Volume 35 / 2006

Researches Review DGTH
Volume 35 / 2006

Table of contents

Volume 35 / 2006

Impress

Volume 35 / 2006

ČESTINE VETROVA U BAČKOJ (1951-1990) /WIND FREQUENCIES IN THE BAČKA (1951-1990)

Lazić, L., Savić, S.
Volume 35 / 2006

VEŠTAČKA JEZERA RIBNjACI U VOJVODINI /ARTIFICIAL LAKES FISH PONDS IN VOJVODINA

Bugarčić, P.
Volume 35 / 2006

RIBNjAK "PROLEĆE" U SREMSKOJ MITROVICI /FISH POND “PROLECE” IN SREMSKA MITROVICA

Ristanović, B., Dolinaj, D.
Volume 35 / 2006

POPINSKA REKA – HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE SLIVA /POPINA RIVER - HYDROLOGIC CHARACTERISTICS OF THE BASIN

Kovačević, T., Jeremić, A.
Volume 35 / 2006

ETNODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE RUSINA I UKRAJINACA U VOJVODINI /ETNODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICK OF RUSSIANS AND UKRANIANS IN VOJVODINA

Ivkov A., Ivanović Lj.
Volume 35 / 2006

PRIRODNO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KAO OSNOVA ZA PROGLAŠAVANjE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA U OPŠTINI ODžACI /NATURAL-GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS AS A BASE FOR THE PROCLAMATION OF PROTECTED NATURAL FEATURES IN ODŽACI MUNICIPALITY

Stojanović, V.
Volume 35 / 2006

GEOGRAFSKO PROUČAVANjE RELIGIJE NA PRIMERU PRAVOSLAVLjA /GEOGRAPHICAL RESEARCH OF RELIGION REGARDING THE ORTHODOX

Stamenković, I.
Volume 35 / 2006

NEKE SPECIFIČNOSTI IZLETNIČKOG TURIZMA /SOME SPECIFICS OF OUTING (PICNIC) TOURISM

Garača, V., Obradović, S.
Volume 35 / 2006

EKSTREMNI SPORTOVI U TURIZMU SRBIJE /EXTREME SPORTS IN THE TOURISM OF SERBIA

Plavša, J., Pešta, G.
Volume 35 / 2006

GEOGRAFSKE OSNOVE RAZVOJA TURIZMA U BEZDANSKOJ BANjI /GEOGRAPHIC BASES OF TOURISM DEVELOPMENT IN BEZDAN SPA

Košić, K., Matić,S.
Volume 35 / 2006

TURISTIČKA VALORIZACIJA URBANIH CENTARA BAČKE /TOURIST VALORIZATION OF URBAN CENTRES IN BAČKA

Pivac, T.
Volume 35 / 2006

SAKRALNI OBJEKTI U MORAVSKOM STILU U FUNKCIJI TURIZMA /RELIGIOUS OBJECTS OF MORAVSKI STYLE IN THE FUNCTION OF TOURISM

Besermenji, S.
Volume 35 / 2006

KINETIČKA KOMUNIKACIJA TURISTA S GEOGRAFSKIM PROSTOROM /KINETIC COMMUNICATION OF TOURISTS WITH GEOGRAPHIC SPACE

Čomić, Đ.
Volume 35 / 2006

NEOPHODNOST PRIMENE SAVREMENIH KONCEPATA STRATEGIJSKOG MENADžMENTA U TURIZMU /IMPORTANCE OF STRATEGIC MANAGEMENT CONTEMPORARY CONCEPTS IMPLEMENTATION IN TOURISM

Čerović, S.
Volume 35 / 2006

LEGATI U VOJVODINI KAO PRETPOSTAVKA ZA RAZVIJANjE KULTURNOG TURIZMA U REGIONU /LEGACIES IN VOJVODINA AS A SUPPOSITION DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM

Jovanov, J.
Volume 35 / 2006

NOVE TEHNOLOGIJE U PROMOCIJI TURISTIČKOG PROIZVODA /NEW TECHNOLOGIES IN THE PROMOTION OF TOURIST PRODUCT

Petrović, P.
Volume 35 / 2006

BITNI ASPEKTI EDUKACIJE U LOVSTVU I LOVNOM TURIZMU /KEY EDUCATIONAL ASPECTS OF HUNTING AND HUNTING TOURISM

Prentović, R.
Volume 35 / 2006

DINAMIKA BROJNOSTI I STEPEN KORIŠĆENjA MEGAPOPULACIJE POLjSKIH JAREBICA U VOJVODINI U PERIODU OD 1965 - 2000. /PARTRIDGE POPULATION NUMBERS IN VOJVODINA FOR THE PERIOD OF 1965-2000

Ristić, Z.
Volume 35 / 2006

GENEZA LOVNOG TURIZMA BAČKE /DEVELOPMENT OF HUNTING TOURISM IN BAČKA

Dragin, A.
Volume 35 / 2006

INFORMACIJA KAO KOMPONENTA KVALITETA HOTELSKOG PROIZVODA /INFORMATION AS A COMPONENTE OF HOTEL PRODUCT QUALITY

Kosar, Lj.
Volume 35 / 2006

SVEČANI PRIJEM S HLADNIM BIFEOM /FORMAL RECEPTIONS WITH COLD BUFFET

Tufegdžić, S.
Volume 35 / 2006

PREHRAMBENA VLAKNA U LjUDSKOJ ISHRANI KAO NOVI TREND SAVREMENE GASTRONOMIJE /DIETARY FIBERS IN HUMAN NUTRITION AS A NEW TREND IN MODERN GASTRONOMY

Stojanović, T., Psodorov, Đ., Tešanović, D.
Volume 35 / 2006

MOGUĆNOSTI UPOTREBE GIS-A U GEOMORFOLOŠKIM PROUČAVANjIMA NA PRIMERU FRUŠKE GORE /POSSIBILITIES OF THE USE OF GIS IN GEOMORPHOLOGIC RESEARCH ON THE EXAMPLE OF FRUŠKA GORA

Mesaroš, M., Pavić, D.
Volume 35 / 2006

In Memoriam - Prof. Dr Nebojša L. Carić (1925 - 2006)

Volume 35 / 2006

Nove knjige - “FOLKLORNO NASLEĐE U TURIZMU VOJVODINE”