вандредни професор

др Милијанко Портић

milijanko.portic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 1. мај 1955 године.
Магистрирао је 1997. године на ФОН-у, а докторирао 2005. године на тему „Интернационални менаџмент у Туризму и Хотелијерству“, на Европском Универзитету у Београду.


Контакт:

емаил: porticprof@yahoo.com | milijanko.portic@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: уторак од 9 до 11ч / и петак од 12:30 – 14ч у кабинету ГИС 3 на првом спрату (бивши ГИС центар)


Звања:

 • 2006 – 2013. – доцент – на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ-у у Новом Саду
 • 2013 – ванредни професор – на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ-у у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Туризам
 • Гастрономија
 • Гастрономски производи

Предмети:

 • Гастрономски производи
 • Планирање менија и системи рада у гастрономији
 • Гастрономија у ловном туризму

Остале важне информације

Страни језици: енглески, француски

 • Наставник – Директор Угоститељско – туристичке школе у Београду
 • Професор – Висока хотелијерска школа, Београд.

Одабране референце

 1. Милијанко ПортићКувар здраве хране. Вегетаријански мини кувар-Београд 1997.год. Народни живот-Политика.
 2. Милијанко ПортићКувар за дијабетичаре. Београд 1997.год. Народни живот-Политика.
 3. Бранка Трбовић, Мр Милијанко ПортићКувар за превенцију шећерне болести. Завод за уџбенике инаставна средства 2003.год. 105.стр.
 4. Милијанко ПортићКувар за здраво срце. Завод за уџбенике инаставна средства 2004.год. 157.стр.
 5. Бранка Трбовић, Мр Милијанко ПортићКувар за правилну исхрану. Завод за уџбенике инаставна средства 2004.год. 103.стр.
 6. Милијанко ПортићКувар за самце. Завод за уџбенике инаставна средства 2003.год. 113.стр.
 7. Милијанко Портић: Управљање променама у образовању у угоститељско-туристичким школама – часопис бр. 13-14, Хотеллинк; стр 1005-1011, 2009.
 8. Милијанко Портић: Гастрономска употреба фазана у Србији– часопис бр. 15-16 Хотеллинк; стр 285-295, 2010.
 9. Милијанко Портић; Примена јањећег меса у гастрономији Србије– часопис бр. 15-16 Хотеллинк; стр 270-285, 2010.

Уџбеници

 1. Милијанко Портић: ГАСТРОНОМСКИ ПРОИЗВОДИ – Универзитет Нови Сад – Природно математички факултет 2011.год.511.стр. Департмана за географију, туризам и хотелијерство
 2. Милијанко Портић: ДОМАЋА КУВАРИЦА – Гастрономско благо Србије, Младинска књига, Београд 2011.год. 831. стр.
 3. Милијанко Портић: ГАСТРОНОМИЈА, Универзитет Сингидунум, Београд 2011.год. 517.стр.