full professor - head of the chair

PhD Vladimir Stojanović

vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Geografija životne sredine
Održivi razvoj
Ekonomska geografija
Održivi i ekoturizam

Biography

Date and place of birth: 30.06.1973. Odžaci (Vojvodina), Srbija.

Read more
full professor

PhD Lazar Lazić

Area of ​​scientific research

Klimatologija
globalne klimatske promene
prirodna i kulturna dobra u turizmu Vojvodine

Biography

Date and place of birth: 09.04.1962. in Novom Sadu.

Read more

Area of ​​scientific research

Fizička geografija – KLIMATOLOGIJA (urbana klimatologija)

Biography

Date and place of birth: 28.05.1979. Sombor.

Read more

Area of ​​scientific research

Environmental Protection
Geoecology
Water protection and water quality
Nature protection
Tourism and sustainable development

Biography

Date and place of birth: 04.11.1981. Kikinda.

Read more

Area of ​​scientific research

Interpretacija prirodnog i kulturnog nasleđa
Održivi oblici turizma
Upravljanje i monitoring posetilaca u prirodnim područjima
Geodiverzitet i geonasleđe

Biography

Date and place of birth: 31.07. 1980., Novi Sad

Read more
assistant professor

PhD Dragan Milošević

dragan.milosevic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Urbana klimatologija
Urbana bioklima
Spoljašnji termalni komfor čoveka
Klimatski svesno urbano planiranje

Biography

Date and place of birth: 05.09.1988. Pakrac.

Read more

Area of ​​scientific research

Sustainable development
Urban environment
Urban climate
Waste management

Biography

Date and place of birth: 25.07.1989. Kruševac.

Read more

Area of ​​scientific research

Geoinformatika
Data logeri
Sistemi za automatski monitoring urbane klime

Biography

Date and place of birth: 12.5.1977. Novi Sad

Read more