доцент

др Сњежана Гагић Јараковић

snjezana.gagic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 13.09.1983. Задар, Хрватска

Основне студије завршила је на Природно-математичком факултету у Новом Саду  2008. године. Годину дана касније завршила је мастер студије на истом факултету. Године 2011. уписује докторске студије, смер геонауке- туризам. Успешно их завршава одбраном доктората на тему Евалуација ефеката иновативности у функцији унапређења квалитета и лојалности гостију у ресторатерству Војводине 2014. године.


Контакт:

емаил: gagicsnjezana@gmail.comsnjezana.gagic@dgt.uns.ac.rs

Термини консултација: Понедељак: 10:00-12:00ч Среда: 10:00-12:00ч (обавезна најава на маил)


Звања:

 • 2024. – Доцент на катедри за гастрономију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
 • 2014 – 2019. – Доцент, Универзитет за пословне студије, Факултет за туризам и хотелијерство, Бања Лука
 • 2015 – 2022. – Професор струковних студија, Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Сремски Карловци
 • 2011 – 2015. – Асистент, Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Сремски Карловци
 • 2012 – 2013. – Демонстратор вежби, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Храна и вино
 • Пића
 • Менаџмент хране и пића

Предмети

Основне студије:

 • Услуживање хране и пића
 • Слагање хране и пића
 • Технологија пића
 • Технологија животних намирница

Мастер студије:

 • Стратешки менаџмент хране и пића

Докторске студије:

 • Научни трендови у савременој гастроенологији

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески

Књиге

 • Гагић, С. (2019).УПАРИВАЊЕ ХРАНЕ И ВИНА, Алфаграф, Нови Сад
 • Гагић, С. (2016). СЕРВИС ХРАНЕ И ПИЋА, Универзитет за пословне студије, Факултет за туризам и хотелијерство, Бања Лука.
 • Гагић, С. (2014): ОСНОВЕ УГОСТИТЕЉСТВА, Алфа Граф, Нови Сад.
 • Крпан, И., Миличевић, М., Бехмен-Миличевић, А., Чусто, С., Гагић, С. (2014). Збирка прописа угоститељске дјелатности са водичем за угоститеље са примјерима из праксе, ХИБ медиа д.о.о., Мостар

Неформална едукација/усавршавања

 • Food Tourism: Trends and Developments, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Novi Sad, 2017
 • Managing Food and Beverage operation, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Belgrade, 2017
 • English language, FCE, British Council
 • Entrepreneurial skills, King Baudouin Foundation, 2016
 • Food and Wine pairing, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Belgrade, 2015
 • Communication and presentation skills, King Baudouin Foundation, 2016
 • Sommelier, Sommelier Association, 2014
 • Food and Beverage Management, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Belgrade, 2013
 • Culinary Art and International Guest Satisfaction, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Belgrade, 2013
 • Succession Planning in SME-a, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University,Banja Luka, 2015
 • Merchandising and Upselling I, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Belgrade, 2015
 • Merchandising and Upselling II, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Belgrade, 2015
 • Business Success Through Sustainability,Support of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs), Budva, Montenegro, 2009
 • Healthy food school, 2012
 • ISO 9001:2008
 • EIAT – Education

Остало

 • Оснивач агенције за едукацију и саветовање угоститеља Five Star Experience (www.fse.rs)

Одабране референце

 1. Vujićić, D., Jovičić, A.,Lalić, D., Gagić, S., Cvejanov, A. (2015). The relation between job insecurity, job satisfaction and organizational commitment among employees in the tourism sector in Novi Sad, Economic and Industrial Democracy, 1–20. ISSN: 0143-831X.
 2. Vuković, A. J., Gagić, S., Terzić, A., Petrović, M. D., Radovanović, M. (2018). The Impact of Organisational Learning on Innovation. Case Study of the Serbian Hotel Industry. Journal of East European Management Studies, 23(4), 673-692. ISSN 09496181
 3. Gagić S.,  Tešanović, D.,  Ivkov-Dzigurski, A.,  Pivac, T.,  Jovićić, A. (2013).  Motives and attitudes of food and drink festival visitors: A case study of Serbia, Journal Of Food Agriculture and Environment, vol. 11, No 1, pp. 1055-1059. ISSN: 1459-0255.
 4. Banjac, M. V., Tešanović, D. V., Bajkanović, J. V., Kalenjuk-Pivarski, B. M., Gagić-Jaraković, S. M., Grubor, B. R. (2022). Sensory satisfaction of tourists with local cheese and wine. Acta Periodica Technologica, (53), 75-87. ISSN 2683-3867
 5. Vuković, A. J., Damnjanović, J., Papić-Blagojević, N., Jošanov-Vrgović, I., & Gagić, S. (2018). Impact of leadership on innovation: Evidence from the hotel industry. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 23(3), 57-66. ISSN: 1820-0222
 6. Gagić, S. Jovičić,A., Tešanović, D., Kalenjuk, B., (2013) Motives for food choice among serbian consumers, Economics of Agriculture, (61) 1, 41-51. ISSN: 0352-3462.
 7. Gagić, S., Kalenjuk, B. Jovičić, A., Petrović M.,(2016). Društveno odgovorno poslovanje u ugostiteljstvu, Turističko poslovanje br 18, str. 33-35, ISSN    0354-3099.
 8. Gagić, S. (2016). Restaurant innovativeness: A case study of Vojvodina. The European Journal of Applied Economics, 13(2), 57-69. DOI: https://doi.org/10.5937/ejae13-10503.
 9. Gagić, S. (2016). Restaurant ratingu sistem in the world. Hotellink, 257-261, ISSN 1451-5113.
 10. Gagić S., Kalenjuk, B., Jovičić, A., Petrović, M. (2015): Lojalnost gostiju u ugostiteljstvu, Turističko poslovanje, 16, 5-13. ISSN 0354-3099.
 11. Gagić, S., Ivkov, M. (2013) Food and Wine pairing-six course menu example, Hotellink 14 (21-22), 363-371, ISSN 1451-5113.
 12. Gagić, S., Jovičić Vuković, A. (2017). Best human resources practices in the hotel industry, 2nd International Scientific Conference Tourism in Function of Development of the Rupublic of Serbia, Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries: Thematic Proceedings, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, Vol 1, 113-131.
 13. Gagić, S., Jovičić Vuković, A., Kalenjuk, B. D., Petrović, M. (2016). Electronic meal experience: the analysis of best restaurants in Novi Sad, SITCON 2016 – Singidunum International Tourism Conference, Conference Proceedings, Univerzitet Singidunum, Beograd, pp. 235-242, ISBN 978-86-7912-641-2, DOI 10.15308/Sitcon-2016-235-242