Termini kolokvijuma u tekućem roku kod Igora Ponjigera

Termini kolokvijuma u tekućem roku kod Igora Ponjigera: Kolokvijum iz predmeta Gajenje i zaštita divljači biće održan u utorak 24.1. u sali GIS2 u 10h. Za ostale predmete (Osnovi lovstva, Lovačko oružje, municija i balistika, Ekološke osnove lovnog turizma) molim studente da se jave na mejl ponjiger@yahoo.com radi zakazivanja termina.
Sa predmeta