Strategijski menadžment ugostiteljsko-turističkih preduzeća

Svi studenti koji planiraju da izađu na usmeni ispit iz ovog predmeta u januarsko-februarskom ispitnom roku treba da pošalju urađen projekat profesorki na mail najkasnije do 29.01.2023. godine. Svi naknadno poslati projekti neće biti uvaženi za ovaj rok.
prof. dr Svetlana Vukosav