ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ

Драги матуранти,

овде можете пронаћи информације у потребним уџбеницима за припрему полаглања пријемних испита 2021. године:

А) Студијски програм: ОАС Професор географије и ОАС Географија

Пријемни испит из ГЕОГРАФИЈЕ:

  1. Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић: Географија за I разред гимназије. Клетт, 2013.
  2. Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић: Географија за II разред гимназије. Клетт, 2014.
  3. Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић: Географија за III разред гимназије. Клетт, 2016.

Б) Студијски програм: ОАС Геоинформатика

Пријемни испит из ГЕОГРАФИЈЕ и ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА:

  1. Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић: Географија за I разред гимназије. Клетт, 2013.
  2. Филип Марић: Информатика и рачунарство 1, за I разред гимназије. Клетт, 2017. или 2019.

Ц1) Студијски програм: ОАС Туризам, модули Туризам, Ловни туризам

Пријемни испит из ТУРИСТИЧKЕ ГЕОГРАФИЈЕ и ОСНОВА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА:

  1. Стеван М. Станковић: Туристичка географија за IV разред угоститељско-туристичке школе. Завод за уџбенике, Београд, 2011.
  2. Бојан Зечевић, Александар Ђорђевић, Јелена Чеперковић, Љиљана Трипковић, Весна Тодоровић: Основе туризма и угоститељства за угоститељско-туристичку школу. Завод за уџбенике 2017. или 2020.

Ц2) Студијски програм: ОАС Туризам, модули Хотелијерство, Гастрономија

Пријемни испит из KУВАРСТВА и УСЛУЖИВАЊА

  1. Драган Тешановић, Бојана Калењук, Маја Бањац: Практикум за пријемни испит за кандидате који конкуришу на модуле хотелијерство и гастроном Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2019. или 2021. (купује се у скриптарници Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3)
  2. Игор Гвозден, Душан Комленац, Далибор Ненадовић: Услуживање за I разред угоститељско-туристичке школе. Завод за издавање уџбеника, Београд, 2015.

Напомена: важно је да користите наведене уџбенике из наведених година издања.

Пријемни испит чини тест од 30 питања, а за свако питање су понуђена четири одговора, од којих је само један тачан. Одговара се заокруживањем, а сваки тачан одговор носи 2 бода. Максимални број бодова који се може освојити на пријемном испиту је 60. Пријемни испит се сматра положеним и узима се у обзир приликом рангирања ако је освојено минимум 14 бодова.

Често постављена питања у вези пријемног испита:

https://docs.google.com/document/d/1ezEzkRb-v2tUlfuQmfEMl_n9Eal1qTljSVgAzMq5UzQ/edit?usp=sharing