TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG/ZAVRŠNOG RADA – GEOGRAFIJA

PROFESOR GEOGRAFIJE
GEOGRAFIJA
GEOINFORMATIKA
DVOPREDMETNE STUDIJE
(PROFESOR GEOGRAFIJE-INFORMATIKE, PROFESOR BIOLOGIJE-GEOGRAFIJE)

 


dr Daniela Arsenović

 • Starenje stanovništva Budisave
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica ivanović Bibić
 • Starenje stanovništva Gospođinaca
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Starenje stanovništva Žitišta
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Starenje stanovništva Bačkog Jarka
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Mortalitet Bačkog Petrovca
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Darko Gavrilović
 • Mortalitet Čoke
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Darko Gavrilović
 • Mortalitet Nove Crnje
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Darko Gavrilović
 • Mortalitet Kovačice
  Mentor: dr Daniela Arsenović, komisija: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Darko Gavrilović

dr Milka Bubalo Živković

 • Regionalnogeografske karakteristike naselja Busije
  Mentor: dr Milka Bubalo-Živković, članovi: dr Jovan Plavša, dr Tamara Lukić
 • Regionalnogeografske karakteristike naselja Grmovac
  Mentor: dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Jovan Plavša,dr Tamara Lukić
 • Geografske karakteristike Donjeg Tovarnika (opština Pećinci)
  Mentor: dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Branko Ristanović
 • Geografske karakteristike Prhova (opština Pećinci)
  Mentor: dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Branko Ristanović
 • Geografske karakteristike Sibača (opština Pećinci)
  Mentor: dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Branko Ristanović
 • Geografske karakteristike Subotišta (opština Pećinci)
  Mentor: dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Branko Ristanović
 • Geografske promene na prostoru atara naselja Vojka
  Mentor: dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Tamara Lukić, dr Bojan Đerčan
 • Geografske karakteristike Krnješevaca (opština Stara Pazova)
  Komisija: dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Branko Ristanović
 • Geografske promene na prostoru Molovina
  Mentor: dr Milka Bubalo Živković, članovi: dr Tamara Lukić, dr Bojan Đerčan

dr Darko Gavrilović

 • Uticaj geostrateških faktora na državni razvoj Egipta
  Mentor: dr Darko Gavrilović, komisija: dr Jasmina Đorđević, dr Daniela Arsenović
 • Mogućnosti integracije za Srbe povratnike u Hrvatsku
  Mentor: dr Darko Gavrilović, komisija: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Daniela Arsenović

dr Dragan Dolinaj

 • Geografske karakteristike Sjeničkog jezera
 • Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Geografske karakteristike Uvačkog jezera
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Geografske karakteristike Zlatarskog jezera
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Prirodne osnove za razvoj plovidbe na Bosutu u delu toka kroz Srbiju*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 • Prirodne osnove za razvoj plovidbe na Dunava u delu toka kroz Srbiju*
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Branko Ristanović
 • Analiza termičkih karakteristika Save kod Šapca
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza termičkih karakteristika Dunava kod Novog Sada
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza termičkih karakteristika Save kod Beograda
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Analiza proticaja Dunava kod Bogojeva
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 • Analiza proticaja Save kod Sremske Mitrovice
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić
 • Analiza vodostaja Save kod Sremske Mitrovice
  Mentor: dr Dragan Dolinaj, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Tin Lukić

dr Dragan Milošević

 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Kikindi
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Zrenjaninu
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Vršcu
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Sremskoj Mitrovici
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Valjevu
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Negotinu
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)
 • Bioklimatska analiza spoljašnjeg termalnog komfora u Leskovcu
  Komisija: dr Dragan Milošević (mentor), dr Lazar Lazić (predsednik) i dr Stevan Savić (član)

dr Bojan Đerčan

 • Morfološke karakteristike Morovića, diplomski rad
  Mentor: dr Bojan Đerčan, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić

dr Jasmina Đorđević

 • Evaluacija prirodnih potencijala područja opštine Obrenovac za potrebe poljoprivrede
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Slobodan Marković, dr Tin Lukić
 • Evaluacija prirodnih potencijala područja opštine Obrenovac za potrebe naseljavanja
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Slobodan Marković, dr Tin Lukić
 • Ocena morfometrijske karakteristike reljefa područja opštine Ljig za potrebe širenja industrijskih zona
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Slobodan Marković, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Ocena prirodnih uslova za razvoj pojedinih grana privrede i za naseljavanje u opštini Sombor Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Lazar Lazić , dr Vladimir Stojanović
 • Ocena stanja i strategija korišćenja prirodnih resursa područja opštine Irig
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Slobodan Marković, dr Biljana Basarin
 • Prirodne karakteristike kao uslov razvoja područja opštine Vršac
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Smiljana Đukičin Vučković, dr Tin Lukić
 • Tipologija fizičkogeografskih faktora za potrebe saobraćajnog planiranja
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Slobodan Marković, dr Lazar Lazić
 • Značaj Novog Sada u regionalnoj integraciji Jugoistočne Evrope
  Mentor: dr Jasmina Đorđević, članovi: dr Imre Nađ, dr Igor Stamenković

dr Smiljana Đukičin Vučković

 • Uticaj prostornog razvoja na društveno geografske elemente u opštini Ub
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučkovi, članovi: dr Jasmina Đorđević, dr Anđelija Ivkov Džigurski
 • Uticaj prostornog razvoja na društveno geografske elemente u opštini Kikinda
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, članovi: dr Jasmina Đorđević, članovi: Anđelija Ivkov Džigurski
 • Uticaj prostornog razvoja na društveno geografske elemente u opštini Vršac
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, članovi: dr Jasmina Đorđević, dr Anđelija Ivkov Džigurski
 • Uticaj prostornog razvoja na društveno geografske elemente u opštini Inđija
  Mentor: dr Smiljana Đukičin Vučković, članovi: dr Jasmina Đorđević, dr Anđelija Ivkov Džigurski

dr Ljubica Ivanović Bibić

 • Realizacija geografskih sadržaja u šestom razredu osnovne škole u društveno-geografskim objektima
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Realizacija geografskih sadržaja u osmom razredu osnovne škole u objektima u prirodi
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Realizacija geografskih sadržaja u osmom razredu osnovne škole u društveno-geografskim objektima
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Realizacija geografskih sadržaja u školskoj okolini na primeru lokalne sredine
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Tekstualno-ilustrativna sredstva u odabranim udžbenicima geografije za peti razred osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Tekstualno-ilustrativna sredstva u odabranim udžbenicima geografije za šesti razred osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Tekstualno-ilustrativna sredstva u odabranim udžbenicima geografije za sedmi razred osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Tekstualno-ilustrativna sredstva u odabranim udžbenicima geografije za osmi razred osnovne škole
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Upotreba modela u nastavi geografije u petom razredu
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Organizovanje nastave u prirodi na području Vojvodine
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović
 • Organizovanje nastave u prirodi na Zlatiboru
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović
 • Organizovanje nastave u prirodi na Tari
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović
 • Organizovanje nastave u prirodi u Sokobanji
  Mentor: dr Ljubica Ivanović Bibić, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović

dr Anđelija Ivkov Džigurski

 • Etnodemografske karakteristike Bugara u Banatu
  Mentordr Anđelija Ivkov-Džigurski, članovi: dr Ljubica Ivanović Bibić, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Etnodemografske karakteristike Makedonaca u Južnom Banatu
  Mentordr Anđelija Ivkov-Džigurski, članovi: dr Daniela Arsenović, dr Smiljana Đukičin Vučković

dr Gordana Jovanović

 • Geografske promene u Bogojevu
  Mentor: dr Gordana Jovanović, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene u naselju Srpski Miletić, diplomski rad
  Mentor: dr Gordana Jovanović, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Straže
  Mentor: dr Gordana Jovanović, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Omoljice, diplomski rad
  Mentor: dr Gordana Jovanović, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Salaša Noćajskog, diplomski rad
  Mentor: dr Gordana Jovanović, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Batajnice, diplomski rad
  Mentor: dr Gordana Jovanović, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić
 • Geografski prikaz Glogonja, diplomski rad
  Mentor: dr Gordana Jovanović, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Tamara Lukić

dr Mlađen Jovanović

 • Reljef sliva potoka Čedomir
  Mentor: dr Mlađen Jovanović, članovi: dr Dragoslav Pavić, dr Minučer Mesaroš
 • Reljef Šakotinačkog potoka
  Mentor: dr Mlađen Jovanović, članovi: dr Slobodan Marković, dr Dragoslav Pavić
 • Reljef sliva potoka Lišvar
  Mentor: dr Mlađen Jovanović, članovi: dr Slobodan Marković, dr Dragoslav Pavić

dr Tamara Lukić

 • Geografske promene Grbavice (Novi Sad)
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene Salajke (Novi Sad)
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Geografske promene Podbare (Novi Sad)
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Milka Bubalo Živković, dr Bojan Đerčan
 • Regionalno geografske karakateristike Kampanje (Italija)
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Gordana Jovanović, dr Bojan Đerčan
 • Regionalno geografske karakteristike Severnih Sporada (Grčka), diplomski rad
  Mentor: dr Tamara Lukić, članovi: dr Bojan Đerčan, dr Vladimir Stojanović
 • Geografske karakteristike Uzveća (opština Bogatić)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Branko Ristanović, dr Gordana Jovanović
 • Geografske promene u Jarku (opština Sremska Mitrovica)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 • Geografske promene u Radojevu (opština Nova Crnja)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Bojan Đerčan, dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Novog Žednika (opština Subotica)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 • Geografske promene u ataru i naselju Višnjevac (opština Subotica)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Milka Bubalo-Živković, dr Jovan Plavša
 • Geografske karakteristike Lađevaca (opština Kraljevo)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Bojan Đerčan, dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Ugljareva (opština Trstenik)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 • Geografske karakteristike Lozne (opština Trstenik)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Gornjeg Ribnika (opština Trstenik)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Osaonice (opština Trstenik)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Jovan Plavša, dr Gordana Jovanović
 • Geografske karakteristike Ruđinaca (opština Vrnjačka Banja)
  Mentor: dr Tamara Lukić, Članovi komisije: dr Milka Bubalo-Živković, dr Gordana Jovanović

dr Tamara Jovanović

 • Stavovi učenika prema korišćenju Interneta u nastavi geografije na primeru osnovne škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Aleksandra Dragin
 • Stavovi učenika prema korišćenju Interneta u nastavi geografije na primeru srednje škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Aleksandra Dragin
 • Stavovi učenika o inkluzivnom obrazovanju u nastavi geografije na primeru osnovne škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Stavovi učenika o inkluzivnom obrazovanju u nastavi geografije na primeru srednje škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Motivacija učenika u nastavi geografije na primeru osnovne škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Motivacija učenika u nastavi geografije na primeru srednje škole
  Mentor: Tamara Jovanović, članovi: dr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić

dr Milica Solarević

 • Karakteristike nupcijaliteta i divorcijaliteta u Šapcu
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Anđelija Ivkov-Džigurski, predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije
 • Struktura domaćinstava u Stejanovcima u prvoj polovini 19. veka
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Daniela Arsenović, predsednik komisije; dr Darko Gavrilović, član komisije
 • Karakteristike i izazovi opadanja fertiliteta u Šidu
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Daniela Arsenović, predsednik komisije; dr Bojan Đerčan, član komisije
 • Karakteristike i izazovi opadanja fertiliteta u Rumi
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Ljubica Ivanović Bibić predsednik komisije; dr Daniela Arsenović, član komisije
 • Karakteristike nupcijaliteta u Bešenovu
  Komisija: dr Milica Solarević, mentor; dr Daniela Arsenović, predsednik komisije; dr Bojan Đerčan, član komisije

dr Minučer Mesaroš

 • Analiza površinskih procesa na Titelskom bregu na osnovu digitalnog modela reljefa sa topografskih karata iz 19. veka
  Mentor: dr Mesaroš Minučer, članovi: dr Slobodan Markovićdr Dragoslav Pavić
 • Verifikacija baze podataka CORINE LAND COVER 2012 na prostoru Severnobanatskog okruga Mentor: dr Mesaroš Minučer, članovidr Miško Milanović, dr Uglješa Stankov
 • Geoprostorna analiza procesa urbanizacije u 20. veku u Južnobačkom okrugu na osnovu arhivskih satelitskih snimaka CORONA
  Mentor: dr Mesaroš Minučer, članovidr Jasmina Đorđević, dr Imre Nađ
 • Monitoring pojave suvišnih unutrašnjih voda pomoću satelita RapidEye
  Mentor: dr Mesaroš Minučer, članovidr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić
 • Izrada i primena interaktivnog modela reljefa kao sredstva za očiglednu nastavu
  Mentor: dr Mesaroš Minučer, članovidr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Branko Ristanović
 • Kreiranje interdisciplinarnih edukativnih sadržaja pomoću GIS programa otvorenog koda Mentor: dr Mesaroš Minučer, članovidr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić
 • Izrada modela geografskog prostora u igri Minecraft pomoću GIS-a i mogućnosti primene u nastavnim aktivnostima
  Mentor: dr Mesaroš Minučer, članovidr Anđelija Ivkov Džigurski, dr Ljubica Ivanović Bibić

dr Milana Pantelić

 • Uticaj kvaliteta vode Dunava na plavljeni deo Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”
  Komisija: dr Vladimir Stojanović, dr Dragan Dolinaj
 • Uticaj kvaliteta vode Dunava na plavljeni deo Parka prirode “Tikvara”
  Komisija: dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić
 • Uticaj kvaliteta vode reke Save na plavljeni deo Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara”
  Komisija: dr Vladimir Stojanović, dr Dragan Dolinaj

dr Dragoslav Pavić

 • Obim i efekti hidrotehničkih melioracija u opštini Apatin
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Lazar Lazić, dr Minučer Mesaroš
 • Obim i efekti hidrotehničkih melioracija u opštini Bačka Palanka
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Lazar Lazić, dr Minučer Mesaroš
 • Obim i efekti hidrotehničkih melioracija u opštini Novi Bečej
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Lazar Lazić, dr Minučer Mesaroš
 • Problemi vodosnabdevanja grada Šapca
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Lazar Lazić,: dr Branko Ristanović
 • Problemi vodosnabdevanja u opštini Novi Bečej
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Lazar Lazić, dr Dragan Dolinaj
 • Problemi vodosnabdevanja u opštini Vršac
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Lazar Lazić, dr Dragan Dolinaj
 • Problemi vodosnabdevanja u opštini Šid
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Lazar Lazić, dr Dragan Dolinaj
 • Vodoprivredni problemi u opštini Sečanj*
  Mentor: dr Dragoslav Pavić, članovi: dr Lazar Lazić, dr Dragan Dolinaj

dr Jovan Plavša

 • Geografske karakteristike Polače kod Knina
  Mentor: dr Jovan Plavša, članovi: dr Branko Ristanović i dr Milka Bubalo-Živković
 • Geografske karakteristike Puckaroša
  Mentor: dr Jovan Plavša, članovi: dr Milka Bubalo-Živković i dr Branko Ristanović
 • Geografske karakteristike Otišića (Dalmacija)
  Mentor: dr Jovan Plavša, članovi: dr Milka Bubalo-Živković i dr Tamara Lukić
 • Geografske promene na prostoru Paragova
  Mentor: dr Jovan Plavša, članovi: dr Milka Bubalo-Živković i dr Branko Ristanović
 • Geografske karakteristike Virpazara
  Mentor: dr Jovan Plavša, članovi: dr Dragoslav Pavić i dr Milka Bubalo-Živković

dr Branko Ristanović

 • Geografske karakteristike Belotića (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Glušaca (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković
 • Geografske karakteristike Crne Bare (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovidr Milka Bubalo Živković, dr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Metkovića (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković
 • Geografske karakteristike Salaša Crnobarskog (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović – član
 • Geografske karakteristike Glogovca (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Uzveća (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković – član
 • Geografske karakteristike Dublja (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Očage (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Milka Bubalo Živkovićdr Daniela Arsenović
 • Geografske karakteristike Banovog Polja (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković
 • Geografske karakteristike Sovljaka (opština Bogatić)
  Mentor: dr Branko Ristanović, članovi: dr Dragoslav Pavićdr Milka Bubalo Živković – član

dr Stevan Savić


dr Vladimir Stojanović

 • Ocena stanja životne sredine u Parku prirode Rusanda
  Mentor: Vladimir Stojanović; članovi: Dragan Dolinaj, Milana Pantelić
 • Geografsko-istorijski aspekti uzgajanja hmelja u opštini Bački Petrovac
  Mentor: dr Vladimir Stojanović, članovi: dr Milka Bubalo, dr Darko Gavrilović
 • Geografske osnove razvoja poljoprivrede u Staparu
  Mentor: dr Vladimir Stojanović, članovi: dr Lazar Lazić, dr Anđelija Ivkov-Džigurski
 • Geografske osnove razvoja poljoprivrede u Mokrinu
  Mentor: dr Vladimir Stojanović, članovi: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milka Bubalo-Živković
 • Značaj industrijskih zona u privrednom razvoju Inđije
  Mentor: dr Vladimir Stojanović, članovi: dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Milka Bubalo-Živković
 • Industrijski objekti Novog Sada nakon procesa deindustrijalizacije
  Mentor: dr Vladimir Stojanović, članovi: dr Milka Bubalo-Živković, dr Bojan Đerčan

dr Imre Nađ

 • Faktori opterećenja i vrednovanje životne sredine u Šapcu
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Milana Pantelić, Dr. Bojan Đerčan
 • Faktori opterećenja i vrednovanje životne sredine u Zrenjaninu
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Milana Pantelić, Dr. Milovan Gavrilov
 • Faktori opterećenja i vrednovanje životne sredine u Novom Sadu
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Milana Pantelić, Dr. Minučer Mesaroš
 • Faktori opterećenja i vrednovanje životne sredine u Sremskoj Mitrovici
  Dr. Imre Nađ mentor, Dr. Milana Pantelić, Dr. Milica Solarević

dr Rastislav Stojsavljević

 • Geografsko – istorijski uslovi za razvoj turizma u državi Vatikan
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 • Geografsko – istorijski uslovi za razvoj turizma na Tibetu
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 • Uticaj izraelsko – arapskih sukoba na regionalno – geografske promene na Sinajskom poluostrvu
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković
 • Negativni uticaji američkog građanskog rata na geografsko okruženje
  Mentor: dr Rastislav Stojsavljević; članovi: dr Jovan Plavša i dr Milka Bubalo Živković