Docent

dr Maja Banjac

maja.banjac@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 14.02.1989. Novi Sad

Osnovne studije iz gastronomije zavšila 2008. godine. Master rad iz oblasti hotelijerstva sa usmerenjem na gastronomiju je odbranila 2013 godine sa temom „Standardizacija kvaliteta hladnih predjela u ugostiteljsko turističkoj ponudi Novog Sada“. Doktorske studije-smer: doktor geonauka (turizam) sa usmerenjem na gastronomiju upislala 2014 godine.


Kontakt:

email: banjacmaja89@gmail.com, maja.banjac@dgt.uns.ac.rs

Termini konsultacija: Utorak: 13:00-14:00č GIS4 /Sreda: 13:00-14:00č GIS4


Zvanja:

 • 2022. – Docent na katedri za gastronomiju, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
 • 2017. – 2022.. Asistent na Katedri za gastronomiju, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
 • 2015 – 2017. Student doktorskih studija angažovan u nastavi na Katedri za gastronomiju, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Oblast naučnog istraživanja

 • Gastronomija
 • Hrana i piće

Predmeti

Osnovne studije:

 • Osnove sanitacije hrane u ugostiteljstvu
 • Distribucija i kontrola hrane i pića u ugostiteljstvu
 • Gatronomska kultura i tradicija
 • Osnove gastronomije
 • Nacionalne gastronomije

Master studije:

 • Menadžment hrane i pića

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski

Takmičenje

 • Srebrna medalja u kategoriji profesionalaca „Jela od testenine“ na 10. Međunarodnom kulinarskom takmičenje južne Evrope 3-6 marta 2017., koje je podržano od strane Svetske kulinarske asocijacije (WACS) i Vlade Grčke.
 • 2006 – školsko takmićenje Vrnjačka Banja, prvo mesto u kategoriji kulinarskih tehničar.

Praktična usavršavanja

 • 2008 – 2012 praktično usavršavanje kod kraljevske porodice Krađorđević na Belom dvoru u Beogradu.
 • 11.05.-12.05.2016 praktično usavršavanje u pirpremi italijanskih jela škole ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Realizaciji seminara

 • 2015 – do danas učešće u realizaciji Seminara o poslovanju po principima HACCP sistema u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, Priprodno-matematički fakultet, Departman za geografiju turizam i hotelijerstvo, Katedre za gastronomiju. Rukovodilac seminara: dr Jovanka Popov Raljić, redovni profesor.
 • Učešće u ralizaciji programa „Inovativni trendovi degustacije hrane i pića. Akreditovan od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije, za stalno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2016/2017 i 2017/2018 godini. Kataloški broj seminara: 658. Rukovodilac obuke: dr Jovanka Popov Raljić, redovni profesor.
 • Učešće u ralizaciji programa „Inovativne metode toplotne obrade hrane“. Akreditovan od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije, za stalno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2016/2017 i 2017/2018 godini. Kataloški broj seminara: 657. Rukovodilac obuke dr Dragan Tešanović, redovni profesor.
 • Učešće u ralizaciji programa „Savremeni trendovi uparivanja hrane i vina“.Akreditovan od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije, za stalno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2016/2017 i 2017/2018 godini. Kataloški brij seminara: 681. Rukovodilac obuke dr Dragan Tešanović, redovni profesor.

Odabrane reference

 1. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Erdeji, I., Banjac, M. (2015): Offer of authentic food as a condition for gastronomic tourism development. The European Journal of Applied Economics. ISSN: 2406- 2588. pp. 27-34
 2. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Banjac, M. (2016): Struktura i dizajn jelovnika u ugostiteljstvu srbije kao značajnog prodajnog sredstva u turizmu. Turističko posovanje. No. 18. ISSN: 0354-3099. pp. 91-98.
 3. Banjac, M., Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Cvetković, B. (2016): Gastronomic tourism in rural areas. Turizam. No. 4. Vol. 20. ISSN 1450-6661. pp.180-191.
 4. Tešanović, D., Banjac, M., Kalenjuk, B., Radivojević, G. (2016): The impact of the names of dishes on the guest’s choice of restaurant food. Singidunum international tourism conference 2016. September 30, 2016, Belgrade, Serbija. ISBN: 978-86-7912-641-2. pp. 169-173.
 5. Tešanović, D., Tomašević, I., Banjac, M., Kalenjuk, B., Todorović, M. (2016): The influence of cutlery and dishes on restaurant food taste experience. Tourism & Hospitality Industry 2016. Opatija 28-29.02.2016. ISSN: 1848-4573. pp. 490-501.
 6. Banjac, M., Tešanović, D., Kalenjuk, B., Nikolić, M., Radivojević, G. (2016): Gastronomic offer of Gornje Podunavlje Special Nature Reserve for the purpose of authentic development of tourism. “Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas”. 26-29 September 2016, Novi Sad, Serbija. ISBN: 978-86-7031-409-2. pp. 503-504.
 7. Banjac, M., Tešanović, D., Popov Raljić, J., Knežević, M. (2015): Pesticide residues, danger in aglass of regional wine. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2015, 9-10 July, 2015. Novi Sad, Serbija. . ISSN: 978-86-7031-386-6. pp. 56.
 8. Banjac, M., Tešanović, D., Cvetković, B. (2017): The importance of the relations between agricultural facilities and hospitality facilities for the development of the region tourism. 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitalty „New spaces in cultural tourism“. 1-2 September, 2017. Novi Sad, Serbija. pp. 47. ISBN: 978-86-7031-444-3.