Upravljanje otpadom u hotelijerstvu – studija slučaja
  Mentor: dr Milan Bradić, članovi: dr Dragan Tešanović, dr Ivana Blešić
 • Relacija stavova rukovodstva o ekologiji i principima ekološkog menadžmenta u hotelijerstvu
  Mentor: dr Milan Bradić, članovi: dr Svetlana Vukosav, dr Bojana Kalenjuk

dr Nevena Ćurčić

 • Manifestacioni turizam u opštini Temerin
  Mentor: dr Nevena Ćurčić, članovi: dr Imre Nađ, dr Đorđije Vasiljević
 • Manifestacioni turizam u opštini Zemun
  Mentor: dr Nevena Ćurčić, članovi: dr Vuk Garača, dr Đorđije Vasiljević
 • Primena promocije u Turističkoj organizaciji Zemun
  Mentor: dr Nevena Ćurčić, članovi: dr Svetlana Vukosav, dr Nemanja Davidović
 • Primena promocije u Turističkoj organizaciji Prijepolje
  Mentor: dr Nevena Ćurčić, članovi: dr Lukrecija Đeri, dr Uglješa Stankov
 • Razvoj avanturističkog turizma na Fruškoj gori
  Mentor: dr Nevena Ćurčić, članovi: dr Vladimir Stojanović, dr Svetlana Vukosav
 • Razvoj industrijskog turizma u opštini Sremska Mitrovica
  Mentor: dr Nevena Ćurčić, članovi: dr Dragan Dolinaj, dr Vuk Garača

dr Dragan Dolinaj

 • Geografske predispozicije nautičkog turizma na Bosutu*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Aleksandra Dragin
 • Sportskoribolovni i turistički potencijal mušičarskih revira na reci Gradac*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Sportskoribolovni i turistički potencijal mušičarskih revira na rekama Veliki Rzav i Golijska Moravica*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Sportskoribolovni i turistički potencijal mušičarskih revira u slivu Timoka*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Ribolovno-turistički potencijal Drine
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Ribolovno-turistički potencijal Bosuta
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Ribolovno-turistički potencijal Mlave
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Ribolovno-turistički potencijal Mostonge
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić

dr Vanja Dragićević

 • Stavovi organizatora kongresa o Beogradu kao kongresnoj destinaciji
  Mentor: dr Vanja Dragićević, članovi: dr Kristina Košić, dr Tatjana Pivac
 • Stavovi organizatora kongresa o Novom Sadu kao kongresnoj destinaciji.
  Mentor: dr Vanja Dragićević, članovi: dr Kristina Košić, dr Tatjana Pivac
 • Zadovoljstvo učesnika kongresa iz oblasti turizma na odabranoj destinaciji.
  Mentor: dr Vanja Dragićević, članovi: dr Tatjana Pivac, dr Kristina Košić
 • Zadovoljstvo učesnika kongresa iz oblasti informacionih tehnologija na odabranoj destinaciji.
  Mentor: dr Vanja Dragićević, članovi: dr Kristina Košić, dr Uglješa Stankov
 • Odgovornost organizatora putovanja u Srbiji i zaštita turista
  Mentor: dr Vanja Dragićević, članovi: dr Kristina Košić, dr Lukrecija Đeri
 • Elektronski posrednici ili klasične turističke agencije – istraživanje na primeru Srbije
  Mentor: dr Vanja Dragićević, članovi: dr Kristina Košić, dr Uglješa Stankov

dr Aleksandra Dragin

 • Dimenzije nacionalne kulture po Klakhonu i Strodtbeku
  Mentor: dr Aleksandra Dragin, članovi: dr Tatjana Pivac i dr Miroslav Vujičić
 • Dimenzije nacionalne kulture po Halu i po Trompenarsu
  Mentor: dr Aleksandra Dragin, članovi: dr Tatjana Pivac i dr Miroslav Vujičić
 • Dimenzije nacionalne kulture po Švarcu i po Houseu
  Mentor: dr Aleksandra Dragin, članovi: dr Tatjana Pivac i dr Miroslav Vujičić
 • Poslovna etika kompanije…
  Mentor: dr Aleksandra Dragin, članovi: dr Ivana Blešić i dr Kristina Košić
 • Poslovna etika kompanije…
  Mentor: dr Aleksandra Dragin, članovi: dr Kristina Košić i dr Lukrecija Đeri

dr Lukrecija Đeri

 • Programi lojalnosti domaćeg avio-prevoznika “Air Serbia”
  Mentor: dr Lukrecija Đeri, članovi: dr Nemanja Davidović, dr Svetlana Vukosav
 • Programi lojalnosti hotelskog lanca “Hilton”
  Mentor: dr Lukrecija Đeri, članovi: dr Ivana Blešić, dr Kristina Košić
 • Programi lojalnosti hotelskog lanca “Hyatt”
  Mentor: dr Lukrecija Đeri, članovi: dr Milan Bradić, dr Tatjana Pivac, član
 • Programi lojalnosti hotelskog lanca “Marriott”
  Mentor: dr Lukrecija Đeri, članovi: dr Kristina Košić, dr Aleksandra Dragin
 • Programi lojalnosti hotelskog lanca “Holiday Inn”
  Mentor: dr Lukrecija Đeri, članovi: dr Tatjana Pivac, dr Ivana Blešić
 • Programi lojalnosti hotelskog lanca “Sheraton”
  Mentor: dr Lukrecija Đeri, članovi: dr Ivana Blešić, Dr Milan Bradić

dr Jasmina Đorđević

 • Prirodni uslovi i ograničenja za razvoj turizma na primeru opštine Brus
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Lazar Lazić, dr Dragoslav Pavić
 • Uređenje i planiranje prostora opštine Sombor za razvoj turizma
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi:dr Igor Stamenković, dr Vladimir Stojanović
 • Uređenje i planiranje prostora opštine Mionica za razvoj turizma
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi:dr Kristina Košić, dr Igor Stamenković
 • Uređenje i planiranje prostora opštine Lebane za razvoj turizma
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Kristina Košić, dr Igor Stamenković
 • Uređenje i planiranje prostora opštine Jagodina za razvoj turizma
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Kristina Košić, dr Igor Stamenković

dr Vuk Garača

 • Analiza turističke privrede Niške Banje
  Mentor: dr Vuk Garača, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Kristina Košić
 • Analiza turističke privrede Palića
  Mentor: dr Vuk Garača, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Kristina Košić
 • Analiza Turističke privrede Novog Sada
  Mentor: dr Vuk Garača, članovi: dr Nevena Ćurčić, dr Svetlana Obradović
 • Analiza turističke privrede Kragujevca
  Mentor: dr Vuk Garača, članovi: dr Vanja Dragićević, dr Igor Stamenković
 • Analiza turističke privrede Banje Koviljače
  Mentor: dr Vuk Garača, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Kristina Košić

dr Anđelija Ivkov Džigurski

 • Turistička animacija kao deo turističke ponude primorja Crne Gore
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, članovi: dr Miroslav Vujičić, dr Igor Stamenković
 • Turistička animacija u funkciji jačanja turističke ponude Valjeva
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, članovi: dr Tatjna Pivac, dr Igor Stamenković
 • Turistička animacija u funkciji jačanja turističke ponude na Tari
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, članovi: dr Vladimir Stojanović, dr Igor Stamenković

dr Bojana Kalenjuk

 • Prepoznatljivi nacionalni deserti
  Mentor: dr B. Kalenjuk, članovi: dr D. Tešanović, dr Đ. Psodorov
 • Gastronomske norme različitih religija
  Mentor: dr B. Kalenjuk, članovi: dr J. Popov-Raljić, dr D. Tešanović
 • Struktura tradicionalnog svadbenog menija u različitim kulturama
  Mentor: dr B. Kalenjuk, članovi: dr D. Tešanović, dr M. Portić

dr Vladimir Marković


dr Milosava Matejević

 • Značaj lovnoturističke manifestacije „Međunarodna izložba pasa svih rasa Novi Sad“
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Značaj lovnoturističke manifestacije „Međunarodna izložba pasa svih rasa Beograd“
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Uloga i značaj cunjavaca u lovnom turizmu Srbije
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Uloga i značaj jamara u lovnom turizmu Srbije
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković

dr Milana Pantelić

 • Kvalitet vode kao uslov za razvoj turizma na Dunavu u Srbiji
  Mentor: Milana Pantelić, članovi:dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić
 • Kvalitet vode kao uslov za razvoj turizma na reci Drini u Srbiji
  Mentor: Milana Pantelić, članovi: dr Vladimir Stojanović, dr Imre Nađ

dr Dragoslav Pavić

 • Uređenost obale Dunava u Centralnoj Srbiji za potrebe nautičkog turizma – stanje, problemi i mogućnosti
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Aleksandra Dragin, dr Đorđije Vasiljević
 • Hidrološke osnove za razvoj turizma u opštini Novi Kneževac
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Dragan Dolinaj, dr Aleksandra Dragin
 • Hidrološke osnove za razvoj turizma u opštini Kanjiža
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Dragan Dolinaj, dr Aleksandra Dragin

dr Tatjana Pivac

 • Kulturna dobra Brašova u funkciji razvoja turizma
  Mentor: dr Tatjana Pivac, članovidr Snežana Besermenji, dr Kristina Košić

dr Tamara Jovanović

 • Tipologija (po Plogu) potencijalnih posetilaca odabranih turističkih destinacija
  Mentor: dr Tamara Jovanović, komisija: dr Kristina Košić, dr Miroslav Vujičić
 • Motivacija potencijalnih posetilaca za odabir primorskih turističkih destinacija
  Mentor: dr Tamara Jovanović, komisija: dr Snežana Besermenji, dr Sanja Božić
 • Ličnost potencijalnog posetioca odabranih turističkih destinacija
  Mentor: dr Tamara Jovanović, komisija: dr Sanja Božić, dr Milena Nedeljković Knežević
 • Stereotipi lokalnog stanovništva odabrane turističke destinacije prema turistima
  Mentor: dr Tamara Jovanović, komisija: dr Vanja Pavluković, dr Lukrecija Đeri

dr Milijanko Portić

 • Analiza jela od rečnih riba u ugostiteljstvu Beograda
  Mentor: dr Milijanko Portić, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk
 • Profitabilnost menija doručka u hotelima Beograda
  Mentor: dr Milijanko Portić, članovi: dr D. Tešanović, dr B Kalenjuk
 • Analiza cikličnih menija u vrtićima u Novom Sadu
  Mentor: dr Milijanko Portić, članovi: dr D. Tešanović, dr J. Popov – Raljić
 • Specifičnosti planiranja menija u restoranima prekookeanskih kruzera
  Mentor: dr Milijanko Portić, članovi: dr D. Tešanović, dr B Kalenjuk
 • Specifičnosti planiranja sportskog menija
  Mentor: dr Milijanko Portić, članovi: dr J. Popov – Raljić, dr B. Kalenjuk
 • Struktura i primena pilećeg filea u ugostiteljskim objektima Novog Sada
  Mentor: dr Milijanko Portić, članovi: dr D. Tešanović, dr Đ. Psodorov
 • Struktura i kvalitet pečuraka i njihova primena u restoranima Novog Sada
  Mentor: dr Milijanko Portić, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk

dr Đorđe Psodorov

 • Kreacija pekarsko-poslastičarskih proizvoda namenjenih ishrani ciljnoj grupi potrošača sa metaboličkim poremećajem
  Mentor: dr Đorđe Psodorov, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk
 • Pekarsko poslastičarski proizvodi za potrošače alergične na prisustvo glutena
  Mentor: dr Đorđe Psodorov, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk
 • Dijetetski proizvodi na bazi žita i proizvoda od žita
  Mentor: dr Đorđe Psodorov, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk
 • Izbor receptura za proizvode iz kategorije pekarski dijabetičarski proizvodi
  Mentor: dr Đorđe Psodorov, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk
 • Poređenje osnovnih vrsta hleba i peciva sa pekarskim proizvodima sa dodatkom heljde
  Mentor: dr Đorđe Psodorov, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk
 • Poređenje prehrambene vrednosti pekarskih proizvoda iz kategorije lisnatih testa sa klasičnim pekarskim proizvodima
  Mentor: dr Đorđe Psodorov, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk
 • Prehrambene vrednosti „tamnih“ vrsta hleba
  Mentor: dr Đorđe Psodorov, članovi: dr D. Tešanović, dr B. Kalenjuk

dr Zoran Ristić


dr Igor Stamenković

 • Motivi posete turista novosadskih sakralnih objekata
  Mentor: dr Igor Stamenković, članovi: dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić
 • Sveta mesta Grada Novog Sada u funkciji razvoja religijskog turizma
  Mentor: dr Igor Stamenković, članovi: dr Snežana Besermenji, dr Miroslav Vujičić
 • Stavovi turista Grada Novog Sada o kvalitetu usluge JKP “Parking servis”
  Mentor: dr Igor Stamenković, članovi: dr Kristina Košić, dr Vuk Garača
 • Značaj stejkholderskog pristupa u kreiranju turističkog događaja
  Mentor: dr Igor Stamenković, članovi: dr Miroslav Vujičić, dr Vanja Dragičević

dr Vladimir Stojanović

 • Uticaj zona zaštite prirode na razmeštaj turističkih aktivnosti u Rezervatu biosfere Bačko Podunavlje
  Mentor: Vladimir Stojanović; članovi: Aleksandra Dragin, Milana Pantelić
 • Uloga lokalnih zajednica u razvoju održivog turizma na prostoru Rezervata biosfere Bačko Podunavlje
  Mentor: dr Vladimir Stojanović, članovi: Kristina Košić, Milana Pantelić

dr Dragan Tešanović

 • Italijanska kuhinja u Srbiji: stavovi i ponašanje srpskih potrošača
  Mentor: dr Dragan Tešanović, članovi: dr Đ. Psodorov, dr B. Kalenjuk
 • Ekološka hrana u Srbiji, stavovi i prercepcija srpskih potrošača
  Mentor: dr Dragan Tešanović, članovi: dr J. Popov-Raljić, dr M. Portić.
 • Uloga somelijare i njegov uticaj na prodaju vina u restoraterskim objektima Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Tešanović, članovi: dr , Đ. Psodorov, dr B. Kalenjuk
 • Struktura i ponuda domaćih vina u ugostiteljskim objektima Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Tešanović, članovi: dr , Đ. Psodorov, dr M. Portić
 • Pecepcija gosta o uslužno zaposlenom osoblju sa invalidtetom u ugostiteljskim objektima Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Tešanović, članovi: dr M. Portić, dr B. Kalenjuk.
 • Uticaj pisanih ponuda na gostov doživljaj i odabir restoraterske hrane
  Mentor: dr Dragan Tešanović, članovi: dr M. Portić, dr J. Popov-Raljić
 • Primena „Sous vide“toplotne obrade u ugostiteljskim objektima Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Tešanović, članovi: dr J. Popov-Raljić, dr B. Kalenjuk
 • Struktura i ponuda autentičnih jela u ugostiteljskoj ponudi Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Tešanović, članovi:dr Đ. Psodorov, dr B. Kalenjuk

dr Đorđije Vasiljević

 • ”Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara primenom AHP metode – primer PIO Vršačke planine”.
  Mentor: dr Đorđije Vasiljević, članovi: dr Slobodan Marković, dr Miroslav Vujičić
 • ”Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara primenom AHP metode – primer SRP Koviljsko-Petrovaradinski rit”.
  Mentor: dr Đorđije Vasiljević, članovi: dr Vladimir Stojanović, dr Igor Stamenković
 • ”Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara primenom AHP metode – primer NP Kopaonik”.
  Mentor: dr Đorđije Vasiljević, članovi: dr Vladimir Stojanović, dr Miroslav Vujičić
 • ”Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara primenom AHP metode – primer NP Đerdap”.
  Mentor: dr Đorđije Vasiljević, članovi: dr Milana Pantelić, dr Igor Stamenković
 • ”Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara primenom AHP metode – primer Zlatibora”.
  Mentor: dr Đorđije Vasiljević, članovi: dr Miroslav Vujičić, dr Igor Stamenković

dr Miroslav Vujičić

 • Analiza nivoa uticaja ograničenja na izbor turističke destinacije Zlatibor
  Mentor: dr Miroslav Vujičić, članovi:dr Milena Nedeljković-Knežević i dr Tamara Jovanović
 • Analiza nivoa uticaja ograničenja na izbor turističke destinacije Kopaonik
  Mentor: dr Miroslav Vujičić, članovi: dr Uglješa Stankov i dr Djordjije Vasiljević
 • Analiza stepena atraktivnosti kulturnih dobara Granade uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Mentor: dr Miroslav Vujičić, članovi: dr Snežana Besermenji i dr Tatjana Pivac

dr Svetlana Vukosav

 • Uloga menadžera lidera u hotelskim preduzećima (studija slučaja: izabrani hotel)
  Mentor: dr Svetlana Vukosav, članovi: dr Milan Bradić, dr Ivana Blešić
 • Analiza ekonomskih pokazatelja uspešnosti poslovanja hotelskih preduzeća (studija slučaja: izabrani hotel)
  Mentor: dr Svetlana Vukosav, članovi: dr Sava Janićević, dr Ivana Blešić
 • Sprovođenje funkcija menadžmenta u hotelskom preduzeću (studija slučaja: izabrani hotel)
  Mentor: dr Svetlana Vukosav, članovi: dr Sava Janićević: predsednik, dr Milan Bradić

dr Sanja Božić

 • Percepcija imidža i turističkih potencijala grada Novog Sada od strane lokalnog stanovništva
  Mentor: dr Sanja Božić, komisija: dr Kristina Košić, dr Nevena Ćurčić
 • Primena CREM modela na procenu turističkog potencijala na primeru odabrane kulturne rute
  Mentor: dr Sanja Božić, komisija: dr Tatjana Pivac, dr Snežana Besermenji
 • Analiza primene društvenih medija u promociji rimskih kulturnih lokaliteta u Srbiji
  Mentor: dr Sanja Božić, komisija: dr Tatjana Pivac, dr Uglješa Stankov
 • Percepcija ličnosti destinacije na primeru odabranih gradskih turističkih destinacija u Srbiji
  Mentor: dr Sanja Božić, komisija: dr Tamara Jovanović, dr Miroslav Vujičić
 • Percepcija ličnosti destinacije na primeru odabranih primorskih turističkih destinacija u Grčkoj
  Mentor: dr Sanja Božić, komisija:dr Tamara Jovanović, dr Aleksandra Dragin

dr Rastislav Stojsavljević

 • Turističke atraktivnosti Tajvana
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; Članovi: dr Jovan Plavša i dr Sanja Božić
 • Turističke atraktivnosti Mandžurije
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; Članovi: dr Jovan Plavša i dr Sanja Božić
 • Turističke atraktivnosti ostrva Hajnan
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; Članovi: dr Jovan Plavša i dr Sanja Božić

dr Milan Ivkov

 • Stavovi ugostiteljskih radnika prema obuci za somelijera i njen uticaj na unapređenje prodaje
  Mentor: dr Milan Ivkov; Predsednik dr Ivana Blešić, član dr Sava Janićević
 • Determinante koje utiču na odluku o izboru vina u restoranima
  Mentor: dr Milan Ivkov; Predsednik dr Ivana Blešić, član dr Milan Bradić