ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ

 

1. ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање (Број: 163) 2003/2004

Семинар је одржан у два термина:
12.12.2003 – 14.12.2003 – 19 учесника
16.01.2004 – 18.01.2004 – 17 учесника

2. Едукација наставника географије за коришчење активних метода у настави 2003/2004

Семинар је одржан у три термина:
19.12.2003 – 21.12.2003 – 24 учесника
16.01.2004 – 18.01.2004 – 20 учесника
23.01.2004 – 25.01.2004 – 22 учесника

3. ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање (Број: 163) 2006/2007

Семинар је одржан у два термина:
10.03.2006 – 12.03.2006 – 19 учесника
09.06.2006 – 11.06.2006 – 10 учесника

4. ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање (Број: 163) 2006/2007

Семинар је одржан у једном термину:
16.02.2006 – 19.02.2006 – 29 учесника

5. ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање (Број: 163) 2007/2008

Семинар је одржан у три термина:
07.12.2007. – 09.12.2007 – 21 учесник
15.12.2007. – 17.12.2007. – 25 учесника
17.01.2008. – 19.01.2008. – 19 учесника

6. Напредне информационе технологије у функцији едукације наставника за квалитетније образовање (Број: 162) – продужни. 2007/2008

Семинар је одржан у два термина:
08.02.2008. – 10.02.2008. – 14 учесника
15.02.2008. – 17.02.2008. – 20 учесника

7. Интерактивна настава – савремена настава географије (Број: 256) 2009/2010

Семинар је одржан у два термина:
08.05.2010 – 18 учесника
12.06.2010 – 19 учесника

8. Упознајте свет око себе путем Интернета – нова технологија уцења у основним и средњим школама 2011/2012. – више информација о семинару 

9. Примена рачунара у настави географије за рад са ученицима са оштећењем вида 2010-2011 (Број: 751) – више информација о семинару

10. Интерактивна настава – савремена настава географије 2010/2011., 2011/2012 (Број: 187) – више информација о семинару