TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG/ZAVRŠNOG RADA – GEOGRAFIJA

PROFESOR GEOGRAFIJE
GEOGRAFIJA
GEOINFORMATIKA
DVOPREDMETNE STUDIJE
(PROFESOR GEOGRAFIJE-INFORMATIKE, PROFESOR BIOLOGIJE-GEOGRAFIJE)

 


dr Daniela Arsenović

 • Prirodno kretanje stanovništva Begeča
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milica Solarević
 • Prirodno kretanje stanovništva Budisave
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Ljubica Ivanović-Bibić
 • Prirodno kretanje stanovništva Kovačice
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milica Solarević
 • Stanovništvo naselja Titel
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Ljubica Ivanović-Bibić
 • Demografski razvoj stanovništva Veternika, 1961-2022
  Mentor: dr Daniela Arsenović, Komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milica Solarević

dr Milka Bubalo Živković

 • Regionalnogeografske karakteristike naselja Grmovac
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Branko Ristanović, prof. dr Tamara Lukić
 • Geografske karakteristike Donjeg Tovarnika (opština Pećinci)
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Gordana Jovanović, prof. dr Branko Ristanović
 • Geografske karakteristike Prhova (opština Pećinci)
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Gordana Jovanović, prof. dr Branko Ristanović
 • Geografske karakteristike Subotišta (opština Pećinci)
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Gordana Jovanović, prof. dr Branko Ristanović
 • Geografske promene na prostoru atara naselja Vojka
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Tamara Lukić, dr Bojan Đerčan
 • Geografske karakteristike Krnješevaca (opština Stara Pazova)
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Gordana Jovanović, prof. dr Branko Ristanović
 • Geografske promene na prostoru atara naselja Molovin
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, članovi: prof. dr Tamara Lukić, dr Bojan Đerčan
 • Geografske karakteristike privrede u opštini Inđija
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, Komisija: prof. dr Vladimir Stojanović, dr Bojan Đerčan
 • Geografske karakteristike privrede opštine Stara Pazova
  Mentor: prof. dr Milka Bubalo Živković, Komisija: prof. dr Vladimir Stojanović, dr Bojan Đerčan

dr Darko Gavrilović

 • „Stvaranje Kraljevstva SHS i promene granica na Balkanu“
  Mentor: dr Darko Gavrilović, predsednik komisije: dr Milica Solarević, član komisije: dr Daniela Arsenović
 • „Освајања Александра Великог“
  Mentor: dr Darko Gavrilović, predsednik komisije dr Daniela Arsenović:, član komisije: dr Milica Solarević

dr Dragan Dolinaj

 • Geografske karakteristike Sjeničkog jezera
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Geografske karakteristike Uvačkog jezera
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Geografske karakteristike Zlatarskog jezera
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Prirodne osnove za razvoj plovidbe na Bosutu u delu toka kroz Srbiju*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 • Prirodne osnove za razvoj plovidbe na Dunava u delu toka kroz Srbiju*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 • Analiza termičkih karakteristika Save kod Šapca
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza termičkih karakteristika Dunava kod Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza termičkih karakteristika Save kod Beograda
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza proticaja Dunava kod Bogojeva
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 • Analiza proticaja Save kod Sremske Mitrovice
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 • Analiza vodostaja Save kod Sremske Mitrovice
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić

dr Dragan Milošević

 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Sremskoj Mitrovici
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Leskovcu
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bibliometrijska analiza uticaja klimatskih promena na prostoru Evrope
  (dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić)

dr Bojan Đerčan

 • Morfološke karakteristike Morovića
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Morfološke karakteristike Srbobrana
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Morfološke i funkcionalne karakteristike Bezdana
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Morfološke karakteristike Kragujevca
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Morfološke karakteristike Valjeva
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Morfološki i funkcionalni razvoj Gornjeg Milanovca
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Morfološki i funkcionalni razvoj Zaječara
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Geografske karakteristike vikend naselja Subićevo
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Geografske karakteristike vikend naselja Kamenjar
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić

dr Jasmina Đorđević

 • Evaluacija prirodnih potencijala područja opštine Obrenovac za potrebe poljoprivrede
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Smiljana Đukičin Vučković, dr Tin Lukić
 • Evaluacija prirodnih potencijala područja opštine Obrenovac za potrebe naseljavanja
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Smiljana Đukičin Vučković, dr Tin Lukić
 • Ocena morfometrijske karakteristike reljefa područja opštine Ljig za potrebe širenja industrijskih zona
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Tin Lukić, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Ocena prirodnih uslova za razvoj pojedinih grana privrede i za naseljavanje u opštini Sombor
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Smiljana Đukičin Vučković, dr Milica Solarević
 • Ocena stanja i strategija korišćenja prirodnih resursa područja opštine Irig
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Smiljana Đukičin Vučković, dr Minučer Mesaroš
 • Prirodne karakteristike kao uslov razvoja područja opštine Vršac
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Smiljana Đukičin Vučković, dr Tin Lukić
 • Tipologija fizičkogeografskih faktora za potrebe saobraćajnog planiranja
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Smiljana Đukičin Vučković, dr Minučer Mesaroš

dr Smiljana Đukičin Vučković

 • Korelacija nastave geografije i biologije u V razredu
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Član: dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Korelacija nastave geografije i biologije u VI razredu
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Član: dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Korelacija nastave geografije i istorije u VIII razredu
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Član: dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Uticaj prostornog razvoja na društveno-geografske elemente u opštini Kanjiža
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Jasmina Đorđević, Član: dr Anđelija Ivkov Džigurski
 • Uticaj prostornog razvoja na društveno-geografske elemente na poručju Grada Kikinde
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Jasmina Đorđević, Član: dr Anđelija Ivkov Džigurski
 • Uticaj prostornog razvoja na društveno-geografske elemente na poručju Grada Vršca
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, Predsednik: dr Jasmina Đorđević, Član: dr Anđelija Ivkov Džigurski

dr Ljubica Ivanović Bibić

 • Realizacija geografskih sadržaja u šestom razredu osnovne škole u društveno-geografskim objektima
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Realizacija geografskih sadržaja u osmom razredu osnovne škole u objektima u prirodi
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Realizacija geografskih sadržaja u osmom razredu osnovne škole u društveno-geografskim objektima
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Realizacija geografskih sadržaja u školskoj okolini na primeru lokalne sredine
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Tekstualno-ilustrativna sredstva u odabranim udžbenicima geografije za peti razred osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Tekstualno-ilustrativna sredstva u odabranim udžbenicima geografije za šesti razred osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Tekstualno-ilustrativna sredstva u odabranim udžbenicima geografije za sedmi razred osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Tekstualno-ilustrativna sredstva u odabranim udžbenicima geografije za osmi razred osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Upotreba modela u nastavi geografije u petom razredu
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Organizovanje nastave u prirodi na području Vojvodine
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović
 • Organizovanje nastave u prirodi na Zlatiboru
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović
 • Organizovanje nastave u prirodi na Tari
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović
 • Organizovanje nastave u prirodi u Sokobanji
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović

dr Anđelija Ivkov Džigurski

 • Model izokrenute učionice u nastavi geografije VI razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Primena sistema za upravljanje učenjem u nastavi geografije VI razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Primena sistema za upravljanje učenjem u nastavi geografije VII razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Primena sistema za upravljanje učenjem u nastavi geografije VIII razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Primena alata za saradnju i deljenje u nastavi geografije VII razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Primena alata za saradnju i deljenje u nastavi geografije VIII razreda
  Mentor: dr Anđelija Ivkov Džigurski, Predsednik: dr Ljubica Ivanović Bibić, Član: dr Smiljana Đukičin Vučković

dr Gordana Jovanović

 • Geografske promene u Bogojevu
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u naselju Srpski Miletić
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Milka Bubalo Živković, prof. dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Straže
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Milka Bubalo Živković, prof. dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Omoljice
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Milka Bubalo Živković, prof. dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Salaša Noćajskog
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Milka Bubalo Živković, prof. dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Batajnice
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Milka Bubalo Živković, prof. dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Glogonja
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, članovi: prof. dr Milka Bubalo Živković, prof. dr Tamara Lukić
 • Nacionalni parkovi u turizmu Australije
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, Komisija: prof. dr Tamara Lukić, dr Vuk Garača
 • Geografske promene naselja Karavukova
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, Komisija: prof. dr Milka Bubalo Živković, dr Rastislav Stojsavljević
 • Turizam Starog i Novog Nesebara
  Mentor: prof. dr Gordana Jovanović, Komisija: dr Vuk Garača, dr Rastislav Stojsavljević

dr Mlađen Jovanović

 • Reljef sliva Kalin potoka
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Branko Ristanović, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Reljef sliva Bukovačkog potoka
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Dragoslav Pavić, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Reljef sliva Čerevićkog potoka
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Branko Ristanović, član
 • Reljef sliva Malog Kameničkog potoka
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Dragoslav Pavić, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Reljef planine Rtanj
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Branko Ristanović, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Beli majdan – karakteristike geotopa
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Đorđije Vasiljević, predsednik; dr Đurđa Miljković, član
 • Srednje brdo – karakteristike geotopa
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Nemanja Tomić, predsednik; dr Đurđa Miljković, član
 • Edukativni i naučni značaj zaštićenog lesnog profila Zemun
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Edukativni i naučni značaj zaštićenog lesnog profila Batajnica
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Andrej Volni kao geolog
  Komisija: dr Mlađen Jovanović, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Đurđa Miljković, član

dr Tamara Lukić

 • Geografske promene Grbavice (Novi Sad)
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene Salajke (Novi Sad)
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene Podbare (Novi Sad)
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Regionalno geografske karakateristike Kampanje (Italija)
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Bojan Đerčan
 • Regionalno geografske karakteristike Severnih Sporada (Grčka), diplomski rad
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Bojan Đerčan, dr Vladimir Stojanović
 • Geografske karakteristike Uzveća (opština Bogatić)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Branko Ristanović, dr Gordana Jovanović
 • Geografske promene u Jarku (opština Sremska Mitrovica)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 • Geografske promene u Radojevu (opština Nova Crnja)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Bojan Đerčan, dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Novog Žednika (opština Subotica)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 • Geografske promene u ataru i naselju Višnjevac (opština Subotica)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Milka Bubalo-Živković, dr Jovan Plavša
 • Geografske karakteristike Lađevaca (opština Kraljevo)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Bojan Đerčan, dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Ugljareva (opština Trstenik)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 • Geografske karakteristike Lozne (opština Trstenik)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Gornjeg Ribnika (opština Trstenik)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Osaonice (opština Trstenik)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 • Geografske karakteristike Ruđinaca (opština Vrnjačka Banja)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Milka Bubalo-Živković, dr Gordana Jovanović

Mentor dr Tamara Jovanović

 • Stavovi učenika prema korišćenju Interneta u nastavi geografije na primeru odabrane škole
  članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Aleksandra Dragin
 • Stavovi učenika o inkluzivnom obrazovanju u nastavi geografije na primeru odabrane škole
  članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Stavovi učenika/roditelja/nastavnika prema učenju na daljinu
  članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Motivacija učenika u nastavi geografije na primeru odabrane škole
  članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Stilovi podučavanja geografije i zadovoljstvo učenika na primeru odabrane škole
  članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić

dr Milica Solarević

 • Karakteristike nupcijaliteta i divorcijaliteta u Šapcu
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Anđelija Ivkov-Džigurski, predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije
 • Karakteristike i izazovi opadanja fertiliteta u Šidu
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Daniela Arsenović, predsednik komisije; dr Bojan Đerčan, član komisije
 • Karakteristike i izazovi opadanja fertiliteta u Rumi
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Ljubica Ivanović Bibić predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije
 • Karakteristike i izazovi opadanja fertiliteta u Kanjiži
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Daniela Arsenović, predsednik komisije; dr Ljubica Ivanović Bibić, član komisije
 • Istorijsko-demografsko nasleđe i uslovi razvoja Sremske Mitrovice
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Daniela Arsenović predsednik komisije; dr Ljubica Ivanović Bibić, član komisije
 • Istorijsko-geografsko nasleđe i uslovi razvoja Petrovaradina
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Snežana Besermenji, predsednik komisije; dr Darko Gavrilović, član komisije
 • Dnevne migracije stanovništva opštine Sremska Mitrovica
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Anđelija Ivkov-Džigurski, predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije
 • Dnevne migracije stanovništva opštine Bački Petrovac
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Anđelija Ivkov-Džigurski, predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije

dr Minučer Mesaroš

 • Kreiranje vizuelnih sadržaja za nastavu geografije u osnovnim školama pomoću GIS aplikacija
  Mentor: prof. dr Minučer Mesaroš, članovi: prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Geoprostorna analiza procesa urbanizacije u 20. veku u Južnobačkom okrugu na osnovu arhivskih satelitskih snimaka CORONA
  Mentor: prof. dr Minučer Mesaroš, članovi: prof. dr Imre Nađ, prof. dr Jasmina Đorđević
 • Geoprostorna analiza procesa urbanizacije u 20. veku u Severnobačkom okrugu na osnovu arhivskih satelitskih snimaka CORONA
  Mentor: prof. dr Minučer Mesaroš, članovi: prof. dr Imre Nađ, prof. dr Tin Lukić
 • Izrada i primena interaktivnog modela reljefa kao sredstva za očiglednu nastavu
  Mentor: prof. dr Mesaroš Minučer, članovi: prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski, prof. dr Branko Ristanović
 • Kreiranje interdisciplinarnih edukativnih sadržaja pomoću GIS programa otvorenog koda
  Mentor: prof. dr Minučer Mesaroš, članovi: prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski, prof. dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Izrada modela geografskog prostora u igri Minecraft pomoću GIS-a i mogućnosti primene u nastavnim aktivnostima
  Mentor: dr Mesaroš Minučer, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Monitoring pojave ekstremnih padavina u AP Vojvodini pomoću daljinske detekcije
  Mentor: Prof. dr Minučer Mesaroš , članovi: prof. dr Dragoslav Pavić, prof. dr Biljana Basarin
 • Monitoring temperature vazduha pomoću daljinske detekcije u Srbiji,
  Mentor: Prof. dr Minučer Mesaroš, članovi: prof. dr Biljana Basarin, Prof. dr Tin Lukić
 • Primena velikih baza podataka u demografskim studijama,
  Mentor: Prof. dr Minučer Mesaroš, članovi: prof. dr Danijela Arsenović, Prof. dr Milica Solarević

dr Milana Pantelić

 • Uticaj kvaliteta vode na održivost i razvoj Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara”
  (dr Milana Pantelić, dr Imre Nađ, dr Vladimir Stojanović)
 • Analiza kvaliteta podzemnih voda na prostoru Bačke
  (dr Milana Pantelić, dr Imre Nađ, dr Dragan Dolinaj)
 • Analiza kvaliteta podzemnih voda na prostoru Banata
  (dr Milana Pantelić, dr Imre Nađ, dr Dragan Dolinaj)
 • Utvrđivanje ekološkog statusa Palićkog jezera na osnovu odabranih parametara kvaliteta vode
  (dr Milana Pantelić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić)
 • Utvrđivanje ekološkog statusa Vlasinskog jezera na osnovu odabranih parametara kvaliteta vode
  (dr Milana Pantelić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić)

dr Dragoslav Pavić

 • Obim i efekti hidrotehničkih melioracija u opštini Apatin
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Obim i efekti hidrotehničkih melioracija u opštini Bačka Palanka
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Obim i efekti hidrotehničkih melioracija u opštini Novi Bečej
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Problemi vodosnabdevanja grada Šapca
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Branko Ristanović, član
 • Problemi vodosnabdevanja u opštini Novi Bečej
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Problemi vodosnabdevanja u opštini Vršac
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Problemi vodosnabdevanja u opštini Šid
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Vodoprivredni problemi u opštini Sečanj*
  Komisija: dr Dragoslav Pavić, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član

dr Branko Ristanović

 • Geografske karakteristike Belotića (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Glušaca (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković
 • Geografske karakteristike Crne Bare (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovidr Milka Bubalo Živković, dr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Metkovića (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković
 • Geografske karakteristike Salaša Crnobarskog (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović – član
 • Geografske karakteristike Glogovca (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Uzveća (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković – član
 • Geografske karakteristike Dublja (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Očage (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Banovog Polja (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković
 • Geografske karakteristike Sovljaka (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković – član

Мentor dr Stevan Savić

 • Oscilacije dnevnih temperatura vazduha u 14h u Novom Sadu od 2006. do 2020. godine
  (dr Stevan Savić, dr Lazar Lazić, dr Dragan Milošević)
 • Oscilacije srednjih dnevnih temperatura vazduha u Novom Sadu od 2006. do 2020. godine
  (dr Stevan Savić, dr Lazar Lazić, dr Dragan Milošević)

Mentor dr Vladimir Stojanović

 • Ugroženost i zaštita prirode u Parku prirode „Rusanda“
  (dr Vladimir Stojanović, dr Lazar Lazić, dr Milana Pantelić)
 • Geografsko-istorijski aspekti uzgajanja hmelja u opštini Bački Petrovac
  (dr Vladimir Stojanović, dr Milka Bubalo Živković, dr Darko Gavrilović)
 • Geografske osnove razvoja poljoprivrede u Staparu
  (dr Vladimir Stojanović, dr Lazar Lazić, dr Anđelija Ivkov-Džigurski)
 • Geografske osnove razvoja poljoprivrede u Mokrinu
  (dr Vladimir Stojanović, dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milka Bubalo-Živković)
 • Industrijski objekti Novog Sada nakon procesa deindustrijalizacije
  (dr Vladimir Stojanović, dr Milka Bubalo-Živković, dr Bojan Đerčan)

dr Rastislav Stojsavljević

 • Geografske promene u Njegoševu u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Gunarošu u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Kavilu u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Novom Orahovu u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Pačiru u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Staroj Moravici u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Malom Beogradu u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Utrinama u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Tornjošu u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u Bačkom Sokolcu u poslednjih pola veka
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević, Komisija: pof. Dr Milka Bubalo Živković i dr Bojan Đerčan

dr Slobodan Marković

 • Geohemijska analiza lesno-paleozemljišnog profila u Crvenki
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Geohemijska analiza lesno-paleozemljišnog profila u Novom Orahovu
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Geohemijska analiza lesno-paleozemljišnog profila u Bukovcu
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Geohemijska analiza lesno-paleozemljišnog profila Veliki Surduk
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Boja lesno-paleozemljišnog profila u Bukovcu kao pokazatelj paleoklimatskih promena
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Biljana Basarin, član
 • Geohemijska analiza lesno-paleozemljišnog profila u Zemunu
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Rekonstrukcija julskih temperatura poslednjeg glacijala na lesno-paleozemljišnom profilu u Novom Orahovu
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Milivoj Gavrilov, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Rekonstrukcija julskih temperatura poslednjeg glacijala na lesno-paleozemljišnom profilu u Bukovcu
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Milivoj Gavrilov, predsednik; dr Biljana Basarin, član
 • Rekonstrukcija julskih temperatura poslednjeg glacijala na lesno-paleozemljišnom profilu u Velikoj Vrbici
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Milivoj Gavrilov, predsednik; dr Biljana Basarin, član
 • Boja lesno-paleozemljišnog profila Novo Orahovo kao pokazatelj paleoklimatskih promena
  Komisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Biljana Basarin, član
 • Magnetni susceptibilitet lesno-paleozemljišnog profila Mišeluk
  Кomisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Boja lesno-paleozemljišnog profila Mišeluk kao pokazatelj klimatskih promena
  Кomisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Milivoj Gavrilov, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Granulometrijska analiza lesno-paleozemljišnog profila Mišeluk
  Кomisija: dr Slobodan Marković, mentor; dr Milivoj Gavrilov, predsednik; dr Mlađen Jovanović, član.

dr Biljana Basarin

 • Varijabilost i trend apsolutno maksimalnih temperature vazduha u Novom Sadu
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Đurđa Miljković, član
 • Ekstremni padavinski indeksi i njihov značaj
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Dragoslav Pavić, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Indeksi ekstremnih temperatura i njihova primena
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Dragoslav Pavić, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Ekstremno viskoke temperature u Srbiji 2007 godine
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Ekstremno viskoke temperature u Srbiji 2012 godine
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Ekstremno viskoke padavine u Srbiji 2014 godine
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Minučer Mesaroš, član
 • Indeksi suša i njihova primena
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Trend indeks suše u Vojvodini tokom poslednjih 50 godina
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Tin Lukić, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Trend pojave toplih i hladnih talasa u Srbiji tokom poslednjih 70 godina
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Regionalni klimatski modeli (EURO-CORDEX)
  Komisija: dr Biljana Basarin, mentor; dr Lazar Lazić, predsednik; dr Tin Lukić, član

dr Tin Lukić

 • Primena kišnog faktora Langa za procenu meteorološke suše u Vojvodini
  Komisija: dr Tin Lukić, mentor; dr Biljana Basarin, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Primena kišnog faktora Langa za procenu meteorološke suše u zapadnoj Srbiji
  Komisija: dr Tin Lukić, mentor; dr Minučer Mesaroš, predsednik; dr Biljana Basarin, član
 • Primena kišnog faktora Langa za procenu meteorološke suše u Srbiji
  Komisija: dr Tin Lukić, mentor; dr Branko Ristanović, predsednik; dr Biljana Basarin, član
 • Primena Angot pluvijalnog erozivnog indeksa u proceni ugroženosti prostora zapadne Srbije
  Komisija: dr Tin Lukić, mentor; dr Dragoslav Pavić, predsednik; dr Biljana Basarin, član
 • Primena Angot pluvijalnog erozivnog indeksa u proceni ugroženosti prostora istočne Srbije
  Komisija: dr Tin Lukić, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Biljana Basarin, član

dr Đurđa Miljković

 • Prerasti Istočne Srbije kao objekti geomorfološkog nasleđa
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Dragoslav Pavić, član
 • Peščare Požarevačkog Podunavlja kao objekti geomorfološkog nasleđa
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Mlađen Jovanović, član
 • Geomorfološki i hidrološki oblici sliva Temštice kao objekti geonasleđa
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Dragoslav Pavić, predsednik; dr Branko Ristanović, član
 • Geomorfološki i hidrološki oblici Pirotske kotline kao objekti geonasleđa
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Branko Ristanović, predsednik; dr Dragoslav Pavić, član
 • Geomorfološki i hidrološki oblici Belopalanačke kotline kao objekti geonasleđa
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Branko Ristanović, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Geomorfološki i hidrološki oblici Svrljiške kotline kao objekti geonasleđa
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Mlađen Jovanović, predsednik; dr Dragan Dolinaj, član
 • Geomorfološki oblici Gornje Resave kao objekti geonasleđa
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Branko Ristanović, predsednik; dr Dragoslav Pavić, član
 • Vodopadi Istočne Srbije kao objekti geonasleđa
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Dragoslav Pavić, predsednik; dr Tin Lukić, član
 • Paleontološki značaj pećina u Srbiji
  Komisija: dr Đurđa Miljković, mentor; dr Slobodan Marković, predsednik; dr Mlađen Jovanović, član

Mentor dr Lazar Lazić

 • Oscilacije dnevnih temperatura vazduha u 7h u Novom Sadu od 2006. do 2020. godine
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)
 • Oscilacije dnevnih temperatura vazduha u 21h u Novom Sadu od 2006. do 2020. godine
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)
 • Oscilacije srednje dnevne relativne vlažnosti vazduha u Novom Sadu od 2006. do 2020. godine
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)
 • Dnevne vrednosti insolacije u Novom Sadu od 2006. do 2020. godine
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)
 • Dnevne vrednosti padavina u Novom Sadu u periodu 2006-2020. godine
  (dr Lazar Lazić, dr Stevan Savić, dr Dragan Milošević)