ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ

Измена: 20.08.2021.


Поштовани матуранти,

распоред полагања пријемних испита у другом конкурсном року налази се овде:

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/08/prijemni-2021-2.pdf

На Департману за географију, туризам и хотелијерство попуњена су места на Гастрономији, док на осталим студијским програмима има још места – погледајте табелу у тексту Конкурса.

Важни датуми: пријава кандидата 2. и 3. септембар, полагање пријемног испита 6. септембар.

Текст конкурса:

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/08/konkurs-oi-2.pdf

Остале важне информације:
https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis-dokumentacija/#ois


Поштоване колеге

У прилогу се налази информатор ПМФа за 2021/22 као и опште информације о упису на све нивое студија

—————————–

Драги матуранти,

овде можете пронаћи информације у потребним уџбеницима за припрему полаглања пријемних испита 2021. године:

А) Студијски програм: ОАС Професор географије и ОАС Географија

Пријемни испит из ГЕОГРАФИЈЕ:

  1. Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић: Географија за I разред гимназије. Клетт, 2013. или 2014.
  2. Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић: Географија за II разред гимназије. Клетт, 2014.
  3. Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић: Географија за III разред гимназије. Клетт, 2016.

Б) Студијски програм: ОАС Геоинформатика

Пријемни испит из ГЕОГРАФИЈЕ и ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА:

  1. Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић: Географија за I разред гимназије. Клетт, 2013. или 2014.
  2. Филип Марић: Информатика и рачунарство 1, за I разред гимназије. Клетт, 2017. или 2019.

Ц1) Студијски програм: ОАС Туризам, модули Туризам, Ловни туризам

Пријемни испит из ТУРИСТИЧKЕ ГЕОГРАФИЈЕ и ОСНОВА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА:

  1. Стеван М. Станковић: Туристичка географија за IV разред угоститељско-туристичке школе. Завод за уџбенике, Београд, 2011.
  2. Бојан Зечевић, Александар Ђорђевић, Јелена Чеперковић, Љиљана Трипковић, Весна Тодоровић: Основе туризма и угоститељства за угоститељско-туристичку школу. Завод за уџбенике 2017. или 2020.

Ц2) Студијски програм: ОАС Туризам, модули Хотелијерство, Гастрономија

Пријемни испит из KУВАРСТВА и УСЛУЖИВАЊА

  1. Драган Тешановић, Бојана Калењук, Маја Бањац: Практикум за пријемни испит за кандидате који конкуришу на модуле хотелијерство и гастроном Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2019. или 2021. (купује се у скриптарници Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3 или поруџбеницом*)
  2. Игор Гвозден, Душан Комленац, Далибор Ненадовић: Услуживање за I разред угоститељско-туристичке школе. Завод за издавање уџбеника, Београд, 2015.

Напомена: важно је да користите наведене уџбенике из наведених година издања.

*Матуранти који нису из Новог Сада, могу Практикум за полагање пријемног испита за модуле Гастрономија и Хотелијерство поручити упитом (навести и адресу примаоца) на мејл адресу Скриптарнице ПМФ-а:
skriptarnica@pmf.uns.ac.rs
Након упита ће бити послат предрачун, а након евидентирања уплате, Практикум ће бити послат поштом о трошку Департмана.

Пријемни испит чини тест од 30 питања, а за свако питање су понуђена четири одговора, од којих је само један тачан. Одговара се заокруживањем, а сваки тачан одговор носи 2 бода. Максимални број бодова који се може освојити на пријемном испиту је 60. Пријемни испит се сматра положеним и узима се у обзир приликом рангирања ако је освојено минимум 14 бодова.

Често постављана питања у вези са пријемним испитом:

https://docs.google.com/document/d/1ezEzkRb-v2tUlfuQmfEMl_n9Eal1qTljSVgAzMq5UzQ/edit?usp=sharing