ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ/ЗАВРШНОГ РАДА – ТУРИЗАМ

МЕНАЏЕР – ТУРИЗАМ
МЕНАЏЕР – ХОТЕЛИЈЕРСТВО
МЕНАЏЕР – ЛОВНИ ТУРИЗАМ
МЕНАЏЕР – ГАСТРОНОМИЈА

 


др Снежана Бесермењи

 • Туристичка валоризација дворца Шулпе у Новом Кнежевцу
  Ментор: др Снежана Бесермењи, чланови: др Татјана Пивац, др Мирослав Вујичић
 • Туристичка валоризација куће Шоп Ђокића у Лесковцу
  Ментор: др Снежана Бесермењи, чланови: др Татјана Пивац, др Мирослав Вујичић
 • Туристичка валоризација дворца Данијел код Хајдучице
  Ментор:др Снежана Бесермењи, чланови: др Татјана Пивац, др Мирослав Вујичић
 • Туристичка валоризација дворца Зако у Бајши
  Ментор: др Снежана Бесермењи, чланови: др Татјана Пивац, др Мирослав Вујичић
 • Туристичка валоризација Господар Васиног конака у Краљеву
  Ментор: др Снежана Бесермењи, чланови: др Татјана Пивац, др Мирослав Вујичић

др Ивана Блешић


др Милан Брадић

 • Еколошко пословање у хотелијерству на примеру хотела
  Ментор: др Милан Брадић, чланови: др Светлана Вукосав, др Ивана Блешић
 • Управљање потрошњом воде у хотелијерству – студија случаја
  Ментор: др Милан Брадић, чланови: др Сава Јанићевић, др Светлана Вукосав
 • Управљање потрошњом струје у хотелијерству – студија случаја
  Ментор: др Милан Брадић, чланови: др Ивана Блешић, др Сава Јанићевић
 • Управљање отпадом у хотелијерству – студија случаја
  Ментор: др Милан Брадић, чланови: др Драган Тешановић, др Ивана Блешић
 • Релација ставова руководства о екологији и принципима еколошког менаџмента у хотелијерству
  Ментор: др Милан Брадић, чланови: др Светлана Вукосав, др Бојана Калењук

др Невена Ћурчић

 • Манифестациони туризам у општини Темерин
  Ментор: др Невена Ћурчић, чланови: др Имре Нађ, др Ђорђије Васиљевић
 • Манифестациони туризам у општини Земун
  Ментор: др Невена Ћурчић, чланови: др Вук Гарача, др Ђорђије Васиљевић
 • Примена промоције у Туристичкој организацији Земун
  Ментор: др Невена Ћурчић, чланови: др Светлана Вукосав, др Немања Давидовић
 • Примена промоције у Туристичкој организацији Пријепоље
  Ментор: др Невена Ћурчић, чланови: др Лукреција Ђери, др Угљеша Станков
 • Развој авантуристичког туризма на Фрушкој гори
  Ментор: др Невена Ћурчић, чланови: др Владимир Стојановић, др Светлана Вукосав
 • Развој индустријског туризма у општини Сремска Митровица
  Ментор: др Невена Ћурчић, чланови: др Драган Долинај, др Вук Гарача

др Драган Долинај

 • Географске предиспозиције наутичког туризма на Босуту*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Александра Драгин
 • Спортскориболовни и туристички потенцијал мушичарских ревира на реци Градац*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Спортскориболовни и туристички потенцијал мушичарских ревира на рекама Велики Рзав и Голијска Моравица*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Спортскориболовни и туристички потенцијал мушичарских ревира у сливу Тимока*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Риболовно-туристички потенцијал Дрине
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Риболовно-туристички потенцијал Босута
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Риболовно-туристички потенцијал Млаве
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Риболовно-туристички потенцијал Мостонге
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић

др Вања Драгићевић

 • Ставови организатора конгреса о Београду као конгресној дестинацији
  Ментор: др Вања Драгићевић, чланови: др Кристина Кошић, др Татјана Пивац
 • Ставови организатора конгреса о Новом Саду као конгресној дестинацији.
  Ментор: др Вања Драгићевић, чланови: др Кристина Кошић, др Татјана Пивац
 • Задовољство учесника конгреса из области туризма на одабраној дестинацији.
  Ментор: др Вања Драгићевић, чланови: др Татјана Пивац, др Кристина Кошић
 • Задовољство учесника конгреса из области информационих технологија на одабраној дестинацији.
  Ментор: др Вања Драгићевић, чланови: др Кристина Кошић, др Угљеша Станков
 • Одговорност организатора путовања у Србији и заштита туриста
  Ментор: др Вања Драгићевић, чланови: др Кристина Кошић, др Лукреција Ђери
 • Електронски посредници или класичне туристичке агенције – истраживање на примеру Србије
  Ментор: др Вања Драгићевић, чланови: др Кристина Кошић, др Угљеша Станков

др Александра Драгин

 • Димензије националне културе по Клакхону и Стродтбеку
  Ментор: др Александра Драгин, чланови: др Татјана Пивац и др Мирослав Вујичић
 • Димензије националне културе по Халу и по Тромпенарсу
  Ментор: др Александра Драгин, чланови: др Татјана Пивац и др Мирослав Вујичић
 • Димензије националне културе по Шварцу и по Хоусеу
  Ментор: др Александра Драгин, чланови: др Татјана Пивац и др Мирослав Вујичић
 • Пословна етика компаније…
  Ментор: др Александра Драгин, чланови: др Ивана Блешић и др Кристина Кошић
 • Пословна етика компаније…
  Ментор: др Александра Драгин, чланови: др Кристина Кошић и др Лукреција Ђери

др Лукреција Ђери

 • Програми лојалности домаћег авио-превозника “Аир Сербиа”
  Ментор: др Лукреција Ђери, чланови: др Немања Давидовић, др Светлана Вукосав
 • Програми лојалности хотелског ланца “Хилтон”
  Ментор: др Лукреција Ђери, чланови: др Ивана Блешић, др Кристина Кошић
 • Програми лојалности хотелског ланца “Хyатт”
  Ментор: др Лукреција Ђери, чланови: др Милан Брадић, др Татјана Пивац, члан
 • Програми лојалности хотелског ланца “Марриотт”
  Ментор: др Лукреција Ђери, чланови: др Кристина Кошић, др Александра Драгин
 • Програми лојалности хотелског ланца “Холидаy Инн”
  Ментор: др Лукреција Ђери, чланови: др Татјана Пивац, др Ивана Блешић
 • Програми лојалности хотелског ланца “Схератон”
  Ментор: др Лукреција Ђери, чланови: др Ивана Блешић, Др Милан Брадић

др Јасмина Ђорђевић

 • Природни услови и ограничења за развој туризма на примеру општине Брус
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Лазар Лазић, др Драгослав Павић
 • Уређење и планирање простора општине Сомбор за развој туризма
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови:др Игор Стаменковић, др Владимир Стојановић
 • Уређење и планирање простора општине Мионица за развој туризма
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови:др Кристина Кошић, др Игор Стаменковић
 • Уређење и планирање простора општине Лебане за развој туризма
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Кристина Кошић, др Игор Стаменковић
 • Уређење и планирање простора општине Јагодина за развој туризма
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Кристина Кошић, др Игор Стаменковић

др Вук Гарача

 • Анализа туристичке привреде Нишке Бање
  Ментор: др Вук Гарача, чланови: др Гордана Јовановић, др Кристина Кошић
 • Анализа туристичке привреде Палића
  Ментор: др Вук Гарача, чланови: др Гордана Јовановић, др Кристина Кошић
 • Анализа Туристичке привреде Новог Сада
  Ментор: др Вук Гарача, чланови: др Невена Ћурчић, др Светлана Обрадовић
 • Анализа туристичке привреде Крагујевца
  Ментор: др Вук Гарача, чланови: др Вања Драгићевић, др Игор Стаменковић
 • Анализа туристичке привреде Бање Ковиљаче
  Ментор: др Вук Гарача, чланови: др Гордана Јовановић, др Кристина Кошић

др Анђелија Ивков Џигурски

 • Туристичка анимација као део туристичке понуде приморја Црне Горе
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски, чланови: др Мирослав Вујичић, др Игор Стаменковић
 • Туристичка анимација у функцији јачања туристичке понуде Ваљева
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски, чланови: др Татјна Пивац, др Игор Стаменковић
 • Туристичка анимација у функцији јачања туристичке понуде на Тари
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски, чланови: др Владимир Стојановић, др Игор Стаменковић

др Сава Јанићевић

 • Ставови менаџера о ефектима забране пушења у угоститељским објектима
  Ментор: др Сава Јанићевић, чланови: др Ивана Блешић, др Светлана Вукосав
 • Значај сомелијера за унапређење продаје вина у ресторанима
  Ментор: др Сава Јанићевић, чланови: др Јованка Попов-Раљић, др Ивана Блешић
 • Значај бармена за унапређење квалитета услуге у ресторанима
  Ментор: др Сава Јанићевић, чланови: др Светлана Вукосав, др Ивана Блешић
 • Ставови гостију о квалитету услуге у одабраним ресторанима у Новом Саду
  Ментор: др Сава Јанићевић; Председник: др Ивана Блешић, др Милан Ивков
 • Ставови испитаника о квалитету понуде коктела у угоститељским објектима у Новом Саду
  Ментор: др Сава Јанићевић; Председник: др Ивана Блешић, др Милан Ивков
 • Утицај дизајна јеловника на одлуку о избору јела
  Ментор: др Сава Јанићевић; Председник: др Ивана Блешић, др Милан Ивков
 • Ставови бармена према будућем развоју културе конзумирања коктела
  Ментор: др Сава Јанићевић; Председник: др Ивана Блешић, др Милан Ивков

др Бојана Калењук

 • Препознатљиви национални десерти
  Ментор: др Б. Калењук, чланови: др Д. Тешановић, др Ђ. Псодоров
 • Гастрономске норме различитих религија
  Ментор: др Б. Калењук, чланови: др Ј. Попов-Раљић, др Д. Тешановић
 • Структура традиционалног свадбеног менија у различитим културама
  Ментор: др Б. Калењук, чланови: др Д. Тешановић, др М. Портић

др Владимир Марковић


др Милосава Матејевић

 • Значај ловнотуристичке манифестације „Међународна изложба паса свих раса Нови Сад“
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Значај ловнотуристичке манифестације „Међународна изложба паса свих раса Београд“
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Улога и значај цуњаваца у ловном туризму Србије
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Улога и значај јамара у ловном туризму Србије
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић

др Милана Пантелић

 • Квалитет воде као услов за развој туризма на Дунаву у Србији
  Ментор: Милана Пантелић, чланови:др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић
 • Квалитет воде као услов за развој туризма на реци Дрини у Србији
  Ментор: Милана Пантелић, чланови: др Владимир Стојановић, др Имре Нађ

др Драгослав Павић

 • Уређеност обале Дунава у Централној Србији за потребе наутичког туризма – стање, проблеми и могућности
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Александра Драгин, др Ђорђије Васиљевић
 • Хидролошке основе за развој туризма у општини Нови Кнежевац
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Драган Долинај, др Александра Драгин
 • Хидролошке основе за развој туризма у општини Кањижа
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Драган Долинај, др Александра Драгин

др Татјана Пивац

 • Културна добра Брашова у функцији развоја туризма
  Ментор: др Татјана Пивац, чланови: др Снежана Бесермењи, др Кристина Кошић

др Тамара Јовановић

 • Типологија (по Плогу) потенцијалних посетилаца одабраних туристичких дестинација
  Ментор: др Тамара Јовановић, комисија: др Кристина Кошић, др Мирослав Вујичић
 • Мотивација потенцијалних посетилаца за одабир приморских туристичких дестинација
  Ментор: др Тамара Јовановић, комисија: др Снежана Бесермењи, др Сања Божић
 • Личност потенцијалног посетиоца одабраних туристичких дестинација
  Ментор: др Тамара Јовановић, комисија: др Сања Божић, др Милена Недељковић Кнежевић
 • Стереотипи локалног становништва одабране туристичке дестинације према туристима
  Ментор: др Тамара Јовановић, комисија: др Вања Павлуковић, др Лукреција Ђери

др Милијанко Портић

 • Анализа јела од речних риба у угоститељству Београда
  Ментор: др Милијанко Портић, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук
 • Профитабилност менија доручка у хотелима Београда
  Ментор: др Милијанко Портић, чланови: др Д. Тешановић, др Б Калењук
 • Анализа цикличних менија у вртићима у Новом Саду
  Ментор: др Милијанко Портић, чланови: др Д. Тешановић, др Ј. Попов – Раљић
 • Специфичности планирања менија у ресторанима прекоокеанских крузера
  Ментор: др Милијанко Портић, чланови: др Д. Тешановић, др Б Калењук
 • Специфичности планирања спортског менија
  Ментор: др Милијанко Портић, чланови: др Ј. Попов – Раљић, др Б. Калењук
 • Структура и примена пилећег филеа у угоститељским објектима Новог Сада
  Ментор: др Милијанко Портић, чланови: др Д. Тешановић, др Ђ. Псодоров
 • Структура и квалитет печурака и њихова примена у ресторанима Новог Сада
  Ментор: др Милијанко Портић, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук

др Ђорђе Псодоров

 • Креација пекарско-посластичарских производа намењених исхрани циљној групи потрошача са метаболичким поремећајем
  Ментор: др Ђорђе Псодоров, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук
 • Пекарско посластичарски производи за потрошаче алергичне на присуство глутена
  Ментор: др Ђорђе Псодоров, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук
 • Дијететски производи на бази жита и производа од жита
  Ментор: др Ђорђе Псодоров, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук
 • Избор рецептура за производе из категорије пекарски дијабетичарски производи
  Ментор: др Ђорђе Псодоров, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук
 • Поређење основних врста хлеба и пецива са пекарским производима са додатком хељде
  Ментор: др Ђорђе Псодоров, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук
 • Поређење прехрамбене вредности пекарских производа из категорије лиснатих теста са класичним пекарским производима
  Ментор: др Ђорђе Псодоров, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук
 • Прехрамбене вредности „тамних“ врста хлеба
  Ментор: др Ђорђе Псодоров, чланови: др Д. Тешановић, др Б. Калењук

др Зоран Ристић


др Игор Стаменковић

 • Мотиви посете туриста новосадских сакралних објеката
  Ментор: др Игор Стаменковић, чланови: др Татјана Пивац, др Мирослав Вујичић
 • Света места Града Новог Сада у функцији развоја религијског туризма
  Ментор: др Игор Стаменковић, чланови: др Снежана Бесермењи, др Мирослав Вујичић
 • Ставови туриста Града Новог Сада о квалитету услуге ЈКП “Паркинг сервис”
  Ментор: др Игор Стаменковић, чланови: др Кристина Кошић, др Вук Гарача
 • Значај стејкхолдерског приступа у креирању туристичког догађаја
  Ментор: др Игор Стаменковић, чланови: др Мирослав Вујичић, др Вања Драгичевић

др Владимир Стојановић

 • Утицај зона заштите природе на размештај туристичких активности у Резервату биосфере Бачко Подунавље
  Ментор: Владимир Стојановић; чланови: Александра Драгин, Милана Пантелић
 • Улога локалних заједница у развоју одрживог туризма на простору Резервата биосфере Бачко Подунавље
  Ментор: др Владимир Стојановић, чланови: Кристина Кошић, Милана Пантелић

др Драган Тешановић

 • Италијанска кухиња у Србији: ставови и понашање српских потрошача
  Ментор: др Драган Тешановић, чланови: др Ђ. Псодоров, др Б. Калењук
 • Еколошка храна у Србији, ставови и прерцепција српских потрошача
  Ментор: др Драган Тешановић, чланови: др Ј. Попов-Раљић, др М. Портић.
 • Улога сомелијаре и његов утицај на продају вина у ресторатерским објектима Новог Сада
  Ментор: др Драган Тешановић, чланови: др , Ђ. Псодоров, др Б. Калењук
 • Структура и понуда домаћих вина у угоститељским објектима Новог Сада
  Ментор: др Драган Тешановић, чланови: др , Ђ. Псодоров, др М. Портић
 • Пецепција госта о услужно запосленом особљу са инвалидтетом у угоститељским објектима Новог Сада
  Ментор: др Драган Тешановић, чланови: др М. Портић, др Б. Калењук.
 • Утицај писаних понуда на гостов доживљај и одабир ресторатерске хране
  Ментор: др Драган Тешановић, чланови: др М. Портић, др Ј. Попов-Раљић
 • Примена „Соус виде“топлотне обраде у угоститељским објектима Новог Сада
  Ментор: др Драган Тешановић, чланови: др Ј. Попов-Раљић, др Б. Калењук
 • Структура и понуда аутентичних јела у угоститељској понуди Новог Сада
  Ментор: др Драган Тешановић, чланови:др Ђ. Псодоров, др Б. Калењук

др Ђорђије Васиљевић

 • ”Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара применом АХП методе – пример ПИО Вршачке планине”.
  Ментор: др Ђорђије Васиљевић, чланови: др Слободан Марковић, др Мирослав Вујичић
 • ”Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара применом АХП методе – пример СРП Ковиљско-Петроварадински рит”.
  Ментор: др Ђорђије Васиљевић, чланови: др Владимир Стојановић, др Игор Стаменковић
 • ”Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара применом АХП методе – пример НП Копаоник”.
  Ментор: др Ђорђије Васиљевић, чланови: др Владимир Стојановић, др Мирослав Вујичић
 • ”Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара применом АХП методе – пример НП Ђердап”.
  Ментор: др Ђорђије Васиљевић, чланови: др Милана Пантелић, др Игор Стаменковић
 • ”Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара применом АХП методе – пример Златибора”.
  Ментор: др Ђорђије Васиљевић, чланови: др Мирослав Вујичић, др Игор Стаменковић

др Мирослав Вујичић

 • Анализа нивоа утицаја ограничења на избор туристичке дестинације Златибор
  Ментор: др Мирослав Вујичић, чланови:др Милена Недељковић-Кнежевић и др Тамара Јовановић
 • Анализа нивоа утицаја ограничења на избор туристичке дестинације Копаоник
  Ментор: др Мирослав Вујичић, чланови: др Угљеша Станков и др Дјордјије Васиљевић
 • Анализа степена атрактивности културних добара Гранаде уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Ментор: др Мирослав Вујичић, чланови: др Снежана Бесермењи и др Татјана Пивац

др Светлана Вукосав

 • Улога менаџера лидера у хотелским предузећима (студија случаја: изабрани хотел)
  Ментор: др Светлана Вукосав, чланови: др Милан Брадић, др Ивана Блешић
 • Анализа економских показатеља успешности пословања хотелских предузећа (студија случаја: изабрани хотел)
  Ментор: др Светлана Вукосав, чланови: др Сава Јанићевић, др Ивана Блешић
 • Спровођење функција менаџмента у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  Ментор: др Светлана Вукосав, чланови: др Сава Јанићевић: председник, др Милан Брадић

др Сања Божић

 • Перцепција имиџа и туристичких потенцијала града Новог Сада од стране локалног становништва
  Ментор: др Сања Божић, комисија: др Кристина Кошић, др Невена Ћурчић
 • Примена ЦРЕМ модела на процену туристичког потенцијала на примеру одабране културне руте
  Ментор: др Сања Божић, комисија: др Татјана Пивац, др Снежана Бесермењи
 • Анализа примене друштвених медија у промоцији римских културних локалитета у Србији
  Ментор: др Сања Божић, комисија: др Татјана Пивац, др Угљеша Станков
 • Перцепција личности дестинације на примеру одабраних градских туристичких дестинација у Србији
  Ментор: др Сања Божић, комисија: др Тамара Јовановић, др Мирослав Вујичић
 • Перцепција личности дестинације на примеру одабраних приморских туристичких дестинација у Грчкој
  Ментор: др Сања Божић, комисија:др Тамара Јовановић, др Александра Драгин

др Растислав Стојсављевић

 • Туристичке атрактивности Тајвана
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; Чланови: др Јован Плавша и др Сања Божић
 • Туристичке атрактивности Манџурије
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; Чланови: др Јован Плавша и др Сања Божић
 • Туристичке атрактивности острва Хајнан
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; Чланови: др Јован Плавша и др Сања Божић

др Милан Ивков

 • Ставови угоститељских радника према обуци за сомелијера и њен утицај на унапређење продаје
  Ментор: др Милан Ивков; Председник др Ивана Блешић, члан др Сава Јанићевић
 • Детерминанте које утичу на одлуку о избору вина у ресторанима
  Ментор: др Милан Ивков; Председник др Ивана Блешић, члан др Милан Брадић
 • Анализа расположивих ресурса у циљу отварања сеоског туристичког домаћинства у Војводини
  Ментор: др Милан Ивков; Председник др Кристина Кошић, члан др Сава Јанићевић