Najnovije vesti

Online Sajam prakse

Hotel Hyatt Regency – Belgrade se ponovo obraća našim studentima sa prilikom da se prijave na Online Sajam prakse. Hotel Hyatt je našim studentima više puta omogućio odličnu obuku i mogućnost zaposlenja. Prijave uz vaš CV možete slati do 31. maja na mejl adresu: hr.belgr@hyatt.com Sa Departmana

Pročitaj više

Važno obaveštenje

Na osnovu preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da svaka institucija otvori posebne elektronske adresa na koje će se prijavljivati studenti koji su zaraženi ili su u samoizolaciji, za studente Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo je kreirana google forma putem koje će neophodni podaci biti prosleđivani na covid@dgt.uns.ac.rs adresu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5rdDYmua3xej1RWXbo1cbPw4KG0ORd8qMiBSIEeXsR0uigA/viewform?usp=sf_link Na ovaj način će biti formirana jedinstvena evidencija, koja …

Pročitaj više