OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

TURIZAM

 

4 godine, 240 ESPB
Zvanje nakon diplomiranja: Diplomirani menadžer (u Dodatku diplome: Turizam)

Turizam je jedna od najbrže rastućih industrija u svetu, a takođe predstavlja i jednu od najperspektivnijih grana privrede. U sektoru turizma postoji širok spektar poslova koji omogućavaju razvoj karijere menadžera putovanja, savetnika za putovanja, menadžera događaja i konferencija, turističkog vodiča, rad u turističkim organizacijama, turističkim agencijama, itd. U skladu sa tim, nastava se na ovom studijskom programu zasniva na multidisciplinarnom pristupu. Studenti na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, imaju priliku da se upoznaju sa različitim oblicima turizma, kao što su kulturni turizam, ruralni turizam, zdravstveni turizam, banjski turizam, sportski turizam i drugi. Pored toga, posebno se posvećuje pažnja sticanju znanja iz oblasti ekonomije, marketinga, menadžmenta, primene informacionih tehnologija u turizmu i ono što je podjednako važno, na znanje usko vezano za oblast poslovanja u turizmu i njegov razvoj kroz stručne predmete.

 

*Obratite pažnju na godinu izdavanja PLANA I PROGRAMA (KURIKULUMA), kao i AKTUELNOG INFORMATORA. Ukoliko se odnosi na prethodnu godinu znači da nov informator još nije formiran, ali čim bude dostupan informacije će biti osvežene. U većini slučajeva nema značajnijih izmena u informatoru u odnosu na prethodnu godinu, ali savetujemo da se za prijemni spremate sa najsvežijim informacijama.

Studenti na OAS Turizma imaju obavezan predmet Stručna praksa 3T i 4T. U trajanju od 15 radnih dana, studenti obavljaju praksu u različitim turističkim agencijama u Novom Sadu (3T), dok praksu u turističkim organizacijama obavljaju u trajanju od 10 radnih dana (4T). Neke od turističkih agencija i turističkih organizacija u kojima su se do sada realizovale prakse su:

  • Astra Tours
  • Globus
  • KonTiki Travel
  • Deus Travel
  • Maestral
  • Barcino Tours
  • Turistička organizacija Novog Sada
  • Turistička organizacija Vojvodine

Profesori i asistenti na smeru OAS Turizma se pomoću brojnih međunarodnih i nacionalnih projekata konstantno usavršavaju sa ciljem da poboljšaju kvalitet izvođenja nastave. Primeri takvih projekata su:

 

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A za kraj pogledajte iskustva naših studenata na smeru OAS Turizam: Turizmolog, Magdalena Jevđić