vanredni profesor

dr Rastislav Stojsavljević

rastislav.stojsavljevic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

 • Datum i mesto rođenja: 06.12.1987. Bačka Topola, Srbija
 • Diplomski rad: “Postanak, razvoj i nestanak srpskih srednjovekovnih gradova” odbranjen 2010. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.
 • Master rad: “Geografski problemi naselja opštine Kraljevo u dolini Ibra ” odbranjen 2011. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.
 • Master rad: “Teritorijalno širenje Sjedinjenih američkih država: 1783-1912” odbranjen 2017. godine na Odseku za istoriju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
 • Doktorska disertacija: “Detekcija i analiza klimatskih regiona u Srbiji” odbranjena 2015. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.

Kontakt:


Zvanja:

 • ISTRAŽIVAČ-PRIPRAVNIK 2011-2014. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • ASISTENT 2014-2017. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • DOCENT 2017-2022- godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • VANREDNI PROFESOR – 2022. – na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Regionalna geografija
 • Regionalna klimatologija
 • Istorija
 • Istorijska geografija

Predmeti:

 • GEOGRAFIJA
  • Regionalna geografija Azije i Afrike
  • Regionalna geografija Amerike i Australije
 • GEOGRAFIJA
  • Turističke regije sveta
  • Turističke regije Srbije

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski
 • Članstvo u organizacijama:
  • „Predsednik Društva mladih istraživača „Branislav Bukurov“ tokom 2010. godine
  • Član Srpskog geografskog Društva od decembra 2009. godine
  • Član Zavičajnog udruženja “Dalmacija” iz Subotice od oktobra 2010. godine
 • Nagrade:
  • „Stipendija ministarstva prosvete (2006/07, 2007/08 i 2008/09);
  • Univerzitetska nagrada (2006/07, 2007/08, 2008/09 i 2009/10);
  • Stipendija Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta za 1000 najboljih studenata u Srbiji (2009/10, 2010/11);
  • Finalista „Laboratorije slavnih 2009“ u organizaciji Britanskog saveta i RTS-a
  • Stipendija Ministarstva nauke i prosvete (2011/12, 2012/13)

Odabrane reference

 1. Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đurđev, B., Stojsavljević, R., Pantelić, M. 2012. Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1516-1527 DOI:10.1016/j.rser.2011.10.017
 2. Stojsavljević, R., Plavša, J., Bubalo Živković, M., Lukić, T., Đerčan, B., Garača, V., Tomić N. 2013. Ethnic characteristics of Serbian orthodox peasants at the beginning of the 20th century from Vrlica region, North Dalmatia, Croatia. European Researcher vol. 39, issue 1-2, pp. 118-127, Socci, Russia.
 3. Lukić, T., Ristanović, B., Jovanović, G., Mesaroš, M., Đerčan, Đ., Stojsavljević, R. 2012. The Problem of Delimitation in Mountain Regions, The Example of the Goč Mountain, Analele Ştiintifice ale Universităţii„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Vol. 58, Issue 2, pp. 23-38.
 4. Lukić, T., Stojsavljević, R., Đurđev, B., Nađ, I., Đerčan, B. 2012. Depopulation in the Western Balkan countries, European Journal of Geography, Volume 3, Issue 2: 6-23.
 5. Stojsavljević, R., Pantelić, M., Stojanović, V. 2011. Analiza ugroženosti stanja životne sredine u dolini Temštice, Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu, vol. 59, pp. 109-130.
 6. Đerčan, B., Lukić, T., Stojsavljević, R. 2011. Religious structure in the border area of Banat, Vojvodina, Serbia, Geographica timisiensis, Vol. 20, Issue 2, West University Of Temisoara, pp. 85-98.
 7. Stojsavljević, R., Đurđev, B., Đerčan, B. 2011. Serbian medieval urban settlements, Geographica Pannonica vol. 15, issue 3, Faculty of Sciences, Novi Sad, pp. 90-102.
 8. Stojsavljević, R., Vujičić, M., Đerčan, B., Đurđev, B. 2010. Serbian medieval towns and their tourist potentials. Geographica timisiensis, vol. 19, nr. 1, West University Of Temisoara, pp. 189-196.

Publikacije

 1. Tamara Lukić i Rastislav Stojsavljević, Praktikum iz geografije lokalne sredine, 2015. godina
 2. Jovan Plavša, Rastislav Stojsavljević i Gordana Jovanović, Praktikum iz regionalne geografije Amerike i Australije, 2016. godina
 3. Dajana Bjelajac, Rastislav Stojsavljević, Tamara Lukić. 2018. Praktikum iz Geografije sveta. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Prirodno-matematički fakultet. Novi Sad

Projekti

 1. “Suočavanje sa izazovima depopulacije u Vojvodini“ br. projekta 114-451-2644/2012-01 finansiran od Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, AP Vojvodine, Srbija, rukovodilac projekta: dr Branislav Đurđev
 2. „Transformacije geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja“ br. projekta OI 176020 finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, rukovodilac projekta: dr Slobodan Marković
 3. SEERISK projekat broj SEE/C/0002/2.2/X finansiran od strane EU. Prvi partner Nacionalni sektor za vanredne situacije. Rukovodilac projekat za UNSPMF: dr Imre Nađ
 4. „Demografski problemi manjih etničkih grupa u Vojvodini“ br. 114-451-3938/2013-02 finansiran od strane Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine.
 5. “Etničke grupe Vojvodine u 21. veku – stanje i perspektive održivosti” br. projekta 114-451-2539/2016-02 finansiran od Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, AP Vojvodine, Srbija, rukovodilac projekta: dr Tamara Lukić.