ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАСТЕР РАДА – ГЕОГРАФИЈА

МАСТЕР ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ
МАСТЕР ГЕОГРАФ

 


др Даниела Арсеновић

 1. Сезоналност нупцијалитета у Новом Милошеву
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Дарко Гавриловић
 2. Сезоналност нупцијалитета у Бачком Петровом Селу
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Дарко Гавриловић
 3. Сезоналност нупцијалитета у Будисави
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Дарко Гавриловић
 4. Карактеристике и изазови старења становништва општине Србобран
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић

др Милка Бубало Живковић

 1. Дневне миграције становништва Инђије и Старе Пазове ка Београду и Новом Саду
  Ментор:др Милка Бубало Живковић, комисија: др Јован Плавша, др Данијела Арсеновић
 2. Географске промене на подручју општине Инђија
  Ментор: др Милка Бубало-Живковић, комисија: др Тамара Лукић, др Бојан Ђерчан
 3. Географске промене на подручју општине Стара Пазова
  Ментор: др Милка Бубало-Живковић, комисија: др Тамара Лукић, др Бојан Ђерчан
 4. Географске функције Инђије
  Ментор: др Милка Бубало-Живковић, комисија: др Јасмина Ђорђевић, др Бојан Ђерчан
 5. Географске функције Старе Пазове
  Ментор: др Милка Бубало-Живковић, комисија: др Јасмина Ђорђевић, др Бојан Ђерчан
 6. Морфолошки развој Старе Пазове
  Ментор: др Милка Бубало-Живковић, комисија: др Тамара Лукић, др Бојан Ђерчан
 7. Коресподентни градови на реци Уни – географска студија
  Ментор: др Милка Бубало-Живковић, комисија: др Јован Плавша, др Тамара Лукић

др Милица Соларевић

 1. Сезоналност и карактеристике нупцијалитета у Руми
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Љубица Ивановић Бибић, председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије.
 2. Балканска рута миграција са Блиског Истока и из Африке: студија случаја Суботица
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Дарко Гавриловић, председник комисије; др Тамара Лукић, члан комисије
 3. Балканска рута миграција са Блиског Истока и из Африке: студија случаја Шид
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Милка Бубало-Живковић, председник комисије; др Бојан Ђерчан, члан комисије
 4. Балканска рута миграција са Блиског Истока и из Африке: студија случаја Кањижа
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Даниела Арсеновић, председник комисије; др Имре Нађ, члан комисије

др Драган Долинај

 1. Анализа екстремних термичких карактеристика Саве код Сремске Митровице
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 2. Анализа екстремних термичких карактеристика Дунава код Новог Сада
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 3. Анализа екстремних протицаја Дунава код Богојева
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 4. Анализа екстремних водостаја Дунава код Богојева
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 5. Хидролошке карактеристике Зворничког језера
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 6. Хидролошке карактеристике језера Кудош
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 7. Хидролошке карактеристике језера Борковац
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 8. Анализа екстремних водостаја Дунава код Новог Сада
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 9. Анализа екстремних протицаја Дунава код Новог Сада
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 10. Анализа екстремних термичких карактеристика Дунава код Београда
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 11. Анализа екстремних водостаја Млаве код Жагубице
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 12. Анализа екстремних водостаја Ибра код Краљева
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Тин Лукић

др Драган Милошевић

 1. Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Београду
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 2. Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Врању
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 3. Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у локалним климатским зонама Новог Сада током зиме
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 4. Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у локалним климатским зонама Новог Сада током пролећа
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 5. Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у локалним климатским зонама Новог Сада током јесени
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 6. Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у локалним климатским зонама Новог Сада током топлотних таласа
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 7. Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у локалним климатским зонама Новог Сада током таласа хладноће
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)

др Бојан Ђерчан

 1. Мрежа насеља општине Шид
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 2. Мрежа насеља општине Сремска Митровица
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 3. Мрежа насеља општине Инђија
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија:: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 4. Мрежа насеља општине Стара Пазова
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 5. Мрежа насеља општине Ириг
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 6. Мрежа насеља општине Пећинци
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 7. Мрежа насеља општине Сомбор
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 8. Мрежа насеља општине Бачка Топола
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 9. Мрежа насеља општине Кула
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 10. Мрежа насеља општине Кикинда
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић

др Смиљана Ђукичин Вучковић

 1. Упоредна анализа и оцена курикулума основних школа у Републици Хрватској и Републици Србији
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, комисија: Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 2. Упоредна анализа и оцена курикулума основних школа у БЈР Македонији и Републици Србији
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, комисија: Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 3. Упоредна анализа и оцена курикулума основних школа у Босни и Херцеговини и Републици Србији
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, комисија: Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 4. Упоредна анализа и оцена курикулума основних школа у Мађарској и Републици Србији
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, комисија: Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 5. Упоредна анализа и оцена курикулума основних школа у Румунији и Републици Србији
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, комисија: Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић

др Анђелија Ивков Џигурски

 1. Интерактивна настава географије као фактор активизације ученика VIII разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски ментор, комисија: др Љубица Ивановић Бибић, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 2. Примена универзалних игара у функцији активизације ученика VI разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски ментор, комисија: др Љубица Ивановић Бибић, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 3. Примена енигматике у циљу активизације ученика I разреда гимназије
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски ментор, комисија: др Љубица Ивановић Бибић, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 4. Примена едукативног театра у циљу активизације ученика VII разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски ментор, комисија: др Љубица Ивановић Бибић, др Смиљана Ђукичин Вучковић

др Тин Лукић

 1. Процена социјалне рањивости од природних хазарда у Војводини
  Ментор: др Тин Лукић, комисија: др Лазар Лазић, др Биљана Басарин

др Гордана Јовановић

 1. Географске карактеристике и проблеми регионализације Индије
  Ментор: др Гордана Јовановић, комисија: др Јован Плавша и др Тамара Лукић
 2. Географске карактеристике и проблеми регионализације Кине
  Ментор: др Гордана Јовановић, комисија: др Јован Плавша и др Тамара Лукић
 3. Географске карактеристике и проблеми регионализације Нигерије
  Ментор: др Гордана Јовановић, комисија: др Јован Плавша и др Тамара Лукић
 4. Географске основе развоја туризма Саудијеске Арабије
  Ментор: др Гордана Јовановић, комисија: др Јован Плавша, др Милка Бубало-Живковић

др Млађен Јовановић

 1. Магнетна сусцептибилност горњег плеистоцена лесног профила Мутаљ
  Ментор: др Млађен Јовановић, комисија: др Слободан Марковић, др Биљана Басарин
 2. Морфогенеза и морфологија лесних вртача Тителског лесног платоа
  Ментор: др Млађен Јовановић, комисија: др Слободан Марковић, др Биљана Басарин
 3. Морфологија изабраних сурдука Сремске лесне заравни.
  Ментор: др Млађен Јовановић, комисија: др Слободан Марковић, др Тин Лукић
 4. Рељеф општине Ириг
  Ментор: др Млађен Јовановић, комисија: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић

др Тамара Лукић

 1. Румуни Војводине у 21. веку – географски аспекти
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Милка Бубало Живковић, др Татјана Пивац
 2. Роми Војводине у 21. веку – географски аспекти
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Милка Бубало Живковић, др Анђелија Ивков Џигурски
 3. Мађари Војводине у 21. веку – географски аспекти
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Имре Нађ, др Милка Бубало Живковић
 4. Регионално географске карактеристике планине Столови, мастер рад
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Милка Бубало Живковић, др Бранко Ристановић
 5. Регионално географске карактеристике планине Жељин, мастер рад
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Милка Бубало Живковић, др Бранко Ристановић
 6. Географски проблеми насеља општине Трстеник у долини Западне Мораве
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 7. Географски проблеми општине Нова Црња
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 8. Кинези у Нишу – демографске карактеристике
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски др Милка Бубало-Живковић
 9. Промене (физиономске, функцијске) у насељу Ратина као резултат развоја предузетништва
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Владимир Стојановић, др Бојан Ђерчан
 10. Промене у функцијама насеља општине Краљево
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Анђелија Ивков-Џигурски
 11. Промене у физиономији Врњачке Бање
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Гордана Јовановић
 12. Привредне карактеристике села општине Трстеник
  Ментор: др Тамара Лукић, комисија: др Јован Плавша, др Владимир Стојановић

др Тамара Јовановић

 1. Психолошке карактеристике доброг наставника географије на примеру основне школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 2. Психолошке карактеристике доброг наставника географије на примеру средње школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 3. Утицај личности ученика на преференцију начина провере знања у настави географије на примеру основне школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 4. Утицај личности ученика на преференцију начина провере знања у настави географије на примеру средње школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић

др Минучер Месарош

 1. Геопросторна анализа промене коришћења земљишта од 1990. до 2015. у Војводини применом Гоогле Еартх Енгине
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Угљеша Станков, др Владимир Марковић
 2. Верификација базе података ЦОРИНЕ ЛАНД ЦОВЕР 2012 на простору Срема
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Угљеша Станков, др Владимир Марковић
 3. Верификација база глобалног земљишног покривача на простору Срема
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Јасмина Ђорђевић, др Угљеша Станков
 4. Геопросторна анализа промена коришћења земљишта у Бачкој од 18. века
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Имре Нађ, др Угљеша Станков
 5. Мониторинг површинских хидролошких процеса у Војводини на основу радарских снимака сателита СЕНТИНЕЛ
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Драгослав Павић, др Мишко Милановић
 6. Израда апликације за аутоматизовану морфометријску карактеризацију планинских сливова на основу дигиталног модела рељефа
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Драгослав Павић, др Млађен Јовановић
 7. Компаративна анализа фракталних особина сливова потока на Фрушкој гори
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Драгослав Павић, др Млађен Јовановић
 8. Геостатистичка анализа садржаја тешких метала у узорцима маховине у АП Војводини
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Лазар Лазић, др Драган Радновић
 9. Процена и праћење стања безбедности у саобраћају у Новом Саду помоћу геопросторне базе података
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Јасмина Ђорђевић, др Данијела Тешендић
 10. Примена базе педолошких података и даљинске детекције у планирању и праћењу пољопривредне производње у Јужнобачком округу
  Ментор: др Минучер Месарош, комисија: др Лазар Лазић, др Јасмина Ђорђевић

др Милена Пантелић


др Драгослав Павић

 1. Водни режим фреатске издани у општини Кањижа
  Ментор: др Драгослав Павић, комисија: др Слободан Марковић, др Драган Долинај
 2. Водопривредни проблеми града Зрењанина
  Ментор: др Драгослав Павић, комисија: др Лазар Лазић, др Драган Долинај
 3. Водопривредни проблеми у општини Обреновац
  Ментор: др Драгослав Павић, комисија: др Лазар Лазић, др Драган Долинај
 4. Водопривредни проблеми у општини Бајина Башта
  Ментор: др Драгослав Павић, комисија: др Лазар Лазић, др Драган Долинај

др Јован Плавша

 1. Промене у регионалној структури Славоније
  Ментор: др Јован Плавша, комисија: др Гордана Јовановић и др Милка Бубало-Живковић
 2. Промене у регионалној структури планинског дела Хрватске
  Ментор: др Јован Плавша, комисија: др Гордана Јовановић и др Милка Бубало-Живковић

др Бранко Ристановић

 1. Географски проблеми општине Уб
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 2. Географски проблеми општине Љубовија
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 3. Географски проблеми општине Коцељева
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 4. Географски проблеми општине Осечина
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 5. Географски проблеми општине Мали Зворник
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић

др Стеван Савић


др Љубица Ивановиц Бибић

 1. Ваннаставне активности из географије у шестом разреду основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 2. Ваннаставне активности из географије у седмом разреду основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 3. Ваннаставне активности из географије у осмом разреду основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 4. Друштвено-географски наставни објекти у шестом разреду основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 5. Реализација географских садржаја у осмом разреду основне школе у објектима у природи
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 6. Друштвено-географски наставни објекти у осмом разреду основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић

др Имре Нађ

 1. Примена методе ГИС-а у евалуацији урбаног развоја Бечеја.
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Минучер Месарош, Др. Владимир Марковиц
 2. Примена методе ГИС-а у евалуацији урбаног развоја Панчева
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Минучер Месарош, Др. Милица Соларевић
 3. Вредновање зеленила урбане средине у Сенти методом ГИС-а.
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Владимир Марковиц, Др. Минучер Месарош
 4. Вредновање зеленила урбане средине у Сомбору методом ГИС-а.
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Владимир Марковиц, Др. Минучер Месарош
 5. Примена методе ГИС-а у евалуацији природних непогода у Ужицу.
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Минучер Месарош, Др. Угљеша Станков
 6. Примена методе ГИС-а у евалуацији природних непогода у Обреновцу
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Минучер Месарош, Др. Угљеша Станков
 7. Заштита животне средине у пограничном простору Србије и Румуније
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Милана Пантелић, Др. Милован Гаврилов
 8. Заштита животне средине у пограничном простору Србије и Босне и Херцеговине
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Милана Пантелић, Др. Владимир Марковић
 9. Заштита животне средине у пограничном простору Србије и Хрватске
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Милана Пантелић, Др. Владимир Марковић
 10. Заштита животне средине у пограничном простору Хрватске и Мађарске
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Милана Пантелић, Др. Милица Соларевић

др Растислав Стојсављевић

 1. Утицај грађанског рата на регионално – географске промене у Босни и Херцеговини
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 2. Утицај распада Југославије на регионално – географске промене у БЈР Македонији
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 3. Утицај распада Југославије на регионално – географске промене у Републици Словенији
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 4. Регионално – географске промене у Републици Црној Гори после проглашења независности
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић

др Владмири Стојановић

 1. Упоредна анализа мера заштите природе у резерватима биосфере „Бачко Подунавље“ и „Мура-Драва-Дунав“
  Ментор: Владимир Стојановић; чланови: Лазар Лазић, Имре Нађ
 2. Утицај привредних активности на стање животне средине у Рамсарским подручјима Бачке
  Ментор: Владимир Стојановић; чланови: Милана Пантелић, Милка Бубало-Живковић
 3. Утицај привредних активности на стање животне средине у Рамсарским подручјима
  Ментор: Владимир Стојановић; чланови: Милана Пантелић, Милка Бубало-Живковић