Истраживач сарадник

MSc Стефан Шмуговић

stefan.smugovic@dgt.uns.ac.rs

Kратка биографија:

 • Датум и место рођења: 26.05.1996. у Врбасу
 • Дипломирао 2019. године са темом “Планирање, израда и дизајн јеловника ресторана интернационалне понуде”
 • Одбранио мастер рад 2020. године под називом” Вегетаријанска исхрана – ставови и орјентација угоститељског менаџмента”
 • Докторске студије уписује 2020. године.
 • Од 2021. године у звању истраживач-сарадник.

Kонтакт: 

Е-маил:   stefan.smugovic.car@gmail.com i stefan.smugovic@dgt.uns.ac.rs


Област научног истраживања

 • Гастрономија
 • Храна и пиће
 • Планирање јеловника и менија

Предмети

Основне студије

 • Основе гастрономије
 • Планирање менија и системи рада у гастрономији
 • Основе санитације хране у угоститељству
 • Гастрономски производи
 • Гастрономски менаџмент
 • Дистрибуција и контрола хране и пића

Мастер студије

 • Менаџемент хране и пића

Страни језици: енглески, немачки


Одабране референце

 • Kalenjuk Pivarski, B., Tekić, D., Šmugović, S., Banjac, M., Novaković, A., Mutavdžić, B., … & Marić, A. (2023). Factors Affecting the Consumption of Traditional Food in Tourism – Perceptions of the Management Sector of Catering Facilities. Foods, 12(12), 2338.
 • Kalenjuk Pivarski, B., Banjac, M., Šarenac, N., Šmugović, S., Mlinarević, P., Ivanović, V., … & Jaraković, S. G. The Influence of Gastronomic Identity Factors on the Food Tourism Development in the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina. Frontiers in Nutrition, 10, 1335943.
 • Kalenjuk Pivarski, B., Grubor, B., Banjac, M., Đerčan, B., Tešanović, D., Šmugović, S., … & Stošić, T. (2023). The Sustainability of Gastronomic Heritage and Its Significance for Regional Tourism Development. Heritage, 6(4), 3402-3417.
 • Kalenjuk Pivarski, B., Grubor, B., Banjac, M., Đerčan, B., Tešanović, D., Šmugović, S., … & Stošić, T. (2023). The Sustainability of Gastronomic Heritage and Its Significance for Regional Tourism Development. Heritage, 6(4), 3402-3417.

Пројекти

 • Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводина кроз иновативан пласман у угоститељско-туристичкој понуди АПВ.
 • Повезаност немачког гастро идентитета и угоститељске туристичке понуде у Војводини, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Утицај пандемије Цовид-19 на геопростор Војводине – услови, последице и могуц́а решења, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Одрживост војвођанског гастрономског наслеђа у угоститељству и његов значај у регионалном развоју туризма, АПВ (члан)

Учешће у реализацији семинара

 • Пословање по принципима ХАЦЦП система у угоститељству, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Kатедра за гастрономију, руководилац: Др Драган Тешановић редовни професор.