ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ

ЛОВНИ ТУРИЗАМ

 

4 године, 240 ЕСПБ
Звање након дипломирања: Дипломирани менаџер (у Додатку дипломе: Ловни туризам)

Савремене методе заштите природе и дивљих животиња подразумевају и ловство и у њима учествују ловци и ловни радници. Тако је замишљен и смер ловни туризам где смо водили рачуна да се обједине знања из области ловства, туризма, биологије, екологије, ветерине, пољопривреде, права, статистике и других области са утицејем на ловство и ловни туризам. Очување популација дивљих животиња али и сужувот са њима у свету где се насеља константно шире представља велики изазов и потребан је велики напор како се природна средина очувала и користила на рационалан начин. Једно од решења јесте и ловни туризам где је могуће вратити значајна средства у природу. Смер ловни туризам нуди одговоре на ове и још многе од проблема са којима се сусрећемо у савременом свету са циљем заштите одрживости нашег природног окружења.

 

*Обратите пажњу на годину издавања ПЛАНА И ПРОГРАМА (KУРИKУЛУМА), као и АKТУЕЛНОГ ИНФОРМАТОРА. Уколико се односи на претходну годину значи да нов информатор још није формиран, али чим буде доступан информације ће бити освежене. У већини случајева нема значајнијих измена у информатору у односу на претходну годину, али саветујемо да се за пријемни спремате са најсвежијим информацијама.

Студенти на ОАС Ловни туризам имају прилике да ураде праксу у неколико истакнутих предузећа и институција које се баве ловством и заштитом природе:

 

Професори и асистенти на смеру ОАС Ловни туризам се помоћу бројних међународних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А за крај погледајте искуства наших студената на смеру ОАС Професор географије: Туризмолог, Исидора Поповић