Асистент

Мсц Милица Радаковић

milicar@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 10.04.1995. Котор, Црна Гора

Дипломирала је 2018. на тему “ Однос између климатских параметара и магнетних својстава савременог земљишта Бачког лесног платоа”, мастерирала је 2019. године на тему “Аридност јужног дела Карпатског басена од 1931. до 2017. године”, а тренутно је на докторским студијама на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Тел: 0640863178
Емаил: milica.radakovic.95@gmail.com , milicar@dgt.uns.ac.rs

Консултације: уторак од 10:00-12:00ч, обавезна најава на е-маил


Звања:

 • 2020 – истразивач-приправник – ПМФ, Нови Сад
 • 2021– асистент – ПМФ, Нови Сад

Област научног истраживања

 • Лесно-палеоземљишне секвенце
 • Климатска и еколошка реконструкција квартара
 • Геоморфологија

Предмети

 • Основи педологије
 • Природне основе туризма
 • Динамичка геоморфологија

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески и шпански
 • Стипендије и награде:
  • Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2015/2016.
  • Стипендиста Универзитета у Новом Саду преко Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника 2016/2017.
  • Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије- Доситеја 2017/2018 ; 2018/2019.
  • Стипендиста Слободне државе Баварске BAYHOST 2018.
  • Стипендиста-докторант Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2019/2020 ; 2020/2021.
  • Награда најбољи студент Природно-математичког факултета 2018.
 •  Чланство у организацијама:
  • Друштво младих истраживача “Бранислав Букуров”
  • Удружење младих “Са Србијом на ТИ”
  • Невладина организација “Carpe Noctem”

Одабране референце

 • Milica G. Radaković, Milivoj B. Gavrilov, Ulrich Friedrich Hambach, Randall J. Schaetzl, Ivana Tošić, Jordana Ninkov, Jovica Vasin, Slobodan Marković. (2019). Quantitative relationships between climate and magnetic susceptibility of soils on the Bačka Loess Plateau (Vojvodina, Serbia). Quaternary International 502, 85-94. (ISSN: 1040-6182M; impact factor 1.952)
 • Milica G. Radaković, Ivana Tošić, Nikola Bačević, Dragan Mladjan, Milivoj B. Gavrilov, Slobodan B. Marković. (2018). The analysis of aridity in Central Serbia from 1949 to 2015. Theoretical and Applied Climatology 133(3-4):887–898. (ISSN: 1434-4483, 0177798X; impact factor 3.027)
 • Tošić, D. Mladjan, M. B. Gavrilov, S. Živanović, M. G. Radaković, S. Putniković, P. Petrović, I. Krstić Mistridželović, S. B. Marković. (2019). Potential influence of meteorological variables on forest fire risk in Serbia during the period 2000-2017.  Open Geosciences 11(1):414-425. (ISSN: 2391-5447; impact factor 0.788)
 • Bojan Gavrilović, Pál Sümegi, Milos Ciric, Milica G. Radaković, Milivoj B. Gavrilov, Dragan Mlađan, Slobodan B. Marković. (2019). The Middle and Late Pleniglacial (Weichselian) malacofauna of the Zemun loess–paleosol sequence, Serbia. Paläontologische Zeitschrift 1-13; (ISSN: 1867-6812; impact factor 0.721)
 • Milivoj B. Gavrilov, Wenling An, Chenxi Xu, Milica G. Radaković, Qingzhen Hao, Fan Yang, Zhengtang Guo, Zoran Perić, Gavrilo Gavrilov, Slobodan B. Marković. (2019). Independent Aridity and Drought Pieces of Evidence Based on Meteorological Data and Tree Ring Data in Southeast Banat, Vojvodina, Serbia. Atmosphere 10(10), 586 (ISSN: 2073-4433, impact factor 1.704)