ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАСТЕР РАДА – ГЕОГРАФИЈА

МАСТЕР ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ
МАСТЕР ГЕОГРАФ

 


др Даниела Арсеновић

 • Демографске карактеристике морталитета становништва Града Новог Сада почетком 21. века
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Љубица Ивановић-Бибић
 • Демографске карактеристике морталитета становништва Града Суботице почетком 21. века
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Љубица Ивановић-Бибић
 • Друга демографска транзиција становништва Јужнобачке области
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милица Соларевић
 • Друга демографска транзиција становништва Средњобанатске области
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милица Соларевић
 • Друга демографска транзиција становништва Севернобанатске области
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милица Соларевић
 • Анализа мера популационе политике према фертилитету на нивоу АП Војводине
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милица Соларевић

др Милка Бубало Живковић

 • Географске карактеристике мале привреде у општинама источног Срема
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, Комисија: проф. др Владимир Стојановић, др Бојан Ђерчан
 • Географске карактеристике мале привреде у општини Ужице
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, Комисија: проф. др Владимир Стојановић, др Бојан Ђерчан
 • Нестала и насеља у процесу нестајања у Источној Србији
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, Комисија: др Бојан Ђерчан, др Растислав Стојсављевић
 • Дневне миграције становништва Инђије и Старе Пазове ка Београду и Новом Саду
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: др Бојан Ђерчан, др Данијела Арсеновић
 • Географске функције Инђије
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Владимир Стојановић, др Бојан ЂерчанГеографске функције Старе Пазове
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Владимир Стојановић, др Бојан Ђерчан

др Милица Соларевић

 • Сезоналност и карактеристике нупцијалитета у Руми
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Љубица Ивановић Бибић, председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије
 • Сезоналност и карактеристике нупцијалитета у Бачком Петровцу
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Анђелија Ивков-Џигурски, председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије
 • Балканска рута миграција са Блиског Истока и из Африке: студија случаја Суботица
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Дарко Гавриловић, председник комисије; др Тамара Лукић, члан комисије
 • Балканска рута миграција са Блиског Истока и из Африке: студија случаја Шид
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Даниела Арсеновић, председник комисије; др Бојан Ђерчан, члан комисије
 • Србија у статистичком систему Евроспке уније – ЕУРОСТАТ
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Имре Нађ, председник комисије; др Бојан Ђерчан, члан комисије
 • Анализа статистичких индикатора миграција и азила у Европској унији
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Имре Нађ, председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије

др Драган Долинај

 • Анализа екстремних термичких карактеристика Саве код Сремске Митровице
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа екстремних термичких карактеристика Дунава код Новог Сада
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа екстремних протицаја Дунава код Богојева
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 • Анализа екстремних водостаја Дунава код Богојева
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 • Хидролошке карактеристике Зворничког језера
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 • Хидролошке карактеристике језера Кудош
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 • Хидролошке карактеристике језера Борковац
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 • Анализа екстремних водостаја Дунава код Новог Сада
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа екстремних протицаја Дунава код Новог Сада
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа екстремних термичких карактеристика Дунава код Београда
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа екстремних водостаја Млаве код Жагубице
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 • Анализа екстремних водостаја Ибра код Краљева
  Ментор: др Драган Долинај, комисија: др Драгослав Павић, др Тин Лукић

др Драган Милошевић

 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Сремској Митровици
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Лесковцу
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Библиометријска анализа биометеоролошких истраживања на простору Европе
  (др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић, др Стеван Савић)
 • Библиометријска анализа утицаја климатских промена на простору Европе
  (др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић, др Стеван Савић)
 • Библиометријска анализа утицаја урбанизације на климатске услове у Европи
  (др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић, др Стеван Савић)

др Бојан Ђерчан

 • Мрежа насеља општине Шид
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Мрежа насеља општине Сремска Митровица
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Милица Соларевић
 • Мрежа насеља општине Инђија
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија:: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Мрежа насеља општине Стара Пазова
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Мрежа насеља општине Ириг
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Мрежа насеља општине Пећинци
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Везаност за место и миграционе намере становништва – на примеру Новог Сада
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Милица Соларевић
 • Могућности ревитализације пограничних насеља општине Бач
  Ментор: др Бојан Ђерчан, комисија: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић

др Смиљана Ђукичин Вучковић

 • Корелација наставе географије и физике у I разреду гимназије
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Анђелија Ивков Џигурски, Члан: др Љубица Ивановић Бибић
 • Корелација наставе географије и историје у II разреду гимназије
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Анђелија Ивков Џигурски, Члан: др Љубица Ивановић Бибић
 • Корелација наставе географије и историје у III разреду гимназије
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Анђелија Ивков Џигурски, Члан: др Љубица Ивановић Бибић
 • Упоредна анализа курикулума основних школа у Републици Србији и Републици Мађарској
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Анђелија Ивков Џигурски, Члан: др Љубица Ивановић Бибић
 • Упоредна анализа курикулума основних школа у Републици Србији и Републици Северној Македонији
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Анђелија Ивков Џигурски, Члан: др Љубица Ивановић Бибић

др Анђелија Ивков Џигурски

 • Улога пројектне наставе у повећању активности на часовима географије VII разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Улога пројектне наставе у повећању активности на часовима географије VIII разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Ставови наставника географије у раду са даровитим ученицима у Војводини
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Тамара Јовановић
 • Ставови наставника географије у раду са даровитим ученицима у Новом Саду
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Тамара Јовановић

др Гордана Јовановић

 • Географске карактеристике и проблеми регионализације Индије
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Тамара Лукић, др Растислав Стојсављевић
 • Географске карактеристике и проблеми регионализације Кине
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Тамара Лукић, др Растислав Стојсављевић
 • Географске карактеристике и проблеми регионализације Нигерије
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Тамара Лукић, др Растислав Стојсављевић
 • Упоредна анализа туризма Италије и Шпаније
  Ментор: проф. Др Гордана Јовановић, Комисија: проф. Др Јован Плавша, др Вук Гарача
 • Упоредна анализа туризма Грче и Бугарске
  Ментор: проф. Др Гордана Јовановић, Комисија: проф. Др Јован Плавша, др Растислав Стојсављевић

др Млађен Јовановић

 • Рељеф Културног предела Бач
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Владимир Стојановић, председник; др Драгослав Павић, члан
 • Водич кроз рељеф Новог Сада
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Бранко Ристановић, члан
 • Клизиште на Магарчевом брегу
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Тин Лукић, председник; др Ђурђа Миљковић, члан
 • Примена Google Earth-а у приказу рељефа Бачке
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Тин Лукић, председник; др Ђурђа Миљковић, члан
 • Примена Google Earth-а у приказу рељефа Баната
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Бранко Ристановић, председник; др Тин Лукић, члан

др Тамара Лукић

 • Географске промене у Низоземљу
  Ментор: проф. др Тамара Лукић, комисија: проф. др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Придњепарју
  Ментор: проф. др Тамара Лукић, комисија: проф. др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Данакилској пустињи
  Ментор: проф. др Тамара Лукић, комисија: проф. др Милка Бубало Живковић, проф. др Гордана Јовановић
 • Географске промене на Тибету
  Ментор: проф. др Тамара Лукић, комисија: проф. др Милка Бубало Живковић, др Растислав Стојсављевић

др Тамара Јовановић

 • Психолошке карактеристике доброг наставника географије на примеру основне школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Психолошке карактеристике доброг наставника географије на примеру средње школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Утицај личности ученика на преференцију начина провере знања у настави географије на примеру основне школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Утицај личности ученика на преференцију начина провере знања у настави географије на примеру средње школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић

др Минучер Месарош

 • Геопросторна анализа промена коришћења земљишта у Бачкој од 18. века
  Ментор: проф. др Минучер Месарош, комисија: проф. др Имре Нађ, проф. др Драгослав Павић
 • Мониторинг површинских хидролошких процеса у Војводини на основу снимака сателита СЕНТИНЕЛ1 и 2
  Ментор: проф. др Минучер Месарош, комисија: проф. др Драгослав Павић, проф. др Душан Јовановић
 • Израда апликације за аутоматизовану морфометријску карактеризацију планинских сливова на основу дигиталног модела рељефа
  Ментор: проф. др Минучер Месарош, комисија: проф. др Драгослав Павић, проф. др Млађен Јовановић
 • Мониторинг загађености ваздуха у Србији помоћу даљинске детекције
  Ментор: проф. др Минучер Месарош, комисија: проф. др Биљана Басарин, проф. др Тин Лукић

Ментор др Милена Пантелић

 • Геоеколошко вредновање и праћење промена биодиверзитета на простору Бачке
  (др Милана Пантелић, др Имре Нађ, др Владимир Стојановић)
 • Геоеколошко вредновање и праћење промена биодиверзитета на простору Баната
  (др Милана Пантелић, др Имре Нађ, др Владимир Стојановић)

др Драгослав Павић

 • Водни режим фреатске издани у општини Кањижа
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Водопривредни проблеми града Зрењанина
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Водопривредни проблеми у општини Обреновац
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Водопривредни проблеми у општини Бајина Башта
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Водни режим фреатске издани на подручју града Зрењанина
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Басарин Биљана, члан
 • Водни режим фреатске издани у општини Сента
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Драган Долинај, председник; др Тин Лукић, члан

др Бранко Ристановић

 • Географски проблеми општине Уб
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географски проблеми општине Љубовија
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географски проблеми општине Коцељева
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географски проблеми општине Осечина
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географски проблеми општине Мали Зворник
  Ментор: др Бранко Ристановић, комисија: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић

др Стеван Савић

 • Развој истраживања урбаног острва топлоте у Европским градовима
  (др Стеван Савић, др Лазар Лазић, др Драган Милошевић)
 • Развој истраживања ефекта зелене инфраструктуре на термалне услове у градовима Европе
  (др Стеван Савић, др Лазар Лазић, др Драган Милошевић)
 • Развој истраживања површинске температуре у урбаним срединама Европе
  (др Стеван Савић, др Минучер Месарош, др Драган Милошевић)

др Љубица Ивановиц Бибић

 • Интересантност и атрактивност наставе географије 8. разреда у друштвено-географским објектима
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Интересантност и атрактивност наставе географије 8. разреда у објектима у природи
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Примена принципа очигледности приликом обраде географских садржаја у петом разреду основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Индивидуализација наставног рада са даровитим ученицима у петом и шестом разреду основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Индивидуализација наставног рада са даровитим ученицима у седмом и осмом разреду основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Дидактички принцип повезаности теорије са праксом на примеру теренског рада са ученицима осмог разреда
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови комисије: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић

др Растислав Стојсављевић

 • Утицај грађанског рата на регионално – географске промене у Босни и Херцеговини
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 • Утицај распада Југославије на регионално – географске промене у БЈР Македонији
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 • Утицај распада Југославије на регионално – географске промене у Републици Словенији
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 • Регионално – географске промене у Републици Црној Гори после проглашења независности
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић

Ментор др Владмири Стојановић

 • Утицај привредних активности на заштиту природе у Рамсарским подручјима Бачке
  (др Владимир Стојановић, др Милана Пантелић, др Милка Бубало-Живковић)
 • Утицај привредних активности на заштиту природе у Рамсарским подручјима Баната
  (др Владимир Стојановић, др Милана Пантелић, др Милка Бубало-Живковић)

др Слободан Марковић

 • Компаративна анализа лесних седимената Панонског и Влашког басена
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Биљана Басарин, председник; др Тин Лукић, члан
 • Последњи глацијални максимум као фактор стварања рељефа Северне Америке
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Ђурђа Миљковић, члан
 • Промена обалске линије Европе у последњих 70 хиљада година
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Драгослав Павић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Значај вулканског пепела у стратиграфији ледених доба
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Фактори настанка ледених доба кроз Земљину историју
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Биљана Басарин, председник; др Млађен Јовановић, члан

др Биљана Басарин

 • Идентификовање и анализа екстремно високих температура на Балканском полуострву
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Стеван Савић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Анализа будућих (предвиђених) ектремно високих температура на простору Србије
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Компаративна анализа екстремних температурних догађаја у региону
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Растислав Стојсављевић, члан
 • Сложени екстремни климатски догађаји (compound events)
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Промене режима максималних температура ваздуха у региону
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Растислав Стојсављевић, члан
 • Промене режима минималних температура ваздуха у региону
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Растислав Стојсављевић, члан

Mентор др Лазар Лазић

 • Микроклиматска анализа термалног комфора у Новом Саду
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)
 • Микроклиматска анализа температуре ваздуха у Новом Саду
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)
 • Преглед истраживања термалног комфора у урбаним срединама Европе
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)
 • Преглед истраживања употребе микроклиматских модела за анализу климе у градовима Европе
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)
 • Развој и научно-друштвени значај глобалних и јавно доступних климатских база података
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)