redovni profesor

dr Branislav Nerandžić

branen@uns.ac.rs

BIOGRAFIJA Branislav Nerandžić 

 • Redovni profesor je rođen u Novom Sadu 07.12.1956. godine, Diplomirani ekonomista poslovno-pravnog smera Ekonomskog fakulteta u Subotici i Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1980. godine, magistrirao 2004., godine, doktorirao 2006. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu iz oblasti inženjerskog menadžmenta.

Profesionalna orijentacija:

Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment, investicioni menadžment, računovodstvo, revizija, upravljačko računovodstvo, specijalna računovodstva, analiza bilansa, interna revizija. Specijalizacija: Beč, Austrija, 1998. Privredna komora Austrije, investicioni i finansijski menadžment, Novi Sad Fakultet tehničkih nauka 2001, investicioni menadžment i berzansko poslovanje. Kretanje u profesionalnom radu: Služba društvenog knjigovodstva Novi Sad, inspekcija i revizija finansijskih izveštaja (1980-1988), inspektor, revizor; SOUR „Centroslavija“ Novi Sad (1988-1989), Direktor Radne zajednice „Ekonomsko-finansijski poslovi“; JP „Novosadska toplana“ Novi Sad, (1990-2006) Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Direktor Centra Interne revizije; „Panonska banka“ a.d. Novi Sad, (1995-2001) Član Upravnog odbora; „Pan revizija“ Novi Sad, (2001-2006), Predsednik Upravnog odbora; Poslovno udruženje „Vojvođanske toplane“ Novi Sad, (2001-do danas), Direktor; „FIM“ a.d. Kanjiža, (2006-2009). Predsednik Nadzornog odbora; JP “Transnafta” Pančevo (2015- ) Član Komisije za reviziju. Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, (2006-do danas), redovni profesor. Stručna zvanja: ovlašćeni računovođa i revizor. Članstvo u stručnim asocijacijama: Član Saveza ekonomista Srbije, Član Saveza računovođa i revizora Srbije, Član Udruženja internih revizora Srbije. Predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu: Upravljačko računovodstvo, Operativna revizija i kontroling, Međunarodno poslovanje, Računovodstvo i revizija u osiguranju. Inicirao je i vodi studije Interne revizije u okviru specijalističkih strukovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka. Predavač na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu: Računovodstvo, Kontrola i revizija hotelskog poslovanja. Predavač na poslediplomskim studijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici na predmetu Analiza bilansa i odlučivanje. Objavio četrdeset članaka u domaćim i stranim časopisima. Autor i koautor je tri monografije i četiri udžbenika. Učestvovao je u izradi dve studije za Izvršno veće Vojvodine, kao i brojnih studija za velike poslovne sisteme. Dobio je javno priznanje za razvoj računovodstvene i revizorske prakse Saveza računovođa i revizora Srbije.


Kontakt:

tel: +381 21 4852173
Emailbranen@uns.ac.rs
Termini konsultacija:


Zvanja:

 • 1980 – Diploma – Ekonomski fakultet u Subotici – Subotica – Ekonomske nauke
 • 2003 – Specijalizacija – Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad – Inženjerski menadžment
 • 2004 – Magistratura – Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad – Inženjerski menadžment
 • 2006 – Doktorat – Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad – Inženjerski menadžment
 • 2016 – Izbor u zvanje – Univerzitet u Novom Sadu – Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija
  i menadžment

Oblast naučnog istraživanja

 • Organizacija i menadžment,
 • Interna revizija i revizija,
 • Upravljačko računovodstvo,
 • Analiza bilansa,
 • Kontrola i revizija hotelskog poslovanja,
 • Međunarodno poslovanje.

Predmeti:

 • Kontrola i revizija hotelskog poslovanja
 • Računovodstvo

Ostale važne informacije

 • Kratka stručna biografija: – Služba društvenog knjigovodstva Novi Sad, inspekcija i revizija finansijskih izveštaja, (1980-1988), inspektor, – SOUR “”Centroslavija”” Novi Sad, (1988-1989), direktor Radne zajednice “”Ekonomsko-finansijski poslovi””, – JP “”Novosadska toplana”” Novi Sad, (1990-2006), pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove, direktor Centra Interne revizije, – “”Panonska banka”” a.d. Novi Sad, (1995-2001), član Upravnog odbora, – “”Pan revizija”” Novi Sad, (2001-2006), predsednik Upravnog odbora, – Poslovno udruženje “”Vojvođanske toplane”” Novi Sad, (2001-…), direktor, “”FIM”” a.d. Kanjiža, (2006-…), predsednik Nadzornog odbora, – “”NIS”” Novi Sad, (2006-…), član Odbora za reviziju.
 • Usavršavanje: Diploma Privredne komore Austrije iz menadžmenta, Zvanje ovlašćenog računovođe, Zvanje revizora.

Odabrane reference

 1. Nerandžić B., Perović V., Živkov E., Pašćan S.: Personality and moral character traits and acnowledging the principles of management ethics,auditing and accounting ethics, Economic research, 2012, Vol. 25, pp. 288-312, ISSN 1331-677X
 2. Radošević M.,Pasula M.,Berber N.,Nešković N.,Nerandžić B.:REENGINEERING OF SUPPLAY CHAIN PROCESS IN PRODUCTION SYSTEMS, Engineering economics,2013,vol.24,no.1, ISSN 1392-2785
 3. Perović V., Nerandžić B., Bulatović B.: The Transition Processin the Context of Privatization in the Republic of Serbia (2001-2010) , Actual Problems of Economics, 2013, No 02-2013, ISSN 1993-6788
 4. Perović V., Bojanić R., Nerandžić B.: Measuring Efficiency of Teaching Process and Faculty in Transition States Using DEA Analysis – in print, Tehnicki vjesnik – Technical Gazette, 2016, Vol. 24, No 5, ISSN 1330-3651
 5. Perović V., Nerandžić B., Bojanić R., Živkov E., Bulatović B.: INFLENCE OF CONTROLLING THE INVESTMENT PROJECTION ERP (M) WITH PRIMARY FOCUS ON THE CASHFLOW IN THE COMPANY – , Metalurgia international, 2013, No 3 – 2013, ISSN 1582-2214
 6. Bojanić R., Perović V., Nerandžić B., Savić-Šikoparija T., Bulatović B.: Integrated BSC and DEA Models in the Function of Measuring the Success of the Teaching Process, Metalurgia international, 2013, No 3-2013, pp. 44-49, ISSN 1582-2214
 7. Perović V., Nerandžić B.: Controlling as a useuful managament instrument in crisis times, African Journal of Business Management, 2011, ISSN 1993-8233
 8. Pečujlija M., Perović V., Nerandžić B.: Initiating innovation in Serbian companies organizational cultures, African Journal of Business Management, 2010, Vol. 4, No 18, pp. 3957-3967, ISSN 1993-8233
 9. Nerandžić B.: Interna i operativna revizija , Stylos, 2007, ISBN 978-86-7473-330-1
 10. Nerandžić B., Perović V.: Upravljačko računovodstvo, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2009, ISBN 978-86-7892-210-7