redovni profesor

dr Gordana Jovanović

gordana.jovanovic@dgt.uns.ac.rs

Biografija:

 • Datum i mesto rođenja: 07.08.1960. Karavukovo, Srbija
 • Diplomski rad: “Naseljavanja Srpskog Miletića posle II Svetskog rata” odbranjen 1984. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.
 • Magistarski rad: “Geografski faktori kvaliteta vazduha u Novom Sadu” odbranjen 1992. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.
 • Doktorska disertacija: “Vojvođansko Podunavlje” odbranjena 2001. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.

Kontakt:


Zvanja:

 • ASISTENT 1985-2001. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • DOCENT 2001-2006. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • VANREDNI PROFESOR 2006– 2015. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • REDOVNI PROFESOR od 2015. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Regionalna geografija
 • Regionalna turistička geografija

Predmeti:

 • Osnovne studije:
  • Regionalna geografija Azije i Afrike
  • Regionalna geografija Amerike i Australije
  • Regionalna turistička geografija
 • Master studije:
  • Regionalne raznolikosti Srbije
 • Doktorske studije:
  • Komparativna analiza regija po kontinentima

Ostale važne informacije

Strani jezici: Ruski, delimično engleski

Članstvo u organizacijama: Srpsko geografsko društvo, Podružnica VGD


Odabrane reference

 1. Jovanović, G. 1992. Geografski faktori kvaliteta vazduha Novog Sada, Magistarski rad, PMF, Institut za geografiju, Novi Sad
 2. Jovanović, G. 2001. Vojvođansko Podunavlje- turistički potencijali i mogućnosti njihove valorizacije, Doktorska disertacija , PMF, Institut za geografiju, Novi Sad
 3. Jovanović, G. 1990. U monografiji grupe autora, Opština Novi Sad-geografska monografija (Metalna industrija knjiga II – društvena geografija, Institut za geografiju, PMF ,Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, str.172-198
 4. Ćurčić, S., Jovanović, G. 1995. U monografiji grupe autora, Opština Vršac – geografska monografija (Naselja), Institut za geografiju PMF-a, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str.181-294
 5. Jovanović, G. 1994. U monografiji grupe autora, Opština Novi Sad-geografska monografija , knjiga III ( Industrija i zanatstvo Novog Sada), Institut za geografiju PMF-a, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str.53-64
 6. Laškov, M., Jovanović, G. 1990. Turistički saobraćaj Dunavom kroz Jugoslaviju, Zbornik radova PMF-a Instituta za geografiju, br.20, Novi Sad, str.81-97
 7. Jovanović, G. 2001. Lovni turizam vojvodjanskog Podunavlja, Savremene tendencije u turizmu 2001, Turizam br.5, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Institut za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad,str.112-115
 8. Ćurčić, N., Jovanović, G. 1999. The Role of jodna spa in the development of sanitary turism in Novi Sad, Procedings of the Regional Conference of Geography, Danube – Cris –Mures – Tisa Euroregion Geoeconomical space of sustainable development, West Universty of Timisoara- University of Novi Sad – ” Jozsef Atilla ” University of Szeged – University of Tibingen, Timisoara-Novi Sad-Szeged-Tibingen, str. 399-404
 9. Jovanović, G. 2001. Turistički potencijali opštine Odžaci, XIV Kongres geografa Jugoslavije, Zbornik radova СГД, Geografski fakultet Beograd, PMF, Institut za geografiju, Novi Sad, Institut ”Jovan Cvijić” САНУ, Beograd, str. 465-469
 10. Tomić, P., Romelić, J., Jovanović, G. 2005. Industrija Bačke, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo , Novi Sad
 11. Kovačević, T., Obradović, S., Jovanović, G. 2006. Проблеми на националнияпарк ”Дурмитор” , Карст под защита, Научно-методическо списание География ’21,брой 1/2006, Географски институт на БАН, Министарство на образованието и науката, София
 12. Vukosav, S., Garača, V., Jovanović G. 2007. Problem utvrđivanja nosećeg kapaciteta u Nacionalnim parkovima na primeru Nacionalnog parka Fruška gora,Zbornik radova Geografskog Fakulteta u Beogradu,Beograd,str.115-125
 13. Garača, V., Jovanović, G., Pejović, L. 2011. Planiranje turističkog uređenja prostora: slučaj Petrovaradinske tvrđave,Arhitektura i urbanizam Lukić, T., Đurđev, B., Đerčan, B., Jovanović, G. 2014. Small Ethnic Groups in Vojvodina-demographic problems , The Republic of Serbia, Autonomus Province of Vojvodina, 8.maj,Novi Sad,84-84
 14. Jovanović, G., Plavša, J., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Đerčan, B., Stojsavljević, R., Garača, V., Ćurčić, N., Vukosav, S., Stojšić, I., Lalić, M. 2014. Sports recreational tourism in Novi Sad Danube coastal area, In: Abstract Book, The third Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište), str. 99
 15. Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đerčan, B., Jovanović, G., (2014), Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia. Acta Geographica Slovenica, 54 (1), pp. 51-65.
 16. Vuk Garača, Gordana Jovanović, Nevena Ćurčić, Svetlana Vukosav (2015), Spatial planing for transit tourism on the highway: A case studz of highway E-75 through Vojvodina (Horgoš – Belgrade section), Transylvanian Reviw of Administrative Sciences No44, pp. 126-143.
 17. Lalić, M., Jovanović, G., (2015), Geographical aspects of tourist regionalization of Morocco, Volume. 65 , Issue 5 Paper ID, of Jokull Journal
 18. Garača, V.,, Jovanović, G., Pejović, L., (2011), Interdestinacijska funkcionalna zavisnost – Slučaj Beograda i Novog Sada,Teme, 35 (4), str. 119-132
 19. Gordana Jovanović, Jovan Plavša, Milka Bubalo-Živković,Tamara Lukić, Bojan Đerčan, Rastislav Stojsavljević, Vuk Garača, Nevena Ćurčić, Svetlana Vukosav, Ivan Stojšić, Milan Lalić, (2014), Sports recreational tourism in Novi Sad Danube coastal area, In: Abstract Book, The third Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište), str. 99
 20. Lukić Tamara, Bubalo-Ţivković Milka, Đerčan Bojan, Đurđev Branislav, Jovanović Gordana, (2014), The impact of economic conditions on the demographic problems of ethnic groups in Vojvodina (Serbia). Academic Geography of Timisoara at 55th Anniversary, West University of Timisoara, Faculty of Chemistry, Biology, Geography, Department of Geography, Timisoara 16-17 May 2014. pp. 19.
 21. Bubalo-Živković Milka, Lukić Tamara, Đerčan Bojan, Jovanović Gordana, Jovan Plavša, (2014), Economic issues and their influence on demographic changes of the Russian population in Vojvodina. Academic Geography of Timisoara at 55th Anniversary, West University of Timisoara, Faculty of Chemistry, Biology, Geography, Department of Geography, Timisoara 16-17 May 2014. pp. 25.
 22. Tamara B. Lukić, Branko Ristanović, Gordana Jovanović, Minučer Mesaroš, Bojan Đerčan, Rastislav Stojsavljević, (2012), The problems of delimitation in mountain regions. The example of the Goč mountain, Scientific annals of „Aleksandru Ioan Cuza“ Universuty of Iasi, Vol. LVIII, s. II-c, Geography series, Iasi; (pp 23-38)
 23. Bubalo-Živković, M. Đerčan B. Lukić T., Jovanović G.,  (2014), Moving to the Welfare Countries: Emigrants From Serbia 1961-2002.European Researcher, 71 (3-2), pp. 581-594
 24. В. Гарача, Г. Јовановић, (2011), Планирање и туристичко уређење простора у правној регулативи Србије, Зборник радова за географију, туризам и хотелијерство, стр. 198-210
 25. И. Стојшић, Г. Јовановић, (2014), Валоризација туристичке понуде Сан Марина, Зборник радова за географију, туризам и хотелијерство, стр. 185-197
 26. М. Лалић, Г. Јовановић (2014), Проблеми туристичке регионализације Туниса,Зборник радова за географију, туризам и хотелијерство,стр.198-210
 27. Garača V. Jovanović G. Pejović L.( 2011): Petrovaradin fortress (Novi Sad Serbia) Tourism  spatial planning and design of the upper town for the function of cultural tourism. Turizam, Vol. 15 br.2 стр, 65-76
 28. Tamara Lukić, Branislav Đurđev, Bojan Đerčan, Gordana Jovanović (2014), „Smaller Ethnic Groups in Vojvodina – demographic problems“, Book of abstracts, The Seventh Scientific – Technical Meeting “InterRegioSci 2014”, 8. 5. 2014, Serbia, Autonomous Province of Vojvodina, Government of the AP Vojvodina, Provincial Secretariat for Science and Technological Development, N. Sad, Serbia, pp. 84.

PROJEKTI

 • „Geografski aspekti stanja i pravca razvoja Srbije (Vojvodine)“ – Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije, rukovodilac projekta prof. dr Saša Kicošev (2001-2005) (1270)
 • „Demografske tranzicije u Srbiji“ – Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac projekta dr Branislav Đurđev (2006-2010) (146017D) Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj „Izrada koncepta za revitalizaciju depopulacionih pograničnih područja Banata“, 2008-2009, Rukovodilac projekta dr Anđelija Ivkov Džigurski
 • “Stanovništvo i naselja Vojvodine”, Matica srpska, rukovodilac projekta dr Branislav Đurđev