ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ/ЗАВРШНОГ РАДА – ТУРИЗАМ

МЕНАЏЕР – ТУРИЗАМ
МЕНАЏЕР – ХОТЕЛИЈЕРСТВО
МЕНАЏЕР – ЛОВНИ ТУРИЗАМ
МЕНАЏЕР – ГАСТРОНОМИЈА

 


др Снежана Бесермењи

 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Тржишна привлачност културног наслеђа (студенти треба да се одлуче за одређено насеље)
  Комисија: др Снежана Бесермењи, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан

др Ивана Блешић

 • Утицај психолошког капитала запослених у хотелима на исходе посла
  (Комисија: др Ивана Блешић – ментор, др Светлана Вукосав-председник , др Милан Брадић-члан)
 • Примена концепта Сиx Сигма у хотелијерству
  (Комисија: др Ивана Блешић – ментор, др Светлана Вукосав-председник , др Милан Брадић-члан)

др Милан Брадић

 • Специјализација бициклистичких објеката за смештај
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Ивана Блешић – председник, др Милан Ивков – члан)
 • Израда апликације за израчунавање еколошког отиска угоститељских објеката
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Светлана Вукосав – председник, др Ивана Блешић – члан)
 • Увођење еколошких ознака на примеру угоститељских објеката
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Милан Ивков – председник, др Светлана Вукосав – члан)
 • Иновативни концепти угоститељских објеката за смештај
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Светлана Вукосав – председник, др Ивана Блешић – члан)
 • Иновативни концепти угоститељских објеката за храну и пиће
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Ивана Блешић – председник, др Милан Ивков – члан)
 • Екологија хране
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Милан Ивков – председник, др Бојана Калењук – члан)
 • Приступачност појединих сегмената смештајних капацитета особама са инвалидитетом
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Светлана Вукосав – председник, др Ивана Блешић – члан)
 • Процена потенцијала за развој дифузног хотела у Србији
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Ивана Блешић – председник, др Милан Ивков – члан)
 • Друштвена одговорност глобалних хотелских група
  (Комисија: др Милан Брадић-ментор, др Светлана Вукосав – председник, др Ивана Блешић – члан)

др Невена Ћурчић

 • Културне манифестације као сегмент туристичке понуде Врбаса
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Гордана Јовановић, члан
 • Културне манифестације као сегмент туристичке понуде Сремске Митровице
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Гордана Јовановић
 • Културне манифестације као сегмент туристичке понуде Бачке Паланке
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Гордана Јовановић
 • Улога и значај Туристичке организације у развоју туризма општине (одабрана општина)
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Владимир Стојановић, председник, др Лукреција Ђери, члан
 • Промоција бициклистичког туризма у Војводини
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Оља Ивановић Мунитлак, председник др Млађен Јовановић, члан
 • Промене навика потрошача у туризму за време COVID-19 пандемије
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Владимир Стојановић, председник, др Милена Недељковић Кнежевић, члан
 • Улога и значај односа с јавношћу у раду туристичке агенције (одабрана туристичка агенција)
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Вања Павлуковић, председник , др Сања Ковачић, члан
 • Промотивне активности (одабраног) хотела
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Ивана Блешић, председник, др Милан Брадић, члан
 • Креирање бренда у туризму на примеру (одабране) дестинације
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Сања Ковачић, председник, др Лукреција Ђери, члан
 • Промотивне активности (одабраног) хотела
  Комисија: др Невена Ћурчић, ментор, др Ивана Блешић, председник, др Милан Брадић, члан

др Драган Долинај

 • Географске предиспозиције наутичког туризма на Босуту*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Александра Драгин
 • Спортскориболовни и туристички потенцијал мушичарских ревира на реци Градац*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Спортскориболовни и туристички потенцијал мушичарских ревира на рекама Велики Рзав и Голијска Моравица*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Спортскориболовни и туристички потенцијал мушичарских ревира у сливу Тимока*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Риболовно-туристички потенцијал Дрине
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Риболовно-туристички потенцијал Босута
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Риболовно-туристички потенцијал Млаве
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић
 • Риболовно-туристички потенцијал Мостонге
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Владимир Марковић, др Милана Пантелић

др Вања Павлуковић

 • Ставови организатора конгреса о Новом Саду као конгресној дестинацији
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Татјана Пивац, члан
 • Задовољство учесника конгреса из области туризма на одабраној дестинацији
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, дрКристина Кошић, члан
 • Задовољство учесника конгреса из области информационих технологија на одабраној дестинацији
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор,др Кристина Кошић, председник, др Угљеша Станков, члан
 • Организација догађаја – пример из праксе:…. (отворена тема)
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Татјана Пивац,председник,др Сања Ковачић, члан
 • Процес организовања пословних догађаја у хотелу …. (отворена тема)
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Ивана Блешић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Зелени догађаји и хотелски ланац ….
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Ивана Блешић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Зелени хотели у Србији као простори за организовање пословних догађаја
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Милан Брадић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Иновативни пословни догађаји у необичним просторима – примери из праксе
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Друштвене мреже и пословни догађаји
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Угљеша Станков, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Виртуални састанци – тренд у организовању пословних догађаја
  Комисија: др Вања Павлуковић, ментор, др Угљеша Станков, председник, др Мирослав Вујичић, члан

др Александра Драгин

 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Оља Мунитлак Ивановић, председник, др Угљеша Станков, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Лукреција Ђери, председник, др Милена Недељковић Кнежевић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Кристина Кошић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, Кристина Кошић, председник, др Вања Павлуковић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Ђорђије Васиљевић, члан.
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Вук Гарача, председник, др Немања Томић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Тамара Јовановић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Ивана Блешић, председник, др Светлана Вукосав, члан
 • Утицај пандемије COVID-19 на концепт пословања предузећа (одабрано предузеће)
  Комисија: др Александра Драгин, ментор, др Милан Брадић, председник, др Милан Ивков, члан

др Лукреција Ђери

 • Значај кампање ТОС-а “Slow Adventure” на опоравак туристичке привреде Србије у пост – covid периоду
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Игор Стаменковић, председник, др Вук Гарача, члан
 • Значај кампање ТОС-а “Slow food Serbia” насупрот “Fast food” концепту туристичке понуде
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Значај проширења ознаке квалитета “Најбоље из Војводине” на угоститељске објекте
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Ивана Блешић, председник, др Светлана Вукосав, члан
 • Улога промоције националне гастрономије у рецептивном туризму Војводине – студија случаја манифестација “Дани Војводине”
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Ивана Блешић, председник, др Бојана Калењук Пиварски члан
 • Туристичка понуда еколошких кружних рута у Војводини
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Увођење новог туристичког производа “Србија отворена канцеларија” на међународно тржиште у пост-covid периоду
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Оља Мунитлак Ивановић, члан
 • Анализа организационе структуре и промотивне активности дестинације (туристичка дестинација по избору)
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор,др Милена Недељковић Кнежевић, председник, др Александра Драгин, члан
 • Иновативни трендови у развоју здравственог туризма у (бања по избору) у пост – covid периоду
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Значај технике прикривеног купца за објективну процену квалитета услуга у туристичкој агенцији (туристичка агенција по избору)
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Вања Павлуковић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Значај технике прикривеног купца на континуирану обуку запослених у сектору услужне делатности – студија случаја (хотел са 4 или 5 звездица по избору)
  Комисија: др Лукреција Ђери, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Светлана Вукосав, члан

др Јасмина Ђорђевић

 • Природни услови и ограничења за развој туризма на примеру општине Брус
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Немања Томић, др Игор Стаменковић
 • Уређење и планирање простора општине Сомбор за развој туризма
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови:др Игор Стаменковић, др Вања Павлуковић
 • Уређење и планирање простора општине Мионица за развој туризма
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Вања Павлуковић, др Игор Стаменковић
 • Уређење и планирање простора општине Лебане за развој туризма
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Кристина Кошић, др Игор Стаменковић
 • Уређење и планирање простора општине Јагодина за развој туризма
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Кристина Кошић, др Игор Стаменковић

др Вук Гарача

 • Планирање и уређење Бање Ковиљаче у функцији развоја туризма
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Јасмина Ђорђевић, председник, др Кристина Кошић, члан
 • Планирање и уређење Јодне Бање у Новом Саду у функцији развоја туризма
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Јасмина Ђорђевић, председник, др Кристина Кошић, члан
 • Планирање и уређење Подграђа Петроварадинске тврђаве у функцији развоја туризма
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Јасмина Ђорђевић,председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Планирање и уређење Сремских Карловаца у функцији развоја туризма
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Јасмина Ђорђевић, председник, др Снежана Бесермењи, члан
 • Планирање и уређење Дунавског парка у функцији развоја туризма
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Јасмина Ђорђевић, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Планирање и уређење „Кинеске четврти“ у Новом Саду у функцији развоја туризма
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Јасмина Ђорђевић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Планирање и уређење насеља Панонија у функцији развоја туризма
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Јасмина Ђорђевић, председник,др Немања Томић, члан
 • Планирање и уређење простора око цркве Араче у функцији развоја туризма
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Јасмина Ђорђевић, председник,др Игор Стаменковић, члан
 • Анализа туристичке привреде Општине Ириг
  Комисија: др Вук Гарача, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Немања Томић, члан

др Анђелија Ивков Џигурски

 • Значај туристичке анимације приликом одабира дестинације за летњи одмор код становника Новог Сада
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски, Председник: др Александра Драгин, члан: др Игор Стаменковић
 • Школа циркуса “Цирконео” као специфичан вид туристичке анимације за децу
  Ментор: др Анђелија Ивков-Џигурски, Председник: члан: др Александра Драгин, др Игор Стаменковић

др Бојана Калењук

 • Структура понуде свечаних менија у банкет угоститељским објектима Новог Сад,
  Калењук Б., ментор; Тешановић Д., председник; Вујасиновић В., члан
 • Структура понуде јела у специјализованим рибљим ресторанима – чарде на Дунаву и њихов значај за развој гастро туризма,
  Калењук Б., ментор; Тешановић Д., председник; Вујасиновић В., члан
 • Структура понуде јела у аутентичним угоститељским објектима Војводине – салашима и њихов значај за развој гастро туризма,
  Калењук Б., ментор; Тешановић Д., председник; Вујасиновић В., члан
 • Аутентичност понуде пекарских и посластичарских производа војвођанских салаша у функцији развоја туризма,
  Калењук Б., ментор; Тешановић Д., председник; Вујасиновић В., члан

др Владимир Марковић

 • Како постати ловац, а како управник ловишта у Србији?
  Ментор: др Владимир Марковић, чланови: др Зоран Ристић, др Милосава Матејевић
 • Креирање електронске форме динамике популација дивљачи ради оптималнијег газдовања
  Ментор: др Владимир Марковић, чланови: др Зоран Ристић, др Милутин Ковачевић
 • Одређивање одстрелних квота дивљачи
  Ментор: др Владимир Марковић, чланови: др Зоран Ристић, др Милутин Ковачевић

др Милосава Матејевић

 • Значај ловно-туристичке манифестације „Међународна изложба паса свих раса Београд“
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Значај ловно-туристичке манифестације „Међународна изложба паса свих раса Нови Сад“
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Улога и значај цуњаваца у ловном туризму
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Улога и значај јамара у ловном туризму
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ловно-туристички потенцијали насељавања европског бизона на подручје „Фрушке Горе“
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ловачка етика и обичаји у функцији ловног туризма
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Корелација ловног и руралног туирзма у Војводини
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ставови локалног становништва о развоју ловног туризма у општини Нови Сад
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ставови локалног становништва о развоју ловног туризма у општини Зрењанин
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ставови локалног становништва о развоју ловног туризма у општини Суботица
  Ментор: др Милосава Матејевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић

Ментор др Милана Пантелић

 • Квалитет воде као предуслов за развој купалишног туризма на Дунаву у Србији
  (др Милана Пантелић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић)
 • Квалитет воде као предуслов за развој туризма на реци Дрини у Србији
  (др Милана Пантелић, др Владимир Стојановић, др Драган Долинај)
 • Квалитет воде као предуслов за развој купалишног туризма на реци Сави у Србији
  (др Милана Пантелић, др Владимир Стојановић, др Драган Долинај)
 • Квалитет воде као предуслов за развој туризма на Великој Морави
  (др Милана Пантелић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић)
 • Квалитет воде као предуслов за развој туризма на Власинском језеру
  (др Милана Пантелић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић)

др Драгослав Павић

 • Уређеност обале Дунава у Централној Србији за потребе наутичког туризма – стање, проблеми и могућности
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Александра Драгин, председник; др Ђорђије Васиљевић, члан
 • Хидролошке основе за развој туризма у општини Нови Кнежевац
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Александра Драгин, председник; др Драган Долинај, члан
 • Хидролошке основе за развој туризма у општини Кањижа
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Александра Драгин, председник; др Драган Долинај, члан

др Татјана Пивац

 • Вински туризам у долини Рајне
  Комисија: др Татјана Пивац, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Ђорђије Васиљевић, члан
 • Туристички значај културне руте “Стазама праисторијске уметности“
  Комисија: др Татјана Пивац, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Туристички значај културне руте “Стазама Наполеона“
  Комисија: др Татјана Пивац, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Мирослав Вујичић члан
 • Упоредна анализа европских градова културе- Ријека и Галвај
  Комисија: др Татјана Пивац, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Мирослав Вујичић, члан

др Тамара Јовановић

 • Типологија (по Плогу) потенцијалних посетилаца одабраних туристичких дестинација
  Комисија: др Тамара Јовановић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Типологија потенцијалног мрачног туристе базирана на мрачној тријади
  Комисија: др Тамара Јовановић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Вања Павлуковић, члан
 • Мотивација потенцијалних посетилаца за одабир одабраних туристичких дестинација
  Комисија: др Тамара Јовановић, ментор, др Милена Недељковић Кнежевић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Личност потенцијалног посетиоца одабраних туристичких дестинација
  Комисија: др Тамара Јовановић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Стереотипи локалног становништва одабране туристичке дестинације према туристима
  Комисија: др Тамара Јовановић, ментор, др Александра Драгин, председник, др Сања Ковачић, члан

др Зоран Ристић

 • Ловно-туристички потенцијали ловишта “Паланачки рит” Ловачког удржења Бачка Паланка
  Ментор: др Зоран Ристић, чланови:, др Владимир Марковић, др Милутин Ковачевић
 • Ловно-туристички потенцијали ловишта “Криваја” Ловачког удружења Мали Иђош
  Ментор: др Зоран Ристић, чланови:, др Владимир Марковић, др Милутин Ковачевић
 • Ловно-туристички потенцијали ловишта “Коштанац“ при валоризацији трофејних срндаћа
  Ментор: др Зоран Ристић, чланови:, др Владимир Марковић, др Милутин Ковачевић
 • Ловно-туристичка валоризација трофејних срндаћа у ловишту “Капетански рит” Кањижа
  Ментор: др Зоран Ристић, чланови:, др Владимир Марковић, др Милутин Ковачевић

др Игор Стаменковић

 • Етички кодекси у религијском туризму – Студија случаја: ,,Манастир Острог”
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Алексаднра Драгин, председник, др Вук Гарача, члан
 • Нова дестинација религијског туризма – Студија случаја: ,,Манастир Тумане”
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Растислав Стојсављевић, члан
 • Испитивање ставова посете туриста манастиру Раковица према АХП методи
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Мирослав Вујичић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Туристичка валоризација манастира Раковица према моделу Хилариду Крос
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Немања Томић, члан
 • Испитивање ставова посете туриста манастиру Војловица према АХП методи
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Мирослав Вујичић, председник др Сања Ковачић, члан
 • Туристичка валоризација манастира Војловица према моделу Хилариду Крос
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Немања Томић, члан
 • Ходочасничка путовања у раним хришћанским вековима и данас
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Вук Гарача, члан
 • Поклоничка путовања – истраживање представа о манастирима СПЦ у XXИ веку
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Тамара Јовановић, председник, др Оља Мунитлак Ивановић члан
 • Могућности за укључивање Града Новог Сада у културну руту “Путеви истакнутих гробаља”
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Вук Гарача, члан
 • Могућности за развој културне руте у Србији “Путеви истакнутих гробаља”
  Комисија: др Игор Стаменковић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Угљеша Станков, члан

Ментор др Владимир Стојановић

 • Имплементација Плана управљања посетиоцима у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“
  (др Владимир Стојановић, др Александра Драгин, др Ђорђије Васиљевић)
 • Европска повеља за одрживи туризам у заштићеним подручјима: значај и улога у развоју туризма заснованог на природи
  (др Владимир Стојановић, др Александра Драгин, др Милана Пантелић)
 • Утицај климатских промена на културни туризам
  (др Владимир Стојановић, др Татјана Пивац, др Драган Милошевић)
 • Значај међународних статуса у заштити природе за развој одрживог туризма у Националном парку Ђердап
  (др Владимир Стојановић, др Александра Драгин, др Ђорђије Васиљевић)
 • Заступљеност заштићених подручја и понуде екотуризма у туристичкој пропаганди Војводине
  (др Владимир Стојановић, др Лазар Лазић, др Невена Ћурчић)

др Драган Тешановић

 • Хармонизација аутентичних сирева и вина из Палићког виногорја
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.
 • Експертско управивање аутентичних сирева и вина из Палићког винигорја
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан
 • Знање и ставови гостију о алергенима у угоститељским објектима у Војводини
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.
 • Утицај сомелијера на понуду и продају вина у угоститељским објектима у Новом Саду
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.
 • Перцепција угоститеља према манипулацији отпада у ресторатерским објектима у Војводини
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.
 • Перцепција угоститеља према манипулацији отпада у хотелима у Новом Саду
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.
 • Песпектива менаџера у ресторатерским објектима Новог према производима са ознаком географског порекла
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.
 • Ставови и примена ХАЦЦП система запослених у ресторатерским објектима у Београду
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.
 • Мотивација туриста према потрошњи локалне хране у Војводини
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.
 • Профили туриста у потрошњи локалне хране у Новом Саду
  др Драган Тешановић, ментор; др Бојана Калењук, председник комисије; др Весна Вујасиновић, члан.

Ментор др Ђорђије Васиљевић

 • Селективни облици туризма засновани на природним вредностима – пример ПП Стара Планина
  (др Ђорђије Васиљевић, др Млађен Јовановић, др Милана Пантелић)
 • Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара – пример ПИО Вршачке планине
  (др Ђорђије Васиљевић, др Слободан Марковић, др Мирослав Вујичић)
 • Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара – пример СРП Ковиљско-Петроварадински рит
  (др Ђорђије Васиљевић, др Владимир Стојановић, др Игор Стаменковић)
 • Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара – пример НП Ђердап
  (др Ђорђије Васиљевић, др Милана Пантелић, др Немања Томић)
 • Ставови посетилаца о вредностима заштићених природних добара – пример Златибора
  (др Ђорђије Васиљевић, др Милана Пантелић, др Игор Стаменковић)
 • Геомитологија као средство за повећање атрактивности геодиверзитета
  (др Ђорђије Васиљевић, др Млађен Јовановић, др Игор Стаменковић)

др Мирослав Вујичић

 • Анализа екстерних фактора који утичу на избор туристичке дестинације уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Немања Томић, члан
 • Анализа екстерних фактора који утичу на избор туристичке дестинације уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Милена Недељковић Кнежевић, председник; др Игор Стаменковић, члан
 • Анализа екстерних фактора који утичу на избор туристичке дестинације уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Ивана Блешић, члан
 • Анализа степена атрактивности бањског места уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Вук Гарача, члан
 • Анализа степена атрактивности бањског места уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Тин Лукић, председник,др Растислав Стојсављевић, члан
 • Анализа степена атрактивности бањског места уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Лазар Лазић, председник, др Угљеша Станков, члан
 • Анализа степена атрактивности културног добра уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Дарко Гавриловић, члан
 • Анализа степена атрактивности културног добра уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Владимир Стојановић, члан
 • Анализа степена атрактивности културног добра уз помоћ аналитичко-хијерархијског процеса
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Вања Павлуковић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Перцепција локалног становништва о Европској престоници културе Нови Сад 2022
  Комисија: др Мирослав Вујичић, ментор, др Александра Драгин, председник, др Анђелија Ивков-Џигурски, члан

др Светлана Вукосав

 • Примена модела интегралног менаџмента у хотелијерству (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Ивана Блешић- председник, др Милан Брадић-члан)
 • Анализа економских показатеља успешности пословања ресторатерских предузећа (студија случаја: изабрани ресторан)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Милан Ивков- председник, др Бојана Калењук-члан)
 • Анализа економских показатеља успешности пословања хотелског предузећа (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Ивана Блешић- председник, др Милан Брадић-члан)
 • Значај планирања као функције менаџмента у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Ивана Блешић- председник, др Милан Брадић-члан)
 • Значај организовања као функције менаџмента у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Милан Брадић- председник, др Милан Ивков-члан)
 • Значај кадрирања као функције менаџмента у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Ивана Блешић- председник, др Милена Недељковић-Кнежевић-члан)
 • Значај вођења као функције менаџмента у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Ивана Блешић- председник, др Милан Брадић-члан)
 • Значај контроле као функције менаџмента у хотелском предузећу (студија случаја: изабрани хотел)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Ивана Блешић- председник, др Милан Ивков-члан)
 • Спровођење функција менаџмента у ресторатерском предузећу (студија случаја: изабрани ресторан)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Милан Ивков- председник, др Бојана Калењук-члан)
 • Улога менаџера лидера у ресторатерском предузећу (студија случаја: изабрани ресторан)
  (Комисија: др Светлана Вукосав-ментор, др Милан Ивков- председник, др Бојана Калењук-члан)

др Сања Ковачић

 • Мотивација и демотивација туриста за посету одабраног локалитета културног наслеђа
  др Сања Kовачић, ментор, Тамара Јовановић, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Мотивација и демотивација туриста за посету одабраног локалитета културног наслеђа
  Сања Kовачић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Милена Недељковић Kнежевић, члан
 • Елементи незаборавног туристичког искуства на примеру одабране градске дестинације
  Сања Kовачић, ментор, др Kристина Kошић, председник, др Александра Драгин, члан
 • Елементи незаборавног туристичког искуства на примеру одабраног културног локалитета у Србији
  др Сања Kовачић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Татјана Пивац, члан
 • Перцепција имиџа и туристичких потенцијала града Новог Сада од стране локалног страновништва
  Ментор др Сања Kовачић, др Kристина Kошић, председник, др Невена Ћурчић, члан
 • Примена ЦРЕМ модела за процену туристичког потенцијала одабране културне руте
  Ментор др Сања Kовачић, др Татјана Пивац, председник, др Снежана Бесермењи, члан
 • Перцепција личности дестинације на примеру одабране градске туристичке дестинације у Србији
  Ментор др Сања Kовачић, др Тамара Јовановић, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Перцепција личности дестинације на примеру одабраних приморских туристичких дестинација у Грчкој
  Ментор др Сања Kовачић, др Тамара Јовановић, председник, др Александра Драгин, члан
 • Анализа примене друштвених медија у промоцији рисмских културних локалитета у Србији
  Ментор др Сања Kовачић, др Татјана Пивац, председник, др Угљеша Станков, члан

др Растислав Стојсављевић

 • Туристички потенцијали Суринама
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Туристички потенцијали острва Галапагос
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Туристички потенцијали Тајвана
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Могућности за развој туризма на Антарктику
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Могућности за развој туризма на Гренланду
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Могућности за развој туризма на Фарским острвима
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Могућности за развој туризма на Новој Гвинеји
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Могућности за развој туризма у Меланезији
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Могућности за развој туризма на Мадагаскару
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић
 • Могућности за развој туризма у Бутану
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: др Вук Гарача, др Игор Стаменковић

др Милан Ивков

 • Утицај пандемије ЦОВИД-19 на пословање хотела/ресторана……..
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Милан Брадић -члан)
 • Достава хране као начин унапређења продаје угоститељских објеката
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Милан Брадић -члан)
 • Примена друштвене мреже Фејсбук за унапређење пословања хотела
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Светлана Вукосав -члан)
 • Примена друштвене мреже Фејсбук за унапређење пословања ресторана
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Светлана Вукосав -члан)
 • Примена друштвене мреже Инстаграм за унапређење пословања хотела
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Милан Брадић -члан)
 • Примена друштвене мреже Инстаграм за унапређење пословања ресторана
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Светлана Вукосав -члан)
 • Мотиви опредељења угоститељских објеката за поједине друштвене мреже као средства промоције
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Светлана Вукосав -члан)
 • Улога сомелијера у повећању продаје вина у ресторанима Београда
  (Комисија: др Милан Ивков-ментор, др Ивана Блешић -председник, др Милан Брадић -члан)

др Весна Вујасиновић

 • Гастрономски потенцијал хладно цеђених уља
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Калењук
 • Перцепција потрошача о значају и избору липида у исхрани
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Калењук
 • Прехрамбене вредности “тамних” врста хлеба
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Калењук
 • Биљна влакна у исхрани као тренд савремене гастрономије
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Калењук
 • Примени инсеката у исхрани – ставови и оријентација потрошача
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Калењук
 • Нутритивни квалитет макробиотичких јела у понуди угоститељских објеката Новог Сада
  Ментор: др Весна Вујасиновић, чланови: др Драган Тешановић, др Бојана Калењук

др Дарко Гавриловић

 • „Локалитети у античкој Атини као део понуде туристичких агенција Србије“
  Ментор: др Дарко Гавриловић, Председник комисије: др Мирослав Вујичић, Члан комисије: др Милица Соларевић
 • „Свакодневни живот античких Помпеја у савременој туристичкој понуди“
  Ментор: др Дарко Гавриловић, Председник комисије: др Мирослав Вујичић, Члан комисије: др Милица Соларевић
 • „Некрополе у Гизи као део понуде туристичких агенција у Србији“
  Ментор: др Дарко Гавриловић, Председник комисије: др Мирослав Вујичић, Члан комисије: др Милица Соларевић

др Милица Соларевић

 


др Милутин Ковачевић

 • Ловиште „Бођански рит“ Вајска као ловно-туристичка дестинација
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Ловиште „Коштанац“ Нова Црња као ловно-туристичка дестинација
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Могућности за унапређење ловног туризма у НП „Сутјеска“ – Тјентиште
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Улога и значај стручног пратиоца у реализацији туристичког лова
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић
 • Проблеми газдовања у отвореним ловиштима у Војводини
  Ментор: др Милутин Ковачевић, чланови: др Зоран Ристић, др Владимир Марковић

др Угљеша Станков 

 • Нови трендови у развоју глобалних дистрибутивних система
  Комисија: др Угљеша Станков, ментор; др Ивана Блешић, председник; др Милан Ивков, члан
 • Анализа могућности иновација компаније Тесла за развој туризма
  Комисија: др Угљеша Станков, ментор; др Мирослав Вујичић, председник; др Снежана Бесермењи, члан
 • Концепт “Amazon Go” продавница и могућности примене у туризму
  Комисија: др Угљеша Станков, ментор; др Милена Недељковић, председник; Мирослав Вујичић, члан.
 • Улога конгломерата “Alphabet” у дигиталној трансформацији туризма
  Комисија: др Угљеша Станков; ментор; др Александра Драгин, председник; др Анђелија Ивкови-Џигурски, члан
 • Улога компаније “Apple” у дигиталној трансформацији туризма
  Комисија: др Угљеша Станков; ментор; др Лазар Лазић, председник; др Мирослав Вујичић, члан
 • Информационо-комуникационе технологије у туристичком искуству на локалитетима верског наслеђа
  Комисија: др Угљеша Станков; ментор; др Ђорђије Васиљевић, председник; др Игор Стаменковић, члан

др Милена Недељковић Кнежевић

 • Методе у процесу селекције људских ресурса на примеру одабраног хотела
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Ивана Блешић, председник, др Сања Ковачић, члан
 • Истраживање димензија личности и задовољства посломкод запослених на примеру одабараног хотела
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментордр Тамара Јовановић, председник, др Ивана Блешић, члан
 • Истраживање мотивацијеза рад у туристичким агенцијама применом Хекман-Олдхамовог модела карактеристике посла
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментордр Александра Драгин, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Примена портфолио менаџмента- БЦГ матрице на примеру одабраног хотела
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Лукреција Ђери, председник, др Александра Драгин, члан
 • Примена портфолио менаџмента- БЦГ матрице на примеру одабране дестинације
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Вања Павлуковић, председник, др Оља Мунитлак Ивановић, члан
 • Примена Крауч-Ричијевог модела компетитивности на примеру одабране дестинације
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Вања Павлуковић, члан
 • Релације између задовољства послом и размене између лидера и следбеника (LMX) на примеру одабраног хотела
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Кристина Кошић, председник, др Татјана Пивац, члан
 • Релације између задовољства посломи размене између лидера и следбеника (LMX) у туристичким агенцијама
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Александра Драгин, члан
 • Утицај демографских карактеристика туристичких водича на њихову мотивацију за рад
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Снежана Бесермењи, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Утицај демографских карактеристика запослених на њихово задовољство послом на примеру одабараног хотела
  Комисија: др Милена Недељковић Кнежевић, ментор, др Татјана Пивац, председник, др Ивана Блешић, члан

др Кристина Кошић

 • Тематски путеви хране у руралном туризму
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Игор Стаменковић, председник, др Татјана Пивац, члан
 • „Staycation“ тренд у путовањима
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Угљеша Станков, председник, др Мирослав Вујичић, члан
 • Партнерства и умрежавања у развоју руралног туризма Срема
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Милена Недељковић Кнежевић, председник, др Оља Ивановић Мунитлак, члан
 • Партнерства и умрежавања у развоју руралног туризма Бачке
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Александра Драгин, председник, др Лукреција Ђери, члан
 • Савремени трендови у развоју здравственог туризма бање (одабрана бања)
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Вук Гарача, председник, др Татјана Пивац, члан
 • Савремени трендови у развоју здравственог туризма бање (одабрана бања)
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Вук Гарача, председник, др Татјана Пивац, члан
 • Сеоски туризам као део туристичке понуде општине (одабрана општина)
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Игор Стаменковић, председник, др Вук Гарача, члан
 • Сеоски туризам као део туристичке понуде општине (одабрана општина)
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Игор Стаменковић, председник, др Лукреција Ђери, члан
 • Туристичка валоризација бања (одабране) бањске зоне
  Комисија: др Кристина Кошић, ментор, др Немања Томић, председник, др Вук Гарача, члан

др Оља Ивановић Мунитлак

 • Интерно предузетништво на примеру ….(одређене туристичке дестинација)
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Александра Драгин, члан
 • Женско предузетништво на примеру …(одређене туристичке дестинације)
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник,др Игор Стаменковић, члан
 • Породични бизнис на примеру….(одређене туристичке дестинације)
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник,,др Александра Драгин, члан
 • Предузетнички алгоритам на примеру конкретног предузећа
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Александра Драгин, члан
 • Предузетнички процес на примеру конкретног предузећа
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Поступак израде и структура пословног (бизнис) плана на примеру конкретног предузећа
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Александра Драгин, члан
 • Пословна експанзија предузетничког подухвата на примеру конкретног предузећа
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Кристина Кошић, члан
 • Концепт међународног предузетништва на конкретном примеру
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Концепт глобалног предузетиштва на конкретном примеру
  Комисија: др Оља Ивановић Мунитлак, ментор, др Милана Недељковић Кнежевић, председник, др Игор Стаменковић, члан

др Немања Томић

 • Геонаслеђе и геотуризам Нишког округа
  Комисија: др Немања Томић, ментор, др Слободан Марковић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Могућности за развој геотуризма на Старој планини
  Комисија: др Немања Томић, ментор,др Слободан Марковић, председник, др Игор Стаменковић, члан
 • Могућности за развој кањонинга у некој општини или регији Србије
  Комисија: др Немања Томић, ментор, др Слободан Марковић, председник, др Игор Стаменковић, члан

Ментор др Лазар Лазић

 • Културна добра у туристичкој понуди Парка природе Јегричка
  (др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Мирослав Вујичић)
 • Културна добра у туристичкој понуди Парка природе Стара Тиса
  (др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Мирослав Вујичић)
 • Културна добра у туристичкој понуди Специјалног резервата природе Окањ бара
  (др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Мирослав Вујичић)
 • Географски приказ Споменика природе Дунавски парк у Новом Саду
  (др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Ђорђије Васиљевић)