ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ

ТУРИЗАМ

 

4 године, 240 ЕСПБ
Звање након дипломирања: Дипломирани менаџер (у Додатку дипломе: Туризам)

Туризам је једна од најбрже растућих индустрија у свету, а такође представља и једну од најперспективнијих грана привреде. У сектору туризма постоји широк спектар послова који омогућавају развој каријере менаџера путовања, саветника за путовања, менаџера догађаја и конференција, туристичког водича, рад у туристичким организацијама, туристичким агенцијама, итд. У складу са тим, настава се на овом студијском програму заснива на мултидисциплинарном приступу. Студенти на Департману за географију, туризам и хотелијерство, имају прилику да се упознају са различитим облицима туризма, као што су културни туризам, рурални туризам, здравствени туризам, бањски туризам, спортски туризам и други. Поред тога, посебно се посвећује пажња стицању знања из области економије, маркетинга, менаџмента, примене информационих технологија у туризму и оно што је пођеднако важно, на знање уско везано за област пословања у туризму и његов развој кроз стручне предмете.

 

*Обратите пажњу на годину издавања ПЛАНА И ПРОГРАМА (KУРИKУЛУМА), као и АKТУЕЛНОГ ИНФОРМАТОРА. Уколико се односи на претходну годину значи да нов информатор још није формиран, али чим буде доступан информације ће бити освежене. У већини случајева нема значајнијих измена у информатору у односу на претходну годину, али саветујемо да се за пријемни спремате са најсвежијим информацијама.

Студенти на ОАС Туризма имају обавезан предмет Стручна пракса 3Т и 4Т. У трајању од 15 радних дана, студенти обављају праксу у различитим туристичким агенцијама у Новом Саду (3Т), док праксу у туристичким организацијама обављају у трајању од 10 радних дана (4Т). Неке од туристичких агенција и туристичких организација у којима су се до сада реализовале праксе су:

  • Astra Tours
  • Globus
  • KonTiki Travel
  • Deus Travel
  • Maestral
  • Barcino Tours
  • Туристичка организација Новог Сада
  • Туристичка организација Војводине

Професори и асистенти на смеру ОАС Туризма се помоћу бројних међународних и националних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А за крај погледајте искуства наших студената на смеру ОАС Професор географије: Туризмолог, Магдалена Јевђић