TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG/ZAVRŠNOG RADA – TURIZAM

MENADŽER – TURIZAM
MENADŽER – HOTELIJERSTVO
MENADŽER – LOVNI TURIZAM
MENADŽER – GASTRONOMIJA

 


dr Snežana Besermenji

 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Tržišna privlačnost kulturnog nasleđa (studenti treba da se odluče za određeno naselje)
  Komisija: dr Snežana Besermenji, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član

dr Ivana Blešić

 • Uticaj psihološkog kapitala zaposlenih u hotelima na ishode posla
  (Komisija: dr Ivana Blešić – mentor, dr Svetlana Vukosav-predsednik , dr Milan Bradić-član)
 • Primena koncepta Six Sigma u hotelijerstvu
  (Komisija: dr Ivana Blešić – mentor, dr Svetlana Vukosav-predsednik , dr Milan Bradić-član)

dr Milan Bradić

 • Specijalizacija biciklističkih objekata za smeštaj
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Ivana Blešić – predsednik, dr Milan Ivkov – član)
 • Izrada aplikacije za izračunavanje ekološkog otiska ugostiteljskih objekata
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Svetlana Vukosav – predsednik, dr Ivana Blešić – član)
 • Uvođenje ekoloških oznaka na primeru ugostiteljskih objekata
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Milan Ivkov – predsednik, dr Svetlana Vukosav – član)
 • Inovativni koncepti ugostiteljskih objekata za smeštaj
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Svetlana Vukosav – predsednik, dr Ivana Blešić – član)
 • Inovativni koncepti ugostiteljskih objekata za hranu i piće
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Ivana Blešić – predsednik, dr Milan Ivkov – član)
 • Ekologija hrane
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Milan Ivkov – predsednik, dr Bojana Kalenjuk – član)
 • Pristupačnost pojedinih segmenata smeštajnih kapaciteta osobama sa invaliditetom
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Svetlana Vukosav – predsednik, dr Ivana Blešić – član)
 • Procena potencijala za razvoj difuznog hotela u Srbiji
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Ivana Blešić – predsednik, dr Milan Ivkov – član)
 • Društvena odgovornost globalnih hotelskih grupa
  (Komisija: dr Milan Bradić-mentor, dr Svetlana Vukosav – predsednik, dr Ivana Blešić – član)

dr Nevena Ćurčić

 • Kulturne manifestacije kao segment turističke ponude Vrbasa
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Gordana Jovanović, član
 • Kulturne manifestacije kao segment turističke ponude Sremske Mitrovice
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Gordana Jovanović
 • Kulturne manifestacije kao segment turističke ponude Bačke Palanke
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Gordana Jovanović
 • Uloga i značaj Turističke organizacije u razvoju turizma opštine (odabrana opština)
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Vladimir Stojanović, predsednik, dr Lukrecija Đeri, član
 • Promocija biciklističkog turizma u Vojvodini
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Olja Ivanović Munitlak, predsednik dr Mlađen Jovanović, član
 • Promene navika potrošača u turizmu za vreme COVID-19 pandemije
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Vladimir Stojanović, predsednik, dr Milena Nedeljković Knežević, član
 • Uloga i značaj odnosa s javnošću u radu turističke agencije (odabrana turistička agencija)
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Vanja Pavluković, predsednik , dr Sanja Kovačić, član
 • Promotivne aktivnosti (odabranog) hotela
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Ivana Blešić, predsednik, dr Milan Bradić, član
 • Kreiranje brenda u turizmu na primeru (odabrane) destinacije
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Sanja Kovačić, predsednik, dr Lukrecija Đeri, član
 • Promotivne aktivnosti (odabranog) hotela
  Komisija: dr Nevena Ćurčić, mentor, dr Ivana Blešić, predsednik, dr Milan Bradić, član

dr Dragan Dolinaj

 • Geografske predispozicije nautičkog turizma na Bosutu*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Aleksandra Dragin
 • Sportskoribolovni i turistički potencijal mušičarskih revira na reci Gradac*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Sportskoribolovni i turistički potencijal mušičarskih revira na rekama Veliki Rzav i Golijska Moravica*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Sportskoribolovni i turistički potencijal mušičarskih revira u slivu Timoka*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Ribolovno-turistički potencijal Drine
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Ribolovno-turistički potencijal Bosuta
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Ribolovno-turistički potencijal Mlave
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić
 • Ribolovno-turistički potencijal Mostonge
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Vladimir Marković, dr Milana Pantelić

dr Vanja Pavluković

 • Stavovi organizatora kongresa o Novom Sadu kao kongresnoj destinaciji
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Tatjana Pivac, član
 • Zadovoljstvo učesnika kongresa iz oblasti turizma na odabranoj destinaciji
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, drKristina Košić, član
 • Zadovoljstvo učesnika kongresa iz oblasti informacionih tehnologija na odabranoj destinaciji
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor,dr Kristina Košić, predsednik, dr Uglješa Stankov, član
 • Organizacija događaja – primer iz prakse:…. (otvorena tema)
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Tatjana Pivac,predsednik,dr Sanja Kovačić, član
 • Proces organizovanja poslovnih događaja u hotelu …. (otvorena tema)
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Ivana Blešić, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Zeleni događaji i hotelski lanac ….
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Ivana Blešić, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Zeleni hoteli u Srbiji kao prostori za organizovanje poslovnih događaja
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Milan Bradić, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Inovativni poslovni događaji u neobičnim prostorima – primeri iz prakse
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Društvene mreže i poslovni događaji
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Uglješa Stankov, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Virtualni sastanci – trend u organizovanju poslovnih događaja
  Komisija: dr Vanja Pavluković, mentor, dr Uglješa Stankov, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član

dr Aleksandra Dragin

 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Olja Munitlak Ivanović, predsednik, dr Uglješa Stankov, član
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Lukrecija Đeri, predsednik, dr Milena Nedeljković Knežević, član
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Kristina Košić, član
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, Kristina Košić, predsednik, dr Vanja Pavluković, član
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Đorđije Vasiljević, član.
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Vuk Garača, predsednik, dr Nemanja Tomić, član
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Tamara Jovanović, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Ivana Blešić, predsednik, dr Svetlana Vukosav, član
 • Uticaj pandemije COVID-19 na koncept poslovanja preduzeća (odabrano preduzeće)
  Komisija: dr Aleksandra Dragin, mentor, dr Milan Bradić, predsednik, dr Milan Ivkov, član

dr Lukrecija Đeri

 • Značaj kampanje TOS-a “Slow Adventure” na oporavak turističke privrede Srbije u post – covid periodu
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Igor Stamenković, predsednik, dr Vuk Garača, član
 • Značaj kampanje TOS-a “Slow food Serbia” nasuprot “Fast food” konceptu turističke ponude
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Značaj proširenja oznake kvaliteta “Najbolje iz Vojvodine” na ugostiteljske objekte
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Ivana Blešić, predsednik, dr Svetlana Vukosav, član
 • Uloga promocije nacionalne gastronomije u receptivnom turizmu Vojvodine – studija slučaja manifestacija “Dani Vojvodine”
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Ivana Blešić, predsednik, dr Bojana Kalenjuk Pivarski član
 • Turistička ponuda ekoloških kružnih ruta u Vojvodini
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Uvođenje novog turističkog proizvoda “Srbija otvorena kancelarija” na međunarodno tržište u post-covid periodu
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Olja Munitlak Ivanović, član
 • Analiza organizacione strukture i promotivne aktivnosti destinacije (turistička destinacija po izboru)
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor,dr Milena Nedeljković Knežević, predsednik, dr Aleksandra Dragin, član
 • Inovativni trendovi u razvoju zdravstvenog turizma u (banja po izboru) u post – covid periodu
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Značaj tehnike prikrivenog kupca za objektivnu procenu kvaliteta usluga u turističkoj agenciji (turistička agencija po izboru)
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Vanja Pavluković, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Značaj tehnike prikrivenog kupca na kontinuiranu obuku zaposlenih u sektoru uslužne delatnosti – studija slučaja (hotel sa 4 ili 5 zvezdica po izboru)
  Komisija: dr Lukrecija Đeri, mentor, dr Miroslav Vujičić, predsednik, dr Svetlana Vukosav, član

dr Jasmina Đorđević

 • Prirodni uslovi i ograničenja za razvoj turizma na primeru opštine Brus
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Nemanja Tomić, dr Igor Stamenković
 • Uređenje i planiranje prostora opštine Sombor za razvoj turizma
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi:dr Igor Stamenković, dr Vanja Pavluković
 • Uređenje i planiranje prostora opštine Mionica za razvoj turizma
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Vanja Pavluković, dr Igor Stamenković
 • Uređenje i planiranje prostora opštine Lebane za razvoj turizma
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Kristina Košić, dr Igor Stamenković
 • Uređenje i planiranje prostora opštine Jagodina za razvoj turizma
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Kristina Košić, dr Igor Stamenković

dr Vuk Garača

 • Planiranje i uređenje Banje Koviljače u funkciji razvoja turizma
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Jasmina Đorđević, predsednik, dr Kristina Košić, član
 • Planiranje i uređenje Jodne Banje u Novom Sadu u funkciji razvoja turizma
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Jasmina Đorđević, predsednik, dr Kristina Košić, član
 • Planiranje i uređenje Podgrađa Petrovaradinske tvrđave u funkciji razvoja turizma
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Jasmina Đorđević,predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Planiranje i uređenje Sremskih Karlovaca u funkciji razvoja turizma
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Jasmina Đorđević, predsednik, dr Snežana Besermenji, član
 • Planiranje i uređenje Dunavskog parka u funkciji razvoja turizma
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Jasmina Đorđević, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Planiranje i uređenje „Kineske četvrti“ u Novom Sadu u funkciji razvoja turizma
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Jasmina Đorđević, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Planiranje i uređenje naselja Panonija u funkciji razvoja turizma
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Jasmina Đorđević, predsednik,dr Nemanja Tomić, član
 • Planiranje i uređenje prostora oko crkve Arače u funkciji razvoja turizma
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Jasmina Đorđević, predsednik,dr Igor Stamenković, član
 • Analiza turističke privrede Opštine Irig
  Komisija: dr Vuk Garača, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Nemanja Tomić, član

dr Anđelija Ivkov Džigurski

 • Značaj turističke animacije prilikom odabira destinacije za letnji odmor kod stanovnika Novog Sada
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, Predsednik: dr Aleksandra Dragin, član: dr Igor Stamenković
 • Škola cirkusa “Cirkoneo” kao specifičan vid turističke animacije za decu
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, Predsednik: član: dr Aleksandra Dragin, dr Igor Stamenković

dr Bojana Kalenjuk

 • Struktura ponude svečanih menija u banket ugostiteljskim objektima Novog Sad,
  Kalenjuk B., mentor; Tešanović D., predsednik; Vujasinović V., član
 • Struktura ponude jela u specijalizovanim ribljim restoranima – čarde na Dunavu i njihov značaj za razvoj gastro turizma,
  Kalenjuk B., mentor; Tešanović D., predsednik; Vujasinović V., član
 • Struktura ponude jela u autentičnim ugostiteljskim objektima Vojvodine – salašima i njihov značaj za razvoj gastro turizma,
  Kalenjuk B., mentor; Tešanović D., predsednik; Vujasinović V., član
 • Autentičnost ponude pekarskih i poslastičarskih proizvoda vojvođanskih salaša u funkciji razvoja turizma,
  Kalenjuk B., mentor; Tešanović D., predsednik; Vujasinović V., član

dr Vladimir Marković

 • Kako postati lovac, a kako upravnik lovišta u Srbiji?
  Mentor: dr Vladimir Marković, članovi: dr Zoran Ristić, dr Milosava Matejević
 • Kreiranje elektronske forme dinamike populacija divljači radi optimalnijeg gazdovanja
  Mentor: dr Vladimir Marković, članovi: dr Zoran Ristić, dr Milutin Kovačević
 • Određivanje odstrelnih kvota divljači
  Mentor: dr Vladimir Marković, članovi: dr Zoran Ristić, dr Milutin Kovačević

dr Milosava Matejević

 • Značaj lovno-turističke manifestacije „Međunarodna izložba pasa svih rasa Beograd“
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Značaj lovno-turističke manifestacije „Međunarodna izložba pasa svih rasa Novi Sad“
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Uloga i značaj cunjavaca u lovnom turizmu
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Uloga i značaj jamara u lovnom turizmu
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Lovno-turistički potencijali naseljavanja evropskog bizona na područje „Fruške Gore“
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Lovačka etika i običaji u funkciji lovnog turizma
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Korelacija lovnog i ruralnog tuirzma u Vojvodini
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Stavovi lokalnog stanovništva o razvoju lovnog turizma u opštini Novi Sad
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Stavovi lokalnog stanovništva o razvoju lovnog turizma u opštini Zrenjanin
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Stavovi lokalnog stanovništva o razvoju lovnog turizma u opštini Subotica
  Mentor: dr Milosava Matejević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković

Mentor dr Milana Pantelić

 • Kvalitet vode kao preduslov za razvoj kupališnog turizma na Dunavu u Srbiji
  (dr Milana Pantelić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić)
 • Kvalitet vode kao preduslov za razvoj turizma na reci Drini u Srbiji
  (dr Milana Pantelić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragan Dolinaj)
 • Kvalitet vode kao preduslov za razvoj kupališnog turizma na reci Savi u Srbiji
  (dr Milana Pantelić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragan Dolinaj)
 • Kvalitet vode kao preduslov za razvoj turizma na Velikoj Moravi
  (dr Milana Pantelić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić)
 • Kvalitet vode kao preduslov za razvoj turizma na Vlasinskom jezeru
  (dr Milana Pantelić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić)

dr Dragoslav Pavić

 • Uređenost obale Dunava u Centralnoj Srbiji za potrebe nautičkog turizma – stanje, problemi i mogućnosti
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Aleksandra Dragin, predsednik; dr Đorđije Vasiljević, član
 • Hidrološke osnove za razvoj turizma u opštini Novi Kneževac
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Aleksandra Dragin, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Hidrološke osnove za razvoj turizma u opštini Kanjiža
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Aleksandra Dragin, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član

dr Tatjana Pivac

 • Vinski turizam u dolini Rajne
  Komisija: dr Tatjana Pivac, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Đorđije Vasiljević, član
 • Turistički značaj kulturne rute “Stazama praistorijske umetnosti“
  Komisija: dr Tatjana Pivac, mentor, dr Miroslav Vujičić, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Turistički značaj kulturne rute “Stazama Napoleona“
  Komisija: dr Tatjana Pivac, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Miroslav Vujičić član
 • Uporedna analiza evropskih gradova kulture- Rijeka i Galvaj
  Komisija: dr Tatjana Pivac, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član

dr Tamara Jovanović

 • Tipologija (po Plogu) potencijalnih posetilaca odabranih turističkih destinacija
  Komisija: dr Tamara Jovanović, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Tipologija potencijalnog mračnog turiste bazirana na mračnoj trijadi
  Komisija: dr Tamara Jovanović, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Vanja Pavluković, član
 • Motivacija potencijalnih posetilaca za odabir odabranih turističkih destinacija
  Komisija: dr Tamara Jovanović, mentor, dr Milena Nedeljković Knežević, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Ličnost potencijalnog posetioca odabranih turističkih destinacija
  Komisija: dr Tamara Jovanović, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Stereotipi lokalnog stanovništva odabrane turističke destinacije prema turistima
  Komisija: dr Tamara Jovanović, mentor, dr Aleksandra Dragin, predsednik, dr Sanja Kovačić, član

dr Zoran Ristić

 • Lovno-turistički potencijali lovišta “Palanački rit” Lovačkog udrženja Bačka Palanka
  Mentor: dr Zoran Ristić, članovi:, dr Vladimir Marković, dr Milutin Kovačević
 • Lovno-turistički potencijali lovišta “Krivaja” Lovačkog udruženja Mali Iđoš
  Mentor: dr Zoran Ristić, članovi:, dr Vladimir Marković, dr Milutin Kovačević
 • Lovno-turistički potencijali lovišta “Koštanac“ pri valorizaciji trofejnih srndaća
  Mentor: dr Zoran Ristić, članovi:, dr Vladimir Marković, dr Milutin Kovačević
 • Lovno-turistička valorizacija trofejnih srndaća u lovištu “Kapetanski rit” Kanjiža
  Mentor: dr Zoran Ristić, članovi:, dr Vladimir Marković, dr Milutin Kovačević

dr Igor Stamenković

 • Etički kodeksi u religijskom turizmu – Studija slučaja: ,,Manastir Ostrog”
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Aleksadnra Dragin, predsednik, dr Vuk Garača, član
 • Nova destinacija religijskog turizma – Studija slučaja: ,,Manastir Tumane”
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Miroslav Vujičić, predsednik, dr Rastislav Stojsavljević, član
 • Ispitivanje stavova posete turista manastiru Rakovica prema AHP metodi
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Miroslav Vujičić, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Turistička valorizacija manastira Rakovica prema modelu Hilaridu Kros
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Nemanja Tomić, član
 • Ispitivanje stavova posete turista manastiru Vojlovica prema AHP metodi
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Miroslav Vujičić, predsednik dr Sanja Kovačić, član
 • Turistička valorizacija manastira Vojlovica prema modelu Hilaridu Kros
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Nemanja Tomić, član
 • Hodočasnička putovanja u ranim hrišćanskim vekovima i danas
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Vuk Garača, član
 • Poklonička putovanja – istraživanje predstava o manastirima SPC u XXI veku
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Tamara Jovanović, predsednik, dr Olja Munitlak Ivanović član
 • Mogućnosti za uključivanje Grada Novog Sada u kulturnu rutu “Putevi istaknutih grobalja”
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Vuk Garača, član
 • Mogućnosti za razvoj kulturne rute u Srbiji “Putevi istaknutih grobalja”
  Komisija: dr Igor Stamenković, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Uglješa Stankov, član

Mentor dr Vladimir Stojanović

 • Implementacija Plana upravljanja posetiocima u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“
  (dr Vladimir Stojanović, dr Aleksandra Dragin, dr Đorđije Vasiljević)
 • Evropska povelja za održivi turizam u zaštićenim područjima: značaj i uloga u razvoju turizma zasnovanog na prirodi
  (dr Vladimir Stojanović, dr Aleksandra Dragin, dr Milana Pantelić)
 • Uticaj klimatskih promena na kulturni turizam
  (dr Vladimir Stojanović, dr Tatjana Pivac, dr Dragan Milošević)
 • Značaj međunarodnih statusa u zaštiti prirode za razvoj održivog turizma u Nacionalnom parku Đerdap
  (dr Vladimir Stojanović, dr Aleksandra Dragin, dr Đorđije Vasiljević)
 • Zastupljenost zaštićenih područja i ponude ekoturizma u turističkoj propagandi Vojvodine
  (dr Vladimir Stojanović, dr Lazar Lazić, dr Nevena Ćurčić)

dr Dragan Tešanović

 • Harmonizacija autentičnih sireva i vina iz Palićkog vinogorja
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.
 • Ekspertsko upravivanje autentičnih sireva i vina iz Palićkog vinigorja
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član
 • Znanje i stavovi gostiju o alergenima u ugostiteljskim objektima u Vojvodini
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.
 • Uticaj somelijera na ponudu i prodaju vina u ugostiteljskim objektima u Novom Sadu
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.
 • Percepcija ugostitelja prema manipulaciji otpada u restoraterskim objektima u Vojvodini
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.
 • Percepcija ugostitelja prema manipulaciji otpada u hotelima u Novom Sadu
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.
 • Pespektiva menadžera u restoraterskim objektima Novog prema proizvodima sa oznakom geografskog porekla
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.
 • Stavovi i primena HACCP sistema zaposlenih u restoraterskim objektima u Beogradu
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.
 • Motivacija turista prema potrošnji lokalne hrane u Vojvodini
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.
 • Profili turista u potrošnji lokalne hrane u Novom Sadu
  dr Dragan Tešanović, mentor; dr Bojana Kalenjuk, predsednik komisije; dr Vesna Vujasinović, član.

Mentor dr Đorđije Vasiljević

 • Selektivni oblici turizma zasnovani na prirodnim vrednostima – primer PP Stara Planina
  (dr Đorđije Vasiljević, dr Mlađen Jovanović, dr Milana Pantelić)
 • Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara – primer PIO Vršačke planine
  (dr Đorđije Vasiljević, dr Slobodan Marković, dr Miroslav Vujičić)
 • Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara – primer SRP Koviljsko-Petrovaradinski rit
  (dr Đorđije Vasiljević, dr Vladimir Stojanović, dr Igor Stamenković)
 • Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara – primer NP Đerdap
  (dr Đorđije Vasiljević, dr Milana Pantelić, dr Nemanja Tomić)
 • Stavovi posetilaca o vrednostima zaštićenih prirodnih dobara – primer Zlatibora
  (dr Đorđije Vasiljević, dr Milana Pantelić, dr Igor Stamenković)
 • Geomitologija kao sredstvo za povećanje atraktivnosti geodiverziteta
  (dr Đorđije Vasiljević, dr Mlađen Jovanović, dr Igor Stamenković)

dr Miroslav Vujičić

 • Analiza eksternih faktora koji utiču na izbor turističke destinacije uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Nemanja Tomić, član
 • Analiza eksternih faktora koji utiču na izbor turističke destinacije uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Milena Nedeljković Knežević, predsednik; dr Igor Stamenković, član
 • Analiza eksternih faktora koji utiču na izbor turističke destinacije uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Ivana Blešić, član
 • Analiza stepena atraktivnosti banjskog mesta uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Vuk Garača, član
 • Analiza stepena atraktivnosti banjskog mesta uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Tin Lukić, predsednik,dr Rastislav Stojsavljević, član
 • Analiza stepena atraktivnosti banjskog mesta uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Lazar Lazić, predsednik, dr Uglješa Stankov, član
 • Analiza stepena atraktivnosti kulturnog dobra uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Darko Gavrilović, član
 • Analiza stepena atraktivnosti kulturnog dobra uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Vladimir Stojanović, član
 • Analiza stepena atraktivnosti kulturnog dobra uz pomoć analitičko-hijerarhijskog procesa
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Vanja Pavluković, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Percepcija lokalnog stanovništva o Evropskoj prestonici kulture Novi Sad 2022
  Komisija: dr Miroslav Vujičić, mentor, dr Aleksandra Dragin, predsednik, dr Anđelija Ivkov-Džigurski, član

dr Svetlana Vukosav

 • Primena modela integralnog menadžmenta u hotelijerstvu (studija slučaja: izabrani hotel)
  (Komisija: dr Ivana Blešić- predsednik, dr Milan Bradić-član)
 • Analiza ekonomskih pokazatelja uspešnosti poslovanja restoraterskih preduzeća (studija slučaja: izabrani restoran)
  (Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Milan Ivkov- predsednik, dr Bojana Kalenjuk-član)
 • Analiza ekonomskih pokazatelja uspešnosti poslovanja hotelskog preduzeća (studija slučaja: izabrani hotel)
  (Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Ivana Blešić- predsednik, dr Milan Bradić-član)
 • Značaj planiranja kao funkcije menadžmenta u hotelskom preduzeću (studija slučaja: izabrani hotel)
  (Komisija: Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Ivana Blešić- predsednik, dr Milan Bradić-član)
 • Značaj organizovanja kao funkcije menadžmenta u hotelskom preduzeću (studija slučaja: izabrani hotel)
  (Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Milan Bradić- predsednik, dr Milan Ivkov-član)
 • Značaj kadriranja kao funkcije menadžmenta u hotelskom preduzeću (studija slučaja: izabrani hotel)
  (Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Ivana Blešić- predsednik, dr Milena Nedeljković-Knežević-član)
 • Značaj vođenja kao funkcije menadžmenta u hotelskom preduzeću (studija slučaja: izabrani hotel)
  (Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Ivana Blešić- predsednik, dr Milan Bradić-član)
 • Značaj kontrole kao funkcije menadžmenta u hotelskom preduzeću (studija slučaja: izabrani hotel)
  (Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Ivana Blešić- predsednik, dr Milan Ivkov-član)
 • Sprovođenje funkcija menadžmenta u restoraterskom preduzeću (studija slučaja: izabrani restoran)
  (Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Milan Ivkov- predsednik, dr Bojana Kalenjuk-član)
 • Uloga menadžera lidera u restoraterskom preduzeću (studija slučaja: izabrani restoran)
  (Komisija: dr Svetlana Vukosav-mentor, dr Milan Ivkov- predsednik, dr Bojana Kalenjuk-član)

dr Sanja Kovačić

 • Motivacija i demotivacija turista za posetu odabranog lokaliteta kulturnog nasleđa
  dr Sanja Kovačić, mentor, Tamara Jovanović, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Motivacija i demotivacija turista za posetu odabranog lokaliteta kulturnog nasleđa
  Sanja Kovačić, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Milena Nedeljković Knežević, član
 • Elementi nezaboravnog turističkog iskustva na primeru odabrane gradske destinacije
  Sanja Kovačić, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Aleksandra Dragin, član
 • Elementi nezaboravnog turističkog iskustva na primeru odabranog kulturnog lokaliteta u Srbiji
  dr Sanja Kovačić, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Tatjana Pivac, član
 • Percepcija imidža i turističkih potencijala grada Novog Sada od strane lokalnog stranovništva
  Mentor dr Sanja Kovačić, dr Kristina Košić, predsednik, dr Nevena Ćurčić, član
 • Primena CREM modela za procenu turističkog potencijala odabrane kulturne rute
  Mentor dr Sanja Kovačić, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Snežana Besermenji, član
 • Percepcija ličnosti destinacije na primeru odabrane gradske turističke destinacije u Srbiji
  Mentor dr Sanja Kovačić, dr Tamara Jovanović, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Percepcija ličnosti destinacije na primeru odabranih primorskih turističkih destinacija u Grčkoj
  Mentor dr Sanja Kovačić, dr Tamara Jovanović, predsednik, dr Aleksandra Dragin, član
 • Analiza primene društvenih medija u promociji rismskih kulturnih lokaliteta u Srbiji
  Mentor dr Sanja Kovačić, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Uglješa Stankov, član

dr Rastislav Stojsavljević

 • Turistički potencijali Surinama
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Turistički potencijali ostrva Galapagos
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Turistički potencijali Tajvana
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Mogućnosti za razvoj turizma na Antarktiku
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Mogućnosti za razvoj turizma na Grenlandu
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Mogućnosti za razvoj turizma na Farskim ostrvima
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Mogućnosti za razvoj turizma na Novoj Gvineji
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Mogućnosti za razvoj turizma u Melaneziji
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Mogućnosti za razvoj turizma na Madagaskaru
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković
 • Mogućnosti za razvoj turizma u Butanu
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: dr Vuk Garača, dr Igor Stamenković

dr Milan Ivkov

 • Uticaj pandemije COVID-19 na poslovanje hotela/restorana……..
  (Komisija: dr Milan Ivkov-mentor, dr Ivana Blešić -predsednik, dr Milan Bradić -član)
 • Dostava hrane kao način unapređenja prodaje ugostiteljskih objekata
  (Komisija: dr Milan Ivkov-mentor, dr Ivana Blešić -predsednik, dr Milan Bradić -član)
 • Primena društvene mreže Fejsbuk za unapređenje poslovanja hotela
  (Komisija: dr Milan Ivkov-mentor, dr Ivana Blešić -predsednik, dr Svetlana Vukosav -član)
 • Primena društvene mreže Fejsbuk za unapređenje poslovanja restorana
  (Komisija: dr Milan Ivkov-mentor, dr Ivana Blešić -predsednik, dr Svetlana Vukosav -član)
 • Primena društvene mreže Instagram za unapređenje poslovanja hotela
  (Komisija: dr Milan Ivkov-mentor, dr Ivana Blešić -predsednik, dr Milan Bradić -član)
 • Primena društvene mreže Instagram za unapređenje poslovanja restorana
  (Komisija: dr Milan Ivkov-mentor, dr Ivana Blešić -predsednik, dr Svetlana Vukosav -član)
 • Motivi opredeljenja ugostiteljskih objekata za pojedine društvene mreže kao sredstva promocije
  (Komisija: dr Milan Ivkov-mentor, dr Ivana Blešić -predsednik, dr Svetlana Vukosav -član)
 • Uloga somelijera u povećanju prodaje vina u restoranima Beograda
  (Komisija: dr Milan Ivkov-mentor, dr Ivana Blešić -predsednik, dr Milan Bradić -član)

dr Vesna Vujasinović

 • Gastronomski potencijal hladno ceđenih ulja
  Mentor: dr Vesna Vujasinović, članovi: dr Dragan Tešanović, dr Bojana Kalenjuk
 • Percepcija potrošača o značaju i izboru lipida u ishrani
  Mentor: dr Vesna Vujasinović, članovi: dr Dragan Tešanović, dr Bojana Kalenjuk
 • Prehrambene vrednosti “tamnih” vrsta hleba
  Mentor: dr Vesna Vujasinović, članovi: dr Dragan Tešanović, dr Bojana Kalenjuk
 • Biljna vlakna u ishrani kao trend savremene gastronomije
  Mentor: dr Vesna Vujasinović, članovi: dr Dragan Tešanović, dr Bojana Kalenjuk
 • Primeni insekata u ishrani – stavovi i orijentacija potrošača
  Mentor: dr Vesna Vujasinović, članovi: dr Dragan Tešanović, dr Bojana Kalenjuk
 • Nutritivni kvalitet makrobiotičkih jela u ponudi ugostiteljskih objekata Novog Sada
  Mentor: dr Vesna Vujasinović, članovi: dr Dragan Tešanović, dr Bojana Kalenjuk

dr Darko Gavrilović

 • „Lokaliteti u antičkoj Atini kao deo ponude turističkih agencija Srbije“
  Mentor: dr Darko Gavrilović, Predsednik komisije: dr Miroslav Vujičić, Član komisije: dr Milica Solarević
 • „Svakodnevni život antičkih Pompeja u savremenoj turističkoj ponudi“
  Mentor: dr Darko Gavrilović, Predsednik komisije: dr Miroslav Vujičić, Član komisije: dr Milica Solarević
 • „Nekropole u Gizi kao deo ponude turističkih agencija u Srbiji“
  Mentor: dr Darko Gavrilović, Predsednik komisije: dr Miroslav Vujičić, Član komisije: dr Milica Solarević

dr Milica Solarević

 


dr Milutin Kovačević

 • Lovište „Bođanski rit“ Vajska kao lovno-turistička destinacija
  Mentor: dr Milutin Kovačević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Lovište „Koštanac“ Nova Crnja kao lovno-turistička destinacija
  Mentor: dr Milutin Kovačević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Mogućnosti za unapređenje lovnog turizma u NP „Sutjeska“ – Tjentište
  Mentor: dr Milutin Kovačević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Uloga i značaj stručnog pratioca u realizaciji turističkog lova
  Mentor: dr Milutin Kovačević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković
 • Problemi gazdovanja u otvorenim lovištima u Vojvodini
  Mentor: dr Milutin Kovačević, članovi: dr Zoran Ristić, dr Vladimir Marković

dr Uglješa Stankov

 • Novi trendovi u razvoju globalnih distributivnih sistema
  Komisija: dr Uglјeša Stankov, mentor; dr Ivana Blešić, predsednik; dr Milan Ivkov, član
 • Analiza mogućnosti inovacija kompanije Tesla za razvoj turizma
  Komisija: dr Uglјeša Stankov, mentor; dr Miroslav Vujičić, predsednik; dr Snežana Besermenji, član
 • Koncept “Amazon Go” prodavnica i mogućnosti primene u turizmu
  Komisija: dr Uglјeša Stankov, mentor; dr Milena Nedelјković, predsednik; Miroslav Vujičić, član.
 • Uloga konglomerata “Alphabet” u digitalnoj transformaciji turizma
  Komisija: dr Uglјeša Stankov; mentor; dr Aleksandra Dragin, predsednik; dr Anđelija Ivkovi-Džigurski, član
 • Uloga kompanije “Apple” u digitalnoj transformaciji turizma
  Komisija: dr Uglјeša Stankov; mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Miroslav Vujičić, član
 • Informaciono-komunikacione tehnologije u turističkom iskustvu na lokalitetima verskog nasleđa
  Komisija: dr Uglјeša Stankov; mentor; dr Đorđije Vasilјević, predsednik; dr Igor Stamenković, član

dr Milena Nedeljković Knežević

 • Metode u procesu selekcije ljudskih resursa na primeru odabranog hotela
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentor, dr Ivana Blešić, predsednik, dr Sanja Kovačić, član
 • Istraživanje dimenzija ličnosti i zadovoljstva poslomkod zaposlenih na primeru odabaranog hotela
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentordr Tamara Jovanović, predsednik, dr Ivana Blešić, član
 • Istraživanje motivacijeza rad u turističkim agencijama primenom Hekman-Oldhamovog modela karakteristike posla
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentordr Aleksandra Dragin, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Primena portfolio menadžmenta- BCG matrice na primeru odabranog hotela
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentor, dr Lukrecija Đeri, predsednik, dr Aleksandra Dragin, član
 • Primena portfolio menadžmenta- BCG matrice na primeru odabrane destinacije
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentor, dr Vanja Pavluković, predsednik, dr Olja Munitlak Ivanović, član
 • Primena Krauč-Ričijevog modela kompetitivnosti na primeru odabrane destinacije
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Vanja Pavluković, član
 • Relacije između zadovoljstva poslom i razmene između lidera i sledbenika (LMX) na primeru odabranog hotela
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentor, dr Kristina Košić, predsednik, dr Tatjana Pivac, član
 • Relacije između zadovoljstva poslomi razmene između lidera i sledbenika (LMX) u turističkim agencijama
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Aleksandra Dragin, član
 • Uticaj demografskih karakteristika turističkih vodiča na njihovu motivaciju za rad
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentor, dr Snežana Besermenji, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Uticaj demografskih karakteristika zaposlenih na njihovo zadovoljstvo poslom na primeru odabaranog hotela
  Komisija: dr Milena Nedeljković Knežević, mentor, dr Tatjana Pivac, predsednik, dr Ivana Blešić, član

dr Kristina Košić

 • Tematski putevi hrane u ruralnom turizmu
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Igor Stamenković, predsednik, dr Tatjana Pivac, član
 • „Staycation“ trend u putovanjima
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Uglješa Stankov, predsednik, dr Miroslav Vujičić, član
 • Partnerstva i umrežavanja u razvoju ruralnog turizma Srema
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Milena Nedeljković Knežević, predsednik, dr Olja Ivanović Munitlak, član
 • Partnerstva i umrežavanja u razvoju ruralnog turizma Bačke
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Aleksandra Dragin, predsednik, dr Lukrecija Đeri, član
 • Savremeni trendovi u razvoju zdravstvenog turizma banje (odabrana banja)
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Vuk Garača, predsednik, dr Tatjana Pivac, član
 • Savremeni trendovi u razvoju zdravstvenog turizma banje (odabrana banja)
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Vuk Garača, predsednik, dr Tatjana Pivac, član
 • Seoski turizam kao deo turističke ponude opštine (odabrana opština)
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Igor Stamenković, predsednik, dr Vuk Garača, član
 • Seoski turizam kao deo turističke ponude opštine (odabrana opština)
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Igor Stamenković, predsednik, dr Lukrecija Đeri, član
 • Turistička valorizacija banja (odabrane) banjske zone
  Komisija: dr Kristina Košić, mentor, dr Nemanja Tomić, predsednik, dr Vuk Garača, član

dr Olja Ivanović Munitlak

 • Interno preduzetništvo na primeru ….(određene turističke destinacija)
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik, dr Aleksandra Dragin, član
 • Žensko preduzetništvo na primeru …(određene turističke destinacije)
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik,dr Igor Stamenković, član
 • Porodični biznis na primeru….(određene turističke destinacije)
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik,,dr Aleksandra Dragin, član
 • Preduzetnički algoritam na primeru konkretnog preduzeća
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik, dr Aleksandra Dragin, član
 • Preduzetnički proces na primeru konkretnog preduzeća
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Postupak izrade i struktura poslovnog (biznis) plana na primeru konkretnog preduzeća
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik, dr Aleksandra Dragin, član
 • Poslovna ekspanzija preduzetničkog poduhvata na primeru konkretnog preduzeća
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik, dr Kristina Košić, član
 • Koncept međunarodnog preduzetništva na konkretnom primeru
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Koncept globalnog preduzetištva na konkretnom primeru
  Komisija: dr Olja Ivanović Munitlak, mentor, dr Milana Nedeljković Knežević, predsednik, dr Igor Stamenković, član

dr Nemanja Tomić

 • Geonasleđe i geoturizam Niškog okruga
  Komisija: dr Nemanja Tomić, mentor, dr Slobodan Marković, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Mogućnosti za razvoj geoturizma na Staroj planini
  Komisija: dr Nemanja Tomić, mentor,dr Slobodan Marković, predsednik, dr Igor Stamenković, član
 • Mogućnosti za razvoj kanjoninga u nekoj opštini ili regiji Srbije
  Komisija: dr Nemanja Tomić, mentor, dr Slobodan Marković, predsednik, dr Igor Stamenković, član

Mentor dr Lazar Lazić

 • Kulturna dobra u turističkoj ponudi Parka prirode Jegrička
  (dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović, dr Miroslav Vujičić)
 • Kulturna dobra u turističkoj ponudi Parka prirode Stara Tisa
  (dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović, dr Miroslav Vujičić)
 • Kulturna dobra u turističkoj ponudi Specijalnog rezervata prirode Okanj bara
  (dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović, dr Miroslav Vujičić)
 • Geografski prikaz Spomenika prirode Dunavski park u Novom Sadu
  (dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović, dr Đorđije Vasiljević)