ПРОЦЕДУРЕ ПРИЈАВЕ РАДА, ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ И ПОСТАВЉАЊА РАДА НА ПОРТАЛ

 

Поступак пријаве дипломског/завршног/мастер рада

  1. Студент се у сарадњи са ментором одлучује за једну од постављених тема или одлучује за неку другу тему
  2. Студент у сарадњи са ментором пријављује тему попуњавањем формулара:

Дипломскимолба дипломски рад

Мастер: молба мастер рад

Студент пише и пројекат који садржи: предмет, задатак, циљ, методе и очекиване резултате; кратак садржај рада и списак литературе коју ће користити приликом писања рада

  1. Попуњене формуларе потребно је завесту у Архиви ПМФа (приземље, кабинет 4)
  2. Заведене и потписане формуларе предати у кабинету број 3, ИИ спрат
  3. Већ одобрене теме можете погледати у каталогу библиотеке Департмана или на сајту ДГТХ
  4. Теме за завршне и мастер радове које су одобрене на већу Департмана за географију, туризам и хотелијерство важе док траје и статус студента. У случају прекида и обнове статуса студента, потребно је поновити процедуру пријаве исте или друге теме.

Од 1. јуна 2020. године дипломски радови се не штампају и не кориче, него предају у .пдф формату.

  1. Процедура предаје дипломског/завршног/мастер рада и заказивање одбране налази се на овом линку:
  2. Након предаје и заказивања одбране, студент поставља свој рад и одговарајуће потврде на свом налогу на е-порталу ПМФа. Упуство се налази овде.