ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ/ЗАВРШНОГ РАДА – ГЕОГРАФИЈА

ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОИНФОРМАТИКА
ДВОПРЕДМЕТНЕ СТУДИЈЕ
(ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ-ИНФОРМАТИКЕ, ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ-ГЕОГРАФИЈЕ)

 


др Даниела Арсеновић

 • Природно кретање становништва Бегеча
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милица Соларевић
 • Природно кретање становништва Будисаве
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Љубица Ивановић-Бибић
 • Природно кретање становништва Ковачице
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милица Соларевић
 • Становништво насеља Тител
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Љубица Ивановић-Бибић
 • Демографски развој становништва Ветерника, 1961-2022
  Ментор: др Даниела Арсеновић, Комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милица Соларевић

др Милка Бубало Живковић

 • Регионалногеографске карактеристике насеља Грмовац
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Бранко Ристановић, проф. др Тамара Лукић
 • Географске карактеристике Доњег Товарника (општина Пећинци)
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Гордана Јовановић, проф. др Бранко Ристановић
 • Географске карактеристике Прхова (општина Пећинци)
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Гордана Јовановић, проф. др Бранко Ристановић
 • Географске карактеристике Суботишта (општина Пећинци)
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Гордана Јовановић, проф. др Бранко Ристановић
 • Географске промене на простору атара насеља Војка
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Тамара Лукић, др Бојан Ђерчан
 • Географске карактеристике Крњешеваца (општина Стара Пазова)
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Гордана Јовановић, проф. др Бранко Ристановић
 • Географске промене на простору атара насеља Моловин
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, чланови: проф. др Тамара Лукић, др Бојан Ђерчан
 • Географске карактеристике привреде у општини Инђија
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, Комисија: проф. др Владимир Стојановић, др Бојан Ђерчан
 • Географске карактеристике привреде општине Стара Пазова
  Ментор: проф. др Милка Бубало Живковић, Комисија: проф. др Владимир Стојановић, др Бојан Ђерчан

др Дарко Гавриловић

 • „Стварање Краљевства СХС и промене граница на Балкану“
  Ментор: др Дарко Гавриловић, председник комисије: др Милица Соларевић, члан комисије: др Даниела Арсеновић
 • „Освајања Александра Великог“
  Ментор: др Дарко Гавриловић, председник комисије др Даниела Арсеновић:, члан комисије: др Милица Соларевић

др Драган Долинај

 • Географске карактеристике Сјеничког језера
 • Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Географске карактеристике Увачког језера
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Географске карактеристике Златарског језера
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Природне основе за развој пловидбе на Босуту у делу тока кроз Србију*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 • Природне основе за развој пловидбе на Дунава у делу тока кроз Србију*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 • Анализа термичких карактеристика Саве код Шапца
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа термичких карактеристика Дунава код Новог Сада
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа термичких карактеристика Саве код Београда
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа протицаја Дунава код Богојева
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 • Анализа протицаја Саве код Сремске Митровице
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 • Анализа водостаја Саве код Сремске Митровице
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Тин Лукић

др Драган Милошевић

 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Сремској Митровици
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Лесковцу
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Библиометријска анализа утицаја климатских промена на простору Европе
  (др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић, др Стеван Савић)

др Бојан Ђерчан

 • Морфолошке карактеристике Моровића
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Морфолошке карактеристике Србобрана
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Морфолошке и функционалне карактеристике Бездана
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Морфолошке карактеристике Крагујевца
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Морфолошке карактеристике Ваљева
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Морфолошки и функционални развој Горњег Милановца
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Морфолошки и функционални развој Зајечара
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Географске карактеристике викенд насеља Субићево
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Географске карактеристике викенд насеља Камењар
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић

др Јасмина Ђорђевић

 • Евалуација природних потенцијала подручја општине Обреновац за потребе пољопривреде
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Смиљана Ђукичин Вучковић, др Тин Лукић
 • Евалуација природних потенцијала подручја општине Обреновац за потребе насељавања
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Смиљана Ђукичин Вучковић, др Тин Лукић
 • Оцена морфометријске карактеристике рељефа подручја општине Љиг за потребе ширења индустријских зона
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Тин Лукић, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Оцена природних услова за развој појединих грана привреде и за насељавање у општини Сомбор
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Смиљана Ђукичин Вучковић, др Милица Соларевић
 • Оцена стања и стратегија коришћења природних ресурса подручја општине Ириг
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Смиљана Ђукичин Вучковић, др Минучер Месарош
 • Природне карактеристике као услов развоја подручја општине Вршац
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Смиљана Ђукичин Вучковић, др Тин Лукић
 • Типологија физичкогеографских фактора за потребе саобраћајног планирања
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Смиљана Ђукичин Вучковић, др Минучер Месарош

др Смиљана Ђукичин Вучковић

 • Корелација наставе географије и биологије у V разреду
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Анђелија Ивков Џигурски, Члан: др Љубица Ивановић Бибић
 • Корелација наставе географије и биологије у VI разреду
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Анђелија Ивков Џигурски, Члан: др Љубица Ивановић Бибић
 • Корелација наставе географије и историје у VIII разреду
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Анђелија Ивков Џигурски, Члан: др Љубица Ивановић Бибић
 • Утицај просторног развоја на друштвено-географске елементе у општини Кањижа
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Јасмина Ђорђевић, Члан: др Анђелија Ивков Џигурски
 • Утицај просторног развоја на друштвено-географске елементе на поручју Града Кикинде
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Јасмина Ђорђевић, Члан: др Анђелија Ивков Џигурски
 • Утицај просторног развоја на друштвено-географске елементе на поручју Града Вршца
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, Председник: др Јасмина Ђорђевић, Члан: др Анђелија Ивков Џигурски

др Љубица Ивановић Бибић

 • Реализација географских садржаја у шестом разреду основне школе у друштвено-географским објектима
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Реализација географских садржаја у осмом разреду основне школе у објектима у природи
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Реализација географских садржаја у осмом разреду основне школе у друштвено-географским објектима
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Реализација географских садржаја у школској околини на примеру локалне средине
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Текстуално-илустративна средства у одабраним уџбеницима географије за пети разред основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Текстуално-илустративна средства у одабраним уџбеницима географије за шести разред основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Текстуално-илустративна средства у одабраним уџбеницима географије за седми разред основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Текстуално-илустративна средства у одабраним уџбеницима географије за осми разред основне школе
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Употреба модела у настави географије у петом разреду
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Организовање наставе у природи на подручју Војводине
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Бранко Ристановић
 • Организовање наставе у природи на Златибору
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Бранко Ристановић
 • Организовање наставе у природи на Тари
  Ментор: др Љубица Ивановић Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Бранко Ристановић
 • Организовање наставе у природи у Сокобањи
  Ментор: др Љубица Ивановић Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović

др Анђелија Ивков Џигурски

 • Модел изокренуте учионице у настави географије VI разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Примена система за управљање учењем у настави географије VII разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Примена система за управљање учењем у настави географије VIII разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Примена алата за сарадњу и дељење у настави географије VII разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Примена алата за сарадњу и дељење у настави географије VIII разреда
  Ментор: др Анђелија Ивков Џигурски, Председник: др Љубица Ивановић Бибић, Члан: др Смиљана Ђукичин Вучковић

др Гордана Јовановић

 • Географске промене у Богојеву
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у насељу Српски Милетић
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Милка Бубало Живковић, проф. др Тамара Лукић
 • Географски приказ Страже
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Милка Бубало Живковић, проф. др Тамара Лукић
 • Географски приказ Омољице
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Милка Бубало Живковић, проф. др Тамара Лукић
 • Географски приказ Салаша Ноћајског
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Милка Бубало Живковић, проф. др Тамара Лукић
 • Географски приказ Батајнице
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Милка Бубало Живковић, проф. др Тамара Лукић
 • Географски приказ Глогоња
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, чланови: проф. др Милка Бубало Живковић, проф. др Тамара Лукић
 • Национални паркови у туризму Аустралије
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, Комисија: проф. др Тамара Лукић, др Вук Гарача
 • Географске промене насеља Каравукова
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, Комисија: проф. др Милка Бубало Живковић, др Растислав Стојсављевић
 • Туризам Старог и Новог Несебара
  Ментор: проф. др Гордана Јовановић, Комисија: др Вук Гарача, др Растислав Стојсављевић

др Млађен Јовановић

 • Рељеф слива Калин потока
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Бранко Ристановић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Рељеф слива Буковачког потока
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Драгослав Павић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Рељеф слива Черевићког потока
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Бранко Ристановић, члан
 • Рељеф слива Малог Каменичког потока
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Драгослав Павић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Рељеф планине Ртањ
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Бранко Ристановић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Бели мајдан – карактеристике геотопа
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Ђорђије Васиљевић, председник; др Ђурђа Миљковић, члан
 • Средње брдо – карактеристике геотопа
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Немања Томић, председник; др Ђурђа Миљковић, члан
 • Eдукативни и научни значај заштићеног лесног профила Земун
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Eдукативни и научни значај заштићеног лесног профила Батајница
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Андреј Волни као геолог
  Комисија: др Млађен Јовановић, ментор; др Тин Лукић, председник; др Ђурђа Миљковић, члан

др Тамара Лукић

 • Географске промене Грбавице (Нови Сад)
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Географске промене Салајке (Нови Сад)
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Географске промене Подбаре (Нови Сад)
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Регионално географске каракатеристике Кампање (Италија)
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Гордана Јовановић, др Бојан Ђерчан
 • Регионално географске карактеристике Северних Спорада (Грчка), дипломски рад
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Бојан Ђерчан, др Владимир Стојановић
 • Географске карактеристике Узвећа (општина Богатић)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Бранко Ристановић, др Гордана Јовановић
 • Географске промене у Јарку (општина Сремска Митровица)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 • Географске промене у Радојеву (општина Нова Црња)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Бојан Ђерчан, др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Новог Жедника (општина Суботица)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 • Географске промене у атару и насељу Вишњевац (општина Суботица)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Милка Бубало-Живковић, др Јован Плавша
 • Географске карактеристике Лађеваца (општина Краљево)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Бојан Ђерчан, др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Угљарева (општина Трстеник)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 • Географске карактеристике Лозне (општина Трстеник)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Горњег Рибника (општина Трстеник)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Осаонице (општина Трстеник)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 • Географске карактеристике Руђинаца (општина Врњачка Бања)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Милка Бубало-Живковић, др Гордана Јовановић

Ментор др Тамара Јовановић

 • Ставови ученика према коришћењу Интернета у настави географије на примеру одабране школе
  чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Александра Драгин
 • Ставови ученика о инклузивном образовању у настави географије на примеру одабране школе
  чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Ставови ученика/родитеља/наставника према учењу на даљину
  чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Мотивација ученика у настави географије на примеру одабране школе
  чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Стилови подучавања географије и задовољство ученика на примеру одабране школе
  чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић

др Милица Соларевић

 • Карактеристике нупцијалитета и диворцијалитета у Шапцу
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Анђелија Ивков-Џигурски, председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије
 • Карактеристике и изазови опадања фертилитета у Шиду
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Даниела Арсеновић, председник комисије; др Бојан Ђерчан, члан комисије
 • Карактеристике и изазови опадања фертилитета у Руми
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Љубица Ивановић Бибић председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије
 • Карактеристике и изазови опадања фертилитета у Кањижи
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Даниела Арсеновић, председник комисије; др Љубица Ивановић Бибић, члан комисије
 • Историјско-демографско наслеђе и услови развоја Сремске Митровице
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Даниела Арсеновић председник комисије; др Љубица Ивановић Бибић, члан комисије
 • Историјско-географско наслеђе и услови развоја Петроварадина
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Снежана Бесермењи, председник комисије; др Дарко Гавриловић, члан комисије
 • Дневне миграције становништва општине Сремска Митровица
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Анђелија Ивков-Џигурски, председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије
 • Дневне миграције становништва општине Бачки Петровац
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Анђелија Ивков-Џигурски, председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије

др Минучер Месарош

 • Креирање визуелних садржаја за наставу географије у основним школама помоћу ГИС апликација
  Ментор: проф. др Минучер Месарош, чланови: проф. др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Геопросторна анализа процеса урбанизације у 20. веку у Јужнобачком округу на основу архивских сателитских снимака ЦОРОНА
  Ментор: проф. др Минучер Месарош, чланови: проф. др Имре Нађ, проф. др Јасмина Ђорђевић
 • Геопросторна анализа процеса урбанизације у 20. веку у Севернобачком округу на основу архивских сателитских снимака ЦОРОНА
  Ментор: проф. др Минучер Месарош, чланови: проф. др Имре Нађ, проф. др Тин Лукић
 • Израда и примена интерактивног модела рељефа као средства за очигледну наставу
  Ментор: проф. др Месарош Минучер, чланови: проф. др Анђелија Ивков Џигурски, проф. др Бранко Ристановић
 • Креирање интердисциплинарних едукативних садржаја помоћу ГИС програма отвореног кода
  Ментор: проф. др Минучер Месарош, чланови: проф. др Анђелија Ивков Џигурски, проф. др Љубица Ивановић Бибић
 • Израда модела географског простора у игри Минецрафт помоћу ГИС-а и могућности примене у наставним активностима
  Ментор: др Месарош Минучер, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Мониторинг појаве екстремних падавина у АП Војводини помоћу даљинске детекције
  Ментор: Проф. др Минучер Месарош , чланови: проф. др Драгослав Павић, проф. др Биљана Басарин
 • Мониторинг температуре ваздуха помоћу даљинске детекције у Србији,
  Ментор: Проф. др Минучер Месарош, чланови: проф. др Биљана Басарин, Проф. др Тин Лукић
 • Примена великих база података у демографским студијама,
  Ментор: Проф. др Минучер Месарош, чланови: проф. др Данијела Арсеновић, Проф. др Милица Соларевић

др Милана Пантелић

 • Утицај квалитета воде на одрживост и развој Специјалног резервата природе “Обедска бара”
  (др Милана Пантелић, др Имре Нађ, др Владимир Стојановић)
 • Анализа квалитета подземних вода на простору Бачке
  (др Милана Пантелић, др Имре Нађ, др Драган Долинај)
 • Анализа квалитета подземних вода на простору Баната
  (др Милана Пантелић, др Имре Нађ, др Драган Долинај)
 • Утврђивање еколошког статуса Палићког језера на основу одабраних параметара квалитета воде
  (др Милана Пантелић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић)
 • Утврђивање еколошког статуса Власинског језера на основу одабраних параметара квалитета воде
  (др Милана Пантелић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић)

др Драгослав Павић

 • Обим и ефекти хидротехничких мелиорација у општини Апатин
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Обим и ефекти хидротехничких мелиорација у општини Бачка Паланка
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Обим и ефекти хидротехничких мелиорација у општини Нови Бечеј
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Проблеми водоснабдевања града Шапца
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Бранко Ристановић, члан
 • Проблеми водоснабдевања у општини Нови Бечеј
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Проблеми водоснабдевања у општини Вршац
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Проблеми водоснабдевања у општини Шид
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Водопривредни проблеми у општини Сечањ*
  Комисија: др Драгослав Павић, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Драган Долинај, члан

др Бранко Ристановић

 • Географске карактеристике Белотића (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Глушаца (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географске карактеристике Црне Баре (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Метковића (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географске карактеристике Салаша Црнобарског (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић – члан
 • Географске карактеристике Глоговца (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Узвећа (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић – члан
 • Географске карактеристике Дубља (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Очаге (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Бановог Поља (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географске карактеристике Совљака (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић – члан

Ментор др Стеван Савић

 • Осцилације дневних температура ваздуха у 14h у Новом Саду од 2006. до 2020. године
  (др Стеван Савић, др Лазар Лазић, др Драган Милошевић)
 • Осцилације средњих дневних температура ваздуха у Новом Саду од 2006. до 2020. године
  (др Стеван Савић, др Лазар Лазић, др Драган Милошевић)

Mентор др Владимир Стојановић

 • Угроженост и заштита природе у Парку природе „Русанда“
  (др Владимир Стојановић, др Лазар Лазић, др Милана Пантелић)
 • Географско-историјски аспекти узгајања хмеља у општини Бачки Петровац
  (др Владимир Стојановић, др Милка Бубало Живковић, др Дарко Гавриловић)
 • Географске основе развоја пољопривреде у Стапару
  (др Владимир Стојановић, др Лазар Лазић, др Анђелија Ивков-Џигурски)
 • Географске основе развоја пољопривреде у Мокрину
  (др Владимир Стојановић, др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милка Бубало-Живковић)
 • Индустријски објекти Новог Сада након процеса деиндустријализације
  (др Владимир Стојановић, др Милка Бубало-Живковић, др Бојан Ђерчан)

др Растислав Стојсављевић

 • Географске промене у Његошеву у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Гунарошу у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Кавилу у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Новом Орахову у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Пачиру у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Старој Моравици у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Малом Београду у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Утринама у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Торњошу у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у Бачком Соколцу у последњих пола века
  Ментор: др Растислав Стојсављевић, Комисија: поф. Др Милка Бубало Живковић и др Бојан Ђерчан

др Слободан Марковић

 • Геохемијска анализа лесно-палеоземљишног профила у Црвенки
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Геохемијска анализа лесно-палеоземљишног профила у Новом Орахову
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Геохемијска анализа лесно-палеоземљишног профила у Буковцу
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Геохемијска анализа лесно-палеоземљишног профила Велики Сурдук
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Боја лесно-палеоземљишног профила у Буковцу као показатељ палеоклиматских промена
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Тин Лукић, председник; др Биљана Басарин, члан
 • Геохемијска анализа лесно-палеоземљишног профила у Земуну
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Реконструкција јулских температура последњег глацијала на лесно-палеоземљишном профилу у Новом Орахову
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Миливој Гаврилов, председник; др Тин Лукић, члан
 • Реконструкција јулских температура последњег глацијала на лесно-палеоземљишном профилу у Буковцу
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Миливој Гаврилов, председник; др Биљана Басарин, члан
 • Реконструкција јулских температура последњег глацијала на лесно-палеоземљишном профилу у Великој Врбици
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Миливој Гаврилов, председник; др Биљана Басарин, члан
 • Боја лесно-палеоземљишног профила Ново Орахово као показатељ палеоклиматских промена
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Тин Лукић, председник; др Биљана Басарин, члан
 • Магнетни сусцептибилитет лесно-палеоземљишног профила Мишелук
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Боја лесно-палеоземљишног профила Мишелук као показатељ климатских промена
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Миливој Гаврилов, председник; др Тин Лукић, члан
 • Гранулометријска анализа лесно-палеоземљишног профила Мишелук
  Комисија: др Слободан Марковић, ментор; др Миливој Гаврилов, председник; др Млађен Јовановић, члан.

др Биљана Басарин

 • Варијабилост и тренд апсолутно максималних температуре ваздуха у Новом Саду
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Ђурђа Миљковић, члан
 • Екстремни падавински индекси и њихов значај
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Драгослав Павић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Индекси екстремних температура и њихова примена
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Драгослав Павић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Екстремно вискоке температуре у Србији 2007 године
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Екстремно вискоке температуре у Србији 2012 године
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Екстремно вискоке падавине у Србији 2014 године
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Минучер Месарош, члан
 • Индекси суша и њихова примена
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Тренд индекс суше у Војводини током последњих 50 година
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Тин Лукић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Тренд појаве топлих и хладних таласа у Србији током последњих 70 година
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Регионални климатски модели (EURO-CORDEX)
  Комисија: др Биљана Басарин, ментор; др Лазар Лазић, председник; др Тин Лукић, члан

др Тин Лукић

 • Примена кишног фактора Ланга за процену метеоролошке суше у Војводини
  Комисија: др Тин Лукић, ментор; др Биљана Басарин, председник; др Драган Долинај, члан
 • Примена кишног фактора Ланга за процену метеоролошке суше у западној Србији
  Комисија: др Тин Лукић, ментор; др Минучер Месарош, председник; др Биљана Басарин, члан
 • Примена кишног фактора Ланга за процену метеоролошке суше у Србији
  Комисија: др Тин Лукић, ментор; др Бранко Ристановић, председник; др Биљана Басарин, члан
 • Примена Ангот плувијалног ерозивног индекса у процени угрожености простора западне Србије
  Комисија: др Тин Лукић, ментор; др Драгослав Павић, председник; др Биљана Басарин, члан
 • Примена Ангот плувијалног ерозивног индекса у процени угрожености простора источне Србије
  Комисија: др Тин Лукић, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Биљана Басарин, члан

др Ђурђа Миљковић

 • Прерасти Источне Србије као објекти геоморфолошког наслеђа
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Драгослав Павић, члан
 • Пешчаре Пожаревачког Подунавља као објекти геоморфолошког наслеђа
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Млађен Јовановић, члан
 • Геоморфолошки и хидролошки облици слива Темштице као објекти геонаслеђа
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Драгослав Павић, председник; др Бранко Ристановић, члан
 • Геоморфолошки и хидролошки облици Пиротске котлине као објекти геонаслеђа
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Бранко Ристановић, председник; др Драгослав Павић, члан
 • Геоморфолошки и хидролошки облици Белопаланачке котлине као објекти геонаслеђа
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Бранко Ристановић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Геоморфолошки и хидролошки облици Сврљишке котлине као објекти геонаслеђа
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Млађен Јовановић, председник; др Драган Долинај, члан
 • Геоморфолошки облици Горње Ресаве као објекти геонаслеђа
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Бранко Ристановић, председник; др Драгослав Павић, члан
 • Водопади Источне Србије као објекти геонаслеђа
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Драгослав Павић, председник; др Тин Лукић, члан
 • Палеонтолошки значај пећина у Србији
  Комисија: др Ђурђа Миљковић, ментор; др Слободан Марковић, председник; др Млађен Јовановић, члан

Ментор др Лазар Лазић

 • Осцилације дневних температура ваздуха у 7h у Новом Саду од 2006. до 2020. године
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)
 • Осцилације дневних температура ваздуха у 21h у Новом Саду од 2006. до 2020. године
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)
 • Осцилације средње дневне релативне влажности ваздуха у Новом Саду од 2006. до 2020. године
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)
 • Дневне вредности инсолације у Новом Саду од 2006. до 2020. године
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)
 • Дневне вредности падавина у Новом Саду у периоду 2006-2020. године
  (др Лазар Лазић, др Стеван Савић, др Драган Милошевић)