Nastavnik veština

msc Melita Josipović

melita.josipovic@dgt.uns.ac.rs

Krakta biografija:

Datum i mesto rođenja: 20.03.1981. Novi Sad. Osnovne akademske studije završila 2007. godine, a master studije završava 2013. godine sa odbranom master rada „Vinski turizam u turističkoj ponudi Srema“ sa prosečnom ocenom 9,39, na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu.


Kontakt:

mob: +381 64 2340 999 /
e-mailmelita.josipovic@dgt.uns.ac.rs i melitabalaz@gmail.com
Termini konsultacija: ponedeljak 10-12h


Zvanja:

 • 2005-2008. Laborant za izvođenje stručne prakse, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008-2015. Stručni saradnik za eksperimentalnu nastavu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet , Univerzitet u Novom Sadu Od
 • 2015. Nastavnik veštine, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje
 • Hotelsko domaćinstvo
 • Menadžment u ugostiteljstvu

Oblast rada:

 • Praktična nastava iz oblasti recepcije i domaćinstva
 • Praktična nastava iz oblasti menadžmenta u hotelijerstvu

Predmeti:

 • Stručna praksa 3 (modul Hotelijerstvo)
 • Stručna praksa 4 (oblast menadžment)

Ostale informacije:

 • Strani jezici: mađarski, engleski i nemački
 • Završen seminar o poslovanju po principima HACCP sistema u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
 • Učešće u realizaciji nekih od humanitarnih večeri kao praktičnog dela ispita iz predmeta Animacija i logistika u turizmu, u organizaciji Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Učešće u organizaciji i realizaciji nekih od radionica „Oktobar – mesec zdrave ishrane“ u organizaciji Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Učešće u organizaciji konferencije “Loessfest ’09” 31. avgust – 3. septembar 2009. godine.
 • Završen kurs iz programa Fidelio, 2019. godine

Ostala relevanta zaposlenja:

 • 2000-2005. Restoran-pizzerija “La Gaston”, Novi Sad
 • 2005-2009. Nastavna radionica “Trag”, Novi Sad- nastavna radionica za obuku studenata Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2008. godine (5 meseci) “Iberostar Bellevue hotel”, Bečići, Crna Gora-stručno usavršavanje na poziciji recepcionera

Odabrane reference:

 • Klisara, D., Bradić, M., Balaž, M., (2015): Attitudes of Tourist about the Possibility of Development of Unusual Hotels in Serbia, Turizam, vol.19, Issue 1, pp. 13-21, PMF, Novi Sad
 • Josipović, M. (2019): Praktikum sa dnevnikom prakse iz predmeta Stručna praksa 3
 • Josipović, M., Todorović, M. (2019): Praktikum sa dnevnikom prakse iz predmeta Stručna praksa 4
 • Tepavčević J., Josipović, M., Milojica, V. (2020). Determining The Relationship Between Job Satisfaction, Dependence On Tips and Turnover Intentions: The Case Of Hotel Employees, 4th International Applied Social Sciences Congress „Applicable Knowledge for a Sustainable Future“, (22-24.10.2020),. Book of Proceedings, pp 201. ISBN: 978-625-44354-0-9
 • Tepavčević, J., Josipović, M., Mijatov, M., Ivkov, M., Luković, S. (2020): The Impact of Dimensions of Well-being and Health on Consuption of Organic and Functional Food, BET ON Health International Online International Conference (29-30.10.2020) Book of abstracts, pp. 57 Brežice: Faculty of Tourism, University of Maribor, Slovenia.
 • Josipović, M., Tepavčević, J., Šimon, V. (2020). Sociodemographic characteristics and stress: The case of houskeeping and front office employees, Hotel and Tourism Management, 8 (2), 53-63, ISSN: 2620-0481 (Online)
 • Josipović, M., Tepavčević, J., Vukosav, S. (2020). SWOT analiza vinskog turizma u Sremu, Marketing časopis za marketing teoriju i praksu, Volume 51, br 4, 247-258, ISSN: 0354-3471
 • Tepavčević, J., Josipović, M., Milojica, V. (2021). Determining The Relationship Between Job Satisfaction, Dependence On Tips and Turnover Intentions: The Case Of Hotel Employees, Emerald, Contemporary Issues in Social Science,  Volume 106, 33-48, ISBN: 978-1-80043-931-3