Uvod u geografiju (kolokvijum 22.11.2021.) – minimalno 10, maksimalno 20 bodova

Uvod u geografiju (kolokvijum 22.11.2021.) – minimalno 10, maksimalno 20 bodova

 1. Dimitrijević Jovan  7 (14 bodova)
 2. Vasić Kristina   10 (20 bodova)
 3. Savić Nikola  9 (18 bodova)
 4. Krsmanović Petar  10 (20 bodova)
 5. Marjanović Nina  6 (12 bodova)
 6. Radunović Nikola  10 (20 bodova)
 7. Popović Radovan  8 (16 bodova)
 8. Suzić Stefan  9 (18 bodova)
 9. Kovačević Mihajlo  7 (14 bodova)
 10. Nikolić Andrijana  7 (14 bodova)
 11. Milovanović Ivana  9 (18 bodova)
 12. Gavrilović Milica  10 (20 bodova)
 13. Pušić Bojana  8 (16 bodova)
 14. Petrović Stefan  6 (12 bodova)
 15. Negel Oliver  7 (14 bodova)
 16. Momčilović Siniša  7 (14 bodova)

*Studenti koji se nalaze na spisku su položili prvi kolokvijum.

prof. dr Snežana Besermenji / prof. dr Tin Lukić