ванредни професор

др Тин Лукић

tin.lukic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 07.04.1984, Нови Сад
Дипломирао је 2009. а последипломске (мастер) студије завршава 2010. године одбраном мастер тезе: „Палеоклиматска и палеоеколошка својства лесног профила Загајичка брда” на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду са оценом 10 и просечном оценом на мастер студијама 9,87. Током 2015. године успешно завршава докторске студије на матичном Департману-смер: доктор геонаука (географија), одбраном дисертације под називом „Боја лесно-палеоземљишних секвенци као показатељ палеоклиматских и палеоеколошких процеса” ипросечном оценом током студија 10,0.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2836
Емаил: lukic021@gmail.com i tin.lukic@dgt.uns.ac.rs
Термин консултација: Понедељак 13-14ч | Четвртак 18:15-19ч (кабинет 7)


Звања:

2011. – истраживач-сарадник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
2012. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
2015. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.


Област научног истраживања

 • Истраживање лесно-палеоземљишних секвенци
 • Климатска и еколошка реконструкција квартара
 • Рецентне климатске промене
 • Геоморфологија
 • Природне непогоде и хазарди у географској средини
 • Геонаслеђе и геоконзервација

Предмети:

 • Увод у географију – предавања и вежбе
 • Основи педологије – предавања
 • Тематско картирање – предавања
 • Природне непогоде и хазарди у географској средини – предавања
 • Картографија у туризму – предавања и вежбе
 • Климатологија и педологија – предавања
 • Педологија са основама биогеографије у ловном туризму – предавања

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. Група за истраживање леса
 2. Српско Географско Друштво
 3. LAPER – Laboratory for paleoenvironmental reconstruction
 4. PAGES – Past Global Changes
 5. European Geosciences Union (EGU)

Учешће на пројектима:

 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој РС под називом „Транформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења” бр. 176020, Руководилац: проф. др Слободан Б. Марковић.
 • Интегралан приступ развоју туризма у заштићеним природним добрима – искуства Србије и Словеније: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство за образовање, науку и спорт Републике Словеније: Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније. период: 2014-2015: Руководилац: Проф. др Јасмина Ђорђевић.
 • Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја: Покрајински секретаријат ѕа науку и технолошки развој [114-451-2080/2016]; Руководилац пројекта: доц. др Млађен Јовановић.

Остале релевантне информације:

 • Стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта за 1000 најбољих студената у Србији (2009/10).
 • Добитник стипендије за студенте докторских студија Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (2010/11).
 • Добитник награде за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада за 2016. календарску годину – „Најбољи млади научник ПМФ-а”.
 • Технички уредник и уредник за област „Физичка географија” у међународном научном часопису Геограпхица Панноница, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (период 2014-2016).

Одабране референце

 • Lukić, T., Bjelajac, D., Fitzsimmons, K.E., Marković, S.B., Basarin, B., Mlađan, D., Micić, T., Schaetzl, J. R., Gavrilov, M.B., Milanović, M., Sipos, G., Mezősi, G., Knežević‑Lukić, N., Milinčić, M., Létal, A., Samardžić, I. (2018). Factors triggering landslide occurrence on the Zemun loess plateau, Belgrade area, Serbia. Environmental Earth Sciences 77, 519. https://doi.org/10.1007/s12665-018-7712-z
 • Basarin, B., LukićT., Mesaroš, M., Pavić, D., Đorđević, J., Matzarakis, A. (2018). Spatial and temporal analysis of extreme bioclimate conditions in Vojvodina, Northern Serbia. International Journal of Climatology. DOI:10.1002/joc.5166.
 • Lukić, T., Marić, P., Hrnjak, I., Gavrilov, M. B., Mladjan, D., Zorn, M., Komac, B., Milošević, Z., Marković, S. B., Sakulski, D., Jordaan, A., Đorđević, J., Pavić, D., Stojsavljević, R. (2017). Forest fire analysis and classification based on a Serbian case study. Acta geographica Slovenica 57-1, 51-63.
 • Lukić, T., Leščešen, I., Sakulski, D., Basarin, B., Jordaan, A. (2016). Rainfall erosivity as an indicator of sliding occurrence along the southern slopes of the Bačka loess plateau: a case study of the Kula settlement, Vojvodina (North Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 11 – 2, 303 – 318.
 • Basarin, B., Lukić, T., Matzarakis, A. (2016). Quantification and assessment of heat and cold waves in Novi Sad, Northern Serbia. International Journal of Biometeorology 60,139-150.
 • Basarin, B., Lukić, T., Pavić, D., Wilby, R.L. (2016). Trends and multi-annual variability of water temperatures in the river Danube, Serbia. Hydrological Processes 30, 3315–3329.
 • Vasiljević, Dj.A., Marković, S.B., Hose, T.A., Ding, Z., Guo, Z., Liu, X., Smalley, I., Lukić, T., Vujičić., M.D. (2014): Loess–palaeosol sequences in China and Europe: Common values and geoconservation issues. Catena 117, 108-118.
 • Hrnjak, I., Lukić, T., Gavrilov, M. B., Marković, S.B., Unkašević, M., Tošić, I. (2014). Aridity in Vojvodina, Serbia. Theoretical and Applied Climatology 115, 323–332.
 • Tošić, I., Hrnjak, I., Gavrilov, M. B., Unkašević, M., Marković, S.B., Lukić, T. (2014). Annual and seasonal variability of precipitation in Vojvodina, Serbia. Theoretical and Applied Climatology 117, 331–341.
 • Basarin, B., Buggle, B., Hambach, U., Marković, S. B., O’Hara Dhand, K., Kovačević, A., Stevens, T., Guo, Z., Lukić, T. (2014). Time-scale and astronomical forcing of Serbian loess–paleosol sequences. Global and Planetary Change 122, 89–106.
 • Lukić, T., Basarin, B., Buggle, B., Marković, S. B., Tomović, V. M., Popov Raljić, J., Hrnjak, I., Timar-Gabor, A., Hambach, U., Gavrilov, M. B. (2014). A joined rock magnetic and colorimetric perspective on the Late Pleistocene climate of Orlovat loess site (Northern Serbia). Quaternary International 334-335, 179-188.
 • Basarin, B., Kržič, A., Lazić, L., Lukić, T., Đorđević, J., Janićijević Petrović, B., Ćopić, S., Matić, D., Hrnjak, I., Matzarakis, A. (2014). Evaluation of Bioclimate Conditions in two Special Nature Reserves in Vojvodina (Northern Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 9-4, 93-108.
 • Lukić, T., Gavrilov, M. B., Marković, S. B., Komac, B., Zorn, M., Mladjan, D., Đorđević, J., Milanović, M., Vasiljević, Dj. A., Vujičić, M. D., Kuzmanović, B., Prentović, R. (2013). Classification of the natural disasters between the legislation and application: experience of the Republic of Serbia. Acta geographica Slovenica 53-1, 149-164.
 • Milošević, Z., Vesković, M., Gavrilov, M. B., Lukić, T., Marković, S.B. (2013). Using natural disasters to instigate radical policy changes – the effect of Fukushima nuclear power plant accident on nuclear energy policies. Acta geographica Slovenica 53-1, 181-189.
 • Gavrilov, M. B., Marković, S. B., Zorn, M., Komac, B., Lukić, T., Milošević, M., Janićević, S. (2013). Is Hail Suppression Useful in Serbia? – General Review and New Results. Acta Geographica Slovenica 53-1, 165-179.
 • Petrović, M. D., Vasiljević, Dj. A., Vujičić, M. D., Hose, T. A., Marković, S. B., Lukić, T. (2013). Global Geopark and Candidate – Comparative analysis of Papuk Mountain Geopark (Croatia) and Fruška Gora Mountain (Serbia) by using GAM Model. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 8-1, 105 – 116.
 • Vujičić, M. D., Vasiljević, Dj. A., Marković, S. B., Hose, T. A., Lukić, T., Hadžić, O., Janićević, S. (2011) Preliminary geosite assessment model (GAM) and its application on Fruška gora mountain, potential geotourism destination of Serbia. Acta geographica Slovenica 51-3, 361-376.
 • Vasiljević, Dj. A., Marković, S. B., Hose, T. A., Smalley, I., O’Hara-Dhand, K., Basarin, B., Lukić, T., Vujičić, M. D. (2011) Loess towards (geo) tourism – proposed application on loess in Vojvodina region (north Serbia). Acta geographica Slovenica 51-3, 391-406.
 • Lukić, T., Marković, S. B., Stevens, T., Vasiljević, Dj. A., Machalett, B., Milojković, N., Basarin, B., Obreht, I. (2009) The loess “cave ” near the village of Surduk – an unusual pseudokarst landform in the loess of Vojvodina, Serbia. Acta Carsologica 38-2, 227-235.