ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ/ЗАВРШНОГ РАДА – ГЕОГРАФИЈА

ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОИНФОРМАТИКА
ДВОПРЕДМЕТНЕ СТУДИЈЕ
(ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ-ИНФОРМАТИКЕ, ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ-ГЕОГРАФИЈЕ)

 


др Даниела Арсеновић

 • Старење становништва Будисаве
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица ивановић Бибић
 • Старење становништва Госпођинаца
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Старење становништва Житишта
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Старење становништва Бачког Јарка
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Морталитет Бачког Петровца
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Дарко Гавриловић
 • Морталитет Чоке
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Дарко Гавриловић
 • Морталитет Нове Црње
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Дарко Гавриловић
 • Морталитет Ковачице
  Ментор: др Даниела Арсеновић, комисија: др Анђелија Ивков Џигурски, др Дарко Гавриловић

др Милка Бубало Живковић

 • Регионалногеографске карактеристике насеља Бусије
  Ментор: др Милка Бубало-Живковић, чланови: др Јован Плавша, др Тамара Лукић
 • Регионалногеографске карактеристике насеља Грмовац
  Ментор: др Милка Бубало Живковић, чланови: др Јован Плавша,др Тамара Лукић
 • Географске карактеристике Доњег Товарника (општина Пећинци)
  Ментор: др Милка Бубало Живковић, чланови: др Гордана Јовановић, др Бранко Ристановић
 • Географске карактеристике Прхова (општина Пећинци)
  Ментор: др Милка Бубало Живковић, чланови: др Гордана Јовановић, др Бранко Ристановић
 • Географске карактеристике Сибача (општина Пећинци)
  Ментор: др Милка Бубало Живковић, чланови: др Гордана Јовановић, др Бранко Ристановић
 • Географске карактеристике Суботишта (општина Пећинци)
  Ментор: др Милка Бубало Живковић, чланови: др Гордана Јовановић, др Бранко Ристановић
 • Географске промене на простору атара насеља Војка
  Ментор: др Милка Бубало Живковић, чланови: др Тамара Лукић, др Бојан Ђерчан
 • Географске карактеристике Крњешеваца (општина Стара Пазова)
  Комисија: др Милка Бубало Живковић, чланови: др Гордана Јовановић, др Бранко Ристановић
 • Географске промене на простору Моловина
  Ментор: др Милка Бубало Живковић, чланови: др Тамара Лукић, др Бојан Ђерчан

др Дарко Гавриловић

 • Утицај геостратешких фактора на државни развој Египта
  Ментор: др Дарко Гавриловић, комисија: др Јасмина Ђорђевић, др Даниела Арсеновић
 • Могућности интеграције за Србе повратнике у Хрватску
  Ментор: др Дарко Гавриловић, комисија: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Даниела Арсеновић

др Драган Долинај

 • Географске карактеристике Сјеничког језера
 • Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Географске карактеристике Увачког језера
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Географске карактеристике Златарског језера
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Природне основе за развој пловидбе на Босуту у делу тока кроз Србију*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 • Природне основе за развој пловидбе на Дунава у делу тока кроз Србију*
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Бранко Ристановић
 • Анализа термичких карактеристика Саве код Шапца
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа термичких карактеристика Дунава код Новог Сада
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа термичких карактеристика Саве код Београда
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Анализа протицаја Дунава код Богојева
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 • Анализа протицаја Саве код Сремске Митровице
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Тин Лукић
 • Анализа водостаја Саве код Сремске Митровице
  Ментор: др Драган Долинај, чланови: др Драгослав Павић, др Тин Лукић

др Драган Милошевић

 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Кикинди
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Зрењанину
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Вршцу
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Сремској Митровици
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Ваљеву
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Неготину
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)
 • Биоклиматска анализа спољашњег термалног комфора у Лесковцу
  Комисија: др Драган Милошевић (ментор), др Лазар Лазић (председник) и др Стеван Савић (члан)

др Бојан Ђерчан

 • Морфолошке карактеристике Моровића, дипломски рад
  Ментор: др Бојан Ђерчан, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић

др Јасмина Ђорђевић

 • Евалуација природних потенцијала подручја општине Обреновац за потребе пољопривреде
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Слободан Марковић, др Тин Лукић
 • Евалуација природних потенцијала подручја општине Обреновац за потребе насељавања
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Слободан Марковић, др Тин Лукић
 • Оцена морфометријске карактеристике рељефа подручја општине Љиг за потребе ширења индустријских зона
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Слободан Марковић, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Оцена природних услова за развој појединих грана привреде и за насељавање у општини Сомбор Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Лазар Лазић , др Владимир Стојановић
 • Оцена стања и стратегија коришћења природних ресурса подручја општине Ириг
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Слободан Марковић, др Биљана Басарин
 • Природне карактеристике као услов развоја подручја општине Вршац
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Смиљана Ђукичин Вучковић, др Тин Лукић
 • Типологија физичкогеографских фактора за потребе саобраћајног планирања
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Слободан Марковић, др Лазар Лазић
 • Значај Новог Сада у регионалној интеграцији Југоисточне Европе
  Ментор: др Јасмина Ђорђевић, чланови: др Имре Нађ, др Игор Стаменковић

др Смиљана Ђукичин Вучковић

 • Утицај просторног развоја на друштвено географске елементе у општини Уб
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучкови, чланови: др Јасмина Ђорђевић, др Анђелија Ивков Џигурски
 • Утицај просторног развоја на друштвено географске елементе у општини Кикинда
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, чланови: др Јасмина Ђорђевић, чланови: Анђелија Ивков Џигурски
 • Утицај просторног развоја на друштвено географске елементе у општини Вршац
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, чланови: др Јасмина Ђорђевић, др Анђелија Ивков Џигурски
 • Утицај просторног развоја на друштвено географске елементе у општини Инђија
  Ментор: др Смиљана Ђукичин Вучковић, чланови: др Јасмина Ђорђевић, др Анђелија Ивков Џигурски

др Љубица Ивановић Бибић

 • Стицање знања ученика кроз школску праксу студената географије, студија случаја: ученици ОШ „Коста Трифковић“ у Новом Саду
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Карактеристике дидактичке апаратуре у одабраним уџбеницима географије за први разред гимназије Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић)
 • Карактеристике дидактичке апаратуре у одабраним уџбеницима географије за други разред гимназије
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Реализација географских садржаја у објектима у природи и у друштвеногеографским наставним објектима
  Ментор: др Љубица Ивановиц Бибић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић

др Анђелија Ивков Џигурски

 • Етнодемографске карактеристике Бугара у Банату
  Ментордр Анђелија Ивков-Џигурски, чланови: др Љубица Ивановић Бибић, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Етнодемографске карактеристике Македонаца у Јужном Банату
  Ментордр Анђелија Ивков-Џигурски, чланови: др Даниела Арсеновић, др Смиљана Ђукичин Вучковић

др Гордана Јовановић

 • Географске промене у Богојеву
  Ментор: др Гордана Јовановић, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Географске промене у насељу Српски Милетић, дипломски рад
  Ментор: др Гордана Јовановић, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Географски приказ Страже
  Ментор: др Гордана Јовановић, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Географски приказ Омољице, дипломски рад
  Ментор: др Гордана Јовановић, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Географски приказ Салаша Ноћајског, дипломски рад
  Ментор: др Гордана Јовановић, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Географски приказ Батајнице, дипломски рад
  Ментор: др Гордана Јовановић, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић
 • Географски приказ Глогоња, дипломски рад
  Ментор: др Гордана Јовановић, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Тамара Лукић

др Млађен Јовановић

 • Рељеф слива потока Чедомир
  Ментор: др Млађен Јовановић, чланови: др Драгослав Павић, др Минучер Месарош
 • Рељеф Шакотиначког потока
  Ментор: др Млађен Јовановић, чланови: др Слободан Марковић, др Драгослав Павић
 • Рељеф слива потока Лишвар
  Ментор: др Млађен Јовановић, чланови: др Слободан Марковић, др Драгослав Павић

др Тамара Лукић

 • Географске промене Грбавице (Нови Сад)
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Географске промене Салајке (Нови Сад)
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Географске промене Подбаре (Нови Сад)
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Бојан Ђерчан
 • Регионално географске каракатеристике Кампање (Италија)
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Гордана Јовановић, др Бојан Ђерчан
 • Регионално географске карактеристике Северних Спорада (Грчка), дипломски рад
  Ментор: др Тамара Лукић, чланови: др Бојан Ђерчан, др Владимир Стојановић
 • Географске карактеристике Узвећа (општина Богатић)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Бранко Ристановић, др Гордана Јовановић
 • Географске промене у Јарку (општина Сремска Митровица)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 • Географске промене у Радојеву (општина Нова Црња)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Бојан Ђерчан, др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Новог Жедника (општина Суботица)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 • Географске промене у атару и насељу Вишњевац (општина Суботица)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Милка Бубало-Живковић, др Јован Плавша
 • Географске карактеристике Лађеваца (општина Краљево)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Бојан Ђерчан, др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Угљарева (општина Трстеник)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 • Географске карактеристике Лозне (општина Трстеник)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Горњег Рибника (општина Трстеник)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Осаонице (општина Трстеник)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Јован Плавша, др Гордана Јовановић
 • Географске карактеристике Руђинаца (општина Врњачка Бања)
  Ментор: др Тамара Лукић, Чланови комисије: др Милка Бубало-Живковић, др Гордана Јовановић

др Тамара Јовановић

 • Ставови ученика према коришћењу Интернета у настави географије на примеру основне школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Александра Драгин
 • Ставови ученика према коришћењу Интернета у настави географије на примеру средње школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Александра Драгин
 • Ставови ученика о инклузивном образовању у настави географије на примеру основне школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Ставови ученика о инклузивном образовању у настави географије на примеру средње школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Мотивација ученика у настави географије на примеру основне школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Мотивација ученика у настави географије на примеру средње школе
  Ментор: Тамара Јовановић, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић

др Милица Соларевић

 • Карактеристике нупцијалитета и диворцијалитета у Шапцу
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Анђелија Ивков-Џигурски, председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије
 • Структура домаћинстава у Стејановцима у првој половини 19. века
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Даниела Арсеновић, председник комисије; др Дарко Гавриловић, члан комисије
 • Карактеристике и изазови опадања фертилитета у Шиду
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Даниела Арсеновић, председник комисије; др Бојан Ђерчан, члан комисије
 • Карактеристике и изазови опадања фертилитета у Руми
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Љубица Ивановић Бибић председник комисије; др Даниела Арсеновић, члан комисије
 • Карактеристике нупцијалитета у Бешенову
  Комисија: др Милица Соларевић, ментор; др Даниела Арсеновић, председник комисије; др Бојан Ђерчан, члан комисије

др Минучер Месарош

 • Анализа површинских процеса на Тителском брегу на основу дигиталног модела рељефа са топографских карата из 19. века
  Ментор: др Месарош Минучер, чланови: др Слободан Марковић, др Драгослав Павић
 • Верификација базе података ЦОРИНЕ ЛАНД ЦОВЕР 2012 на простору Севернобанатског округа Ментор: др Месарош Минучер, чланови: др Мишко Милановић, др Угљеша Станков
 • Геопросторна анализа процеса урбанизације у 20. веку у Јужнобачком округу на основу архивских сателитских снимака ЦОРОНА
  Ментор: др Месарош Минучер, чланови: др Јасмина Ђорђевић, др Имре Нађ
 • Мониторинг појаве сувишних унутрашњих вода помоћу сателита РапидЕyе
  Ментор: др Месарош Минучер, чланови: др Драгослав Павић, др Стеван Савић
 • Израда и примена интерактивног модела рељефа као средства за очигледну наставу
  Ментор: др Месарош Минучер, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Бранко Ристановић
 • Креирање интердисциплинарних едукативних садржаја помоћу ГИС програма отвореног кода Ментор: др Месарош Минучер, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић
 • Израда модела географског простора у игри Минецрафт помоћу ГИС-а и могућности примене у наставним активностима
  Ментор: др Месарош Минучер, чланови: др Анђелија Ивков Џигурски, др Љубица Ивановић Бибић

др Милана Пантелић

 • Утицај квалитета воде Дунава на плављени део Специјалног резервата природе “Горње Подунавље”
  Комисија: др Владимир Стојановић, др Драган Долинај
 • Утицај квалитета воде Дунава на плављени део Парка природе “Тиквара”
  Комисија: др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић
 • Утицај квалитета воде реке Саве на плављени део Специјалног резервата природе “Обедска бара”
  Комисија: др Владимир Стојановић, др Драган Долинај

др Драгослав Павић

 • Обим и ефекти хидротехничких мелиорација у општини Апатин
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Лазар Лазић, др Минучер Месарош
 • Обим и ефекти хидротехничких мелиорација у општини Бачка Паланка
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Лазар Лазић, др Минучер Месарош
 • Обим и ефекти хидротехничких мелиорација у општини Нови Бечеј
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Лазар Лазић, др Минучер Месарош
 • Проблеми водоснабдевања града Шапца
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Лазар Лазић,: др Бранко Ристановић
 • Проблеми водоснабдевања у општини Нови Бечеј
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Лазар Лазић, др Драган Долинај
 • Проблеми водоснабдевања у општини Вршац
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Лазар Лазић, др Драган Долинај
 • Проблеми водоснабдевања у општини Шид
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Лазар Лазић, др Драган Долинај
 • Водопривредни проблеми у општини Сечањ*
  Ментор: др Драгослав Павић, чланови: др Лазар Лазић, др Драган Долинај

др Јован Плавша

 • Географске карактеристике Полаче код Книна
  Ментор: др Јован Плавша, чланови: др Бранко Ристановић и др Милка Бубало-Живковић
 • Географске карактеристике Пуцкароша
  Ментор: др Јован Плавша, чланови: др Милка Бубало-Живковић и др Бранко Ристановић
 • Географске карактеристике Отишића (Далмација)
  Ментор: др Јован Плавша, чланови: др Милка Бубало-Живковић и др Тамара Лукић
 • Географске промене на простору Парагова
  Ментор: др Јован Плавша, чланови: др Милка Бубало-Живковић и др Бранко Ристановић
 • Географске карактеристике Вирпазара
  Ментор: др Јован Плавша, чланови: др Драгослав Павић и др Милка Бубало-Живковић

др Бранко Ристановић

 • Географске карактеристике Белотића (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Глушаца (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географске карактеристике Црне Баре (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Метковића (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географске карактеристике Салаша Црнобарског (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић – члан
 • Географске карактеристике Глоговца (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Узвећа (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић – члан
 • Географске карактеристике Дубља (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Очаге (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Милка Бубало Живковић, др Даниела Арсеновић
 • Географске карактеристике Бановог Поља (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић
 • Географске карактеристике Совљака (општина Богатић)
  Ментор: др Бранко Ристановић, чланови: др Драгослав Павић, др Милка Бубало Живковић – члан

др Стеван Савић


др Владимир Стојановић

 • Оцена стања животне средине у Парку природе Русанда
  Ментор: Владимир Стојановић; чланови: Драган Долинај, Милана Пантелић
 • Географско-историјски аспекти узгајања хмеља у општини Бачки Петровац
  Ментор: др Владимир Стојановић, чланови: др Милка Бубало, др Дарко Гавриловић
 • Географске основе развоја пољопривреде у Стапару
  Ментор: др Владимир Стојановић, чланови: др Лазар Лазић, др Анђелија Ивков-Џигурски
 • Географске основе развоја пољопривреде у Мокрину
  Ментор: др Владимир Стојановић, чланови: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милка Бубало-Живковић
 • Значај индустријских зона у привредном развоју Инђије
  Ментор: др Владимир Стојановић, чланови: др Анђелија Ивков-Џигурски, др Милка Бубало-Живковић
 • Индустријски објекти Новог Сада након процеса деиндустријализације
  Ментор: др Владимир Стојановић, чланови: др Милка Бубало-Живковић, др Бојан Ђерчан

др Имре Нађ

 • Фактори оптерећења и вредновање животне средине у Шапцу
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Милана Пантелић, Др. Бојан Ђерчан
 • Фактори оптерећења и вредновање животне средине у Зрењанину
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Милана Пантелић, Др. Милован Гаврилов
 • Фактори оптерећења и вредновање животне средине у Новом Саду
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Милана Пантелић, Др. Минучер Месарош
 • Фактори оптерећења и вредновање животне средине у Сремској Митровици
  Др. Имре Нађ ментор, Др. Милана Пантелић, Др. Милица Соларевић

др Растислав Стојсављевић

 • Географско – историјски услови за развој туризма у држави Ватикан
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 • Географско – историјски услови за развој туризма на Тибету
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 • Утицај израелско – арапских сукоба на регионално – географске промене на Синајском полуострву
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић
 • Негативни утицаји америчког грађанског рата на географско окружење
  Ментор: др Растислав Стојсављевић; чланови: др Јован Плавша и др Милка Бубало Живковић