Асистент

Мсц Милица Радаковић

milicar@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 10.04.1995. Kотор, Црна Гора
Дипломирала је 2018. на тему “ Однос између климатских параметара и магнетних својстава савременог земљишта Бачког лесног платоа”, мастерирала је 2019. године на тему “Аридност јужног дела Kарпатског басена од 1931. до 2017. године”, а тренутно је на докторским студијама на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Тел: 0640863178
Емаил: milicar@dgt.uns.ac.rs

Консултације: уторак од 10:00-12:00ч, обавезна најава на е-маил


Звања:

 • 2020 – истразивач-приправник – ПМФ, Нови Сад
 • 2021– асистент – ПМФ, Нови Сад

Област научног истраживања

 • Лесно-палеоземљишне секвенце
 • Климатска и еколошка реконструкција квартара
 • Геоморфологија

Предмети

 • Основи педологије
 • Природне основе туризма
 • Динамичка геоморфологија
 • Kартографија у туризму
 • Kлиматологија и педологија
 • Палеогеографија квартара

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески и шпански
 • Стипендије:
  • Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2015/2016.
  • Стипендиста Универзитета у Новом Саду преко Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника 2016/2017.
  • Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије- Доситеја 2017/2018 ; 2018/2019.
  • Стипендиста Слободне државе Баварске БАYХОСТ 2018.
  • Стипендиста-докторанд Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2019/2020; 2020/2021.
 • Награде:
  • Награда најбољи студент Природно-математичког факултета 2018.
  • 2014-2015: Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за успех у току студија, укупна просечна оцена 10,00
  • 2015-2016: Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за успех у току студија, укупна просечна оцена 10,00
  • 2016-2017: Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за успех у току студија, укупна просечна оцена 10,00
  • 2017-2018: Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за завршене студије, укупна просечна оцена 10,00
  • Награда L’Oréal-UNESCO За жене у науци 2023.
 • Чланство у организацијама:
  • Друштво младих истраживача “Бранислав Букуров”
  • Еуропеан Геосциенце Унион
  • Друштво геоморфолога Србије
  • Невладина организација “Carpe Noctem”

Одабране референце

 • Radaković, M. G., Oches, E. A., Hughes, P. D., Marković, R. S., Hao, Q., Perić, Z. M., … & Marković, S. B. (2023). Reconstructed Malacothermometer July Paleotemperatures from the Last Nine Glacials over the South-Eastern Carpathian Basin (Serbia). Atmosphere, 14(5), 791.
 • Radaković, M. G.,Gavrilov, M. B., Hambach, U., Schaetzl, R. J., Tošić, I., Ninkov, J., … & Marković, S. B. (2019). Quantitative relationships between climate and magnetic susceptibility of soils on the Bačka Loess Plateau (Vojvodina, Serbia). Quaternary International, 502, 85-94.
 • Radaković, M. G., Tošić, I., Bačević, N., Mladjan, D., Gavrilov, M. B., & Marković, S. B. (2018). The analysis of aridity in Central Serbia from 1949 to 2015. Theoretical and applied climatology, 133, 887-898.
 • Gavrilović, B., Sümegi, P., Ćirić, M., Radaković, M. G.,Gavrilov, M. B., Mlađan, D., & Marković, S. B. (2020). The Middle and Late Pleniglacial (Weichselian) malacofauna of the Zemun loess–paleosol sequence, Serbia. PalZ, 94, 519-531.
 • Ludwig, P., Gavrilov, M. B., Radaković, M. G.,& Marković, S. B. (2021). Malaco temperature reconstructions and numerical simulation of environmental conditions in the southeastern Carpathian Basin during the Last Glacial Maximum. Journal of Quaternary Science, 36(8), 1426-1435.