Истраживач сарадник

мсц Taња Мицић Поњигер

tanja.micic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 22.06.1991. у Зрењанину.

Дипломирала 2015.године на тему „Палеопедолошке карактеристике лесних профила код Орловата“. Исте године уписује мастер студије, смер географ (геоинформатичар). Мастер рад „Геопросторна анализа инциденције и морталитета узрокованих малигним тумором на простору централне Србије“ брани септембра 2016. године. Од октобра 2016. године је студент докторских студија на смеру доктор геонаука (географија).


Контакт:

Емаилtanja.micic@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: Термини консултација: четвртак 16-17ч, кабинет бр. 7


Звања:

 • 2018. – Студент докторских студија ангажован у извођењу вежби
 • 2020. – Истраживач сарадник

Област научног истраживања

 • Природне непогоде и хазарди
 • ГИС и дигитална картографија
 • Data Science
 • Machine learning

Предмети:

 • Природне непогоде и хазарди у географској средини
 • Просторна анализа природних хазарда
 • Педологија са основама биогеографије у ловном туризму

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески, немачки

Стипендије и награде:

 • Стипендиста Министарства просвете (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15)
 • Стипендиста Европског покрета у Србији и „Роберт Бош“ фондације (2015)
 • Стипендиста града Зрењанина (2015/2016)
 • Стипендиста компаније GDi Solutions d.o.o.Београд (2016)
 • Стипендиста-докторант Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2016/17)

Учешће на пројектима:

 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој РС под називом „Транформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења” бр. 176020, Руководилац: проф. др Слободан Б. Марковић

Релевантна запослења:

 • 2017. – Специјалиста за базе података, НТЦ НИС Нафтагас
 • 2020. – Дата Сциентист, Научно-технолошки Центар, НТЦ НИС Нафтагас
 • 2021. – Специјалиста за Р&Д, Научно-технолошки Центар, НТЦ НИС Нафтагас
 • 2022. – Главни специјалиста за Р&Д, Научно-технолошки Центар, НТЦ НИС Нафтагас

Одабране референце

 1. Micić Ponjiger, T., Lukić, T., Wilby, R.L., Marković, S.B., Valjarević, A., Dragićević, S., Gavrilov, M.B., Ponjiger, I., Durlević, U., Milanović, M.M., Basarin, B., Mlađan, D., Mitrović, N., Grama, V. and Morar, C. 2023. Evaluation of Rainfall Erosivity in the Western Balkans by Mapping and Clustering ERA5 Reanalysis Data. Atmosphere 14, no. 1: 104. https://doi.org/10.3390/atmos14010104
 2. Micić Ponjiger, T., Lukić, T. Basarin, B., Jokić, M., Wilby, R.L., Pavić, D., Mesaroš, M., Valjarević, A., Milanović, M.M. and Morar, C. 2022. Rainfall Erosivity and Erosivity Density in the Central and Southern Pannonian Basin. The 1st International Electronic Conference on Land (IECL 2022), 17–19 May 2022, Online venue
 3. Micić Ponjiger, T., Lukić, T. Basarin, B., Jokić, M., Wilby, R.L., Pavić, D., Mesaroš, M., Valjarević, A., Milanović, M.M. and Morar, C. 2021. Detailed Analysis of Spatial–Temporal Variability of Rainfall Erosivity and Erosivity Density in the Central and Southern Pannonian Basin. Sustainability 13, no. 23: 13355. https://doi.org/10.3390/su132313355
 4. Lukić, T., Micić Ponjiger, T., Basarin, B., Sakulski, D., Gavrilov, M., Marković, S., Zorn, M., Komac, B. ., Milanović, M., Pavić, D., Mesaroš, M., Marković, N., Durlević, U., Morar, C., and Petrović, A. (2021). Application of Angot precipitation index in the assessment of rainfall erosivity: Vojvodina Region case study (North Serbia). Acta Geographica Slovenica, 61(2), 123–153. https://doi.org/10.3986/AGS.8754
 5. Micić Ponjiger, T., Lukić, T., Vasiljević, Ð.A., Hose, T.A, Basarin, B., Marković, S.B., Milanović, M.M., Valjarević, A., Vujičić, M.D., Stankov, U., Blagojević, D., Nekić, N. and Blešić, I. 2021. Quantitative Geodiversity Assessment of the Fruška Gora Mt. (North Serbia) by Using the Geodiversity Index. Geoheritage 13, 61, https://doi.org/10.1007/s12371-021-00572-w
 6. Lukić, T., Lukić, A., Basarin, B., Micić Ponjiger T., Blagojević, D., Mesaroš, M., Milanović, M., Gavrilov, M., Pavić, D., Zorn, M., Komac, B., Miljković, Ð., Sakulski, D., Babić-Kekez, S., Morar, C. and Janićević, S. 2019. Rainfall erosivity and extreme precipitation in the Pannonian basin” Open Geosciences, vol. 11, no. 1, pp. 664-681. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0053
 7. Milanović, M., Micić, T., Lukić, T., Nenadović, S.S., Basarin, B., Filipović, D.J., Tomić, M., Samardžić, I., Srdić, Z., Nikolić, G., Ninković, M. N., Sakulski, D. and Ristanović, B. 2019. Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in Central Serbia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 14, No. 1, pp. 119-129; https://doi.org/10.26471/cjees/2019/014/064
 8. Lukić, T., Basarin, B., Micić, T., Bjelajac, D., Maris, T., Marković, S.B., Pavić, D., Gavrilov, M.B., and Mesaroš, T. 2018. Rainfall erosivity and extreme precipitation in the Netherlands. IDŐJÁRÁS: Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, vol. 122, no. 4, pp. 409-433, https://doi.org/10.28974/idojaras.2018.4.4
 9. Lukić, T., Bjelajac, D., Fitzsimmons, K.E., Marković, S. B., Basarin, B., Mlađan, D., Micić, T., Schaetzl, R. J., Gavrilov, M. B., Milanović, M., Sipos, G., Mezősi, G., Knežević-Lukić, N., Milinčić, M., Létal, A., Samardžić, I. 2018. Factors triggering landslide occurrence on the Zemun loess plateau, Belgrade area, Serbia. Environmental Earth Sciences, 77(13): pp. 519-524 https://doi.org/10.1007/s12665-018-7712-z
 10. Basarin, B., Lukić, T., Bjelajac, D., Micić, T., Stojićević, G., Stamenković, I., Đorđević, J., Đorđević, T., Matzarakis, A. 2018. Bioclimatic and climatic tourism conditions at Zlatibor Mountain (Western Serbia). Időjárás – Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service,122(3): pp. 321-343 https://doi.org/10.28974/idojaras.2018.3.6