TEME ZA IZRADU MASTER RADA – GEOGRAFIJA

MASTER PROFESOR GEOGRAFIJE
MASTER GEOGRAF

 


dr Daniela Arsenović

 1. Sezonalnost nupcijaliteta u Novom Miloševu
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Darko Gavrilović
 2. Sezonalnost nupcijaliteta u Bačkom Petrovom Selu
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Darko Gavrilović
 3. Sezonalnost nupcijaliteta u Budisavi
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Darko Gavrilović
 4. Karakteristike i izazovi starenja stanovništva opštine Srbobran
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić

dr Milka Bubalo Živković

 1. Dnevne migracije stanovništva Inđije i Stare Pazove ka Beogradu i Novom Sadu
  Mentor:dr Milka Bubaloivković, komisija: dr Jovan Plavšadr Danijela Arsenović
 2. Geografske promene na području opštine Inđija
  Mentor: dr Milka Bubalo-Živković, komisija: dr Tamara Lukić, dr Bojan Đerčan
 3. Geografske promene na području opštine Stara Pazova
  Mentor: dr Milka Bubalo-Živković, komisija: dr Tamara Lukić, dr Bojan Đerčan
 4. Geografske funkcije Inđije
  Mentor: dr Milka Bubalo-Živković, komisija: dr Jasmina Đorđević, dr Bojan Đerčan
 5. Geografske funkcije Stare Pazove
  Mentor: dr Milka Bubalo-Živković, komisija: dr Jasmina Đorđević, dr Bojan Đerčan
 6. Morfološki razvoj Stare Pazove
  Mentor: dr Milka Bubalo-Živković, komisija: dr Tamara Lukić, dr Bojan Đerčan
 7. Korespodentni gradovi na reci Uni – geografska studija
  Mentor: dr Milka Bubalo-Živković, komisija: dr Jovan Plavša, dr Tamara Lukić

dr Milica Solarević

 1. Sezonalnost i karakteristike nupcijaliteta u Rumi
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Ljubica Ivanović Bibić, predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije.
 2. Balkanska ruta migracija sa Bliskog Istoka i iz Afrike: studija slučaja Subotica
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Darko Gavrilović, predsednik komisije; dr Tamara Lukić, član komisije
 3. Balkanska ruta migracija sa Bliskog Istoka i iz Afrike: studija slučaja Šid
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Milka Bubalo-Živković, predsednik komisije; dr Bojan Đerčan, član komisije
 4. Balkanska ruta migracija sa Bliskog Istoka i iz Afrike: studija slučaja Kanjiža
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Daniela Arsenović, predsednik komisije; dr Imre Nađ, član komisije

dr Dragan Dolinaj

 1. Analiza ekstremnih termičkih karakteristika Save kod Sremske Mitrovice
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 2. Analiza ekstremnih termičkih karakteristika Dunava kod Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 3. Analiza ekstremnih proticaja Dunava kod Bogojeva
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 4. Analiza ekstremnih vodostaja Dunava kod Bogojeva
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 5. Hidrološke karakteristike Zvorničkog jezera
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 6. Hidrološke karakteristike jezera Kudoš
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 7. Hidrološke karakteristike jezera Borkovac
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 8. Analiza ekstremnih vodostaja Dunava kod Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 9. Analiza ekstremnih proticaja Dunava kod Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 10. Analiza ekstremnih termičkih karakteristika Dunava kod Beograda
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 11. Analiza ekstremnih vodostaja Mlave kod Žagubice
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 12. Analiza ekstremnih vodostaja Ibra kod Kraljeva
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić

dr Dragan Milošević

 1. Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Beogradu
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 2. Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Vranju
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 3. Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u lokalnim klimatskim zonama Novog Sada tokom zime
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 4. Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u lokalnim klimatskim zonama Novog Sada tokom proleća
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 5. Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u lokalnim klimatskim zonama Novog Sada tokom jeseni
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 6. Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u lokalnim klimatskim zonama Novog Sada tokom toplotnih talasa
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 7. Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u lokalnim klimatskim zonama Novog Sada tokom talasa hladnoće
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)

dr Bojan Đerčan

 1. Mreža naselja opštine Šid
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 2. Mreža naselja opštine Sremska Mitrovica
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 3. Mreža naselja opštine Inđija
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija:: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 4. Mreža naselja opštine Stara Pazova
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 5. Mreža naselja opštine Irig
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 6. Mreža naselja opštine Pećinci
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 7. Mreža naselja opštine Sombor
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 8. Mreža naselja opštine Bačka Topola
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 9. Mreža naselja opštine Kula
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 10. Mreža naselja opštine Kikinda
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić

dr Smiljana Đukičin Vučković

 1. Uporedna analiza i ocena kurikuluma osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, komisija: Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 2. Uporedna analiza i ocena kurikuluma osnovnih škola u BJR Makedoniji i Republici Srbiji
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, komisija: Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 3. Uporedna analiza i ocena kurikuluma osnovnih škola u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, komisija: Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 4. Uporedna analiza i ocena kurikuluma osnovnih škola u Mađarskoj i Republici Srbiji
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, komisija: Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 5. Uporedna analiza i ocena kurikuluma osnovnih škola u Rumuniji i Republici Srbiji
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, komisija: Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić

dr Andjelija Ivkov Džigurski

 1. Interaktivna nastava geografije kao faktor aktivizacije učenika VIII razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski mentor, komisija: dr Ljubica Ivanović Bibić, dr Smiljana Đukičin Vučković
 2. Primena univerzalnih igara u funkciji aktivizacije učenika VI razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski mentor, komisija: dr Ljubica Ivanović Bibić, dr Smiljana Đukičin Vučković
 3. Primena enigmatike u cilju aktivizacije učenika I razreda gimnazije
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski mentor, komisija: dr Ljubica Ivanović Bibić, dr Smiljana Đukičin Vučković
 4. Primena edukativnog teatra u cilju aktivizacije učenika VII razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov-Džigurski mentor, komisija: dr Ljubica Ivanović Bibić, dr Smiljana Đukičin Vučković

dr Tin Lukić

 1. Procena socijalne ranjivosti od prirodnih hazarda u Vojvodini
  Mentor: dr Tin Lukić, komisija: dr Lazar Lazić, dr Biljana Basarin

dr Gordana Jovanović

 1. Geografske karakteristike i problemi regionalizacije Indije
  Mentor: dr Gordana Jovanović, komisija: dr Jovan Plavša i dr Tamara Lukić
 2. Geografske karakteristike i problemi regionalizacije Kine
  Mentor: dr Gordana Jovanović, komisija: dr Jovan Plavša i dr Tamara Lukić
 3. Geografske karakteristike i problemi regionalizacije Nigerije
  Mentor: dr Gordana Jovanović, komisija: dr Jovan Plavša i dr Tamara Lukić
 4. Geografske osnove razvoja turizma Saudijeske Arabije
  Mentor: dr Gordana Jovanović, komisija: dr Jovan Plavša, dr Milka Bubalo-Živković

dr Mlađen Jovanović

 1. Magnetna susceptibilnost gornjeg pleistocena lesnog profila Mutalj
  Mentor: dr Mlađen Jovanović, komisija: dr Slobodan Marković, dr Biljana Basarin
 2. Morfogeneza i morfologija lesnih vrtača Titelskog lesnog platoa
  Mentor: dr Mlađen Jovanović, komisija: dr Slobodan Marković, dr Biljana Basarin
 3. Morfologija izabranih surduka Sremske lesne zaravni.
  Mentor: dr Mlađen Jovanović, komisija: dr Slobodan Marković, dr Tin Lukić
 4. Reljef opštine Irig
  Mentor: dr Mlađen Jovanović, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović

dr Tamara Lukić

 1. Rumuni Vojvodine u 21. veku – geografski aspekti
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Milka Bubalo Živković, dr Tatjana Pivac
 2. Romi Vojvodine u 21. veku – geografski aspekti
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Milka Bubalo Živković, dr Anđelija Ivkov Džigurski
 3. Mađari Vojvodine u 21. veku – geografski aspekti
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Imre Nađ, dr Milka Bubalo Živković
 4. Regionalno geografske karakteristike planine Stolovi, master rad
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Milka Bubalo Živković, dr Branko Ristanović
 5. Regionalno geografske karakteristike planine Željin, master rad
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Milka Bubalo Živković, dr Branko Ristanović
 6. Geografski problemi naselja opštine Trstenik u dolini Zapadne Morave
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 7. Geografski problemi opštine Nova Crnja
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 8. Kinezi u Nišu – demografske karakteristike
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski dr Milka Bubalo-Živković
 9. Promene (fizionomske, funkcijske) u naselju Ratina kao rezultat razvoja preduzetništva
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Vladimir Stojanović, dr Bojan Đerčan
 10. Promene u funkcijama naselja opštine Kraljevo
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Anđelija Ivkov-Džigurski
 11. Promene u fizionomiji Vrnjačke Banje
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Gordana Jovanović
 12. Privredne karakteristike sela opštine Trstenik
  Mentor: dr Tamara Lukić, komisija: dr Jovan Plavša, dr Vladimir Stojanović

dr Tamara Jovanović

 1. Psihološke karakteristike dobrog nastavnika geografije na primeru osnovne škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 2. Psihološke karakteristike dobrog nastavnika geografije na primeru srednje škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 3. Uticaj ličnosti učenika na preferenciju načina provere znanja u nastavi geografije na primeru osnovne škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 4. Uticaj ličnosti učenika na preferenciju načina provere znanja u nastavi geografije na primeru srednje škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković

dr Minučer Mesaroš

 1. Geoprostorna analiza promene korišćenja zemljišta od 1990. do 2015. u Vojvodini primenom Google Earth Engine
  Mentor: dr Minučer Mesaroškomisija: dr Uglješa Stankov, dr Vladimir Marković
 2. Verifikacija baze podataka CORINE LAND COVER 2012 na prostoru Srema
  Mentor: dr Minučer Mesaroškomisija: dr Uglješa Stankov, dr Vladimir Marković
 3. Verifikacija baza globalnog zemljišnog pokrivača na prostoru Srema
  Mentor: dr Minučer Mesaroš, komisija: dr Jasmina Đorđević, dr Uglješa Stankov
 4. Geoprostorna analiza promena korišćenja zemljišta u Bačkoj od 18. veka
  Mentor: dr Minučer Mesaroš, komisija: dr Imre Nađ, dr Uglješa Stankov
 5. Monitoring površinskih hidroloških procesa u Vojvodini na osnovu radarskih snimaka satelita SENTINEL
  Mentor: dr Minučer Mesaroš, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Miško Milanović
 6. Izrada aplikacije za automatizovanu morfometrijsku karakterizaciju planinskih slivova na osnovu digitalnog modela reljefa
  Mentor: dr Minučer Mesaroš, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Mlađen Jovanović
 7. Komparativna analiza fraktalnih osobina slivova potoka na Fruškoj gori
  Mentor: dr Minučer Mesaroš, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Mlađen Jovanović
 8. Geostatistička analiza sadržaja teških metala u uzorcima mahovine u AP Vojvodini
  Mentor: dr Minučer Mesaroš, komisija: dr Lazar Lazić, dr Dragan Radnović
 9. Procena i praćenje stanja bezbednosti u saobraćaju u Novom Sadu pomoću geoprostorne baze podataka
  Mentor: dr Minučer Mesaroš, komisija: dr Jasmina Đorđević, dr Danijela Tešendić
 10. Primena baze pedoloških podataka i daljinske detekcije u planiranju i praćenju poljoprivredne proizvodnje u Južnobačkom okrugu
  Mentor: dr Minučer Mesaroškomisija: dr Lazar Lazić, dr Jasmina Đorđević

dr Milena Pantelić


dr Dragoslav Pavić

 1. Vodni režim freatske izdani u opštini Kanjiža
  Mentordr Dragoslav Pavić, komisijadr Slobodan Marković, dr Dragan Dolinaj
 2. Vodoprivredni problemi grada Zrenjanina
  Mentordr Dragoslav Pavić, komisijadr Lazar Lazić, dr Dragan Dolinaj
 3. Vodoprivredni problemi u opštini Obrenovac
  Mentordr Dragoslav Pavić, komisijadr Lazar Lazić, dr Dragan Dolinaj
 4. Vodoprivredni problemi u opštini Bajina Bašta
  Mentordr Dragoslav Pavić, komisijadr Lazar Lazić, dr Dragan Dolinaj

dr Jovan Plavša

 1. Promene u regionalnoj strukturi Slavonije
  Mentor: dr Jovan Plavša, komisija: dr Gordana Jovanović i dr Milka Bubalo-Živković
 2. Promene u regionalnoj strukturi planinskog dela Hrvatske
  Mentor: dr Jovan Plavša, komisija: dr Gordana Jovanović i dr Milka Bubalo-Živković

dr Branko Ristanović

 1. Geografski problemi opštine Ub
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Milka Bubalo Živković
 2. Geografski problemi opštine Ljubovija
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Milka Bubalo Živković
 3. Geografski problemi opštine Koceljeva
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Milka Bubalo Živković
 4. Geografski problemi opštine Osečina
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Milka Bubalo Živković, dr Daniela Arsenović
 5. Geografski problemi opštine Mali Zvornik
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Milka Bubalo Živković, dr Daniela Arsenović

dr Stevan Savić


dr Ljubica Ivanovic Bibić

 1. Vannastavne aktivnosti iz geografije u šestom razredu osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 2. Vannastavne aktivnosti iz geografije u sedmom razredu osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 3. Vannastavne aktivnosti iz geografije u osmom razredu osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 4. Društveno-geografski nastavni objekti u šestom razredu osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 5. Realizacija geografskih sadržaja u osmom razredu osnovne škole u objektima u prirodi
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 6. Društveno-geografski nastavni objekti u osmom razredu osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković

dr Imre Nađ

 1. Primena metode GIS-a u evaluaciji urbanog razvoja Bečeja.
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Minučer Mesaroš, Dr. Vladimir Markovic
 2. Primena metode GIS-a u evaluaciji urbanog razvoja Pančeva
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Minučer Mesaroš, Dr. Milica Solarević
 3. Vrednovanje zelenila urbane sredine u Senti metodom GIS-a.
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Vladimir Markovic, Dr. Minučer Mesaroš
 4. Vrednovanje zelenila urbane sredine u Somboru metodom GIS-a.
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Vladimir Markovic, Dr. Minučer Mesaroš
 5. Primena metode GIS-a u evaluaciji prirodnih nepogoda u Užicu.
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Minučer Mesaroš, Dr. Uglješa Stankov
 6. Primena metode GIS-a u evaluaciji prirodnih nepogoda u Obrenovcu
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Minučer Mesaroš, Dr. Uglješa Stankov
 7. Zaštita životne sredine u pograničnom prostoru Srbije i Rumunije
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Milana Pantelić, Dr. Milovan Gavrilov
 8. Zaštita životne sredine u pograničnom prostoru Srbije i Bosne i Hercegovine
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Milana Pantelić, Dr. Vladimir Marković
 9. Zaštita životne sredine u pograničnom prostoru Srbije i Hrvatske
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Milana Pantelić, Dr. Vladimir Marković
 10. Zaštita životne sredine u pograničnom prostoru Hrvatske i Mađarske
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Milana Pantelić, Dr. Milica Solarević

dr Rastislav Stojsavljević

 1. Uticaj građanskog rata na regionalno – geografske promene u Bosni i Hercegovini
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 2. Uticaj raspada Jugoslavije na regionalno – geografske promene u BJR Makedoniji
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 3. Uticaj raspada Jugoslavije na regionalno – geografske promene u Republici Sloveniji
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 4. Regionalno – geografske promene u Republici Crnoj Gori posle proglašenja nezavisnosti
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković

dr Vladmiri Stojanović

 1. Uporedna analiza mera zaštite prirode u rezervatima biosfere „Bačko Podunavlje“ i „Mura-Drava-Dunav“
  Mentor: Vladimir Stojanović; članovi: Lazar Lazić, Imre Nađ
 2. Uticaj privrednih aktivnosti na stanje životne sredine u Ramsarskim područjima Bačke
  Mentor: Vladimir Stojanović; članovi: Milana Pantelić, Milka Bubalo-Živković
 3. Uticaj privrednih aktivnosti na stanje životne sredine u Ramsarskim područjima
  Mentor: Vladimir Stojanović; članovi: Milana Pantelić, Milka Bubalo-Živković