вандредни професор

др Драган Долинај

dragan.dolinaj@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 10.04.1977. Сремска Митровица
Дипломирао је 2002, а магистрирао 2005. и 2007, а докторску тезу под називом Природне основе туризма на хидролошким објектима у Срему брани 2009. године на Географском факултету у Београду.


Контакт:

тел: +381 21 485 2842 | емаил: dragan.dolinaj@dgt.uns.ac.rs

Термин консултација: среда: 11:00-13:00ч / четвртак: 10:00-11:00ч у кабинету бр. 4


Звања:

 • 2007 – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2009. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Математичка географија
 • Хидрологија
 • Климатологија
 • Физичка географија
 • Риболовни туризам

Предмети:

 • ОАС – Математичка географија
 • ОАС – Хидрологија (вежбе)
 • ОАС – Теренска настава И
 • ОАС – Географија природних разноликости Војводине ИИ
 • ОАС – Риболовни туризам
 • ОАС – Климатолошко-хидролошки геоутицаји
 • МС – Примењена хидрологија
 • ДС – Океанологија

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. Центар за климатолошка и хидролошка истраживања-ЦКХИ
 2. Српско географско друштво-СГД

Остала релевантна запослења: 

Технички уредник међународног научног часописа ГЕОГРАПХИЦА ПАННОНИЦА


Одабране референце

 1. Долинај, Д., Плавша, Ј. анд Павић, Д. (2007): Хидрологицал проблемс оф фисх пондс ин урбан ареа оф Сремска Митровица. Геограпхица Панноница 11, 22-27.
 2. Долинај, Д., Ристановић, Б., Павић, Д., Стојановић, В. анд Пашић, М. (2008): Хyдро-геологицал проблемс оф аццумулатион Врањаш (Војводина, Сербиа). Геограпхица Панноница 12, 2, Нови Сад, 69-76.
 3. Долинај, Д. и Ристановић, Б. (2008): Хидрогеолошке карактеристике артешких издани на територији Сремске Митровице у функцији водоснабдевања становништва. 37 конференција о актуелним проблемима коришћења и заштите вода, ВОДА 2008, Матарушка Бања, 3-6. јун 2008, 213-216.
 4. Долинај, Д., Павић, Д. и Савић, С. (2008): Хидролошке карактеристике и хидролошки проблеми хидроакумулационог система Чалма. Гласник Српског географског друштва 88, 1, 125-137.
 5. Dolinaj, D., Pašić, M. (2008): Cooperation in the navigable course of the Sava river. IV International Symposium on Transboundary Water Management, UNESCO Chair & Network “INWEB”, International network of water/environment centres for the Balkans, Aristotle University of Thessaloniki Department of Civil Engineering, 15th-18th October, 2008, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts.
 6. Павић, Д., Долинај, Д., Драгићевић, С. (2009): Термички режим воде и режим леда на реци Тиси у Србији. Зборник радова географског факултета, св. ЛВИИ, Београд, 35-46.