МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР ГАСТРОНОМИЈЕ

 

1 година, 60 ЕСПБ

Звање након мастерирања: Мастер менаџер (у Додатку дипломе: Гастрономија)

 

На  Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду, после завршених основних студија постоји могућност за завршетак и Мастер студија, које трају једну школску годину, а након чијег завршетка стичете звање Мастер менаџера из области гастрономије.

 

 

Студије су осмишљене тако да представљају усавршавање знања стечених на основним студијама, а студенти се кроз теоријска и практична предавања и вежбе боље упознају са великим светским кухињама, али и са регионалним српским кухињама. Већина предмета је праћена и спровођењем разних истраживања како би се што боље припремили за завршетак и писање мастер рада, али и могућност уписивања докторских студија. Осим наведеног, наш Департман је опремљен најсавременијом опремом за потребе практичне наставе, а кроз кабинет можете да се прошетате помоћу виртуелне туре на Yоу Тубе-у.

 

Професори и асистенти на смеру МАС гастрономије се помоћу бројних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

  • Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инвазивне врсте рака Фаxониус лимосусу функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине.
  • Повезаност немачког гастрономског идентитета и угоститељско туристичке понуде у Војводини.
  • Отпад у одрживом угоститељству Војводине.
  • Biotechnological tools for optimization of short and medium chain carbohydrates content in cereal-based food to prevent gastrointestinal disorders – GutFriendlyCarbs.

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.