Volume 37 / 2008

Researches Review DGTH
Volume 37 / 2008

Table of contents

Volume 37 / 2008

Impress

Volume 37 / 2008

Др Бранислав Ђурђев ПРОФ. ДР СЛОБОДАН ЋУРЧИЋ - поводом одласка у пензију -

Volume 37 / 2008

Др Слободан Ћурчић ЉУБОМИР СТАНКОВИЋ - поводом одласка у пензију -

Volume 37 / 2008

УТИЦАЈ ПРИРОДНИХ ФАКТОРА НА НАСТАНАК НАСЕЉА БИКИЋ ДО /INFLUENCE OF NATURAL FACTORS ON EMERGENCE SETTLEMENTS BIKIC DO

Дарко Бобаљ, др Бранко Ристановић
Volume 37 / 2008

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА БАЧКЕ НА ОСНОВУ ЕТНИЧКЕ СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА /REGIONS OF BAČKA, BASED ON ETHNIC STRUCTURE OF POPULATION

Др Милка Бубало-Живковић, Бојан Ђерчан
Volume 37 / 2008

ДЕЈСТВО ПРИРОДНОГ И ЉУДСКОГ ФАКТОРА НА ПРОМЕНУ ПРИРОДНОГ ПРОСТОРА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ /INFLUENCE OF NATURAL AND HUMAN FACTOR ON THE CHANGE OF THE NATURAL HABITAT AND ENVIRONMENT PROTECTION

Мирјана Пенић, Тамара Гајић
Volume 37 / 2008

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ЕКОРУРАЛНОГ ТУРИЗМА У БЕЗДАНУ /POSSIBILITIЕS OF DEVELOPMENT OF ECORURAL TOURISM IN BEZDAN

Игор Стаменковић, Станислава Луткић
Volume 37 / 2008

ЕТНО-ГАСТРОНОМСКА ПОНУДА У АНИМАЦИЈИ ТУРИСТА /ETHNO-GASTRONOMY ОFFER IN A PROCESS OF TOURIST ANIMATIONIN BEZDAN

Др Ађелија Ивков, Игор Стаменковић
Volume 37 / 2008

ИГРЕ И ОБИЧАЈИ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАЈИШТА /TRADITIONAL DANCES AND CUSTOMS OF BOSILEGRAD REGION

др Анђелија Ивков, мр Милана Пашић, Горан Ћурчић
Volume 37 / 2008

РАЗВОЈ И СТАЊЕ КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ /DEVELOPMENT OF CONGRESS TOURISM IN SERBIA AND IT’S CONDITION

Вања Драгићевић, Угљеша Станков
Volume 37 / 2008

ORGANIZACIONA STRUKTURA TURIZMA U REPUBLICI SRPSKOJ /ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TOURISM IN REPUBLIC OF SRPSKA

Aleksandar B. Đurić, Tatjana Vujić
Volume 37 / 2008

КОРЕЛАЦИЈА ЛОВНОГ И РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У ВОЈВОДИНИ /HUNTING AND RURAL TOURISM CORRELATION IN VOJVODINA

Др Ристо Прентовић
Volume 37 / 2008

ЛОВНО - ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРЛИЦА И ПРЕПЕЛИЦА У ВОЈВОДИНИ /VALORISATION OF TURTLEDOVES AND QUAILS IN VOJVODINA’S HUNTING – TOURISM

Др Зоран A. Ристић
Volume 37 / 2008

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЛОВНОМ ТУРИЗМУ /IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN HUNTING TOURISM

Владимир Марковић, Тања Арменски
Volume 37 / 2008

ТУРИСТИЧКИ ЕФЕКТИ САБОРА ЛОВАЦА НА ЗЛАТИБОРУ /TOURISTIC EFECT OF HUNTER MEETING ON ZLATIBOR

Владимир Марковић