наставник вештина

мсц Горан Радивојевић

goran.radivojevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Основне студије из модула хотелијерство дипломирао 2007. године (тема дипломског рада: „Туризмолошко-технолошки концепт банкет кухиње”). Основне студије из гастрономије дипломирао 2016. године (тема дипломског рада: “Познавање WАЦС-ових правила и тренирање младих кувара за јуниорска такмичења”). Мастер рад из области хотелијерства са усмерењем на гастрономију (тема: „Предност и недостаци примене ХАЦЦП система у угоститељским објектима у Србији”), одбранио је 2015. године.


Контакт:

тел: +381 21 485 2843, +381 66 9146352
емаил: goran.radivojevic@dgt.uns.ac.rs, radivojevic.g@gmail.com

Термини консултација: понедељак 11-13ч, I спрат, кабинет ГИС 4.


Звања:

 • 2011.- 2015. Стручни сарадник (задужен за област практичне наставе).
 • 2015.- Наставник вештина на Катедри за гастрономију Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
 • 2017.- као студент докторских студија асистент на предметима Гастрономија у ловном туризму и Основе пекарства и посластичарства.

Област научног истраживања

 • Гастрономија, храна и пиће

Предмети (основне студије):

 • Стручна пракса 2.
 • Стручна пракса 3. (област гастрономија)
 • Стручна пракса 4.

Остале важне информације

 • Чланство: Кулинарска федерација Србије и Асоцијација шефова кувара Србије.

Такмичења (такмичар):

 • Балкан Куп (2014), такмичар у категорији живих радова: категорија „Модерно јело“ – освојена златна медаља и категорија „Гранд Приx“ – освојена сребрна медаља.
 • ИКЕР 2015., Макарска, Хрватска –регионално такмичење у категорији живих радова.
 • Међународно такмичење у Солуну 2017. – освојена сребрна медаља у категорији живих радова.

Такмичења (ментор):

 • Збор угоститељских радника Србије, (2011., 2013.)
 • Балкан Куп, Београд, 2014.
 • Прво интернационално кулинарско такмичење, Крагујевац, 2013. – најбољи млади тим фестивала.
 • Међународно такмичење у Макарској, Хрватска 2015., 2016., 2017.
 • Међународно такмичење у Солуну, Грчка, 2017.
 • Међународно такмичење у Будви, Црна Гора, 2017.

Учешћа у организацији семинара:

 • Семинар „Иновативни трендови дегустације хране и пића“, акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017. и 2017/2018. години. Каталошки број семинара: 658. Руководилац обуке: др Јованка Попов Раљић, редовни рофессор. Одржан: 25.02.2017.
 • Семинар „Савремени трендови упаривања хране и вина“, акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017. и 2017/2018 години. Каталошки бриј семинара: 681. Руководилац обуке др Драган Тешановић, редовни рофессор.Одржан: 01.04.2017.
 • Семинар „Иновативне методе топлотне обраде хране“,акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017. и 2017/2018. години. Каталошки број семинара: 657. Руководилац обуке др Драган Тешановић, редовни рофессор. Одржан: 03.06.2017.
 • Семинар о пословању по принципима ХАЦЦП система у хотелијерству и угоститељству, Припродно-математички факултет, Департман за географију туризам и хотелијерство, Катедре за гастрономију. Руководилац семинара: др Јованка Попов Раљић, редовни рофессор.Одржан:10.12.2016.-11.12.2016. и 08.04.2017.-09.04.2017.
 • Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH, Peace, Culture and Tourism, 26-27. Septembar, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia.

Додатно образовање и усавршавање:

 1. Сертификат – Сертификат о пословању по принципима ХАЦЦП система у угоститељству и хотелијерству, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.
 2. Сертификат – Професионални тренинг италијанске кухиње – међународна италијанска школа италијанске кухиње АЛМА, Парма, Италија.
 3. Сертификат – Професионални тренинг молекуларне гастрономије, Метро Хореца Центар, Београд.
 4. Сертификат – Tourism and hospitality industry 2016: Trends and Challenges, Opatija, Croatia.
 5. Сертификат – Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2015, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.
 6. Сертификат – MERCHANDISING AND UPSELING I, II – sponsored by La Fondation pour la Formation Hoteliere, delivered by Manchester Metropolitan University.
 7. Сертификат – Семинар за судије Светске кулинарске асоцијације (WACS)
 8. Сертификат – predavanje na Interdisciplinary Summer School for Chinese Students – Module Gastronomy of Serbia and Southeast Europe, Novi Sad, 2017.
 9. Сертификат – Обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника.