Vanredni profesor

dr Bojan Đerčan

bojan.djercan@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

 • Datum i mesto rođenja: 23.06.1984. Sremska Mitrovica, Srbija.
 • Diplomirao 2007. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, a master rad odbranio 2018. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Sistemi naselja u Sremu“ odbranio je 2015. godine i stekao zvanje doktora nauka (geonauke).

Kontakt:


Zvanja:

 • 2007 – 2010. Istraživač pripravnik na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2010 – 2012. Istraživač saradnik na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2012 – 2015. Asistent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2015 – 2020. Docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2020 – Vanredni profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Regionalna geografija
 • Društvena geografija
 • Urbanizam

Predmeti:

 • Geografija naselјa (osnovne studije)
 • Urbani razvoj i konurbacije (osnovne studije)
 • Revitalizacija pograničnih naselјa i regija (master studije)
 • Regionalni razvoj jugoistočne Evrope (doktorske studije)

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski, ruski
 • Članstvo u organizacijama:
  • Srpsko geografsko društvo
  • Društvo demografa Srbije
  • Grupa za regionalnogeografska istraživanja
  • Grupa za demografska istraživanja
  • PLPR – International Academic Association on Planning, Law and Property Rights
  • ISDS – International Society for Development and Sustainability
  • NGO Carpe Noctem

Projekti:

 1. Demografske tranzicije u Srbiji (No. 146017). Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 2006-2010. Rukovodilac projekta: dr Branislav Đurđev.
 2. Izrada programa za revitalizaciju depopulacionih pograničnih područja Banata (No. 114-451-01084), Pokrajinski sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine 2008-2009, Rukovodilac: dr Anđelija Ivkov-Džigurski
 3. Migracioni procesi na Kosovu i Metohiji tokom 20. veka. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, 2008-2009. Rukovodilac projekta: dr Jovan Plavša
 4. Transformacije geoprostora Srbije – prošlost, sadašnji problemi i predlozi rešenja, (No. 176020), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Rukovodilac projekta: dr Slobodan B. Marković
 5. Suočavanje sa izazovima depopulacije u Vojvodini (No.114-451-1861/2011-02), Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Rukovodilac projekta: dr Branislav S. Đurđev
 6. Demografski problemi manjih etničkih grupa u Vojvodini (No. 114-451-3938/2013-02) Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Rukovodilac projekta: dr Tamara Lukić
 7. Etničke grupe Vojvodine u 21. veku – stanje i perspektive održivosti (No. 114-451-2539/2016-02) Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine. Rukovodilac projekta: dr Tamara Lukić
 8. Poljoprivredni, prehrambeni i gastronomski proizvodi u funkciji razvoja turizma Vojvodine usmerenog na autentičnu i zdravstveno bezbednu hranu (142-451-2669/2017) Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, Rukovodilac projekta: dr Bojana Kalenjuk
 9. Antropogeografske i kulturne vrednsoti vojvođanskih Slovaka kao faktor održivosti nacionalnog identiteta, (No. 142-451-2686/2018-01) Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine. Rukovodilac projekta: dr Bojan Đerčan

Ostala relevantna zaposlenja: Tehnički urednik naučnog časopisa Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo


Odabrane reference

 • Lubowiecki-Vikuk, A., Barbosa de Sousa, B.M., Đerčan, B.M., Leal Filho, W. (2021). Handbook of Sustainable Development and Leisure Services, Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-59820-4
 • Đerčan, B., Bjelajac, D., Bubalo-Živković, M. (2019). Sustainability of Ethnic Groups in Vojvodina, Serbia: Role of Social Media, In: S. D. Brunn, R. Kehrein (eds.), Handbook of the Changing World Language Map. Springer Nature Switzerland AG 2019.https://doi.org/10.1007/978-3-319-73400-2_143-1
 • Đerčan, B. (2017). Prostorno-funkcionalne veze i odnosi u sistemu naselja Srema, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, ISBN 978-86-7031-447-4, 1-228.
 • Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đurđev, B., Stojsavljević, R., Pantelić, M. (2012). Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1516-1527 DOI:10.1016/j.rser.2011.10.017Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Pantelić, M., Marković, S.B. (2015). Road Traffic Noise Exposure in the City of Novi Sad: Trend Analysis and Possible Solutions, Polish Journal of Environmental Studies, Issue 3/2015, 24(3), 977-986 DOI: 10.15244/pjoes/31226
 • Solarević, M., Đurđev, B., Lukić, T., Đerčan, B., Dunjić, J. (2020). The Historical–Demographic Heritage of the Ottoman and Austro-Hungarian Empires through Marriage Patterns in Serbia: The Case of Sremska Mitrovica and Sabac, 1900 to 2011, Journal of Family History, Vol. 45, No. 4, pp. 479-497.
 • Lukić, T., Dunjić, J., Đerčan, B., PenjiševiĆ, I., Milosavljević, S., Bubalo-Živković, M., Solarević, M. (2018). Local Resilience to Natural Hazards in Serbia. Case Study: The West Morava River Valley, Sustainability, 10, 2866; DOI:10.3390/su10082866
 • Lukić, Т., Bubalo-Živković, М., Đerčan, B., Jovanović, G. (2014). Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia, Acta Geographica Slovenica, 54(1), 51-65 DOI: 10.3986/AGS5410
 • Lukić, T., Penjišević, I., Đerčan, B., Đurđev, B., Bubalo Živković, M., Armenski, T. (2014). Politics in the Balkan countryside: case study in Serbia, Eastern European Countryside, 20, 99-124. DOI: 10.2478/eec-2014-0005
 • Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đerčan, B., Solarević, M., Kalenjuk, B. (2017). Ethnic Groups of the Vojvodina Region (Serbia): Contribution to Knowledge About the Characteristics of Cohabitation, Anthropologist (ISSN: 0972-0073), Vol 30, No 1, pp. 37-51.
 • Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Solarević, M., Šabić, D. (2017). Living on the border: social indicators of life quality in Srem border region (Vojvodina, Serbia), Geographica Pannonica, 21(1), 26-42. DOI: 10.18421/GP21.01-03
 • Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Solarević, M. (2014). Demographic characteristics and life satisfaction in settlements of Fruška gora mountain region: Bešenovo case study, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 148, 559-570. DOI: 10.2298/ZMSDN1448559D
  Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M. (2012). Regionalno – demografski problemi i kvalitet života u pograničnom području Srema: studija slučaja opština Šid. Teme, XXXVI (4), 168