студент докторских студија

мсц Марија Цимбаљевић

marija.cimbaljevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 02.06.1990. Беране. Дипломирала 2013. године, а мастер рад на тему“Ставови носилаца туристичке понуде о туристичком производу Црне Горе” одбранила 2014. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Исте године уписује докторске студије на смеру доктор геонаука (туризам).


Контакт

емаилmarija.cimbaljevic@dgt.uns.ac.rs i maja_0206@hotmail.com
Термини консултација: среда 12-13:30ч, четвртак 9:30-11ч, кабинет ГИС 2


Звања:

 • студент докторских студија

Област научног истраживања:

 • Географски информациони системи
 • Паметни туризам
 • Информационо-комуникационе технологије

Предмети:

На основним академским студијама:

 • Дигитална картографија,
 • Прикупљање, обрада и приказ географских података

На мастер студијама:

 • Визуелизација географских података,
 • Савремени трендови развоја геоинформатике,
 • Примена ГИС-а у мониторингу и заштити животне средине

Остале важне информације

 • Стипендија Министарства просвете Републике Србије за студенте докторских студија

Пројекти:

 • Трансформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења. Руководилац пројекта Др Слободан Марковић. Евиденциони број пројекта ОИ 176020.

Одабране референце

 1. Цимбаљевић, М., Станков, У., Милентијевић, Н. (2016). ГИС технологија као подршка разумевању просторног садржаја геодиверзитета у функцији развоја геотуризма – пример из Србије. Зборник радова – Географски факултет универзитета у Београду, 64, 1-18, ИССН: 1450-7552
 2. Cimbaljević, M., Milentijević, N. (2016). ICT in promoting and interpretation in protected areas – example of Serbian national parks, ), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Serbia, Novi Sad, 26-30.09.2016. Book of Apstracts, pp. 82-83. ISBN 978-86-7031-409-2
 3. Cimbaljević, M., Stankov, U., Dunjić, J. (2013). A GIS analysis of turnover of tourists on the example of Montenegro. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 159-169. ISBN: 978-86-7031-310-1
 4. Milentijević, N., Valjarević, A., Vukoičić, D., Cimbaljević, M. (2016). GIS Technology and Spatial Analysis of Geo-cultural heritage in the Municipality of Prokuplje (Serbia), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Serbia, Novi Sad, 26-30.09.2016. Book of Apstracts, pp. 111-112. ISBN 978-86-7031-409-2
 5. Бучић, А., Драгићевић, В., Цимбаљевић, М. (2015). Компаративна анализа конгресног туризма Београда и Прага. Зборник радова – Географски факултет универзитета у Београду, 63, 119 – 134, ИССН: 1450-7552
 6. Cimbaljević, M. Bučić, A. (2015). Competitiveness of a travel destination – A case study of Montenegro in relation to relevant models of competitiveness. Proceedings of the ISCONTOUR 2015 Tourism Research Perspectives, Salzburg, pp. 271-284. ISBN: 978-3-7347-6096-9