TEME ZA IZRADU MASTER RADA – GEOGRAFIJA

MASTER PROFESOR GEOGRAFIJE
MASTER GEOGRAF

 


dr Daniela Arsenović

 • Demografske karaktеritike mortaliteta stanovništva Grada Novog Sada početkom 21. veka
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Ljubica Ivanović-Bibić
 • Demografske karaktеristike mortaliteta stanovništva Grada Subotice početkom 21. veka
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Ljubica Ivanović-Bibić
 • Druga demografska tranzicija stanovništva Južnobačke oblasti
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milica Solarević
 • Druga demografska tranzicija stanovništva Srednjobanatske oblasti
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milica Solarević
 • Druga demografska tranzicija stanovništva Severnobanatske oblasti
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milica Solarević
 • Analiza mera populacione politike prema fertilitetu na nivou AP Vojvodine
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milica Solarević

dr Milka Bubalo Živković

 • Geografske karakteristike male privrede u opštinama istočnog Srema
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, Komisija: prof. dr Vladimir Stojanović, dr Bojan Đerčan
 • Geografske karakteristike male privrede u opštini Užice
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, Komisija: prof. dr Vladimir Stojanović, dr Bojan Đerčan
 • Nestala i naselja u procesu nestajanja u Istočnoj Srbiji
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, Komisija: dr Bojan Đerčan, dr Rastislav Stojsavljević
 • Dnevne migracije stanovništva Inđije i Stare Pazove ka Beogradu i Novom Sadu
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Bojan Đerčan, dr Danijela Arsenović
 • Geografske funkcije Inđije
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Vladimir Stojanović, dr Bojan Đerčan
 • Geografske funkcije Stare Pazove
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Vladimir Stojanović, dr Bojan Đerčan

dr Milica Solarević

 • Sezonalnost i karakteristike nupcijaliteta u Rumi
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Ljubica Ivanović Bibić, predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije
 • Sezonalnost i karakteristike nupcijaliteta u Bačkom Petrovcu
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Anđelija Ivkov-Džigurski, predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije
 • Balkanska ruta migracija sa Bliskog Istoka i iz Afrike: studija slučaja Subotica
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Darko Gavrilović, predsednik komisije; dr Tamara Lukić, član komisije
 • Balkanska ruta migracija sa Bliskog Istoka i iz Afrike: studija slučaja Šid
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Daniela Arsenović, predsednik komisije; dr Bojan Đerčan, član komisije
 • Srbija u statističkom sistemu Evrospke unije – EUROSTAT
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Imre Nađ, predsednik komisije; dr Bojan Đerčan, član komisije
 • Analiza statističkih indikatora migracija i azila u Evropskoj uniji
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Imre Nađ, predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije

dr Dragan Dolinaj

 • Analiza ekstremnih termičkih karakteristika Save kod Sremske Mitrovice
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza ekstremnih termičkih karakteristika Dunava kod Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza ekstremnih proticaja Dunava kod Bogojeva
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 • Analiza ekstremnih vodostaja Dunava kod Bogojeva
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 • Hidrološke karakteristike Zvorničkog jezera
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 • Hidrološke karakteristike jezera Kudoš
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 • Hidrološke karakteristike jezera Borkovac
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 • Analiza ekstremnih vodostaja Dunava kod Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza ekstremnih proticaja Dunava kod Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza ekstremnih termičkih karakteristika Dunava kod Beograda
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza ekstremnih vodostaja Mlave kod Žagubice
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 • Analiza ekstremnih vodostaja Ibra kod Kraljeva
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić

dr Dragan Milošević

 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Beogradu
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Vranju
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Biometeorološka analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Dunavskom parku u Novom Sadu
  (Mentor: dr Dragan Milošević, dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić)
 • Biometeorološka analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Futoškom parku u Novom Sadu
  (Mentor: dr Dragan Milošević; dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić)
 • Biometeorološka analiza spoljašnjeg termalnog komfora na Štrandu u Novom Sadu
  (Mentor: dr Dragan Milošević; dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić)

dr Bojan Đerčan

 • Mreža naselja opštine Šid
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Mreža naselja opštine Sremska Mitrovica
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Milica Solarević
 • Mreža naselja opštine Inđija
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija:: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Mreža naselja opštine Stara Pazova
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Mreža naselja opštine Irig
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Mreža naselja opštine Pećinci
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Vezanost za mesto i migracione namere stanovništva – na primeru Novog Sada
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Milica Solarević
 • Mogućnosti revitalizacije pograničnih naselja opštine Bač
  Mentor: dr Bojan Đerčan, komisija: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić

dr Smiljana Đukičin Vučković

 • Korelacija nastave geografije i fizike u I razredu gimnazije
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Član: dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Korelacija nastave geografije i istorije u II razredu gimnazije
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Član: dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Korelacija nastave geografije i istorije u III razredu gimnazije
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Član: dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Uporedna analiza kurikuluma osnovnih škola u Republici Srbiji i Republici Mađarskoj
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Član: dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Uporedna analiza kurikuluma osnovnih škola u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Član: dr Ljubica Ivanović Bibić

dr Andjelija Ivkov Džigurski

 • Uloga projektne nastave u povećanju aktivnosti na časovima geografije VII razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Uloga projektne nastave u povećanju aktivnosti na časovima geografije VIII razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Stavovi nastavnika geografije u radu sa darovitim učenicima u Vojvodini
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Tamara Jovanović
 • Stavovi nastavnika geografije u radu sa darovitim učenicima u Novom Sadu
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Tamara Jovanović

dr Gordana Jovanović

 • Geografske karakteristike i problemi regionalizacije Indije
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Tamara Lukić, dr Rastislav Stojsavljević
 • Geografske karakteristike i problemi regionalizacije Kine
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Tamara Lukić, dr Rastislav Stojsavljević
 • Geografske karakteristike i problemi regionalizacije Nigerije
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Tamara Lukić, dr Rastislav Stojsavljević
 • Uporedna analiza turizma Italije i Španije
  Mentor: prof. Dr Gordana Jovanović, Komisija: prof. Dr Jovan Plavša, dr Vuk Garača
 • Uporedna analiza turizma Grče i Bugarske
  Mentor: prof. Dr Gordana Jovanović, Komisija: prof. Dr Jovan Plavša, dr Rastislav Stojsavljević

dr Mlađen Jovanović

 • Reljef Kulturnog predela Bač
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Vladimir Stojanović, predsednik; dr Dragoslav Pavić, član
 • Vodič kroz reljef Novog Sada
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Branko Ristanović, član
 • Klizište na Magarčevom bregu
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Đurđa Miljković, član
 • Primena Google Earth-a u prikazu reljefa Bačke
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Đurđa Miljković, član
 • Primena Google Earth-a u prikazu reljefa Banata
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Branko Ristanović, predsednik; dr Tin Lukić, član

dr Tamara Lukić

 • Geografske promene u Nizozemlju
  Mentor: prof. dr Tamara Lukić, komisija: prof. dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Pridnjeparju
  Mentor: prof. dr Tamara Lukić, komisija: prof. dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Danakilskoj pustinji
  Mentor: prof. dr Tamara Lukić, komisija: prof. dr Milka Bubalo Živković, prof. dr Gordana Jovanović
 • Geografske promene na Tibetu
  Mentor: prof. dr Tamara Lukić, komisija: prof. dr Milka Bubalo Živković, dr Rastislav Stojsavljević

dr Tamara Jovanović

 • Psihološke karakteristike dobrog nastavnika geografije na primeru odabrane škole
  članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Uticaj ličnosti učenika na preferenciju načina provere znanja u nastavi geografije na primeru odabrane škole
  članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić

dr Minučer Mesaroš

 • Geoprostorna analiza promena korišćenja zemljišta u Bačkoj od 18. veka
  Mentor: prof. dr Minučer Mesaroš, komisija: prof. dr Imre Nađ, prof. dr Dragoslav Pavić
 • Monitoring površinskih hidroloških procesa u Vojvodini na osnovu snimaka satelita SENTINEL1 i 2
  Mentor: prof. dr Minučer Mesaroš, komisija: prof. dr Dragoslav Pavić, prof. dr Dušan Jovanović
 • Izrada aplikacije za automatizovanu morfometrijsku karakterizaciju planinskih slivova na osnovu digitalnog modela reljefa
  Mentor: prof. dr Minučer Mesaroš, komisija: prof. dr Dragoslav Pavić, prof. dr Mlađen Jovanović
 • Monitoring zagađenosti vazduha u Srbiji pomoću daljinske detekcije
  Mentor: prof. dr Minučer Mesaroš, komisija: prof. dr Biljana Basarin, prof. dr Tin Lukić

Mentor dr Milena Pantelić

 • Geoekološko vrednovanje i praćenje promena biodiverziteta na prostoru Bačke
  (dr Milana Pantelić, dr Imre Nađ, dr Vladimir Stojanović)
 • Geoekološko vrednovanje i praćenje promena biodiverziteta na prostoru Banata
  (dr Milana Pantelić, dr Imre Nađ, dr Vladimir Stojanović)

dr Dragoslav Pavić

 1. Vodni režim freatske izdani u opštini Kanjiža
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 2. Vodoprivredni problemi grada Zrenjanina
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 3. Vodoprivredni problemi u opštini Obrenovac
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 4. Vodoprivredni problemi u opštini Bajina Bašta
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 5. Vodni režim freatske izdani na području grada Zrenjanina
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Basarin Biljana, član
 6. Vodni režim freatske izdani u opštini Senta
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Dragan Dolinaj, predsednik; dr Tin Lukić, član

dr Branko Ristanović

 1. Geografski problemi opštine Ub
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Milka Bubalo Živković
 2. Geografski problemi opštine Ljubovija
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Milka Bubalo Živković
 3. Geografski problemi opštine Koceljeva
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Dragoslav Pavić, dr Milka Bubalo Živković
 4. Geografski problemi opštine Osečina
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Milka Bubalo Živković, dr Daniela Arsenović
 5. Geografski problemi opštine Mali Zvornik
  Mentordr Branko Ristanović, komisija: dr Milka Bubalo Živković, dr Daniela Arsenović

dr Stevan Savić

 • Razvoj istraživanja urbanog ostrva toplote u Evropskim gradovima
  (dr Stevan Savić, dr Lazar Lazić, dr Dragan Milošević)
 • Razvoj istraživanja efekta zelene infrastrukture na termalne uslove u gradovima Evrope
  (dr Stevan Savić, dr Lazar Lazić, dr Dragan Milošević)
 • Razvoj istraživanja površinske temperature u urbanim sredinama Evrope
  (dr Stevan Savić, dr Minučer Mesaroš, dr Dragan Milošević)

dr Ljubica Ivanovic Bibić

 1. Interesantnost i atraktivnost nastave geografije 8. razreda u društveno-geografskim objektima
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 2. Interesantnost i atraktivnost nastave geografije 8. razreda u objektima u prirodi
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 3. Primena principa očiglednosti prilikom obrade geografskih sadržaja u petom razredu osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 4. Individualizacija nastavnog rada sa darovitim učenicima u petom i šestom razredu osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 5. Individualizacija nastavnog rada sa darovitim učenicima u sedmom i osmom razredu osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 6. Didaktički princip povezanosti teorije sa praksom na primeru terenskog rada sa učenicima osmog razreda
  Mentor: dr Ljubica Ivanovic Bibić, članovi komisije: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković

dr Rastislav Stojsavljević

 1. Uticaj građanskog rata na regionalno – geografske promene u Bosni i Hercegovini
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 2. Uticaj raspada Jugoslavije na regionalno – geografske promene u BJR Makedoniji
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 3. Uticaj raspada Jugoslavije na regionalno – geografske promene u Republici Sloveniji
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 4. Regionalno – geografske promene u Republici Crnoj Gori posle proglašenja nezavisnosti
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković

Mentor dr Vladmir Stojanović

 • Uticaj privrednih aktivnosti na zaštitu prirode u Ramsarskim područjima Bačke
  (dr Vladimir Stojanović, dr Milana Pantelić, dr Milka Bubalo-Živković)
 • Uticaj privrednih aktivnosti na zaštitu prirode u Ramsarskim područjima Banata
  (dr Vladimir Stojanović, dr Milana Pantelić, dr Milka Bubalo-Živković)

dr Slobodan Marković

 • Komparativna analiza lesnih sedimenata Panonskog i Vlaškog basena
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Biljana Basarin, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Poslednji glacijalni maksimum kao faktor stvaranja reljefa Severne Amerike
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Đurđa Miljković, član
 • Promena obalske linije Evrope u poslednjih 70 hiljada godina
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Dragoslav Pavić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Značaj vulkanskog pepela u stratigrafiji ledenih doba
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Faktori nastanka ledenih doba kroz Zemljinu istoriju
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Biljana Basarin, predsednik; dr Mlađen Jovanović, član

dr Biljana Basarin

 • Identifikovanje i analiza ekstremno visokih temperatura na Balkanskom poluostrvu
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Stevan Savić, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Analiza budućih (predviđenih) ektremno visokih temperatura na prostoru Srbije
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Komparativna analiza ekstremnih temperaturnih događaja u regionu
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Rastislav Stojsavljević, član
 • Složeni ekstremni klimatski događaji (compound events)
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Promene režima maksimalnih temperatura vazduha u regionu
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Rastislav Stojsavljević, član
 • Promene režima minimalnih temperatura vazduha u regionu
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Rastislav Stojsavljević, član

Mentor dr Lazar Lazić

 • Mikroklimatska analiza termalnog komfora u Novom Sadu
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)
 • Mikroklimatska analiza temperature vazduha u Novom Sadu
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)
 • Pregled istraživanja termalnog komfora u urbanim sredinama Evrope
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)
 • Pregled istraživanja upotrebe mikroklimatskih modela za analizu klime u gradovima Evrope
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)
 • Razvoj i naučno-društveni značaj globalnih i javno dostupnih klimatskih baza podataka
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)