ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАСТЕР РАДА – ТУРИЗАМ

МАСТЕР МЕНАЏЕР – ТУРИЗАМ
МАСТЕР МЕНАЏЕР – ХОТЕЛИЈЕРСТВО
МАСТЕР МЕНАЏЕР – ЛОВНИ ТУРИЗАМ
МАСТЕР МЕНАЏЕР – ГАСТРОНОМИЈА
МАСТЕР МЕНАЏЕР – КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ


др Снежана Бесермењи

 • Рехабилитација (студенти се одлучују за одређено културно добро)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Поновна употреба (студенти се одлучују за одређено културно добро)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Реанимација (студенти се одлучују за одређено културно добро)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Реквалификација (студенти се одлучују за одређено културно добро)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Рестаурација (студенти се одлучују за одређено културно добро)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Сања Ковачић, члан

др Ивана Блешић

 • Утицај услужне климе и психолошког капитала на ангажовање запослених у хотелима
  (Комисија: др Ивана Блешић – ментор, др Светлана Вукосав-председник, др Милена Недељковић Кнежевић-члан)

др Милан Брадић

 • Еколошки елементи дизајна објеката у угоститељству
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Ивана Блешић – председник, др Милан Ивков – члан)
 • Прототип смештајне јединице будућности
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Светлана Вукосав – председник, др Ивана Блешић – члан)
 • Увођење иновативних решења код пројектовања угоститељских објеката – студија изводљивости изабраног објекта
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Милан Ивков – председник, др Светлана Вукосав – члан)
 • Кровни вртови као начин регенерације урбаних окружења – импликације на угоститељску делатност
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Ивана Блешић – председник, др Милан Ивков – члан)
 • Трансформација старих (историјских) зграда у угоститељске објекте
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Светлана Вукосав – председник, др Ивана Блешић – члан)

др Невена Ћурчић

 • Процена раширености употребе појединих Интернет промотивних техника у туристичким организацијама Западне Србије
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Милена Недељковић Кнежевић, др Бранко Ристановић, члан
 • Примена туристичког филма у пропаганди Војводине
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др. Лазар Лазић, председник, др Анђелија Ивков Џигурски, члан
 • Вуиртуелни културни туризам за време COVID-19 пандемије у Србији
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Снежана Бесермењи, члан
 • Примена зеленог маркетинга у промоцији туризма
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Оља Ивановић Мунитлак, председник, др Владимир Стојановић, члан
 • Мере државе на превазилажењу последица кризе у туризму изазване COVID-19 О.
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Оља Ивановић Мунитлак, председник, др Имре Нађ, члан

др Вања Павлуковић

 • Предлог организације догађаја – назив конференције/конгреса (отворена тема)
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Како организовати успешан конгрес? Пример одабраног конгреса (отворена тема)
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Примена модерних технологија у организовању пословних догађаја
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Угљеша Станков,председник,др Татјана Пивац, члан
 • Припрема БИД документације за одабрани конгрес/конференцију (отворена тема)
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Татјана Пивац,председник,др Игор Стаменковић, члан
 • Генерација Z и пословни догађаји
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Сања Ковачић, члан

др Александра Драгин

 • Утицај пандемије COVID-19 на туристичку дестинацију (одабрана дестинација)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Татјана Пивац, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на туристичку дестинацију (одабрана дестинација)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Владимир Стојановић, председник, др Оља Мунитлак Ивановић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на туристичку дестинацију (одабрана дестинација)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Вања Павлуковић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на туристичку дестинацију (одабрана дестинација)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Вук Гарача, председник, др Немања Томић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на туристичку дестинацију (одабрана дестинација)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Ђорђије Васиљевић, члан

др Лукреција Ђери

 • Креирање иновативних производа здравственог туризма за очување и јачање имунитета посетилаца у бањи (бања по избору) у пост-covid периоду
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Значај развоја мрежног алата “Destination Tracker” на међународна путовања
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Угљеша Станков, председник, др Немања Томић, члан
 • Значај и шанса кампање ребрендирање Србије као туристичке дестинације на повећање конкурентности на међународном тржишту
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Милена Недељковић, председник, др Оља Мунитљак Ивановић, члан
 • Промоција туристичке понуде Србије на каналима BBC и Eurosport
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Смернице петогодишњег плана развоја туризма за опоравак туристичке привреде Србије у пост-covid периоду
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Оља Мунитлак Ивановић, председник, др Светлана Вукосав, члан

др Јасмина Ђорђевић

 • Утицај туризма на развој Националног парка Фрушка гора
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Немања Томић, др Игор Стаменковић
 • Утицај туризма на развој Вршачких планина
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Немања Томић, др Игор Стаменковић
 • Утицај туризма на развој Националног парка Тара
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Немања Томић, др Игор Стаменковић

др Вук Гарача

 • Анализа туристичке привреде Јужнобачког округа
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Игор Стаменковић, председник,др Немања Томић, члан
 • Анализа туристичке привреде Сремског округа.
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Кристина Кошић, председник,др Игор Стаменковић, члан
 • Туристичка регионализација одабране државе
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Растислав Стојсављевић, председник,др Игор Стаменковић, члан
 • Туристичка регионализација одабране државе
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Растислав Стојсављевић, председник,др Мирослав Вујичић, члан
 • Туристичка регионализација одабране државе
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Растислав Стојсављевић, председник,др Кристина Кошић, члан

др Анђелија Ивков Џигурски

 • Организовање додела награда као специјалних догађаја у туризму
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски, Председник: др Игор Стаменковић, члан: др Мирослав Вујичић
 • Организовање етно вечери различитих националних заједница у Војводини као посебан вид специјалних догађаја у туризму
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски, Председник: др Тајана Пивац, члан: др Игор Стаменковић

др Бојана Калењук Пиварски

 • Национални сиреви као индикатори гастрономске аутентичности,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Портић, М., члан
 • Национални десерти Србије – ставови и орјентација угоститељског особља,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Портић, М., члан
 • Нутритивни алергени – ставови и орјентација угоститељског особља,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Вујасиновић В., члан
 • Концепт зелених ресторана – перцепција потрошача,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Портић, М., члан
 • Структура понуде и специфичности FAST FOOD објеката у Новом Саду,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Портић, М., члан
 • Однос модерног и традиционалног пекарства у Новом Саду,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Вујасиновић В., члан
 • Анализа понуде специјализованих рибљих ресторана новосадског округа,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Портић, М., члан
 • Примена речне рибе у модерној гастрономији – ставови и орјентација,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Портић, М., члан
 • Глутен – ставови и орјентација угоститељског особља Војводине,
  Калењук Пиварски Б., ментор; Тешановић Д., председник; Вујасиновић В., члан

др Владимир Марковић

 • Допринос ловаца мониторингу биодиверзитета у Европи
  Ментор: др Владимир Марковић, чланови: др Зоран Ристић, др Милосава Матејевић
 • Колики су заиста притисци лова и ловаца на природу у Европи?
  Ментор: др Владимир Марковић, чланови: др Зоран Ристић, др Милосава Матејевић
 • Антропогени утицаји на дивљач и станиште
  Ментор: др Владимир Марковић, чланови: др Зоран Ристић, др Милутин Ковачевић
 • Израда интерактивне мапе за оптималније газдовање ловиштем Панонија 2 из Бачке Тополе
  Ментор: др Владимир Марковић, чланови: др Зоран Ристић, др Милутин Ковачевић
 • Израда интерактивне мапе за оптималније газдовање ловиштем Сланкамен ин Новог Сланкамена
  Ментор: др Владимир Марковић, чланови: др Зоран Ристић, др Милутин Ковачевић

др Милосава Матејевић

 • Дивље животиње у својству туристичких атракција
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ставови младих о ловном туризму у Србији
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ставови младих о ловном туризму у Војводини
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ставови локалног становништва о развоју ловног туризма у Војводини
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Задовољство ловаца туриста ловно-туристичким производом у Војводини
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Задовољство ловаца туриста ловно-туристичким производом у Србији
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић

др Татјана Пивац

 • Проблеми и изазови главних културних туристичких дестинација (нпр.у Шпанији)
  Комисија: др Татјана Пивац, ментор, др Александра Драгин, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Проблеми и изазови главних културних туристичких дестинација (нпр. у Португалу)
  Комисија: др Татјана Пивац, ментор, др Александра Драгин, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Трендови у индустрији догађаја-eco-friendly догађаји
  Комисија: др Татјана Пивац, ментор, др Игор Стаменковић, председник, др Сања Ковачић, члан

др Тамара Јовановић

 • Утицај одабраних социо-демографских карактеристика корисника на туристичко понашање на Фејсбуку
  Комисија: др Тамара Јовановић, ментор,др Угљеша Станков, председник, др Александра Драгин, члан
 • Утицај одабраних психо-социјалних карактеристика корисника на туристичко понашање на Фејсбуку
  Комисија: др Тамара Јовановић, ментор,др Угљеша Станков, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Утицај одабраних психо-социјалних карактеристика корисника на туристичко понашање на Инстаграму
  Комисија: др Тамара Јовановић, ментор,др Лукреција Ђери, председник, др Немања Томић, члан

др Зоран Ристић

 • Ловно-туристичка валоризација зеца у ловиштима Војводине
  Ментор: др Зоран Ристић, чланови:, др Владимир Марковић, др Милутин Ковачевић
 • Ловно-туристичка валоризација фазана у ловиштима Војводине
  Ментор: др Зоран Ристић, чланови:, др Владимир Марковић, др Милутин Ковачевић
 • Ловно-туристичка валоризација ситне дивљачи у ловиштима Војводине
  Ментор: др Зоран Ристић, чланови:, др Владимир Марковић, др Милутин Ковачевић
 • Ловно-туристичка валоризација пољских јаребица у ловиштима Војводине
  Ментор: др Зоран Ристић, чланови:, др Владимир Марковић, др Милутин Ковачевић

др Игор Стаменковић

 • Привредни догађај ,,Фестивал јагода” у насељу Цуљковић
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Оља Мунитлак Ивановић, члан
 • Савремени облик религијског туризма – Студија случаја: ,,Светски дан младих ,Лисабон 2023″
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Вук Гарача, члан
 • Ставови туриста Града Новог Сада о квалитету услуге ЈКП “Паркинг сервис”
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Сања Ковачић, председник, др Угљеша Станков, члан
 • Значај стејкхолдерског приступа у креирању туристичког догађаја
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Вања Павлуковић, члан

Ментор др Владимир Стојановић

 • Значај визиторских центара у одрживом развоју туризма заштићених подручја Војводине
  (др Владимир Стојановић, др Лазар Лазић, др Александра Драгин)
 • Упоредна анализа обима и правца туристичког развоја у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ и Парку природе „Копачки рит“
  (др Владимир Стојановић, др Милана Пантелић, др Александра Драгин)

др Драган Тешановић

 • Ставови локалног станвништва према агротуризму и пласману аутентичних производа у Војводини
  Тешановић, Д., ментор; Калењук Б., председник комисије; Вујасиновић В., члан
 • Циљеви пољопривредника у пласману производа на угоститељско туристичко тржиште у Војводини
  Тешановић, Д., ментор; Портић М., председник комисије; Вујасиновић В., члан.
 • Утицај типа личности туриста на конзумацију локалне хране у Новом Саду
  Тешановић, Д., ментор; Калењук Б., председник комисије; Портић М., члан
 • Вредност локалне хране у поновној посети туриста Новог Сада
  Тешановић, Д., ментор; Калењук Б., председник комисије; Вујасиновић В., члан
 • Ефекти локалне хране на искуства туриста у Новом Саду
  Тешановић, Д., ментор; Калењук Б., председник комисије; Вујасиновић В., члан
 • Утицај социо-демографских карактеристика на перцепцију угоститеља према развоју туризма у Новом Саду
  Тешановић, Д., ментор; Портић М., председник комисије; Вујасиновић В., члан
 • Задовољство запослених послом у сектору хране и пића у хотелима са четри и пет звездица у Новом Саду
  Тешановић, Д., ментор; Калењук Б., председник комисије; Портић М., члан
 • Утицај задовољства послом на стрес запослених у угоститељским објектима у Новом Саду
  Тешановић, Д., ментор; Калењук Б., председник комисије; Вујасиновић В., члан
 • Пракса у набавци хране у угоститељским објектима у Новом Саду
  Тешановић, Д., ментор; Калењук Б., председник комисије; Вујасиновић В., члан
 • Знање и пракса студената гастрономије о здравственој безбедности хране
  Тешановић, Д., ментор; Калењук Б., председник комисије; Вујасиновић В., члан

Ментор др Ђорђије Васиљевић

 • Примена ИЦТ у интерпретацији музејских поставки у Европи
  (др Ђорђије Васиљевић, др Угљеша Станков, др Мирослав Вујичић)
 • Могућност примене ИЦТ у интерпретацији природњачких музеја са примерима из света
  (др Ђорђије Васиљевић, др Угљеша Станков, др Игор Стаменковић)
 • Могућност интерпретације природног и културног наслеђа геопарка Ђердап
  (др Ђорђије Васиљевић, др Млађен Јовановић, др Немања Томић)
 • Мониторинг посетилаца у заштићеним подручјима – анализа техника и начин примене
  (др Ђорђије Васиљевић, др Милана Пантелић, др Угљеша Станков)

др Мирослав Вујичић

 • Е-приступачност у културном туризму – концепти и примена
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Татјана Пивац, председник; др Угљеша Станков, члан
 • Фактори који утичу на избор мултиатрактивне туристичке дестинације
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Тамара Јовановић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Анализа задовољства посетилаца културне установе
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Лукреција Ђери, члан
 • Аналитика покрета очију при унапређењу веб-сајта туристичке организације
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Угљеша Станков, председник, др Тамара Јовановић, члан

др Светлана Вукосав

 • Имплементација стратегија раста у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Милан Брадић- председник, др Милан Ивков-члан)
 • Примена концепта стратегијског менаџмента у ресторатерском предузећу (студија случаја: изабрани ресторан)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Милан Ивков- председник, др Бојана Пиварски Калењук-члан)
 • Стратегијско планирање у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Ивана Блешић- председник, др Милан Брадић-члан)
 • Имплементација генеричких стратегија у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Ивана Блешић- председник, др Милан Ивков-члан)
 • Примена концепта стратегијског менаџмента у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Ивана Блешић- председник, др Милан Брадић-члан)

др Милан Ивков

 • Утицај природних катастрофа на пословање угоститељских објеката у Србији
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Тин Лукић -члан)
 • Утицај поплава на пословање угоститељских објеката у Војводини
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Тин Лукић -члан)
 • Перцепција менаџера угоститељских предузећа о опасности од елементарних непогода
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Тин Лукић -члан)
 • Утицај понуде вина у ресторанима Новог Сада на задовољство гостију
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Милан Брадић -члан)
 • Утицај образовања на радном месту на задовољство запослених
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Светлана Вукосав -члан)

др Весна Вујасиновић

 • Сензорни квалитет хладно цеђених – гурманских уља
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Милијанко Портић
 • Гастрономски потенцијал индустријске конопље
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Пиварски Калењук
 • Перцепција интензитета сласти од стране потрошача
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Милијанко Портић
 • Примена уља коштица грожђа у гастрономији
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Милијанко Портић
 • Основни принципи исхране старих особа
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Пиварски Калењук
 • Основне карактеристике и могућност примене заслађивача у гастрономији
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Пиварски Калењук
 • Ставови угоститељских радника о примени инсеката у гастрономији
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Пиварски Калењук
 • Ставови потрошача о прехрамбеним и здравственим изјавама на декларацији хране
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Пиварски Калењук
 • Хељда (Фагопyрум есцулентум) – могућност њене примене у гастрономији
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Милијанко Портић
 • Најзначајнији извори ɷ-3 масних киселина у исхрани становништва Војводине
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Пиварски Калењук

др Милутин Ковачевић

 • Ловиште „Бођански рит“ Вајска као ловно-туристичка дестинација
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ловиште „Коштанац“ Нова Црња као ловно-туристичка дестинација
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Могућности за унапређење ловног туризма у НП „Сутјеска“ – Тјентиште
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Улога и значај стручног пратиоца у реализацији туристичког лова
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Проблеми газдовања у отвореним ловиштима у Војводини
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић

др Угљеша Станков

 • Анализа софтверске подршке у организацијама и компанијама за управљање дестинацијом
  Комисија: др Угљеша Станков, ментор; др Мирослав Вујичић; председник; др Ђорђије Васиљевић, члан.
 • Анализа интеграције софтверских решења компанија ESRI и SAP за геодемографске и пословне анализе
  Комисија: др Угљеша Станков, ментор; др Даниела Арсеновић, председник; др Милица Соларевић, члан.

др Милена Недељковић Кнежевић

 • Релације између емоционалног рада и задовољства послом код запослених у туристичким агенцијама
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Сања Ковачић, председник, др Татјана Пивац, члан
 • Истраживање емоционалне интелигенције и задовољства послом код запослених у туристичким агенцијама
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Сања Ковачић, председник, др Кристина Кошић, члан
 • Истраживање задовољства послом и мотивације за рад код запослених у хотелијерству
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Ивана Блешић, председник, Тамара Јовановић, члан
 • Релације између предузетничке оријентације и локуса контроле потенцијалних предузетника у туризму
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Оља Мунитлак Ивановић, председник, др Лукреција Ђери, члан
 • Утицај ГЛОБЕ димензија културе на предузетничку оријентацију у туризму
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Александра Драгин, председник, др Вања Павлуковић, члан

др Кристина Кошић

 • Утицај пандемије Covid-19 на рурални туризам западне Србије
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Игор Стаменковић, председник, др Татјана Пивац, члан
 • Утицај пандемије Covid-19 на рурални туризам источне Србије
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Игор Стаменковић, председник, др Вања Павлуковић, члан
 • Утицај пандемије Covid-19 на бањски туризам Србије
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Вук Гарача, председник, др Александра Драгин, члан
 • Перспективе развоја инклузивног туризма у Србији
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Угљеша Станков, председник, др Оља Ивановић Мунитлак, члан
 • Значај програма прекограничне сарадње у развоју туризма Војводине
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Александра Драгин, председник, др Мирослав Вујичић, члан

др Оља Ивановић Мунитлак

 • Савремени предузетнички приступ локалном економском развоју (ЛЕР) на примеу одабране туристичке дестинације
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Предузетништво у економској теорији
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Кристина Кошић, члан
 • Мала предузећа и предузетништво на примеру… (неке туристичке дестинације)
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Александра Драгин, члан
 • Савремено схватање активности предузетника на примеру (неко предузеће или нека туристичка дестинација)
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Игор Стаменковић, члан

др Немања Томић

 • Туристичко вредновање пећина источне Србије применом М-ГАМ модела
  Комисија: др Немања Томић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Вук Гарача, члан
 • Спортски догађаји као фактор развоја туризма (неке општине или регије)
  Комисија: др Немања Томић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Вук Гарача, члан
 • Туристичко вредновање (неке) туристичке руте применом ЦРЕМ модела
  Комисија: др Немања Томић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Вук Гарача, члан
 • Туристичко вредновање бања копаоничко-јастребачке (или неке друге) зоне применом САМ модела
  Комисија: др Немања Томић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Вук Гарача, члан

др Сања Kовачић

 • Утицај незаборавног туристичког искуства на приврженост одабраној дестинацији
  др Сања Kовачић, ментор, др Александра Драгин, председник, др Вања Павлуковић, члан
 • Утицај незаборавног туристичког искуства на личност бренда одабране дестинације
  др Сања Kовачић, ментор, др Тамара Јовановић, председник, др Kристина Kошић, члан
 • Истраживање бренд искуства и поверења у бренд одабране туристичке дестинације
  др Сања Kовачић, ментор, др Kристина Kошић, председник, др Тамара Јовановић, члан
 • Утицај употребе мобилних телефона на доживљај културне туристичке дестинације (културног локалитета)
  др Сања Kовачић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Угљеша Станков, члан
 • Значај Европске престонице културе Нови Сад 2022 за развој бренда града Новог Сада
  др Сања Kовачић, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, Игор Стаменковић, члан