Volume 36 / 2007

Researches Review DGTH
Volume 36 / 2007

Table of contents

Volume 36 / 2007

Impress

Volume 36 / 2007

RELjEFNE KARAKTERISTIKE GOČA I PODGORINE /CHARACTERISTICS OF RELIEF OF GOC MOUNTAIN AND ITS FOOTHILL

Tamara Kovačević, Minučer Mesaroš, Branko Ristanović
Volume 36 / 2007

HIDROLOŠKI PRIKAZ I VODOPRIVREDNI PROBLEMI SLIVA ŠIDINE /HIDROLOGICAL DESCRIPTION AND HIDRAULICITY PROBLEMS OF THE ŠIDINA CONFLUENCE

Branko Ristanović, Darko S. Bobalj
Volume 36 / 2007

ETNODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE ROMA U VAJSKOJ /ETNODEMOGRAPHIES CARACTERISTICS GYPSIES IN VAJSKA

Ljubica Ivanović, Vinka Trivunović, Anđelija Ivkov
Volume 36 / 2007

SREMSKI KARLOVCI I OKOLINA U ORGANIZACIJI SLOBODNIH AKTIVNOSTI U NASTAVI GEOGRAFIJE /SREMSKI KARLOVCI IN ORGANIZATION OF FREE ACTIVITIES IN GEOGRAPHY TEACHING

Anđelija Ivkov, Jasmina Petković, Ljubica Ivanović
Volume 36 / 2007

INTERESNO POVEZIVANjE U FUNKCIJI STVARANjA INTEGRALNE TURISTIČKE PONUDE SREMSKIH KARLOVACA / THE INTERSTING CONNECTION OF TOURISM IN FUNCTION OF INTEGRAL TOURISTIC OFFER OF SREMSKI KARLOVCI

Jovan Romelić
Volume 36 / 2007

TURIZAM I ZAŠTITA U NACIONALNOM PARKU DURMITOR /TOURISM AND PROTECTION IN NATIONAL PARK DURMITOR

Branko Ristanović, Milutin Mrkša
Volume 36 / 2007

TURISTIČKI POTENCIJALI I SEOSKI TURIZAM OPŠTINE PRIJEPOLjE /TOURISM POTENTIALS AND RURAL TOURISM OF THE PRIJEPOLJE MUNICIPALITY

Jovan Plavša, Siniša S. Ratković
Volume 36 / 2007

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA BEOGRADA I NOVOG SADA /THE ANALYSIS OF TOURIST FLOW IN BELGRADE AND NOVI SAD

Lolita Zakić, Vanja Dragićević
Volume 36 / 2007

MOGUĆNOSTI, OGRANIČENjA I PRAVCI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA U BAČKOJ /POTENTIALS, LIMITATIONS AND TRENDS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN BAČKA

Uglješa Stankov, Vuk Garača
Volume 36 / 2007

ULOGA I ZNAČAJ LOKALNOG STANOVNIŠTVA ZA RAZVOJ TURIZMA U TITELU /THE ROLE AND THE SIGNIFICANCE OF LOCAL COMMUNITY OF TITEL FOR TOURISM DEVELOPMENT

Igor Stamenković, Aleksandra Stamenković
Volume 36 / 2007

SAVREMENE TENDENCIJE U TURIZMU: PRELIVANjE ZNANjA, TEHNOLOGIJA I PRODUKTIVNOSTI U USLOVIMA REGIONALNE TURISTIČKE INTEGRACIJE /THE CONTEMPORARY TRENDS IN TOURISM: SPILLOVERS OF KNOWLEDGE, TECHNOLOGIES, AND PRODUCTIVITY IN CONDITIONS OF REGIONAL TOURISTIC INTEGRATION

Pero Petrović, Miroslav Antevski
Volume 36 / 2007

RAD, SLOBODNO VREME I TURIZAM IZMEĐU OTUĐENOSTI I KREATIVNOSTI /WORK, LEISURE TIME AND TOURISM BETWEEN ALIENATION AND CREATIVITY

Đorđe Čomić
Volume 36 / 2007

PREDSTAVLjANjE ŽIVOTA I DELA SLIKARKE DANICE JOVANOVIĆ (1886-1914) KAO MODEL TURISTIČKOG IDENTITETA BEŠKE /PRESENTATION OF LIFE AND WORK OF DANICA JOVANOVIĆ (1886–1914) AS A MODEL OF TOURIST IDENTITY OF BEŠKA

Jasna Jovanov
Volume 36 / 2007

PRIRODNO-GEOGRAFSKI RESURSI LOVIŠTA BAČKE /NATURAL-GEOGRAPHICAL RESOURCES IN HUNTING GROUNDS OF BACKA

Risto Prentović, Aleksandra Dragin
Volume 36 / 2007

LOVNI TURIZAM U VOJVODINI U PERIODU OD 1979. DO 2000. GODINE /

Ristić A. Zoran
Volume 36 / 2007

NORMATIVNO-PRAVNA REGULATIVA LOVNOG TURIZMA /NORMATIVE LEGAL REGULATION OF HUNTING TOURISM

Risto Prentović
Volume 36 / 2007

PRIMENA KALKULACIJA I MARŽA U UGOSTITELjSTVU /APPLICATION OF MARGINS AND CALCULATIONS IN HOSPITALITY

Stojan Tufegdžić
Volume 36 / 2007

KVALITET AMBALAŽNOG MATERIJALA I PRIMENjENOG POSTUPKA KONZERVACIJE NA OČUVANjE SVEŽINE “DUGOTRAJNE” VRSTE HLEBA KAO SPECIFIČNE GASTRO PONUDE SAVREMENOG UGOSTITELjSTVA /THE EFFECT OF PACKAGING MATERIAL AND STERILIZATION METHODS ON THE PRESERVATION OF FRESHNESS OF THE ’LONGLIFE’ BREAD AS A CHARACTERISTIC MODERN HOSPITABILITY GASTRO OFFER

Tatjana Stojanović, Đorđe Psodorov