МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР ЛОВНИ ТУРИЗАМ

 

1 година, 60 ЕСПБ

Звање након мастерирања: Мастер менаџер (у Додатку дипломе: Ловни туризам)

 

На  Департману за географију, туризам и хотелијерство, после завршених основних студија на модулу ловни туризам постоји могућност уписа Мастер студија, које трају једну школску годину, а након чијег завршетка стичете звање Мастер туризмолог (модул ловни туризам). Овај степен студија има за циљ надградњу претходно стечених знања, као и евентуално припрему за научно-истраживачки рад у случају уписивања докторских студија. У оквиру мастер студија организује се и Теренска настава која подразумева обилазак ловишта, Националних паркова и других релевантних институција из области ловства у иностранству (сваке године дестинација се мења).

 

У оквиру мастер студија организује се и Теренска настава чији је главни циљ упознавање са примерима добре праксе у иностранству. На теренској настави студенти посећују ловишта, националне паркове и друга заштићена природна добра, институције које се баве ловством и заштитом природе, у иностранству (углавном у околним државама). Циљ оваквих обилазака јесте усвајање нових знања и искустава, односно примера добре праксе, које касније могу применити и у свом окружењу. Дестинације које су предмет обиласка мењају се из године у годину.

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

 

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.